zondag 30 augustus 2015

Aan tafel: Versiering voor een bruiloft...Van de week mocht ik weer lekker creatief aan de slag. Voor een echtpaar die hun 25 jarige bruiloft vierden mocht ik de zaal versieren. Leuk om te doen!

Ik mocht het helemaal zelf weten. Dat is soms wel een beetje lastig,  maar toch gelukt. Ik koos voor iets met een krijtbord,  omdat ze allebei in het onderwijs werken.

Even via Google zoeken hoe je een corsage maakt. Ik spelde de corsages niet op, maar schikte ze in de vaas. Roze roosjes, gipskruid en klimop.

Op tafel legde ik:
Witte loper waar ik - love - op schreef
Daarop een zwarte placemat met een hart erop van krijt.
Dan nog een de bruine servet met hun initialen en 2 ringen.
Van zwart papier maakte ik een label, met krijt een hart er op getekend. Dat ging aan het bloemenvaasje.

Buiten aan de leuning maakte ik bloemen vast.

En in de zaal slingers van witte servetten met het woord -love-,  bruine servetten met hun initialen,  zwarte servetten met een hart van krijt.

Een houten plaat pakte ik in met zwart kadopapier. Daarop schreef ik een wens uit de Bijbel. Op een statafel met 2 windlichtjes en een mooie vaas met bloemen.

Met dit resultaat :God in de natuur - Op weg...


In de vakantie lazen we Bijbelgedeelten en Bijbelteksten die te maken hadden met de activiteiten die we deden. Zo lazen we over wandelen,  de bergen, het weer, het water en de vogels. Thuis gekomen vond ik het fijn om nog even terug te kijken naar wat we gezien hadden en wat we leerden van God.

Want Gods heerlijkheid is te zien in de natuur. Zo staat dat in deze mooie Bijbeltekst :

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. -- Habakuk 2:14 (Herziene Statenvertaling)

Voor ons begint maandag de school weer. Op de website was al te vinden welke maandtekst er in september aan de beurt is. En we vinden 't fijn om de tekst met de kids ook thuis te leren. Deze keer is de tekst wel mooi passend bij de afsluiting van de vakantie en het begin van het nieuwe schooljaar.

Maar mijn God, zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,  voorzien van alles wat u nodig heeft, in heerlijkheid door Christus Jezus... Filippenzen 4:19

Inleiding 
Toen we op vakantie gingen namen we van alles mee. Spullen die we nodig hadden. Eten. Drinken. Geschikte kleding. Spelletjes. Speelgoed.

Als we gingen wandelen namen we alleen de spullen mee in onze rugzak die we op dat moment nodig hadden. Onze kaart om in te checken in de kabelbaan. Drinken. Wat te eten voor onderweg. Fototoestel. En we letten goed op de kaart. En op de bewegwijzering. En ondertussen genieten van de natuur!!!

God wil ons ook geven wat we nodig hebben. Voor onderweg. Voor naar school. Voor thuis. Voor overal.

Ik las de tekst voor.
Maar mijn God, zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,  voorzien van alles wat u nodig heeft, in heerlijkheid door Christus Jezus... Filippenzen 4:19

Je gaat niet met een lege rugzak op weg. In de tas zitten spullen die je nodig hebt. God geeft ons ook wat we nodig hebben. Dat laat Hij ons weten door deze mooie tekst.

Het is dom om je tas te vergeten. Het is dom om God te vergeten. Want Hij wil je geven wat je nodig hebt. Zijn rijkdom is enorm genoeg!

Wat we op school nodig hebben?
* Kracht om weer op te staan! Op tijd!
* Gebed voor de juffen!
* Gebed voor je klasgenoten!
* Gebed voor jezelf :Doorzettingsvermogen/ moed om te leren. Misschien leren we nieuwe dingen en begrijpen we het niet gelijk. Als je iets moet leren,  duurt dat soms even. Konden we in een keer al touwtje springen? Of begrepen we in een keer het nieuwe spel? Nee, daar moesten we voor oefenen. Zo ook met rekenen en taal en alle andere vakken.

Ook Jozua had moed nodig. Hij moest het volk in Kanaän brengen. Dat gedeelte lezen we samen en God zegt het ook tegen ons :

Jozua, 1:5 -gelijk als Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten.

