zondag 29 maart 2015

U nodigt mij aan tafel... ( samen toeleven naar het Heilig Avondmaal)


Deze week hebben we samen gekeken naar het gebroken brood en de vergoten wijn. Het lichaam van de Heere Jezus brak,  Zijn bloed vloeide. In de brief die Petrus had laten schrijven lezen we dat Hij getuige was van Zijn lijden. Daarom wilden we deze keer met Petrus naar het lijden kijken. 

Beeldend 

In het windlicht gebroken brood en een  glas wijn met daarin rode hartjes. Uit liefde voor ons, gaf Hij Zijn bloed. 

Avondmaal 
De Heere Jezus brak het brood en vergoot de wijn. De discipelen moesten dit blijven doen. En denken aan Hem. Het lijden was nu heel dichtbij. Ze zouden zelf zijn verbroken lichaam zien en het bloed wat vloeide. 

Naar Getsemane 
Hij waarschuwde Petrus dat hij t was die Hem zou verloochenen. Petrus was niet van plan om de Heere Jezus te verloochenen. Hij wilde Hem echt niet verdrietig maken. En toch deed hij het. Tja,  zo zijn wij ook. Vol grootse plannen om Jezus niet te verloochenen, maar wat is het moeilijk als er pijn komt,  moeilijkheden in je leven om dan ook bij Jezus te blijven. Hoe is dat bij ons? Toch doet dat ook al pijn bij Jezus,  dat wij Hem zo vaak niet nodig hebben als 't moeilijk is. We weten dat Petrus hierin mag groeien. Dat mag ons bemoedigen,  dat Jezus het ons leert om ook als het moeilijk wordt dichtbij Hem te blijven! 

In Getsemane 
Hij vroeg aan de discipelen om voor Hem te bidden. Maar ze vielen in slaap. Dat moet ook pijnlijk geweest zijn voor de Heere Jezus! En ook wij kunnen soms zo beloven om te bidden,  maar hoe vaak versloft dat en ben ik moe om het opnieuw aan Gods te vragen?  Ook wij doen de Heere Jezus daar pijn mee?
We zagen dat de Heere Jezus angstig was om de drinkbeker van Gods toorn te drinken. God is boos over onze zonden. De zonde van niet contact willen met Hem,  de zonde tegen over onze naaste... Zo erg is het doen van zonde ook! Jezus was zo bang,  dat Hij grote druppels bloed zweette. Zo erg is Gods boosheid over zonde. 

Met de kids hadden we t nog over zonde doen. We praten veel over sorry zeggen. En dat kan je aardig goed oefenen. Maar menen we het ook? Ik gaf het volgende voorbeeld. 
"Gisteren heb ik hard aan iemand haar haar getrokken. Wel sorry gezegd,  hoor. Vandaag ga ik t weer doen. Kijken of ze me nu weer vergeeft." 
De kids waren erg verontwaardigd. En eigenlijk ook boos op me. En dat was ook net de bedoeling. We praten erover waarom dat niet kon. Waarschijnlijk heb je er dan niet echt spijt van. Als we vergeving vragen doen we ons best om het niet meer te doen! Vergeving is niet goedkoop. Vergeven kost het bloed van de Heere Jezus. 

In Getsemane zagen we dat de Heere Jezus Zelf de vijand tegemoet gaat. Hij kan het wel!  Wij lopen graag weg voor moeilijkheden. Maar laten we met Hem onze moeilijkheden tegemoet gaan. 

Gevangen genomen 
De pijn van het verraad van Judas... Hij verraadde Hem met een kus. En Petrus... Hij deed z'n best om met het zwaard te slaan. Hoe vaak slaan wij niet om ons heen om de Heere Jezus te beschermen. Niet met een zwaard,  maar soms wel met woorden. Dat is soms echt goed bedoeld. Maar we mogen alles wel van God verwachten. Hij kan zelf engelen sturen,  op Zijn Woord 'Ik ben het' vallen ze om. We kunnen God soms zo in de weg staan,  met onze actie. Als Hij Petrus had toegelaten om te slaan,  was er geen redding voor onze zonden. Laat t aan Jezus Zelf over. Het staat God niet in de weg. Hij wijst ons net als Petrus terecht! Petrus mag zijn zwaard in Zijn schede doen. Jezus geneest het oor van Malchus. Zou t ook lijden zijn voor Jezus dat wij Hem zo vaak in de weg staan om Zijn werk te doen? 

Jezus wordt gebonden. Net als een Lam dat naar de slachtplaats wordt geleid. Hij zonder zonde. Of Hij met onze zonden! Hebben wij die straf niet verdiend?  Op de blog van Bijbelfeest staat zo n mooi verhaal over het lam dat de zonde op zich krijg krijgt. Mooi om te vertellen aan je kids! 

Voor de hogepriester 
Valse getuigen... Wat staan ze allemaal te verzinnen om Hem maar te kunnen doden. Is ook lijden!  Ze slaan Hem in Zijn gezicht!  Hij is stil!  Wat een voorbeeld ook voor ons. Stil zijn als je vals beschuldigd word. Het kan alleen met Jezus! 

