zondag 28 juni 2015

Wees stil... Ons Bijbelmoment

God liet me diverse keren zien van de week dat ik STIL moest zijn. En hoe moeilijk kan dat zijn. Ik vroeg tips aan anderen,  maar ook zij konden me geen bevredigend antwoord geven. Ze zeiden eerder dat ik iets moest doen. He,  naar wie moet je nu luisteren... Toen kwam een van onze kinderen thuis. Mam, dit is zo'n mooi lied. Luister eens. Het lied werd opgezet: Stil,  mijn ziel,  wees stil... Ik legde mijn twijfels neer en was stil... Wauw... God bracht t zelf opnieuw naar mij toe,  via mijn kids. Daar wordt je toch stil van?

En wat je geleerd heb, wil je ook weer verder delen,  erin groeien.

Ons Bijbelmoment over Stil... 
Wees stil en weet dat ik God ben, Psalm 46:11
Ik liet een boekje zien met Bijbelverhalen over Elia. De titel is " De Heere is God ". We gaan luisteren naar het verhaal... 
Ik las het voor... We zijn even stil en bedenken Wie God is in dit verhaal... 
Wat heerlijk,  zomaar een stilte,  een nadenkende stilte,  een stilte waarin we bedenken Wie God is... 
Daarna bespraken we wat ze bedacht hadden. God is de God van de regen, de God van de dauw, ook nu nog! Verwonderd... Stil... Even de tijd om dat te bedenken...

We hopen zo het boekje van Elia door te werken en ons te oefenen in het stilzijn en bedenken Wie God is...

We luisteren nog naar het lied en zingen als afsluiting: Be ye still and now that I am God
Ik lees de vertaling nog voor en we sluiten af met God te danken voor Wie Hij is!

donderdag 25 juni 2015

Een kei... /Een rots... Vaderdag

Mijn vader is een kei en mijn God is een Rotssteen! 
We hebben een kei van een vader. De kids en ik zijn geweldig blij met hem. (Vaders geven net dat stukje extra's dat moeders niet kunnen geven.) Dat hebben ze ook laten merken op vaderdag . Door de kado 'tjes,  door vroeg uit bed te gaan,  door de tekening met leuke tekst.
En ook wij schreven een kaart aan onze vaders en danken God voor wie zij voor ons zijn.
Maar ook God is onze Vader. Hij is onze Rots. Op Hem mogen we bouwen. Ik ben de Heere,  jouw God,  jouw Rotssteen. Daar willen we verder in leren in de komende week.

Nieuw thema:
Ik legde een stukje rots neer. Daarover gaan we lezen in de Bijbel. Ik las het verhaal van het huis op de rots. Je kunt het lezen in Mattheus 7: 24-29.

Het verhaal is overbekend. Maar nu vroeg een van de kinderen: Wat zou er bedoeld worden met de storm en de regen.
Een mooie vraag om samen over na te denken. We kwamen uit op: Als er ruzie komt of onenigheid. Klem je je dan vast aan de Heere,  je Rotssteen of blijf je boos en hou je niet op. Dan heb je geen houvast en wat gebeurt er dan???  Net als het huis op het zand...
Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Maar we gaan ook op zoek naar voorbeelden in de Bijbel. We lezen een boekje van Petrus. Zijn naam betekent rots en is gegeven door de Heere Jezus Zelf.

Hieronder staat wat het thema was. Welk lied we zongen en welke woorden we op de rots plakten met tape,  en wat de regen en storm deed.

Mooie liederen om te zingen :
Een wijs man bouwde zijn huis op een rots...
Hij is de rots,  waar ik op sta...
Psalm 62:5 In God is al mijn heil,  mijn eer,
mijn sterke Rots... 

