zondag 21 september 2014

God wil bij ons wonen/ Een liefelijke geur...deel 4 -GezinsmomentEen poosje terug las ik in mijn stille tijd over het brandoffer. Hoe zat dat nu en waarom was dat zo? In Leviticus 1:1-9 kan je hierover lezen.

We mogen naar God toe gaan met onze zonden of met de zonden van anderen. De priester offerde ook voor de zonden van zichzelf en van het hele volk. We mogen onze handen op het offerdier leggen. Dan gaan de zonden over op het offerdier. Wij mogen onze zonden aan de Heere Jezus geven. Hij nam onze zonden op Zich. Hij is tot zonde gemaakt. Het dier werd geslacht. Het bloed werd geofferd en rond het altaar gesprengd. De huid werd er afgetrokken en het dier werd in stukken verdeeld. Dan werd het hout op het altaar geschikt en een vuur gemaakt. De stukken van het dier werden op het altaar geschikt. Maar de ingewanden werden gewassen met water. Het moest allemaal schoon zijn. Zo moest het aangestoken worden.

Er was een vers wat me opviel.

Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen; en de priester zal dat alles aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den Heere...

Ook de gebeden van ons zijn een lieflijke geur voor Hem. En niet zoals ik wel eens denk: Hij ziet me weer aankomen, met m'n gemopper, geklaag, met het feit dat ik 't niet meer weet. Dat ik alweer gezondigd heb. Het is door het offer weer goed tussen God en mij!
Maar hoe laat ik dat nu zien aan de kids, of ruiken...

Ik laat de kids weer de witte omheining zien die rond de tabernakel stond. Zijn wij ook zo mooi van binnen? NEE. En toch zijn we welkom bij God. We keken naar de gekleurde poort. Als we daar doorheen gaan zien we als eerste het brandofferaltaar. Daar mogen we met de priesters onze handen op de kop van het dier leggen. Onze fouten zijn op het dier. Nu weten we dat de HEERE JEZUS onze zonden op Zich heeft genomen! Hij is zelf tot zonde gemaakt. Hij was helemaal rein/ schoon. Het dier werd geofferd en zo is het offer wat de Heere Jezus bracht ook een lieflijke geur voor God.

Ik pakte een geurkaarsje erbij. ( Misschien ook een leuk idee om samen een geurkaars te maken. Of potpourri of parfum...)Als ik hier rommel bij gooi, zou het dan nog lekker ruiken als ik het aansteek? NEE. Rommel in vuur gooien is gevaarlijk.

We kijken wel eens naar een filmpje over een brand via HV-Zeeland. We schrikken dan van de ravage die dat teweeg brengt. Soms is het ook gevaarlijk als er stoffen vrijkomen. Denk aan asbest. En wat stinkt het als er plastic verbrandt.


Kijk eens naar het kaarsje. Dat is mooi schoon. Net zo schoon moest de Heere Jezus zijn. Zijn offer was een lieflijke geur voor God. Het is weer goed tussen God en de mensen. Daar geniet God van.

Wij maken fouten en zijn niet helemaal schoon. Maar we zien dat ook om ons heen. Soms is dat best wel eens lastig. Thuis is de plek waar je best mag mopperen over anderen, maar ook waar je mag leren om het samen bij God te brengen. De priester offerde voor zichzelf en voor het volk. Zo mogen wij ook om vergeving bidden als we anderen fouten zien maken. Dan wast de priester het schoon en brengt het offer. Dat is een lieflijke geur voor God.
Daarom bidden we vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Kennen jullie nog mensen uit de Bijbel die bidden voor de fouten van anderen? De Heere Jezus aan het kruis en Stefanus. Van de week willen we die verhalen lezen.

Maar de priester nam ook kolen van het vuur en bracht het naar het reukoffer altaar. Daarop bracht hij specerijen, reukwerk. Ik las ergens: Reukwerk is meer: Aanbidding, met de Vader genieten van wat de Zoon is., Zijn schoonheid, Zijn liefde, al Zijn persoonlijke rijkdommen. Als jij de Heere Jezus liefhebt, mag je erover nadenken Wie de Heere Jezus is, hoe groot, hoe liefdevol, dan mag je tot God gaan en Hem dat zeggen. Dat is aanbidden.

Openbaringen 8:4...En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.

