maandag 20 februari 2017

Momenten over het zaad


Enkele momenten die we hadden rondom het thema ' zaad '...
En ook zo gaaf hoe zulke momenten groeien. 's Zondags ging het over het zaad in de kerk. 's Maandags zag ik een zakje zaad en dacht we gaan het weer eens uitbeelden. Neefje en nichtje waren er ook bij en enthousiast werd er gezocht naar steentjes en erg enthousiast met zaadjes gestrooid. Daarbij moest ik denken aan uitstorten. Zo kwam uitstorten van Gods liefde, bijbelverhaal 2. Zo mooi hoe een thema groeit in je gezin...

Bijbelverhaal 1 
Mattheüs 13:1-9 Gelijkenis van het zaad

Activiteit:
Hart vullen met goede grond ( keukenrolpapier) en steentjes. Daarna water geven en zaadjes zaaien.

Bijbelverhaal 2 
Romeinen 5:1-11 Over Gods liefde die uitgestort wordt in ons hart.

Activiteit :
We kijken naar de zaadjes in het hart, we hadden erg veel gestrooid/ uitgestort en we verbazen ons al over de worteltjes die groeien. God is ook gul met Zijn liefde. We schrijven op het hart welke liefde God in onze harten uitstort. Hij wil onze harten vullen met liefde,  genade, roemen in verdrukking.
We zingen: Heer ik hoor van rijke zegen.

Bijbelverhaal 3 
Mattheüs 13: 24-30 Gelijkenis van het onkruid

Activiteit :
We praten met elkaar over het onkruid. Wat ervaren wij als onkruid?  We willen ze bewust maken dat het goed is om na te denken dat als God tot ons spreekt door Zijn Woord,  de duivel alert is en zaadjes van twijfel strooit of ongeloof of verwarring. Wat is van God en wat niet?

Bijbelverhaal 4
1 Petrus 2:1-3

Activiteit:
Over welk onkruid lees je in dit stukje?  Wat mogen we ermee doen? ( Doe het weg!)
In vers 2 lezen we over onvervalste melk. Wat wordt daarmee bedoeld? ( Gods Woord wat we mogen horen en doen!)
In vers 3 lezen we over het proeven van de goedheid van de Heere.
Kijk naar het hart waar de zaadjes ingezaaid zijn. Het is gegroeid!  Tijd om ervan te proeven!
Elke dag opnieuw mogen we weer nieuwe woorden van God horen. Mag Zijn Woord ontkiemen!  Als we Gods Woord horen en doen zullen we smaken hoe goed God is.

Bijbelverhaal 5
Psalm 72: 16-19

Activiteit :
Wie oren heeft die hore... In Bijbelverhaal 4 mochten we proeven hoe goed de Heere is. In Psalm 72: 16 horen we het ruisen van het koren. We mogen luisteren naar Gods Woord,  maar ook daarvan zingen,  daarvan vertellen.
Zing samen een lied of psalm waarin het gaat over hoe goed de Heere is.

Bijbelverhaal 6
Psalm 22: 31,32

Activiteit :
In het bijbelgedeelte gaat het over het groot maken van God. Bedenk samen waarom God groot is. Leg een blokje neer. Elke keer als we iets vertellen over de grootheid van God,  stapel je er een blokje boven op. Zo wordt God steeds groter!


maandag 13 februari 2017

Geloven met tieners - Dagboek

Onze kids worden groot (9, 12, 15) en daar genieten we van. We zien dat gezinsmomenten meer veranderen in gespreksmomenten rond de Bijbel. Een van de bijzondere momenten vind ik wel om samen de dag af te sluiten. Een mooi dagboek afgestemd op hun leeftijd vind ik fijn. Nu zijn we bezig in: One God,  one plan,  one life van Max Lucado.
Je denkt per dag na over een Bijbeltekst. De tekst wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld en het wordt ook gelijk praktisch gemaakt.
Onderaan staat nog een kopje: think about... Om er nog even over door te denken of door te praten....

Meestal sluiten we af met de vraag: Wat willen we ervan onthouden?  Waar willen we God voor danken?  Dat nemen we mee in gebed!

Dit boek is heel geschikt voor jongens en meiden van 14 jaar of ouder!