woensdag 4 oktober 2017

Te oud om te leren?

Een van onze kinderen zit net op het voortgezet onderwijs. Op de basisschool was leren niet zo moeilijk. Als hij het een keer over keek, wist hij het wel. Nu is dat toch anders en natuurlijk helpen wij hem erbij. Ook van school krijgen we tips hoe we kunnen helpen. En het gaat steeds beter! We schrijven het geleerde op, we maken er een liedje van, we stampen en leren. En zo leren we om te leren. En af en toe zuchten we, omdat het zoveel lijkt...

Ik moest er aan denken toen ik naar een preek in de kerk zat te luisteren. Daar krijgen we ook leerstof aangeboden. En vaak denken we dat we het na een dienst moeten begrijpen. Als dat niet zo is, zuchten we. Maar ook hierin zullen we moeten leren om te leren. Willen we echt Gods Woord, het Bijbelgedeelte ons eigen maken, dan moeten we daar ons best voor doen. En gelukkig hebben we daar een Helper bij! De Heilige Geest wil ons Gods Woord verduidelijken, als we Hem daar om vragen. Maar we mogen ook elkaar aanmoedigen!

We kijken even af bij onze zoon die moet leren. Maak aantekeningen van de preek,  zing een lied wat je er aan herinnert, herhaal het nog eens, maak er een tekening bij... En maak je zo Gods Woord eigen...

Ook in de Bijbel lezen we een aanmoediging om Gods wil te leren kennen. Paulus bidt voor de Kolossenzen of ze vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. De Heilige Geest geeft die wijsheid en dat inzicht. Dan zullen ze leven zoals het past bij de Heere, ze zullen vruchten dragen en de kennis van God zal groeien en ze zullen kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 1:9-11

We zijn nooit te oud om te leren! šŸ˜‰

dinsdag 19 september 2017

Geloven met kinderen in de klas!

Sinds de zomervakantie geef ik les in groep 1. Twee daagjes. Ik geniet er enorm van. Waarom? Vooral om samen te vieren dat God ons ziet en kent. En bij kinderen gaat dat zo heerlijk natuurlijk...

Vandaag dachten we met elkaar na over Abram. Geroepen door de Heere God om naar een ander land te gaan wat God zou wijzen.

Samen met de kinderen gepraat over hoe God met ons praat! Door de Bijbel. Hoe bijzonder is dat, dat de grote God ons iets wil vertellen.

Daarna vertelde ik het verhaal over Abram die echt luistert naar God en gaat. En dat God weer zegt dat dit het land is voor Abram en zijn kinderen. Dat Abram een offer brengt en God dankt. Wanneer danken wij? Zo vaak op een dag! Vandaag regelmatig terug gedacht aan Abram die God dankte en een offer bracht.

Wauw, wat is het fijn en bemoedigend om met kinderen te werken. Elke keer weer samen beseffen hoe Goed de Heere is!

zondag 3 september 2017

Nieuwe hobby - Creatief in de Bijbel

Al een poosje ben ik bezig met handletteren en regelmatig keek ik naar Bijbeljournaling. Erg fijn om creatief bezig te zijn met de Bijbel. Voor mijn verjaardag kreeg ik veel accessoires om aan de slag te gaan in de schrijfbijbel. Vandaag een inkijkje!

Met de bijbeltekst die centraal stond in de kerk aan de slag gegaan.

Hooglied 2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen

Op internet zocht ik op hoe de Roos van Saron eruit zag. We hoorden in de preek over Zijn schoonheid, Zijn kleur en Zijn geur. Zo is ook Christus. Alles aan Hem is begeerlijk. De bloemen tekende ik in de Bijbel.
Met de kids dachten we na over de eigenschappen van Christus. Die schreef ik erbij met groen.
We dachten na over de dalen. De Heere Jezus daalde af naar de aarde om bij ons te zijn. Ook als het donker is in het dal. Met zwart kleurde ik rond de bloemen. Ook dan is God erbij!

maandag 12 juni 2017

Bijbelmoment :Corrigeren van elkaar

We zijn er allemaal best goed in. Om elkaar te corrigeren. Corrigeren kan soms wat pijnlijk over komen. Ik weet nog goed dat een van onze kinderen op de kleuterschool zat. Juf was boos, omdat ze niet gelijk geluisterd had en ze moest voor straf even op het stoeltje in de gang zitten. Oh, wat was ze verdrietig omdat ze straf had gehad!
Ik kwam er achter dat ze straf als iets heel akeligs zag. Straf klinkt ook heel akelig. Tijd om uit te leggen wat straf betekent. Straf is geen herinnering om te leren hoe verkeerd je bent geweest, maar een moment om na te denken hoe je het de volgende keer anders zou doen. 
Ik merk dat ik het ook lastig vind als ik gecorrigeerd wordt. Ook onze kinderen vinden het niet altijd leuk als dat nodig is.