Lied :
Heer wijs mij Uw weg.

Creatief :
Ik maakte een rugzak. En daarbij staat het kaartje met de tekst van deze maand.

Van de week gaan we verder met de spullen die we nodig hebben in onze rugzak... ( wordt vervolgd)

God in de natuur - rots en sneeuw


In de vakantie lazen we Bijbelgedeelten en Bijbelteksten die te maken hadden met de activiteiten die we deden. Zo lazen we over wandelen,  de bergen, het weer, het water en de vogels. Thuis gekomen vond ik het fijn om nog even terug te kijken naar wat we gezien hadden en wat we leerden van God.

Want Gods heerlijkheid is te zien in de natuur. Zo staat dat in deze mooie Bijbeltekst :

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. -- Habakuk 2:14 (Herziene Statenvertaling)

Bergen / Rotsen
We vierden vakantie in de bergen van Oostenrijk. De Bijbel zegt ook veel over bergen en rotsen. We lazen deze tekst en zien daar zoveel over God :

2 Samuël 22:3
God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

We zien :
Zijn kracht!
Zijn bescherming!
Zijn verlossing!
Zijn hulp!

Psalm 3:5
Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.
We zien Zijn verhoring als we tot Hem roepen!

Liederen :
Nooit meer alleen...
Hij is de rots...
Een wijs man bouwde zijn huis...


Over de sneeuw :
Een dagje naar de sneeuw. Wat geweldig met prachtig weer. Witte sneeuw. Prachtig!  We konden nog heerlijk sleeën. Iets om niet te vergeten. Deze tekst lazen we in de Bijbel :

Psalm 51:9
Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
We zien Zijn vergeving!

Liederen :
Heer ga uw gang...
Al waren uw zonden...
Heer Uw bloed...

In ons vakantiehuis thuis zetten we een foto van de sneeuw en een kei van de Rots. 

God in de natuur: Onweer!

In de vakantie hadden we regelmatig s avonds onweer. Een van de kids vertelde dat ze van iemand had gehoord dat God dan spreekt en ons waarschuwt. Ik heb er nog nooit bewust iets over opgezocht in de Bijbel. Dus...Tijd om dat eens te doen.

We lazen dit Bijbelgedeelte :

Psalm 29.
Gods majesteit in het onweer
 1. Een psalm van David. Geeft den Heere, gij kinderen der machtigen! geeft den Heere eer en sterkte.
 2. Geeft den Heere de eer Zijns Naams, aanbidt den Heere in de heerlijkheid des heiligdoms.
 3. De stem des Heeren is op de wateren, de God der ere dondert; de Heere is op de grote wateren.
 4. De stem des Heeren is met kracht, de stem des Heeren is met heerlijkheid.
 5. De stem des Heeren breekt de cederen; ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon.
 6. En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
 7. De stem des Heeren houwt er vlammen vuurs uit.
 8. De stem des Heeren doet de woestijn beven; de Heere doet de woestijn Kades beven.
 9. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.
 10. De Heere heeft gezeten over den watervloed; ja, de Heere zit, Koning in eeuwigheid.
 11. De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede.

In deze psalm zie je zo goed wat een kracht Gods stem heeft. Maar ook dat Hij er is voor Zijn Volk!( Zie laatste vers) Daarom vonden we het mooi om te kijken naar een aantal keer waarop er een stem komt uit de hemel.
We lazen deze Bijbelverhalen :
* Schepping
* Zondeval
* Bij de berg Horeb, als God de wet geeft

Ook de Heere Jezus sprak met macht. Dat zien we in deze Bijbelverhalen :
* Bruiloft in Kana
* Kananese vrouw
* Storm op het meer

Als het onweert willen we vooral hieraan denken :

De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede.

In ons vakantiehuis zetten we als herinnering 2 kaarsjes. Die geven ook licht,  net als lichten van het onweer.

donderdag 27 augustus 2015

Rond de tafel...

De bloghop van deze maand(en) gaat over "Rond de tafel". En wat gebeurt er veel rond de tafel. In de vakantie waren dat spelletjes, bbq-en met een echt nep-wijntje, zelfgemaakte pizza testen en verjaardagen vieren met taart! Maar de mooiste momenten zijn de momenten waar we leren over onze God. Een zo'n moment ging over: Aan tafel met de Heere Jezus!