En dan staat Petrus daar. Aan hem wordt gevraagd of hij ook bij Jezus hoort. En Petrus zegt: Nee. Tot drie keer toe! Wat een pijn voor de Heere Jezus... En dan ineens ziet Petrus wat hij doet. Hij weent. Hij huilt... Jezus is het die ons ook ontdekt aan onze fouten. En je mag er om huilen. Maar er ook aan denken dat Jezus in de nacht van Zijn verraad het brood nam. En het brak. Voor jou! Het was mijn zonde die Hij droeg! 

Lied
Zo lief had God de Vader ons

We zongen dit lied. Omdat we daar zien dat Hij aan het kruis hing. Dat Zijn lichaam brak,  dat Zijn bloed vloeide. Het was onze zonden die Hij droeg! 

En dat mogen we bedenken als we het brood zien breken,  de wijn vergoten wordt! 
Onze zonden zijn vergeven. Uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Zie het brood en de wijn. Proef het!  En geloof dat Hij dat deed voor jou! 

Gebed
Onze Vader! 
Vergeef ons onze schulden. 
Gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven . 
Niet 1 keer. Maar 7 keer 70!  Want U doet dat ook bij ons! 
Dank U mijn Vader voor al Uw genade,  die U liefdevol geeft! 
Dank U wel voor Uw nodiging aan tafel! 
Waarin ik Uw vergeving mag zien,  mag proeven. 
Dank U wel dat ik nu weer zeker weet dat U met me mee gaat en van mij houdt! 
Amen! 
donderdag 26 maart 2015

Een spontaan gezinsmoment... - 40dagentijd

Spontane gezinsmomenten... Kostbaar!  Van de week hadden we er een!  We bespraken aan tafel of we na het eten gingen zingen over pasen of voorlezen uit ons boekje over de lijdenstijd. Onze jongste wilde echt liever niet zingen,  want van Paasliederen wordt ik zo verdrietig. En inderdaad als we er over nadenken is het ook " zware kost ". Een mooie gelegenheid om daar even dieper over na te denken. Ik had nog een lijst liggen en whiteboard stiften en die pakten we erbij. 

Het moment 
Schrijf maar eens op waar je allemaal zo verdrietig van wordt. Dat deden ze. Leuk is dat ze allemaal in een andere leeftijd zitten en allemaal andere verdrietige dingen weten op te schrijven. 


Daarna vertelde een van de kids wat er gebeurt als je het bij God brengt. Hij komt en wrijft dat vervelende weg. Hoe?  Door Zijn liefde! Door Zijn liefde tot in de dood aan het kruis! We pakten de kaartjes erbij van liefde,  die we gemaakt hadden met Valentijnsweek. 
Vergeven. We veegden het woord boos weg en ruzie... 
Moed. We veegden het woord Zorgen weg...
Troost.  Weg verdriet... Weg pesten... 


Zo deden we dat met alle kaartjes en het was weer helemaal blanco! Heerlijk gevoel!( Haha...Ik ben net zo'n gevoelsmens als onze jongste...) Daarna schreven we waar we allemaal blij van worden. En dat laten we lekker staan!Bijbelverhaal
De volgende morgen pakte ik even terug op het moment. Wat voelden we ons eerst verdrietig. Maar wat fijn dat we mogen weten dat de Heere Jezus het wegveegt, doordat Hij stierf voor ons aan het kruis!
In de Bijbel staat een verhaal over een man die ook zo verward was. Op zoek naar God en naar geluk in Jeruzalem. Geluk wat te vinden was in de Bijbel en toch... Hij zat met de Bijbel in zijn handen en had geen geluk. We lazen de geschiedenis van Filippus en de Kamerling uit de Bijbel. Toen Filippus klaar was met vertellen mocht hij gedoopt worden. Net zoals wij alles wegveegden wat niet prettig was. En daarna... Hij reisde zijn weg met blijdschap!

Liederen
God keert alles om...
Heer, Uw bloed dat reinigt...

Wat zegt God over lastige gevoelens?
Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt: EN IK GEEF U RUST.

HIJ DIE OP GODS BESCHERMING WACHT, WORDT DOOR DE HOOGSTE KONING BEVEILIGD!

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. -- Jesaja 30:15.

En als ik zelf last heb van moedeloze gevoelens?
Ik mag ze bij God brengen. Maar soms lijkt dat niet genoeg. Het viel me op dat ik t wel goed vind om samen met m'n kids hun zorgen bij God neer te leggen. Ook vind ik het fijn als een vriendin komt en we samen haar zorgen bij God neer leggen. Maar doe ik het zelf wel eens samen met een vriendin? Als ik eerlijk ben, wil ik soms anderen daar niet mee lastig vallen. Ik moest denken aan Aaron en Hur. Zij mochten Mozes helpen in de strijd. En wat moet dat fijn geweest zijn voor Mozes. En opeens moet je dan een keer zo'n stap zetten. En dan lijkt t stom om te huilen, om te vertellen wat jou verdrietig maakt. Dat is het niet. Er zijn Aaron en Hurs om je heen. Die je steunen. Niet dat het probleem weg is. Maar je hebt wel weer kracht om dat laatste poosje vol te houden! 