Corrigeren in de Bijbel 
Toch lees ik ook in de Bijbel dat het nodig blijft. Bemoedigen, vermanen. Zelfs als je de Heere God kent. Het is ook wel iets waar we niet erg bang voor moeten zijn. Iets wat bij het leven hoort. We mogen elke dag leren.
Als ik lees in de brieven die de apostelen sturen naar de gemeenten, lezen we er vaak in waar ze op moeten letten in de gemeente. Er sluipt zo gauw een zonde in. Laten we elkaar bemoedigen en vermanen om elkaar lief te hebben.
Maar het valt me ook op dat het in liefde gebeurt. Als je de aanhef van de brief bekijkt wordt er veel goeds aan elkaar toegewenst. Er wordt voor de ander gebeden en gedankt.

Lees- en gesprekstips 
* Lees een brief uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld : 1 Thessalonicensen
* 1 Thessalonicensen 1: 1 en 2 :
- Welke woorden worden er toegewenst?
- Wat wordt er voor hen gedaan?
> Op welke manier groeten wij elkaar?
* 1 Thessalonicensen 3: 11-13
- Waar bidt Paulus voor?
> Waar mogen wij voor bidden?
* 1 Thessalonicensen 4: 1-12
- Waar wordt er voor gewaarschuwd en waar worden ze voor bemoedigt.
> Op welke manier waarschuwen wij elkaar? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen.
* 1 Thessalonicensen 5: 23-28
- Hoe wordt de brief afgesloten?
> Wat kunnen we hiervan leren?
* Extra vraag : Waarom is het juist goed als anderen ons corrigeren?  Wat is de bedoeling van corrigeren?

Wat is de Bijbel rijk aan voorbeelden die we in het dagelijks leven kunnen gebruiken!vrijdag 2 juni 2017

Bijbelmoment over de toekomst die God voor ons heeft weggelegd

Een beker melk in schenken en daarna een pak sap schudden in de buurt van die beker... Dat bleek niet zo'n goed idee. Maar we hadden wel een beeldende les...


Verhaal
Ik vertelde aan de kids dat deze morgen anders begonnen was dan ik had gehoopt. Wat een zooitje! De beker met melk was omgevallen in de keuken en ik stond vanmorgen al vroeg de vloer te dweilen. 
Ik pakte de beker. Nou niet echt bruikbaar meer zo. Gelukkig had ik nog een beker die we konden gebruiken!

Doel 
Kijk niet naar de scherven, maar naar de toekomst die God voor ons heeft weggelegd! 

Gesprek 
* Wat zou jij met de beker doen? 
Gelijk in de container mikken... 
> Wat doe jij met de fouten die je maakt? Er nog eens naar kijken? Nog eens voelen? Of jezelf er nog eens aan herinneren dat je zo stom bent. Of met fouten van anderen? 
* Wat denk je dat ik de volgende keer zou doen als ik weer een beker melk heb ingeschonken en een pak sap moet schudden? Zou ik het weer zo dicht bij elkaar doen? 
Nee, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. 
> Wat zouden wij kunnen doen als anderen ons pijn hebben gedaan? Je kan zeggen ik ga nooit meer met iemand spelen, maar dan heb je ook minder plezier.
We praten samen even door over situatie's die er gebeuren kunnen zomaar als je met iemand aan het spelen bent. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. 


Bijbelmoment 
Van de week hadden we samen getekend hoe mooi en goed God alles gemaakt had. Maar dat was niet zo gebleven. Door de zondeval was het mooie kapot. Met een schaar knipten we de kaart in stukken. 
Toch wilde God dat niet zo laten. Hij bedacht een plan. Hij zou zijn Zoon sturen om ons te redden. Hij zou ook verzocht worden, maar Hij zal God blijven gehoorzamen. Hij begrijpt daarom ook zo goed als wij het moeilijk hebben. Dat gebeurde met kerst. Met goede vrijdag denken we eraan dat Hij onze zonden heeft gedragen en ze nu vernietigd zijn. Met Pasen denken we eraan dat Hij zelfs de dood heeft overwonnen. Met Hemelvaart dat Hij een plaats klaarmaakt voor ons en voor ons bidt, ons regeert. Met Pinksteren leren we dat dat allemaal nodig was om ons te redden. Gods Woord wordt duidelijk voor de mensen, ze gaan geloven! Ze durven te vertellen hoe goed de Heere is. God wil onze Helper en Trooster zijn! 
Nog een keer zal de Heere Jezus terugkomen. Dan is Zijn werk helemaal klaar. 
We leggen de puzzelstukjes bij elkaar. Wat een dag zal dat zijn!