We waren begonnen om met de kids na te denken over bruiloften en feesten. En op het feest gaat het vaak om samen eten. Het meest bijzonder lijkt het ons om aan tafel te zitten bij de Heere Jezus. Daarom gingen we samen kijken naar de verhalen waarop Jezus eet met de mensen.

We lazen van:
De wonderbare spijziging - Mattheus 14: 13-2, Markus 6: 30-44, Markus 8: 1-9
De maaltijd in Bethanie - Mattheus 26: 6-13
Bij Simon in Bethanie: Markus 14: 1-11, Lukas 7: 36-50
Jezus en Zacheus - Lukas 19: 1-10
Het laatste paasfeest - Lukas 22: 7- 13
De instelling van het Heilig Avondmaal - Mattheus 26: 26-30, Markus 14: 22-26, Lukas 22: 14-23
De Emmausgangers - Lukas 24: 13-35
De verschijning aan de elf apostelen - Lukas 24: 36-49
De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias - Johannes 21: 1-25


Op zondag lazen we bij het eten uit Handelingen 2: 37-47. Het was deze zondag ook de dag waarop we het Heilig Avondmaal vierden in onze kerk. We praten er samen over waarom de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld heeft. Zodat we er aan herinnert worden dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zelfs Zijn leven voor ons wilde geven. In Handelingen 2: 42 lazen we dat de gemeente volhardende was in de breking van het brood en de gebeden. In vers 46 lezen we dat ze zelfs dagelijks samen waren en het brood braken. We mogen er elke dag aandenken dat Hij van ons houdt! Voor deze keer had ik een eierkoek op hun bord neer gelegd. Ik liet ze er een stukje vanaf breken. Zo is het lichaam van de Heere Jezus eigenlijk ook gebroken. Kapot gemaakt, omdat Hij onze zonden op zich wilde nemen. Hij wilde de straf dragen en de dood ingaan voor onze zonden. Daarna staken ze het in hun mond. We mogen het niet alleen zien dat Hij zoveel van ons houdt, maar we mogen het ook proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. ( 1 Petrus 2:3) En natuurlijk is het gewoon brood of gewoon een eierkoek, maar daarbij mag je wel onthouden/ bedenken dat Hij ons zo lief heeft en ons zo ontzettend graag wil vergeven.

We zongen het lied: "Breng ons samen" en " U nodigt mij aan tafel " van Sela. Daarna gingen we samen naar de kerk. Wat heerlijk dat we samen met de gemeente in praktijk mogen brengen wat de Heere Jezus Zelf ingesteld heeft. We zijn welkom rond Zijn tafel! Wat smaakt Zijn liefde goed! 

Met deze blog doe ik mee aan de bloghop "Rond de tafel... "


vrijdag 21 augustus 2015

Boekenkast: Lopen op het water!

Een prachtig boek ligt er op m'n nachtkastje. Lopen op het water van Lynn Austin. Ze neemt ons mee naar het land Israël. Waar de Heere Jezus heeft gewoond,  geleefd.


Samen met haar kijken we naar de plaatsen waar God woonde in het midden van Zijn volk. Daarbij beschrijft ze ook wat het haar persoonlijk doet. En wat is het herkenbaar. De teleurstelling die er kan zijn in je leven. De pijn die er soms kan zijn. De vragen, waar je geen antwoord op krijgt. 
Alles heeft te maken met groeien en blijven in Hem! Met je hand in Zijn hand leggen. Met stappen zetten in geloof! En wat beschrijft ze dat mooi aan de hand van de plaatsen waar ze komt,  de geschiedenis uit de Bijbel en haar persoonlijke lessen. 

Ook echt nieuwe bijbelse kennis lees ik. Hoe de paasmaaltijd ging. De symboliek die erin zit. 

Voor mij is het niet mogelijk om naar Israël toe te gaan. Maar door dit boek wordt je wel ooggetuige van dit prachtige land met z'n rijke geschiedenis!

God in de natuur - De zee

Geweldiger dan het bruisen van grote wateren is onze God! 