In ons huis hebben we een tafeltje met het Onze Vader en daar liggen ook gebeden kaartjes. En ook een geur kaarsje en een geur zakje. Voor ons was het weer een mooie les, dat God geniet van de geur van onze gebeden. Dat wij mogen genieten van Wie God is. Van A tot Z is Hij de hoogste Heer!Ik sluit af met een mooie tekst:

Efeze 5:2...en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Wat bijzonder dat God al onze zintuigen wil prikkelen: Ogen, oren, neus... Daarom genieten we nog even van een stel heerlijk geurende vrolijke bloemen ons verwonderend over onze geweldige God...zondag 14 september 2014

God wil bij ons wonen/ Je bent kostbaar...(deel 3) gezinsmoment

Deze week hebben we elke dag een stukje gelezen over de Hogepriester. Wat blijkt daaruit opnieuw de liefde van God voor ons! We mogen echt Zijn liefelijkheden zien en onderzoeken in de tabernakel, bij de Hogepriester.


Het bovenkleed van de Hogepriester. Geborduurd in de 4 kleuren, met gouddraden erdoor heen. Wit; Hij is rein, Blauw; Hij komt uit de hemel, Purper; Zijn koningschap over de hele wereld, Hij heeft hen duur gekocht met Zijn bloed, Scharlaken; Zijn koningschap over Israel, Hij heeft hen duur gekocht met Zijn bloed. Zie ook voor de betekenis van de kleuren  mijn vorige blog over God wil bij ons wonen.

De kinderen worden wat ouder en hebben niet meer zoveel zin om te knutselen. Toch vind ik het zelf fijn om niet alleen door woorden herinnerd te worden aan Wie God is, maar ook door het zien. En het geeft nog aanleiding tot gesprek. Als we kijken naar de tabernakel dan zien we ook veel. Dat werd uitgelegd door de priesters. Dus ging ik deze keer lekker kleuren. Tegenwoordig zijn volwassen kleurboeken ook helemaal "in". Ik koos een kleurplaat van internet met bloemen. Het zijn vergeet-me-nietjes. Vond ik nog wel leuk ook, want God vergeet ons ook niet! Ik gebruikte de kleuren van het bovenkleed van de hogepriester. Terwijl ik aan het kleuren was dacht ik eraan dat Hij ook onze Koning is! Heerlijke gedachte. Hij zit op de troon en regeert! Hij houdt alles in Zijn hand. Soms mogen we net als Johannes even kijken in de hemel. Want daar zit Hij op de troon.We keken naar de stenen op de schouders. Edelstenen, waar de namen in gegraveerd stonden van de 12 stammen. Hij draagt hen op Zijn schouders. We lazen het verhaal over de Goede Herder die zo voor Zijn schapen zorgt en hen op Zijn schouders draagt.

Het borstschild. In goud vervat  12 verschillende edelstenen. Met op iedere steen een naam.  We zijn kostbaar voor Hem. Hij kent ons ieder persoonlijk bij onze naam.

Tegenwoordig is het erg leuk om met andere vriendinnen dezelfde ketting te hebben. Het herinnert je aan een leuke en goede vriendschap. Zo denkt God ook aan ons. Je bent ontzettend kostbaar voor Hem. Hij draagt jouw naam op Zijn hart. We maakten een hanger van klei en prachtige kralen. Erg kostbaar. Zo kostbaar zijn wij. Als het droog is willen we het hangen aan het hart, wat ik een keer maakte van knotwilg-twijgen. Heeft al vaak iets aan gehangen.Het borstschild was dubbel geslagen. Daarin zaten de Urim en de Tummim. Lichten en Volmaaktheden. Als je een probleem had kon je de Hogepriester om raad vragen. Dan kreeg je Licht en wist je hoe je moest handelen. Zo mogen we nu nog steeds naar de Heere toe gaan en Zijn licht vragen over onze moeilijkheden en vragen. Hij zegt Zelf: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.( Psalm 32:8) We proberen daarom ook alles in gebed te brengen. Hij wil ons wijsheid geven. Denk ook aan Salomo.