Zingen over scherven en iets moois! 
Zit je in het donker
Zing, zing, zingen maakt blij 

Hoe zo'n ongelukje tot een beeldend leermoment kan leiden... 

woensdag 31 mei 2017

Pinksteren, persoonlijk en met de kids

Pinksteren... De uitstorting van de Heilige Geest.
Wat is het werk van de Heilige Geest? Om dat zomaar onder woorden te brengen valt niet mee.

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus vraagt wat we geloven van de Heilige Geest. 
* Hij is samen met God de Vader en de Zoon waarachtig God. 
* Hij is ook aan mij gegeven! Door geloof mogen we in Zijn weldaden delen. 
* Hij troost! 
* Hij blijft eeuwig bij mij! 

Mooi van de Heidelbergse Catechismus is dat er bijbelteksten bij staan om op te zoeken. Mooi om eens te doen in je tijd met God.
Ik ben nogal vergeetachtig en schrijf graag op wat er staat, zodat ik het later nog eens na kan lezen.


Voor onze kids maakte ik dit bijbelleesrooster :


En op de voorkant schreef ik de tekst uit Lukas 11:13. Een belofte dat Hij zijn Geest geeft als we daar om bidden!


Met de kids : Spelletje tussendoor


Soms heb je van die korte momentjes waarbij je geen groot spel kunt doen, maar wel eventjes kort iets gezelligs samen.

Op pinterest staan allerlei leuke ideeƫn met gekleurde snoepjes. Ik had al eerder een soort boekenlegger gemaakt met gespreksonderwerpen. Die kwam nu goed van pas.

Hoe wij het gebruikt hebben?

Nodig :
* zakje met verschillende kleuren snoepjes
* boekenlegger met kleuren en vragen

Spelregels :
* De jongste mag beginnen!
* Van welke kleur snoepjes heb je de meeste?
* Kijk op de boekenlegger welke vraag erbij hoort en beantwoord de vraag.
* Heb je de vraag goed beantwoord dan mag je de snoepjes opeten.
* Bij deze vragen verwachtten we natuurlijk serieuze antwoorden en vragen we soms lekker door... šŸ˜‰
* Dan mag de volgende een vraag beantwoorden, enz...

Hier een succes voor kids van 9 en 12 jaar en hun mama...dinsdag 30 mei 2017

Bijbelmomenten rond de maandtekst en handen


De maandtekst van de school ging over de Rechterhand van God die gerechtigheid werkt. We waren benieuwd wat Gerechtigheid betekent en naar Gods handen. 

Maandtekst 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Jesaja 41:10

Gerechtigheid 
God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.

Gesprek 
Praat samen over het woord gerechtigheid.
Wanneer geef je iemand een hand. Schrijf het op zodat je het later nog eens terug kunt lezen.
Wat doen wij met onze handen. Schrijf ideetjes op hoe we onze handen goed kunnen gebruiken.

Bijbelteksten over handen 
* 2 Kronieken 30:8:
Geef de Heere de hand!
* Johannes 20: 24-31
Thomas mag de doorboorde handen zien en voelen van de Heere Jezus.
* Psalm 32 :
Gods hand is zwaar. Waarom?
* 1 Kronieken 4: 10
Gebed van Jabez of God Hem rijk wil zegenen en Gods hand met hem is.

Liederen over handen 
* Ik leg mijn leven in Uw handen
* Neem mijn handen
* Parel in Gods handmaandag 15 mei 2017

Bijbelmoment : Vrede


Deze week hadden we herdenkingsdag en bevrijdingsdag. We wilden samen nadenken over vrede. 

Gesprek 
Eerst praten we met elkaar over verdriet wat er was in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over wat ons verdrietig maakt. Ik gaf ze een spijker. Voel maar eens aan de punt. Dat doet pijn.
Nog meer voorwerpen : Een hamer en hout. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de spijker geen pijn meer kan doen?
Oplossing : Sla de spijker in het hout.