Zo hebben we in het gezin elkaar nodig... Dank God dat jij voor je kinderen een Aaron en Hur mag zijn.
Zo hebben we in de gemeente elkaar nodig...  Dank God dat Hij Aarons en Hurs geeft voor jou!


vrijdag 20 maart 2015

Gedachten ... - 40 dagentijd

Inleiding 
De preek ging over het Heilige Avondmaal. De predikant haalde een paar keer de woorden aan " Doe dat tot Mijn gedachtenis ". Woorden die de Heere Jezus Zelf zei. Deze woorden bleven bij me hangen. Wat zou ik dat graag echt willen begrijpen! Waar mogen we dan aan denken?  Wat moeten onze gedachten zijn.
Via de Vrij zijn mail kreeg ik het volgende bericht: God reinigt ook je gedachten. Ook al over gedachten. Gedachten van mij en het Avondmaal vieren tot Zijn gedachtenis?
Een poosje terug hadden we t met onze bijbelstudiegroep over 1 Petrus 4:1 Wapent u met deze gedachten. Omdat Christus voor je zonden heeft geleden ben je opgehouden met zondigen...
Ook al over gedachten...
God kent onze gedachten...
We moeten ons wapenen met gedachten...
En wat zijn Zijn gedachten over ons?
Wat denken wij veel,  maar wat zijn Jezus gedachten vaak anders...
We willen graag kijken wat God ons hierover wil leren...

Thema
Gedachten of Tot Mijn gedachtenis...

Beeldend
Graag wilden we nadenken over wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. Tot Zijn gedachtenis. Een glas, de beker der dankzegging. Rode roosjes het bloed dat voor ons vergoten is. Maar het glas wijst ook naar de drinkbeker die Jezus voor zich zag in Getsemane. Vol met onze zonden. Eigenlijk wilde Hij die niet drinken.
Het houten kruis naar de paal waaraan hij vast gebonden werd toen Hij gegeseld werd, ( door Zijn striemen is er genezing) en naar het kruis zelf. Hij is de dood ingegaan voor ons!
De doornenkroon. De spot en lastering heeft Hij op Zich genomen. Hij heeft die pijn gevoeld ervoor gebloed.
De spijkers verwijzen naar de spijkers die in Zijn handen zijn geslagen toen Hij aan het kruis werd gehangen. De zonde is weg, vernietigd toen Hij aan het kruis werd geslagen.

Tekst
1 Petrus 4:1 Wapent u met deze gedachten. Omdat Christus voor je zonden heeft geleden ben je opgehouden met zondigen...

Bijbelverhalen
We lezen uit het boekje van Ds Meeuwse "Als een Lam geslacht". Meestal lezen we alleen het verhaal en niet de toepassing. Die maken we graag samen. En nu kijken we vooral naar de gedachten van de mensen en van Jezus. Zo kijk je weer heel anders naar een Bijbelverhaal. We verbaasden ons dat God echt alle gedachten kent. Valt erg op als je er op let.

Zoals bij deze verhalen die we lazen:

De dure zalf
Jezus kent de gedachten van Maria,  de gedachten van Judas en de andere discipelen en Hij weet dat Hijzelf zal gaan sterven. Ook mooi om over na te denken is de liefde van Maria!  En daar kijken we vooral naar met de kids. Wat hield ze veel van Jezus. Als voorbereiding op Zijn begrafenis deed ze dat... Opeens besef ik dat zij wist wat Jezus voor haar ging doen! Hij kwam om haar van haar zonde en pijn te verlossen. We mogen van haar leren om God echt enorm te danken voor Zijn vergeving van onze verkeerde verlangens, te danken voor Zijn liefde voor ons tot in de dood!


Het boze plan
Judas dacht alleen aan geld. Dat maakte hem gelukkig. Waar denken wij gelukkig van te worden?  Als we nooit verdriet kennen?  Als we nooit ruzie hebben?  Als we alles kunnen kopen? Misschien lijken wel wel een beetje veel op Judas. En ja we mogen echt alles aan Gods vragen,  maar niet om het daarna te hebben en God gauw weer te vergeten. God wil voor ons zorgen,  maar wil dat we bij Hem blijven,  omdat Hij van ons houdt! En nu we zelf ouders zijn,  besef ik dat ik graag goed voor m'n kids wil zijn, dat ik ze alles wil geven,  maar dat ik het meest gelukkig ben als ze hun verhalen met ons willen delen. En wat geniet God van onze verhalen,  blije en minder vrolijke tot akelige verhalen. Omdat Hij merkt dat we Hem Zijn vertrouwen geven. Het zet me aan het nadenken: Waar heb ik Jezus voor nodig?

Hosanna
Jezus weet de Schrift. Hij zal rijden op een ezel. Hij weet de gedachten van de discipelen. Hij weet dat er een man komt die een vraag stelt over de ezel die Zijn discipelen mee moeten nemen. Hij weet dat de mensen Hem alleen als Koning willen hebben voor de oplossing van hun probleem. Hij weet wat er met Jeruzalem gaat gebeuren...

En zo lezen we het boekje door. Wat is het leerzaam om zo op een andere manier te kijken naar een Bijbelverhaal.

Leuke gedachtenspelletjes met de kids
*We hebben zo'n leuk kaartspel en daarbij moet je kiezen uit a t/m e, wat de ander zou kiezen. Gewoon leuk om elkaars gedachten te raden!
* Ik zie ik zie wat jij niet ziet. En dan raden wat iemand in zijn gedachten heeft!
* Gedachten van jezelf en gedachten van God. Sorteren... Wat hoort bij God en wat bij jou en dan lekker verscheuren wat fout is en op plakken wat van God is!
* Of wat we vorig jaar deden. Onze gedachten met rood opschrijven en Gods gedachten met zwart. Rood vel papier erover heen en je ziet alleen Gods gedachten!