Wat een kracht heeft water. We zagen dat in de vakantie toen we bij een grote waterval waren. We zagen het toen we een dagje naar het strand gingen. Hoge golven smeten ons op de schelpen en bezeerden onze benen. Het zelfgemaakte badje van zand werd zo weggespoeld... Er staan zelfs golfbrekers op het strand om het land te beschermen tegen de kracht van het water.

En toen lazen we de bovenstaande tekst. God is nog geweldiger. Ook in de Bijbel lezen we verhalen over de kracht van God. Sterker dan het water. En die verhalen gaan we samen lezen!


De Israëlieten door de Rode Zee - Exodus 14:5-31 en 15:1-21
De Israëlieten door de Jordaan - Jozua 3
Elia door de Jordaan - 2 Koningen 2: 2-12
Elisa door de Jordaan - 2 Koningen 2: 14, 15
Storm op het meer - Markus 4:35-41 

En als herinnering hieraan zetten we in ons "herinnerings - vakantie -huisje" een foto van de geweldige waterkracht waar we zelf bij stonden, wat ons herinnert aan onze machtige God! Liederen :
De Heere is mijn kracht,  mijn lied
In een scheepje over zee
Psalm 93 

Gebed :

Machtig God , 

We lezen in de Bijbel hoe Machtig U bent! 
Ook in ons leven kan het stormen... 
Maar ook dan... Kijken we naar U!
U Die alle macht heeft om de storm en de zee tot zwijgen te brengen...
U Die alle macht heeft om een pad door de zee te maken... 
We komen tot U 
Vragen Uw wijsheid in ons leven 
Moed om door het pad te gaan wat Uzelf maakt 
Die stap in geloof te zetten 
Dank U, want U, Machtige God gaat met ons mee! 
Wanneer gij zult gaan door het water,  Ik zal bij u zijn! 
Zo bent U! En U blijft Dezelfde! 
We prijzen U! 

Amen! 

zondag 16 augustus 2015

Aan tafel... Verjaardagstaart

Met mijn verjaardag is het vaak warm en heb ik weinig zin om te bakken. En toch is het leuk om wat moois op tafel te zetten. Al lang staat er op m'n verlanglijstje om een "Charlotte" te maken en zo'n mooie "bombe". Deze heb ik gemaakt van gekochte cakerol en gekochte lange vingers. Erg leuk om te maken en snel klaar! En dat is wel handig als je het druk hebt met visite. En...  gelukt?!

donderdag 13 augustus 2015

God in de natuur... - vogels

In de vakantie lazen we Bijbelgedeelten en Bijbelteksten die te maken hadden met de activiteiten die we deden. Zo lazen we over wandelen,  de bergen, het weer, het water en de vogels. Thuis gekomen vond ik het fijn om nog even terug te kijken naar wat we gezien hadden en wat we leerden van God.

Want Gods heerlijkheid is te zien in de natuur. Zo staat dat in deze mooie Bijbeltekst :

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. -- Habakuk 2:14 (Herziene Statenvertaling)

Bij ons vakantiehuis vlogen de vogels boven het dal. Onze natuurvriend vond dat natuurlijk geweldig!  In de Bijbel kwamen we deze tekst tegen over de vogels:

Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn, -- Jesaja 31:5 (Herziene Statenvertaling)

Wat zegt deze tekst mooie dingen over God!  We zien dat God beschermt,  dat Hij redt,  dat Hij bevrijdt ... Dat we tot Hem mogen komen!


Voor m'n verjaardag kreeg ik een houten huis met vakjes. Ontzettend leuk om daar herinneringen in te stoppen. Een herinnering zetten we vandaag in het huisje. Veren van vogels,  die ons herinneren aan die mooie Bijbeltekst. En natuurlijk zetten we ook daar een kaartje in met de tekst.


We luisterden en keken samen naar het lied wat ook gaat over vogels en denken er nog wat extra over na:

Door de kracht van Uw liefde...

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U. 


(Wat gebeurt er als je tot God komt?)

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde


(Zijn wij wel eens trots?  Waar twijfel jij wel eens aan? Wat doet God als je aan Zijn voeten bent? Lees het verhaal van Martha en Maria! )

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.