De Bijbel erbij 
In het Bijbelgedeelte gaat het ook over zorgen, verlangens. We mogen onze zorgen en verlangens bij God brengen door gebed. Net zoals we de spijkers (zorgen)  met de hamer (het gebed) in het hout (bij God brengen)  slaan. Als we dat doen beloofd God ons vrede.
We lezen Filippenzen 4: 4-9

Aan de slag 
Met de spijkers en hamers gaan we aan de slag. We noemen een zorg die we bij God mogen brengen. Slaan de spijker in het hout. Om de beurt slaan we de spijkers erin. VREDE ZIJ U!

Zingen 
We zingen: Vrede zij u

Verder lezen :
We zoeken naar Bijbelverhalen met het thema Vrede en lezen die de komende week.

woensdag 19 april 2017

Klus bidstoeltje en het bidden van de Heere Jezus


Een lang gekoesterde wens voor in huis, was een bidstoeltje. En opeens gevonden. Een opknappertje met leuke extra details. We waren ontzettend benieuwd hoe dat bidstoeltje in de praktijk gebruikt werd, want zaten ze dan tijdens het gebed met de rug naar de preekstoel. Nee, dus. We vonden het op Wikipedia.

Vroeger was het de gewoonte dat iedere parochiaan zijn vaste plaats had in de kerk en zijn eigen stoel had. Rijkere mensen hadden dan ook vaak stoelen versierd met fluweel of bladgoud. Meestal had een gelovige ook twee stoelen: Ć©Ć©n om te zitten en de andere, voor hem, om te knielen.

Naar aanleiding van deze nieuwe aanwinst dachten we na over het gebed. We lazen uit de Bijbel over de Heere Jezus die zoveel tijd nam om met Zijn Vader te spreken. Dat kunnen we lezen in deze Bijbelgedeelten :

Lukas 3: 21
Lukas 5:16
Lukas 6:12
Lukas 9:18
Lukas 9: 29
Lukas 10: 21
Lukas 22: 17
Lukas 22: 41
Lukas 23: 34
Lukas 23: 46

Ook dachten we dieper na over het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Op een label schreven we waar de Heere Jezus voor bidt. Hoe bijzonder! Te weten dat Hij voortdurend voor ons bidt.


Jezus bidt of we Hem mogen leren kennen, dat God ons beschermd, dat we 1- zijn, dat Hij dichtbij ons wil zijn, dat Zijn liefde in ons is.

En is dat niet iets wat we elke dag, voortdurend nodig hebben?vrijdag 14 april 2017

Goede vrijdag...

Goede Vrijdag...

Ergens kwam ik dit gedicht (zie hieronder)  tegen. Zo mooi hoe het verwoord staat wat Goede Vrijdag betekent. Zelf maakte ik een kruis, een doornenkroon (pijnlijk) en hing ik een kleed aan het kruis. Het gedicht hing ik er achter.

Goede Vrijdag...
Wat een ruil, wat een liefde!

Ik droeg voor jou een doornenkroon,
Ik kroon jou met Mijn liefde en trouw. (Psalm 103:4)

Ik werd bespuwd en bespot,
Mijn woorden voor jou zijn altijd vol troost en bemoediging.

Ik werd afgewezen, tot in de dood,
zodat jij door je hemelse Vader wordt aangenomen als Zijn geliefde kind!

Ik werd door God verlaten,
Ik zal jou nooit in de steek laten en altijd bij je zijn.
(Ef.1:6, Hebr.13:5)

Ik droeg de straf voor jouw zonden.
Ik vergeef jou voor de volle 100%, en reinig jou met Mijn bloed.

Ik werd gegeseld en droeg de wonden,
zodat jij genezen mag zijn. (1Joh.1:7, Jes. 53:4,5)

Mijn kleding werd Mij afgenomen, en Ik stierf naakt aan het kruis.
Ik werd Ć©Ć©n gemaakt met jouw zonde.
Ik bekleed jou met de kleren van Mijn redding,
en omhul jou met de mantel van Mijn gerechtigheid.
(Jes.61:10, 2 Kor.15:21)

Ik overwon de dood,
Ik geef jou eeuwig leven,
nieuw leven; Ik leef in jou!
Jij mag nu delen in al Mijn zegeningen. (2 Kor.5:15,17, Ef.1:3)

Dit alles deed Ik voor jou,
omdat Ik oneindig veel van je hou!

(Marc.15:34, Joh.19:2,3,2324)

zaterdag 8 april 2017

Gebed voor liefde voor God

Herken je dat? Je hebt helemaal geen verlangen om contact met God te hebben. En voor je idee moet je wel dat verlangen hebben...

Ik had een gesprek met iemand over dit onderwerp. Tijdens een stille tijd moment met een van de kinderen lazen we deze tekst uit 
2 Thessalonicensen 3:5 - Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

We mogen zelf aan God vragen om liefde voor Hem! En Hij is het die onze harten richt tot de liefde van God. 