Mooie liederen over gedachten


Heer U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U doorgrond en kent mij 
Aan uw tafel - Sela
Heer, U kent mij als geen ander- Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
U weet wat ik denk...

dinsdag 17 maart 2015

Boekenkast... - Alleen voor jongens

Deze keer een boekentip uit onze boekenkast:

Voor onze dochter had ik in de zomervakantie voor ze naar groep 7 ging het boekje gekocht: Alleen voor meiden. Ze vond 't erg leuk om te lezen en het is erg informatief. Over alles wat er lichamelijk en emotioneel verandert als je ouder wordt. Ik had t ook liggen voor onze zoon,  de jongens versie dan. Maar er was nog geen gelegenheid om het te geven.

En toen kwam ineens die gelegenheid.  We mochten naar de schooldokter. En ze vroeg of hij wist wat er straks allemaal gaat veranderen aan zijn lichaam. Hij had geen idee. Op school krijgen ze ook wel wat,  maar blijkbaar nog niet op zichzelf toe gepast. Toen vertelde ik dat ik thuis een boekje had liggen daarover. Nou, dat was de perfecte aanleiding om te beginnen!


En elke avond lezen we een mailtje van vader en Joost.  En een weetje over dingen die veranderen en hoe mooi God dat heeft bedacht!  Hij vindt t stoer en kijkt er elke avond naar uit!  Nooit gedacht dat ik zulke momenten met onze zoon zou hebben. Samen leren over hoe mooi God het heeft bedacht. Weet je, eigenlijk dacht ik dat ik dat niet zou kunnen, omdat ik moeder ben en niet zoveel van mannen weet op dat gebied. Maar zo samen met een boekje lukt t wel! En ik hoop dat hij zich blijft verwonderen. En ik verwonder me met hem.

We hadden het ook over school.  En dat kinderen soms zulke namen gebruiken en dan heel hard lachen. Goed om ook daar samen over te praten, hoe het dan wel is.

Natuurlijk kun je niet wachten met praten over allerlei dingen tot ze 10 zijn.  Hiervoor las ik zelf het boek " Blozen mag ". Daarin staat ook hoe mooi God ons heeft gemaakt.

Welk boek gebruiken jullie om de lichamelijke ontwikkeling te bespreken met je kids ?

vrijdag 13 maart 2015

Water in de woestijn. .. - 40 dagen tijd

Inleiding 
In de kerk hoorden we een preek over Zacharia 13:1. Er is een fontein geopend tegen de ongerechtigheid en onreinheid. Die fontein ( water wat uit de grond borrelt) wijst naar het bloed van de Heere Jezus dat heeft gevloeid. Dat is geschikt tegen onreinheid. Ook hadden we het over de doop en de verschillende aspecten van water:  Reinigen, schoonmaken, verkwikkend en dorstlessend. En dat we elke dag vanuit de doop mogen leven. Hoe kunnen we dat doen?  We hopen dat we dat mogen leren door over water naar te denken. En omdat we toch wel "dorst"hebben gekregen van het lezen over de woestijn willen we nu graag lezen over water.

Thema 
Water in de woestijn( van onze levens)

Doel
Verschillende aspecten van water leren kennen. En daaruit leven... 

Beeldend
In het windlicht een kleine kan voor water( gemaakt van witte zelf-hardende klei) 


Met de kids 
In de tuin maakten we de grond onkruid vrij (reinigen),  planten we bloembollen en gaven we ze water. (verkwikkend,  nieuw leven, dorstlessend )
We maakten water ijsjes. Heerlijk verkwikkend,  als het warm is!

Liederen 
Als een hert dat verlangt naar water
Create in me a clean hart
O alle dorstigen,  kom tot de wateren 
In het water van de doop- Sela 

Bijbelverhalen
Veel verhalen over de Heere Jezus spelen zich af bij het water. We lezen de volgende verhalen en samen kijken we naar de betekenis van het water in het verhaal. 

De doop van de Heere Jezus,  Water dat reinigt,  kracht geeft,  nieuw leven.  Verbond met God. Mattheus 3:13 -17, Markus 1:9-13,  Lukas 3:21-22,  Johannes 1:19-34 Dank U God, dat Uw naam ook met ons verbonden is door de doop. 

De eerste discipelen zijn bij het water en worden geroepen om een nieuw leven met Hem te beginnen. Mattheus 4:18-25, Markus 1:14-20 Dank U wel dat wij ook een discipel van U mogen zijn en dat we mogen leren van U.

Bruiloft te Kana. Johannes 2:1-12 Water wat in wijn veranderd. Verkwikkend,  vrolijkheid! Dank U wel dat U het bent die ook blijdschap en vrolijkheid geeft in ons leven! 

Gesprek met de Samaritaanse vrouw. Johannes 4:1-30 Jezus kan alleen onze dorst lessen! Dank U,  dat U onze dorst echt lest,  dat U weet wat ons gelukkig maakt. 

Genezing van de lamme te Bethesda. Johannes 5:1-15 Zo lang gelegen bij het levende genezende water. Maar Jezus is het  levende Water dat genezing en vergeving geeft. Dank U wel dat U geneest en vergeeft! 

De wonderbare visvangst. Lukas 5:1-11 Levende vissen,  die verkwikkend zijn! Dank U dat U zorgt ook voor onze dagelijkse dingen,  zoals eten,  wat ons weer energie geeft. 