( Geniet jij ervan om alles aan Hem te vertellen. Wat is jouw favoriete plekje?)

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde


( Hoe voelt dat als mama je draagt in de zee met grote golven?  Zo wil God jou ook optillen en helpen als het moeilijk is!) 

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.


(Als we de Bijbeltekst lezen is het zo mooi om te weten Wie God is!)

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

( Daarom elke dag aan Zijn voeten leren wat Hij wil dat we doen. Door de Bijbel te lezen...) 


Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.


( Zijn Woord, dat is Hemzelf mogen we vasthouden! En ja, dan kan je zomaar Zijn kracht voelen!)

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

oh Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart

ja
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde


Nu ik nog even verder kijk zijn er nog meer Bijbelteksten te vinden over vogels. Dus die gaan we ook nog lezen:

Vogels in de bijbel Jezus vertelt ons, dat we veel kunnen leren van de vogels. In Mattheus 6 wijst Hij ons op de vogels en zegt: ‘Kijk eens naar de vogels, hoe de Vader hen elke dag te eten geeft. Zou jullie Vader dan niet ook voor jullie zorgen!??’. De bijbel wijst vaker op de vogels.
Op de ooievaar: die leert ons berouw en bekering (Jeremia 6).
Op de mus: die leert ons, dat we veel waard zijn voor God (Mattheus 10).
Op de raaf: die leert ons om te geloven en altijd weer op God te vertrouwen (Mattheus 6).
Op de kip: die laat ons zien hoe wij, net als de kuikens, steeds bescherming vinden onder Gods vleugels (Matheus 23, Psalm 36 en 91)

Vrijheid
Nu wat meer over de arend. Die leert ons ‘vrijheid’. En dát is precies wat God aan zijn kinderen geeft: vrijheid. En dat is tegelijk ook wat voor veel mensen het hoogste, het belangrijkste, is in dit leven: vrijheid. Juist dat kun je dus in de bijbel vinden! Vrijheid. In de bijbel wordt de arend of adelaar vaak genoemd als beeld van die vrijheid. In Exodus 19: 4, Deuteronomium 32, Psalm 103, Spreuken 30 en Jesaja 40. Maar: wanneer ben je vrij? Is vrijheid, dat je kunt doen wat je maar wilt? Of is vrijheid, dat je tot je bestemming komt bij God, die ons geschapen heeft?

Zo vrij als een vogel
Soms kunnen we jaloers naar de vogels kijken: kon ik ook maar vliegen! Zo vrij als een vogel in de lucht. Mensen dromen daarvan. Leonardo da Vinci wilde dat ook heel graag en maakte al allerlei studies van vogels en vliegtuigen. Er is een heel boek vol met tekeningen van vogels van Leonardo da Vinci. Maar het was pas in 1903, dat de gebroeders Wright erin slaagden om een motorvliegtuig in de lucht te houden. Wij kennen nu allerlei supermoderne vliegtuigen. Snelle straaljagers. Maar al die moderne machines zijn lomp en onhandig vergeleken bij de vogels. Vogels vliegen, zweven, buitelen, duiken en fladderen in de lucht.
De gierzwaluw legt elke dag wel 800 kilometer af bij het zoeken naar insecten om te eten.
De slechtvalk vliegt heel hard: soms bijna 100 kilometer per uur.
De reuzenalbatros is de grootste vliegende vogel ter wereld en die kan wekenlang in de lucht blijven zonder aan land te komen. Alleen om te paren en te broeden komt hij aan land. Hij leeft op de open oceaan. Een speciaal mechanisme houdt zijn vleugels gespreid en zo kan hij urenlang zweven op de wind zonder met zijn vleugels te slaan. Hij slaapt zelfs in de lucht! De eerste automatische piloot.