Zijn er mensen in je omgeving die Zijn liefde nog niet kennen? Bid voor hen tot God en God Zelf zal hun harten richten tot liefde voor Hem! 

maandag 20 februari 2017

Momenten over het zaad


Enkele momenten die we hadden rondom het thema ' zaad '...
En ook zo gaaf hoe zulke momenten groeien. 's Zondags ging het over het zaad in de kerk. 's Maandags zag ik een zakje zaad en dacht we gaan het weer eens uitbeelden. Neefje en nichtje waren er ook bij en enthousiast werd er gezocht naar steentjes en erg enthousiast met zaadjes gestrooid. Daarbij moest ik denken aan uitstorten. Zo kwam uitstorten van Gods liefde, bijbelverhaal 2. Zo mooi hoe een thema groeit in je gezin...

Bijbelverhaal 1 
MattheĆ¼s 13:1-9 Gelijkenis van het zaad

Activiteit:
Hart vullen met goede grond ( keukenrolpapier) en steentjes. Daarna water geven en zaadjes zaaien.

Bijbelverhaal 2 
Romeinen 5:1-11 Over Gods liefde die uitgestort wordt in ons hart.

Activiteit :
We kijken naar de zaadjes in het hart, we hadden erg veel gestrooid/ uitgestort en we verbazen ons al over de worteltjes die groeien. God is ook gul met Zijn liefde. We schrijven op het hart welke liefde God in onze harten uitstort. Hij wil onze harten vullen met liefde,  genade, roemen in verdrukking.
We zingen: Heer ik hoor van rijke zegen.

Bijbelverhaal 3 
MattheĆ¼s 13: 24-30 Gelijkenis van het onkruid

Activiteit :
We praten met elkaar over het onkruid. Wat ervaren wij als onkruid?  We willen ze bewust maken dat het goed is om na te denken dat als God tot ons spreekt door Zijn Woord,  de duivel alert is en zaadjes van twijfel strooit of ongeloof of verwarring. Wat is van God en wat niet?

Bijbelverhaal 4
1 Petrus 2:1-3

Activiteit:
Over welk onkruid lees je in dit stukje?  Wat mogen we ermee doen? ( Doe het weg!)
In vers 2 lezen we over onvervalste melk. Wat wordt daarmee bedoeld? ( Gods Woord wat we mogen horen en doen!)
In vers 3 lezen we over het proeven van de goedheid van de Heere.
Kijk naar het hart waar de zaadjes ingezaaid zijn. Het is gegroeid!  Tijd om ervan te proeven!
Elke dag opnieuw mogen we weer nieuwe woorden van God horen. Mag Zijn Woord ontkiemen!  Als we Gods Woord horen en doen zullen we smaken hoe goed God is.

Bijbelverhaal 5
Psalm 72: 16-19

Activiteit :
Wie oren heeft die hore... In Bijbelverhaal 4 mochten we proeven hoe goed de Heere is. In Psalm 72: 16 horen we het ruisen van het koren. We mogen luisteren naar Gods Woord,  maar ook daarvan zingen,  daarvan vertellen.
Zing samen een lied of psalm waarin het gaat over hoe goed de Heere is.

Bijbelverhaal 6
Psalm 22: 31,32

Activiteit :
In het bijbelgedeelte gaat het over het groot maken van God. Bedenk samen waarom God groot is. Leg een blokje neer. Elke keer als we iets vertellen over de grootheid van God,  stapel je er een blokje boven op. Zo wordt God steeds groter!


maandag 13 februari 2017

Geloven met tieners - Dagboek

Onze kids worden groot (9, 12, 15) en daar genieten we van. We zien dat gezinsmomenten meer veranderen in gespreksmomenten rond de Bijbel. Een van de bijzondere momenten vind ik wel om samen de dag af te sluiten. Een mooi dagboek afgestemd op hun leeftijd vind ik fijn. Nu zijn we bezig in: One God,  one plan,  one life van Max Lucado.
Je denkt per dag na over een Bijbeltekst. De tekst wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld en het wordt ook gelijk praktisch gemaakt.
Onderaan staat nog een kopje: think about... Om er nog even over door te denken of door te praten....

Meestal sluiten we af met de vraag: Wat willen we ervan onthouden?  Waar willen we God voor danken?  Dat nemen we mee in gebed!

Dit boek is heel geschikt voor jongens en meiden van 14 jaar of ouder!

zondag 29 januari 2017

Maandtekst februari

Een ideetje om te doen met de maandtekst...