Gelijkenis van het huis op te zand en op de rots. Water is ook gevaarlijk. Maar met God erbij behoud. Mattheus 7:24-29 Dank U dat we met U een veilige schuilplaats hebben! 

Jezus stilt de storm.  Opnieuw zien we gevaar van water, maar redding bij Jezus.  Mattheus 8:23-27, Mattheus 14:22-36, Markus 4:35-41,  Lukas 8:22-25,  Johannes 6:16-21 Dank U dat als het stormt U toch machtiger bent en heel dichtbij! 

Genezing van de bezetene van Gadara. Markus 5:1-20, Lukas 8:26-39. Het water is hier tot de dood voor de kudde. Neemt de onreinheid weg. Dank U dat U de boze wegstuurt uit ons leven! 

Jezus wandelt op de zee.  Markus 6:45-56 Hij heeft de macht! Dank U wel dat U alle macht heeft! 

Farizeeën vragen aan Jezus over het wassen van de handen. Markus 7 :1-23 Het gaat niet om allerlei uiterlijkheden,  maar om de vergeving die Jezus geeft! Dank U wel dat U van ons houdt om wie we zijn. En niet omdat we allemaal goede werken doen.  Vergeef ons als we weleens denken dat we zo Uw liefde kunnen verdienen. 

De voetwassing. Johannes 13:1-20 Je mag ook leren om je naaste te helpen. Dank U wel dat U er bent voor ons. Dat U zelfs onze voeten wil wassen. Soms kunnen wij zo vies zijn van vieze voeten. Maar Uw liefde gaat zelfs over zulke dingen. Als wij t moeilijk vinden om een anders vieze voeten of fouten te vergeven,  dan denken we aan U en wat U voor ons deed! 

Deze gaan ook over water,  maar lezen we in de lijdensweek :

Kruiswoord van de Heere Jezus: Mij dorst Johannes 19:28-30 Jezus had dorst naar Zijn Vader. Was verlaten van Zijn Vader. Wij zullen nooit van Hem verlaten zijn... 

Bloed en water.  Johannes 19:34 Wijst op nieuw leven!  Door Jezus ontvangen we nieuw leven met Hem!


maandag 9 maart 2015

Sporten...( 10-de week)


Geloven in huis... En dan sporten? Heeft dat met elkaar te maken? Lang heb ik gedacht dat zorgen voor je lichaam niet zo belangrijk is. Totdat ik leerde dat God ook mijn lichaam heeft gemaakt. Ons lichaam is een tempel, waar Hij wil wonen. Hij zorgt zo goed voor ons, dan mogen/moeten wij ook goed voor onszelf zorgen. Gezond eten en bewegen... Dat gaat heel mooi samen. Toch blijf ik het lastig vinden en ben ik blij dat we in ons gezin elkaar hierbij helpen.

Ik ben begonnen met hardlopen. Nu al bezig met de 10-de week. Reden om t even te delen, toch? M'n nicht organiseert een halve marathon en ik wil graag mee doen. Goede stok achter de deur. Zou het lukken?

Op dit moment volg ik een trainingsschema van runinfo. nl voor 30 minuten achter elkaar hardlopen. 3 trainingsmomenten in de week. En wat gaat het hard! Vandaag begonnen met week 10. 20 minuten hardlopen en 5 minuten wandelen, en nog een keer 20 minuten hardlopen. M'n hardlooproute was een beetje te ver, dus nog maar 20 minuten aangeplakt. En dat ging goed!!!10 km in 70 minuten. TROTS!

Op hardlooptijden zet ik mijn looproute uit.  Je kan dan precies zien hoeveel kilometer je gelopen hebt. (Er is zelfs een mogelijkheid om je te laten coachen!)  Leuk om jezelf af en toe te belonen  een nieuwe route!

Ik bof elke keer met het weer! Het is prachtig om de zon net op te zien komen! Te genieten van de natuur, de vogels, de rust...Vaak, eigenlijk altijd, maak ik er ook mijn moment van met God. Deel ik alles wat ik kwijt wil... Dank ik Hem...Zing ik een lied voor Hem! ( in m'n gedachten) En ik moet zeggen dat ik nu na 10 weken eigenlijk niet meer zonder deze momenten kan. Soms wring ik me in allerlei bochten om toch te kunnen gaan...

Mijn favoriete liederen voor onderweg:
* De zon komt op
* Heer U bent mijn leven
* Van A tot Z, bent U de hoogste Heer; en dan bij elke letter bedenken hoe GROOT God is!
* Er komen stromen van zegen...

Wat doen jullie aan sport???

zondag 8 maart 2015

Een wegwijzer in de woestijn - 40 dagen tijd

Inleiding 
We hadden de serie gelezen over God in de woestijn. Eigenlijk wordt je daar een beetje mismoedig van. Het gaat vaak fout in de woestijn. Bijzonder was het dat ze de 10 geboden kregen.  Dat wijst de weg! We lezen verhalen over mensen die zich vasthouden aan Gods geboden,  Gods wegwijzer,  maar luisteren ook naar de woorden die God als bemoediging geeft voor onderweg!

Thema 
Een wegwijzer in den Woestijn...

Beeldend 
Vorig jaar toen we over de tien geboden werkten hebben we kaartjes gemaakt. Die zetten we in het windlicht met het zand van de woestijn en bij de punaises van de pijn, verdriet, zonde...