Verder hadden we deze week gelezen over het blauwe kleed. Vanonder hingen vruchten in dezelfde kleuren en gouden belletjes. Ik maakte van kralen ook een soort vruchtjes en belletjes. Waar wijst dat op. De Heere Jezus kwam vanuit de hemel(blauw)  naar ons om in Zijn woorden ( belletjes, die hoor je) en werken ( vruchtjes) te laten horen en zien dat Hij van ons houdt en ons behoudt op het oog heeft.Samen hebben we gekeken en geluisterd naar deze mooie betekenissen. Wat onze kids nu wel erg leuk vinden is een lied erbij zoeken. En dat is ook een taak bij de priesters. Liederen zingen, muziek maken voor God. Ze kwamen met een cd van " Wie ben jij?". Daarop staat het lied "Briljant". Gaat over een stukje glas wat zo kostbaar is voor de kunstenaar. Zo kostbaar zijn wij ook voor God!

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods handWe praten er nog over wie er "kostbaar"zijn voor ons. Dat zijn onze papa en mama, broers en zusjes, onze verdere familie, onze vrienden, onze gemeente. Kostbaar, iets om voorzichtig mee om te gaan, om van te genieten. Geniet zo van iedereen om je heen. Samen genieten dat we ook zo dichtbij aan Gods hart mogen zijn. Wat is dat geweldig. Onze kids zingen dit lied ook graag. Met zelfverzonnen gebaren. Dat zijn voor ons ook kostbare momenten. Momenten om te genieten...

Ik wens jou die dit leest ook van die Kostbare-Geniet-momenten toe voor deze week! En weet dat jij zo Kostbaar bent dat Hij jou op Zijn hart draagt! En op Zijn sterke Schouders!
zondag 7 september 2014

God wil bij ons wonen/ kleuren... (deel 2)- Gezinsmomenten


"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... en de kleur is WIT!" We keken het huis rond en noemden alle witte dingen op. De gordijnen, de deuren, de kast, de kozijnen, kaarsenstandaard, enz... Toen liet ik het plaatje zien van de tabernakel. En daarop zien we de witte omheining en de poort met wit.

Dan lees ik uit een boekje de betekenis voor van de witte kleur. Kunnen wij ook zeggen dat we zonder zonde zijn? Nee. En toch wil God bij ons wonen. Er is een poort in de omheining. Die roept ons toe: Welkom om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... BLAUW!" Opnieuw kijken we ons huis rond en noemen alle blauwe dingen op. We kijken weer naar de tabernakel en zien bij de poort in de omheining de blauwe kleur.
Samen lezen we de betekenis.

Zo doen we dat ook bij de andere kleuren. PURPER en SCHARLAKEN.

Hier de betekenis van de kleuren op een rijtje:
WIT: Rein, Jezus was ook rein, zonder zonde, met gerechtigheid worden we bekleed
BLAUW: Hemel, de Heere Jezus kwam uit de Hemel
PURPER: Paarsachtig. Werd alleen gedragen door koningen, maar dan vooral buiten Israël. Jezus wil ook koning zijn voor de andere volken. Hij is de Koning der Koningen. Voor deze kleur moesten duizenden purperslakken gedood worden, wat verwijst naar de offerdieren en van de Heere Jezus.
SCHARLAKEN: Rood, kostbare stof, gedragen door koningen, alleen in Israël. Mooi om te lezen is dat Rachab met een scharlaken koord is gered. Ze wordt ingelijfd bij het volk Israël.
Voor deze kleur moesten er duizenden scharlaken wormpjes gedood worden, wat ook weer wijst naar de dood van de offerdieren en van de Heere Jezus.

Straks gaan we naar de kerk. Ook daar wil God laten zien dat we welkom zijn om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen. Die liefde kun je zien in deze kleuren. Als opdracht krijgen ze om te kijken naar de kleuren in de kerk. Na de kerkdienst kwamen ze met heel verrassende plekjes waar ze de kleuren hadden gezien. Weer met een heel andere blik gekeken naar onze kerk. Welkom geheten door God is iets om stil van te worden en van te genieten!

Van de week had ik een sleutelhanger gemaakt met die kleuren. Om ons er aan te herinneren dat we altijd welkom zijn bij God.

Tot slot luisteren we naar dit lied: Kleuren, kleuren...


Wat me zomaar ineens raakt: Dat God de regenboog gaf. Regen en Gods zonlicht geeft de regenboog. Als we ons verdriet, onze tranen in Gods Licht mogen geven, geeft Hij de regenboog. God is trouw! Geniet van de kleuren ook nog even in dit prachtige seizoen...