De eerste keer dat we de maandtekst bespreken lezen we het bijbelgedeelte waar de tekst in staat. Daarna lezen we stukjes uit de Bijbel die met het onderwerp te maken hebben. Deze keer willen we opschrijven wat we lezen en waar we voor bidden deze maand.
We maakten een soort flyer,  die we in de Bijbel stoppen met op de voorkant de maandtekst.


 Aan de binnenkant ruimte om op te schrijven wat we deze maand gelezen en geleerd hebben.


Op de achterkant plek voor de gebedspunten van deze maand. Mooi om er een maand voor te bidden en te kijken of gebedspunten veranderen in dankpunten.
Ook plaats voor een gebed wat past bij de maandtekst,  waarin we God vragen om groei in ons leven.
En ruimte om mooie verzen en liederen op te schrijven.

Een ideetje om te delen... 

vrijdag 27 januari 2017

Samen oudjaar vieren...

Een beetje een verlaat bericht over onze viering van oud en nieuw.Oudjaar 
Vooraf :
Laat iedereen herinneringen opschrijven en foto's opzoeken van het afgelopen jaar. Of maak een filmpje rond een thema,  bijvoorbeeld: gezinsuitjes, verjaardagen,  momenten rond de Bijbel,  klusjes in huis,  familie,  school,  vrienden.
Maak een speelbord met vakjes van cupcakevormpjes. In de cupcakevormpjes schrijf je woorden die passen bij het afgelopen jaar. In de cupcakevormpjes leg je een mini- koekje of kransjes.

Maak een windlicht waarop jullie bijzondere gebeurtenissen schrijven van het afgelopen jaar. Doe dat met verschillende kleuren :
* Blauw: Wie God is!
* Rood: Minder -fijne herinneringen
* Groen: Mooie herinneringen / dankpunten

Het spel :
Steek de kaars in het windlicht aan.
Om de beurt mogen ze iets lekkers uitkiezen van het speelbord. Ze mogen iets vertellen bij het woord wat onder " hun lekkers " staat.
Geniet van elkaar en de mooie herinneringen!
maandag 9 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (5)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

4. Het Evangelie uitleggen: liefde en behoud! 

Lezen
Johannes 3:1-21

Wat staat er over God de Zoon/Vader? 
Hij krijgt bezoek van Nicodemus. (Johannes 3:1-2)
De Heere Jezus gaat Nicodemus leren over God. (Johannes 3:3-15)
Hij vertelt over de liefde van God. ( Johannes 3: 16)
God komt niet om te oordelen maar te behouden! (Johannes 3:17)
De Heere Jezus moedigt aan om goed te doen. (Johannes 3:19-21)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We mogen met God in gesprek gaan en onze vragen met Hem bespreken.
God neemt de tijd om alles uit te leggen wat wij niet begrijpen.
God heeft ons lief en wil ons niet veroordelen,  maar behouden.
We mogen de waarheid doen,  zo tot het Licht komen,  opdat onze werken openbaar worden,  dat zij in God gedaan zijn.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
We mogen met hen in gesprek gaan, naar hun luisteren. Ze uitleggen wat ze niet begrijpen. We mogen er de tijd voor nemen.
We mogen van hen houden. We zeggen dingen met het doel om ze te behouden en niet om te veroordelen.
We proberen ook anderen niet te veroordelen,  maar voor hen te bidden!
We proberen goed te zijn voor elkaar,  omdat God ook goed is voor ons.

Gebed 
Dank U God,  dat we mogen lezen dat U de tijd neemt om met mensen te praten. Helpt U ons om ook tijd te nemen voor U en te leren van U.
Dank U dat we mogen lezen dat U kwam om ons te behouden. Mogen we dat in de opvoeding van onze kinderen ook voor ogen houden. Mogen onze kinderen iets zien van de liefde van God,  door ons heen?
Om Jezus wil,  Amen!

vrijdag 6 januari 2017

God de Vader in de Bijbel ( 4)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