We bespreken de geboden en kijken naar bloembollen.  Eigenlijk lijken de bloembollen op Gods geboden en Gods Woord,  wat in ons wordt geplant. Hoe gaan ze groeien?
De gebruiksaanwijzing wordt gelezen. Zo moet t!  In de grond,  bak met bloembollen erin,  grond erover en af en toe water geven. En dan laat God het groeien. Zo ook met Gods Woord en Zijn geboden.

Bijbelverhalen 
Deze week lazen we uit Daniel. Daniel zat ook in een akelige,  onveilige omgeving. Lastig om je daar aan Gods geboden te houden?  Toch deed hij dat. Hoe dat kwam?  Hij had een relatie met God! Hij gaf z' n relatie met God regelmatig water. Elke dag bad hij! En je ziet de vruchten! Bijzonder om in deze week te zien dat, als je in een lastige situatie zit,  God er wel bij is!  Dat Hij het toch is die kracht geeft om te getuigen, om te bidden, om je werk te doen.

Daniel en zijn vrienden aan het hof.  Ze vragen om water en groenten te mogen eten ipv eten dat eerst geofferd is aan een afgod.  God zegent hun keus!

Daniels vrienden zijn op een feest. Ze moeten knielen voor een groot beeld. Wat zegt God in Zijn wegwijzer?  Dien alleen Mij. Ze knielen niet. Met het gevolg dat ze in de vurige oven gegooid worden. Maar ze zijn niet verbrand. God was bij hen! Wanneer gij zult gaan door het water,  Ik zal bij u zijn,  wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden...

Daniel mag niet meer bidden tot God, alleen tot de koning. Bidt hij toch tot God dan wacht de leeuwenkuil.  Wat zegt Gods wegwijzer?  Dien God alleen,  vertrouw op Hem.  Daniel doet t en toch wordt hij in de leeuwenkuil gegooid.  Maar God is erbij!  De muilen van de leeuwen blijven dicht!

En wat zegt God tegen Mozes in de woestijn?  Zou Mijn aangezicht mee moeten gaan om u gerust te stellen? 
Daarom kon Mozes verder met dat volk dat elke keer weer mopperde en zondigde.

En tegen Jozua: Wees sterk en heb goede moed! Want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten. (Jozua 1:6)
En Jozua geeft het bevel tot de overtocht!

Ook de Heere Jezus hield vast aan Gods Woord. Toen de duivel Hem verzocht in de woestijn. Hij versloeg hem met Gods Woord. Daaraan hield Hij vast!

Lied 
Vrees niet want Ik heb u verlost
Ik heb u bij uw naam geroepen
Gij zijt Mijn
Wanneer gij zult gaan door het water
Ik zal bij u zijn
En door de rivieren, zij zullen u niet over stromen
Wanneer gij door het vuur zult gaan
Zult gij niet verbranden
En de vlam zal u niet aansteken
Want Ik ben de Heeren, Uw God
Gij zijt Mijn

Gebed 
God, helpt U ons om te luisteren naar Uw wegwijzer! Dank U wel dat we mogen weten dat U dichtbij bent als mensen de keus voor U maken. We denken in het bijzonder aan de vervolgde christenen.  Dank U dat U bij hen bent en hen bescherming geeft.  Wanneer ze gaan door het water...  Dat heeft U zelf beloofd.
U bent ook bij ons!  Soms is het zo moeilijk om nee te zeggen,  maar we willen Uw wegwijzer volgen, omdat U van ons houdt en Uw wegwijzer ons alleen maar gelukkig kan maken! En ook al gaat 't dan mis, dan vertrouwen we nog op U! Want dat heeft U beloofd,  dat U bij ons bent ook als het misgaat gaat! Maak ons sterk om U te blijven volgen! Laat mij verder groeien,  laat vruchten opbloeien van U, Heilige Geest. Maak mij overvloedig,  standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heer,  werk door genade in mij, dat mijn hart U niet bedroef.  Heer,  maak mij gehoorzaam, Uw genade is mij genoeg!

vrijdag 6 maart 2015

Spelen...

Een gouden tip kreeg ik van m'n schoonzus bij onze eerste: Leer je kinderen spelen,  daar hebben zij en jij veel plezier van...

En ja, ik geloof echt dat je kinderen kan leren spelen. Van de week was ik in gesprek met de juf van de kleuters. De kids waren heerlijk aan het spelen. Soms hoor ik wel eens ouders zeggen dat hun kids van het ene spel naar het andere gaan en gewoon niet echt spelen.  Op school leren ze dat wel en thuis kan dat denk ik ook.  Als onze kids het beu waren liet ik vaak een andere mogelijkheid zien. En zo doen we 't ook op school (als ik af en toe in mag vallen. Tip tussendoor: Zorg ervoor dat het netjes gesorteerd is,  net als op school.) We stonden samen te genieten van het spelen van de kids.  Dat is wat m'n schoonzus bedoelde. Jij hebt er plezier van en zij ook.