De arend
Een van de mooiste en sterkste vogels is de arend. De koning van het luchtruim. Met zijn scherpe snavel en grote vleugels. Soms een spanwijdte van wel 2.50 meter. Statig stijgt hij op en zweeft op de wind. Hij fladdert niet, maar laat zich dragen door de wind. Of hij zoekt de thermiek op. Warme lucht die naar boven opstijgt. Hoog in de lucht maakt hij ruime cirkels en met zijn scherpe ogen ziet hij zelfs het kleinste musje. Als de arend aan komt zweven, zorgen alle vogels, dat zij weg zijn. De witkopzeearend is zelfs het nationale symbool van Amerika. Hij is snel en moedig. Bouwt zijn nesten hoog in de boom. Een arend kan wel 50 jaar oud worden. En elke twee jaar krijgt hij een compleet nieuw verenkleed. Daarom ziet zelfs een arend van 40 jaar oud er nog jong en sterk uit. In Psalm 103 staat: “Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar”. Dat beeld gebruikte Mozes op een andere manier ook al. Hij bezingt dan de bevrijding uit Egypte en de lange tocht door de woestijn. Hij schrijft dan over de arend. In Deuteronomium 32: 11 schrijft hij: “Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt”.

Bron : http://www.gkv-zwolle-berkum.nl/preken/Jesaja%2040HAArend.pdf


Nog wat Bijbelgedeelten waar vogels in voorkomen :

· Aalscholver (Leviticus 11:17).
· Arend (Leviticus 11:13).

· Duif (Genesis 8:8).

· Gier (Leviticus 11:13,15).

· Haan (Matteüs 26:34).
· Hen (Matteüs 23:37).
· Hop (Leviticus 11:19).

· Katuil (Leviticus 11:16).
· Kwakkel (Exodus 16:13).

· Meeuw  (Leviticus 11:16).
· Mus (Psalm 84:4).

· Oehoe (Leviticus 11:18).
· Ooievaar (Leviticus 11:19).

· Pelikaan (Leviticus 11:18).

· Raaf (Genesis 8:7).
· Reiger (Leviticus 11:19).
· Roerdomp (Jesaja 34:11).

· Sperwer (Leviticus 11:16).
· Steenuil (Leviticus 11:17).
· Struisvogel (Leviticus 11:16).

· Tortelduif (Lucas 2:24).

· Veldhoen (Jeremia 17:11).

· Wouw (Leviticus 11:14).

· Zwaluw (Psalm 84:4).

donderdag 6 augustus 2015

Sporten: halve marathon...

Zoals trouwe lezers misschien weten... Ik heb me opgegeven om mee te doen met een halve marathon in Tholen. Ik ben nooit zo'n sporter geweest die doorzette. Gewoon omdat ik iets nodig heb wat me motiveert. Toen ik van september tot december ingevallen had op school en dat stopte in januari kwam dit op m'n pad. Geen excuses dat ik te weinig tijd had, want ik had ook ingevallen 2 dagen in de week. Dus in januari fanatiek begonnen met hardlopen,  zo'n 3 a 4 keer in de week.

En nu nog 4 weken om te trainen. Zou ik genoeg getraind hebben? Zou ik t halen?  Is het niet te hoog gegrepen? Maar goed... Ik sta ingeschreven en kan moeilijk stoppen. En waar doe ik het voor?  Niet om de beste te zijn, nou ja, een beetje streberig moet ik wel zijn,  maar we lopen voor een goed doel.

Lymph&Co :
Als ik denk aan al die mensen die zo vaak in onzekerheid zitten en moeten kuren omdat ze ziek zijn,  dan ben ik blij dat ik mag lopen en daarbij ook een bijdrage kan geven voor meer onderzoek voor Lymph&Co.

Compassion ( overgenomen van hun site) :
Op veel plaatsen in Noord-Thailand hebben moeders het zwaar. Ze leven in armoede en kunnen hun kinderen zonder hulp geen goede toekomst geven. De moeders en kinderen lopen grote risico's bij de bevalling en de eerste periode daarna. Maar samen kunnen we hen helpen. Het moeder-en-baby-programma van Compassion begeleidt de moeders en baby's tot en met hun 3e levensjaar. Help ook mee!
En omdat ik zelf moeder ben,  zie ik de waarde ook daarvan. Wat mooi dat Compassion dit werk doet voor die moeders,  voor hun kinderen! 

Regelmatig vroegen mensen aan me of het mogelijk was om me te sponsoren. Daarom heb ik nu een blog gemaakt voor de halve marathon. Om te delen op Facebook en hopelijk ook veel geld op te halen voor de goede doelen. Wil je ook meelezen? En evt steunen? Kijk dan op de blog over hoe en wat!