4. God staat op nummer 1

Lezen
Johannes 2: 13- 25 en evt Lukas 2: 39-52

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
De Heere Jezus houdt zich aan de feesten en gaat naar Jeruzalem. ( Johannes 2: 13)
Hij ziet dat het huis van Zijn Vader gebruikt wordt als een huis van koophandel. Hij drijft de dieren uit en keert de tafel om van de geldwisselaars. (Johannes 2: 14-17)
Hij is bezig met de dingen van Zijn Vader.  (Lukas 2: 49)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We mogen ons ook houden aan de feestdagen en naar Gods huis gaan.
Wat staat er bij ons op nummer 1? Werk,  geld of God? We kunnen er ijverig mee zijn,  maar ook daardoor God zo makkelijk vergeten.
We mogen God liefhebben en Zijn liefde onderzoeken in Zijn tempel.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
We mogen hen trouw leren in het houden van de feestdagen,  het naar de kerk gaan. Daar en ook thuis mogen ze God liefhebben en Hem ontmoeten.
God moet op de eerste plaats staan in ons leven. We worden zo vaak opgeslokt door drukte. Daarom willen we elkaar toch bemoedigen om echt een plek te geven aan tijd met God.
Praktisch: Door onze dag met God te beginnen, rond de maaltijd te lezen uit de Bijbel of te zingen over God en samen te bidden en de dag met God af te sluiten.

Gebed 
Heere God,  dank U wel dat we in Uw Woord mogen lezen dat U trouw was in het opgaan naar Jeruzalem als er feest was. Ook wij willen dat graag doen,  omdat we willen lijken op U en het voor U ook belangrijk was om bezig te zijn met de dingen van God de Vader. Mogen we Uw liefde onderzoeken in Uw huis,  U loven en eren!
Helpt U ons om U op de eerste plaats te laten staan in ons leven? Helpt U ons de juiste prioriteiten te stellen?  En helpt U ons om onze kinderen daar ook bij te helpen. U zegt Zelf in Uw Woord: " Zoekt eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen worden u toegeworpen. "
Om Jezus wil,  Amen!

woensdag 4 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (3)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

3. Hij vult onze tekorten aan

Lezen
Johannes 2: 1-12

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
Hij is op een bruiloft en genodigd. ( Johannes 2:2)
Op Zijn tijd helpt Hij. ( Johannes 2:4)
Jezus geeft een opdracht. ( Johannes 2:7-8)
Hij doet een wonder: verandert water in wijn.  ( Johannes 2: 9-11)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
God was ook op onze bruiloft,  bij ons huwelijk.
Hij ziet het ook als wij iets tekort komen.
Hij helpt ons op Zijn tijd.
We mogen luisteren naar Zijn Woord en dan gaat Hij wonderen doen. We krijgen de beste wijn!

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
Misschien zien wij wel tekorten bij onze kinderen. We mogen ze daarin helpen en  moeten misschien wachten op het juiste moment.
Laat je kinderen zelf meehelpen bij het oplossen van een probleem. En dan samen genieten van de oplossing.
Misschien kan je ook aangeven als ouder aan je kind dat je het ook niet altijd weet,  maar dat we aan God om een oplossing mogen vragen.

Gebed 
Dank U,  Heere God,  dat U ook in ons huwelijk aanwezig wil zijn. Ook wij ontdekken dat we te kort komen. En dat zijn soms heel verschillende dingen. Maar vandaag lezen we dat U ons ziet. Dat U op Uw tijd helpt en dat we naar Uw Woord mogen luisteren en U grote wonderen doet!
Wil ons ook helpen als wij tekorten zien van onze kinderen. Mogen we hen vol vreugde helpen en sturen?  Dank U wel dat U ons daarin beloofd te helpen!
Om Jezus wil,  Amen!

God de Vader in de Bijbel (2)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  die heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk  en voor de opvoeding van onze kinderen.

2. Hij kent ons
Lezen
Johannes 1: 35-52

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
Johannes wijst Hem aan. De discipelen gaan naar Hem toe en willen weten waar Hij woont. Ze blijven de hele dag bij Hem. Dan trekken ze de hele dag met Hem op. (Johannes 1: 40)
We zien dat Hij ook anderen nodigt. (Johannes 1: 44)
Ze raken enthousiast en willen dat ook anderen de Heere Jezus leren kennen.  (Johannes 1: 46)
We leren dat Hij alles van ons weet. (Johannes 1: 48-49)
We gaan grote dingen van God zien. (Johannes 1: 51-52)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We kunnen veel leren van een dominee,  maar hij is niet zelf de Zaligmaker. Daarvoor moeten we zelf de Heere Jezus gaan ontmoeten en bij Hem blijven.
God wil de hele dag bij ons zijn.
Hij kent ons en weet precies hoe wij zijn en hoe we ons voelen.
Hij kent ook onze kinderen en weet wat zij nodig hebben.
We mogen grote dingen van Hem verwachten.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
God wil de hele dag met ons optrekken. We mogen ervan genieten om samen met onze kinderen te zijn.
We mogen onze kinderen steeds beter leren kennen. Daar mogen we ons voor inzetten. Op zoek gaan naar hun interesses,  hobby's,  vrienden, kwaliteiten.
We mogen ze dingen leren, net als de Heere Jezus hen ging leren. Praktische dingen,  maar ook over Wie God is.