Ze spelen bij ons al vanaf 3 jaar met playmobil. Voor onze oudste dus al 10 jaar! En wat ze er elke keer weer bij bedenken,  daar kan geen computer spel tegen op.  Vroeger dacht ik dat je met playmobil maar op een manier kon spelen.  Maar ze verrassen ons telkens weer met andere dingen.  Ze hebben best veel playmobil,  maar daar tegenover staat dat ze er veel mee spelen. Daardoor kunnen ze ook van de huizen telkens andere huizen maken.  Vaak maken ze eerst een tekening hoe het moet worden. Daarna zetten ze het in elkaar. Echt daar komt bouwkundig inzicht bij om de hoek kijken. Soms staan er 3 huizen en soms een flat...  Het interieur wordt uitgezocht en gekocht in de meubelzaak. de financiële situatie wordt in een logboek bijgehouden. Ze hebben hun eigen poppetjes en extra poppetjes met andere kleren zodat je andere kleren aan hebt als je in bed ligt.  En ook wij moeten af en toe andere kleren uitzoeken. En soms speel ik ook even mee,  maar dat is eigenlijk niet meer nodig...

Ze verdienen geld,  gaan naar hun werk,  zorgen voor kinderen,  gaan naar de kerk. Een erg leuke kerk,  waar alles beeldend wordt uitgelegd.  Soms is het een zangavond met een thema. En dan worden er liederen uitgezocht en een Bijbelgedeelte wat er bij past... De kids krijgen rekenen en taal,  biologie en noem maar op.  M'n zus kocht een keer sims voor de kids op de computer( doen ze ook wel eens) ,  maar zij spelen dat uit met playmobil.
Ze hebben een speelplek waar alles kan blijven staan. Op een lage tafel, zelfgemaakt en daaronder staan de dozen met spulletjes. Wat genieten ze er met z'n drieën veel van. En wij ook!

Onze zoon heeft een plek waar hij heerlijk met lego kan bouwen...
Onze jongste dochter speelt ook graag met poppen. Ze krijgen echt goede verzorging!  Wat is het heerlijk voor de kids dat ze ruimte hebben om te spelen en het kunnen laten staan.

En af en toe ruimen ze het weer op en bedenken ze weer wat anders!  En ja... Met dat opruimen help ik nog wel eens mee. Ik hou van sorteren en het is vaak een gezellig moment!

Hebben jullie kids ook favoriet speelgoed?  En wat doen ze ermee? Of als je kids niet van spelen houden, van welke hobby's genieten ze dan?

zondag 1 maart 2015

En toen ging ' t fout!

Thuis is een omgeving waar we fouten maken,  waar we opnieuw mogen beginnen,  waar we kunnen leren... En soms is dat een harde les...

School is een omgeving waar we fouten maken,  waar we opnieuw mogen beginnen,  waar we kunnen leren... En soms is dat een harde les... 

Hij is aan het spelen op het plein. Tikkertje en hij is 'm. (vind ik al heel knap,  want lang niet iedereen vindt t leuk om hem te zijn!) Gaaf om te zien dat hij er van geniet om met anderen te spelen! Hij tikt iemand.  En dat kindje zegt: Abc, ik kap er mee.  En elke keer als hij tikt zeggen ze dat.  Wat zou jij doen?  Hij zegt: Abc, ik kap ermee!  ( Ik vind 't knap!)  En toch ... Hij kijkt een beetje gefrustreerd om zich heen.  Iemand staat onschuldig naar hem te kijken.  Het voelt alsof ze kijkt van: Ga je nu boos worden?  En daar wordt hij boos om!!! En toen ging t fout: Hij geeft een onschuldig meisje een klap.  Ze schrikt en begint te huilen.  Oei,  wat heeft hij nu gedaan?  Andere kinderen komen op hem af en roepen: Jij hebt haar pijn gedaan,  ah... wat erg ben jij!  Hij vraagt of ze willen stoppen,  maar ze doen t niet.  Hij baalt,  rent van het plein af...

Wat gaat er hier mis?  Wat gebeurt er eigenlijk? Maar ook... wat deed hij goed?  Goed dat hij zo 'n poos rustig bleef!  Goed dat hij aangaf , dat hij 't niet meer leuk vond.  
Maar toen...Hij keek naar anderen en dacht verkeerd van hen.  Lastig om op dat moment iets goeds te bedenken! Ik koester goede gedachten over jou?  Maar dat dacht hij niet en daardoor ga je fout handelen.  Doe je een ander pijn!
Oei,  fout!  Je ziet 't!  Maar wat moet je dan doen?  Terug gaan en excuses aanbieden? Oei, dat is wel een lastige en dan komen er nog andere kinderen op je af... Oei, het gaat fout... Dan maar weglopen...

Hij heeft fouten gemaakt.  En wij mogen dit met 'm bespreken. We vertellen wat hij goed gedaan heeft. En ook dat 't lastig is zo'n situatie.  Maar ook dat hij ervan kan en mag en moet leren.

Wat we doen?  ( Op school heeft hij al straf gehad, excuses aangeboden en wat fijn dat hij daar vergeving mocht ontvangen!  Wat was hij blij dat zijn excuses aanvaard werden! Op school mag hij ook leren om vergeving te ontvangen. Maar natuurlijk hoop ik niet dat hij dat al te vaak gaat uit testen!) Fijn, dat hij 't eerlijk verteld thuis. Dat proberen we altijd toch te benadrukken. We vragen  God om vergeving voor zijn fouten,  voor een ander zijn fouten en bidden voor degene die hij pijn heeft gedaan! En we vragen God of Hij 'm sterk wil maken om 't goede te doen! Dat hij het goede mag bedenken ook van andere kinderen. Want God denkt ook zo over hem. God koestert mooie gedachten over hem en wil Hem een hoopvolle toekomst geven en geen toekomst vol ruzie, haat en nijd. We danken God voor Zijn vergeving en dat we elke dag opnieuw mogen beginnen! 