Gebed 
Dank U God, dat U dichtbij ons wil zijn. Dat U met ons op wil trekken, de hele dag. Dat we steeds meer nieuwe en grote dingen van U mogen zien.
Dank U, dat U ons kinderen geeft. Dat we mogen genieten van hen als we opstaan en onze dag met U beginnen. Als we samen ontbijten. Als we Uw Woord open doen. Als ze naar school gaan,  hun werk doen, weer thuis komen. Als we de dag met hen afsluiten.
U bent het die hun ziet en weet wat ze nodig hebben. Wilt U ons helpen om hun unieke persoonlijkheid steeds beter te leren kennen.
U weet ook wat wij nodig hebben. Van de morgen tot de avond!  Zelfs ook 's nachts wilt U onze God zijn!
Wat bijzonder dat U ons kent en dat we U steeds beter mogen leren kennen!
Om Jezus wil,  Amen!

maandag 2 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (1)

In de Bijbel staat: Niemand heeft ooit God gezien ; de eniggeboren Zoon,  Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. 
In eigen woorden vertaald: Niemand heeft God de Vader gezien. Maar de Heere Jezus,  Die bij Zijn Vader was heeft Hem laten zien,  door naar deze wereld te komen, onder ons te komen wonen. ( Johannes 1: 14)
De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen. We verdelen het in 5 punten. 

Lezen
Wat staat er over God de Vader? 
Wat kunnen wij er als ouders van leren?
Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
Gebed 

1. Vergeving 

Lezen:
Johannes 1: 19-34 en Lukas 15: 11- 32

Wat staat er over God de Vader?  
Johannes mag de Zoon van God de Vader aanwijzen. Hij is het Lam van God,  Dat de zonden der wereld wegneemt!
In Lukas 15 zien we Gods Vaderliefde als wij met onze " zonden / fouten / missers " bij Hem komen.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor ons persoonlijk ? 
De Heere Jezus kwam om onze zonden te vergeven en weg te nemen. Onze zonden en fouten in de opvoeding van onze kinderen. Als we net als de  zoon met onze fouten naar God de Vader toe gaan, staat Hij op de uitkijk om ons te vergeven en om onze fouten te vergeten. Hij staat klaar met een mooi kleed en een ring voor aan zijn vinger.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen ? 
Als wij naar onze kinderen kijken en hun zonden, fouten of missers zien,  mogen we ook hun vertellen dat God hun wil vergeven. Dat Hij op de uitkijk staat. Maar misschien nog wel belangrijker,  we mogen het ze laten zien. Door zelf op de uitkijk te staan als we zien dat het fout is gegaan. Door ze in je armen te nemen. Door innerlijk met ontferming bewogen te zijn!  ( Lukas 15:20) Als wij hen leren dat ze welkom zijn met hun vieze kleed,  zullen ze ook leren om naar de Heere Jezus toe te gaan met hun fouten. Laten we onze kids niet afwijzen als ze fouten maken,  maar mogen we laten zien wat God de Vader doet. Ze omhelzen en het mooie kleed van vergeven aantrekken. Met hen bidden om die vergeving!  En dan samen blij zijn dat er vergeving is! ( Lukas 15:23) Juist dan laten merken dat je blij bent,  dat je van hen houdt!
Er valt nog veel meer te ontdekken in Lukas 15. Zelfs als we niet weggaan bij de Vader,  kan er toch ontevredenheid zijn. ( Lukas 15:28) Er is genoeg om bij de Vader van te genieten. ( Lukas 15:31-32)

Ik vind het altijd weer een bijzondere les. Vaak reageren we met boosheid als onze kids fout zijn geweest. Maar wij kregen de taak om ze te ontvangen en te vergeven en te bidden om ze weer te kleden met liefde, goede daden,  gedachten,  woorden... 

Gebed :
Heere God,  wilt U ons helpen om met onze tekortkomingen bij U te komen en wilt U ons dan bekleden met Uw kleed van liefde,  geduld,  vergeving,  hulp en wijsheid?
Helpt U ons om aan onze kids te laten zien in daden en woorden Wie U bent?  Een Vader,  Die elke dag uitkijkt naar Zijn kinderen!  Mogen we U zo elke dag als Vader leren kennen en genieten van alles wat U ons wil geven?
Om Jezus wil,  Amen!