Als ik kijk naar mezelf... Hoe moeilijk is dat?  Als ik in zo'n situatie zou staan? En ik neem me voor, weer extra voor m te bidden! Bid je mee voor onze kids?

Sprankelend leven... - vrouwenmorgen

Vorige week hadden we een vrouwenmorgen  over Sprankelend leven...

We begonnen met samen zingen.  Heerlijk om God gewoon even samen te prijzen! Blij met zulke momenten!

Sprankelend leven,  leven door de Heilige Geest...

Hoe?
*Door kennis van God: In Hosea lezen we dat het misgaat.  Hoe komt dat? Door dat er geen kennis is van God.  In Hosea 6 lezen we 't verlangen om God beter te kennen.
*Nog een belangrijk punt: Sta open voor de Heilige Geest! Daarom is het belangrijk om naar de Heilige Geest te kijken.

Wat is de Heilige Geest?

1. De Heilige Geest is een persoon.
Het is iemand die troost. Een persoon met Wie je een relatie aan gaat.

2. Wat Hij doet?
* In 1 Korinthe 1:11 staat dat Hij gaven wil geven.
* In Efeze 4:30 staat dat Hij gevoel heeft.  Je kunt Hem bedroeven.
* In Johannes 14:26 staat dat Hij onderwijst,  Hij bevestigd Zijn Woord. Hij brengt Zijn Woord in onze herinnering.

3. De Heilige Geest is ook God. David zegt dat in 2 Samuel 23:2. De geest des Heeren spreekt door mij, Zijn Woord is op mijn tong.  Israël 's God spreekt.  Petrus zegt tegen Ananias: Waarom bedriegen jullie de Heilige Geest?  Eigenlijk liegen ze tegen God. Heilige Geest en God zijn dus eigenlijk hetzelfde.

4. De Heilige Geest heeft alle eigenschappen die God heeft.
Hij is overal!
Hij is De Waarheid!
Hij is Alwetend!
Hij is Heilig!
Hij is eeuwig!

5. Wat Hij in ons doet ?
* Hij schept ons! Psalm 104 :30, Job 33:4
* Hij laat je wederom geboren worden! Johannes 3
* Hij maakt je levend! Johannes 6:36
* Hij rechtvaardigt ons! 1 Korinthe 6:11
* Hij heiligt ons!2 Thessalonicenzen 2:13

Hij is al lang bezig met je.  Al voor je bekering!  Hij kwam in ons wonen en doet dat tot in eeuwigheid. Hij blijft bij je.  Hij gaat je aansturen.  1 Korinthe 2. En ik zit aan zijn voeten om te leren van Hem.  Net als Maria bij Jezus zat...
Aan Uw voeten,  Heer '...

God vraagt aan jou :

Sta Mij toe,  Mijn werk te doen in jou,  rust in Mij (2 keer) 
Want Mij is gegeven alle macht,  de kracht en de heerlijkheid 
Sta Mij toe mijn werk te doen in jou,  rust in Mij!

Ons antwoord :

Ik sta toe Uw werk te doen in mij,  'k rust in U ( 2 keer) 
Want U is gegeven alle macht,  de kracht en de heerlijkheid, 
Ik sta toe Uw werk te doen in mij,  ' k rust in U! 

(Fijn om zo samen die belijdenis te zingen )

Er komt een nieuwe fase in je leven...

De schijf van 5
1. Bidden: eerst wilt U,  dan dank U, voorbede,  bidden aan de hand van Bijbelteksten
2. Getuigen: Je gaat praten over je geloof,  loopt ergens mee vast,  wil dat weer leren en gaat 't steeds beter verwoorden...
3. Gehoorzamen: je gaat gewillig opvolgen wat God van je vraagt!  Hij maakt je gewillig!
4. Bijbel lezen: wil Hem steeds beter leren kennen!
5. Contact met andere christenen: elkaar bemoedigen...


Je wordt vol van God,  beheerst door de Geest van God!  Efeze 5:17-22 Vervuld met de Heilige Geest! God moet 't doen, maar wij moeten het wel laten gebeuren.

Wat daaruit voortvloeit?  Sprekende onder elkaar, zingende  psalmen, dankende en onderdanig..!
Hij wordt Koning over je leven!  In je relaties, je gebedsleven ( je vraagt Hem om je gebeden te bidden),  je auto rijden,  je eetgewoonten, je financiële beleid, je denken ( Romeinen 12:2) ... Je vraagt of heel je leven toegewijd mag zijn aan Hem!

Wat kunnen we zelf doen?
* dorst hebben, omgaan met mensen die God kennen
* Begrijpen wat de Bijbel je leert!
* Doe belemmeringen weg
* Erken Jezus als je Heer'
* Geloof het!  God kan niet liegen!

En wat als het niet meer sprankelt?
Ga geestelijk ademhalen;
Vuile lucht eruit, schone lucht erin
Zonden belijden en God danken voor Zijn vergeving!

En...als je gevoel zo iets anders ervaart?  Toets het aan de Bijbel!  En bidt: Breng mijn gevoelens in overeenstemming met U!

Schep gij in mij een rein hart
En vernieuw een vaste geest in mij...