Jij bent een kei :
We lazen verder in een boekje over Petrus. Dat Hij eerst Simon heette,  maar nu de naam Petrus kreeg. Rots!  Een kei. God vind ons ook geweldig. Dat zegt Hij en bevestigt Hij ook bij de doop. Hij wil jouw God zijn. Zijn Naam verbonden met onze naam. Net als Petrus,  rots met God Die een Rotssteen is. Zondag werd er net een kindje gedoopt. En wat heerlijk om dan weer even terug te kijken naar onze doop. En de betekenis ervan!
Ik heb je bij je naam geroepen,
Je bent van Mij, heeft God gezegd..
Hij kent je! 
Je bent niets waard 

Hij wil bij jou zijn:
We lazen verder in het boekje. Zomaar een kort stukje. En dan samen genieten van wat God zegt. De Heere Jezus wil in het bootje van Petrus en praat zo met de mensen. Wat moet het heerlijk zijn om zelf Gods stem te horen...
Spreek Heer, spreek want ik luister...
Hij spreekt tot ons! 
Hij is ver weg

Hij heeft macht over de vissen :
De hele nacht gevist en niets gevangen?! Op het Woord van Jezus gaan ze opnieuw vissen en wat een vangst!
Uw macht is groot,  Uw trouw zal nooit vergaan... 
Machtig God,  Sterke Rots... 
Macht over de vissen!
Hij denkt niet aan gewone dingen 

Hij geeft hun een taak :
Wat zijn ze verwonderd over de visvangst. En dan geeft de Heere Jezus hen zelf de taak om mensen bij Hem te brengen. Ze zullen vissers van mensen worden.
Laat mij zijn een instrument,  Heer in Uw hand! 
God helpt bij je taak 
Ik kan geen mensen bij God brengen 

Hij grijpt je hand... 
Wat schrokken ze van de gedaante op het water. Maar het was de Heere Jezus!  Petrus wilde naar Hem toe. Over de golven. Maar toen... Hij keek naar de golven en zonk in het water. Jezus grijpt zijn hand. Kijk niet naar de omstandigheden Petrus,  maar naar Mij.
Kom aan boord... Pak die uitgestoken hand!
God grijpt je hand
Angst voor de omstandigheden 

U bent de Christus! 
De Heere Jezus vraagt wat de mensen van Hem denken. De mensen denken een profeet. Maar Petrus,  hoe denkt hij daarover? U bent de Christus,  de Zoon van de levende God! En wij?
Heer,  U bent mijn leven... 
God is de levende! 
God is niet zo bijzonder 

Hou je aan de regels...
De mensen wilden weten of de Heere Jezus ook belasting betaalde aan de tempel. Eigenlijk was dat niet nodig,  want het was het huis van Zijn eigen Vader. Toch deed de Heere Jezus het. Petrus mocht een vis vangen en de munt die in de bek zat aan de tempel geven.
Hou je aan de regels... 
God helpt om het goede te doen! 
Regels zijn niet belangrijk 

Blijf je bij me?
Veel mensen blijven maar even bij de Heere Jezus. De Heere Jezus vroeg: Willen jullie ook niet weggaan?  Maar nee,  Petrus zei: Naar Wie moeten we anders?  We kunnen niet zonder Uw Woorden.
Laat m' in U blijven,  groeien,  bloeien... 
Blijf dichtbij Hem! 
Af en toe naar Jezus is vaak genoeg 

Wat een noodweer, als je de plaat bekijkt. 
Maar laten we bouwen op de Steenrots! 
dinsdag 16 juni 2015

Gemeente -zijn is God prijzen /Oefening baart kunst


We gingen op schoolreis. Ik mocht mee!  Naar Neeltje Jans. Natuurlijk bezochten we ook de shows. Hoe knap!  Zelfs 2 meeuwen waren getraind om op een steen te zitten. Dan pas kregen ze hun vis.


We waren bij een training van de zeeleeuwen. Ze moesten tegen een bal aan slaan en daarna op een steen gaan zitten en elkaar een kus geven. De ene zeeleeuw deed het goed. De andere vergat om tegen de bal aan te slaan. De zeeleeuw die het goed deed kreeg vis. De ander niet. Ah...Wat zielig... Nog een keer!  En weer ging het fout. Geen vis... Je zag hem kijken... Wat doe ik fout?  Waarom krijg ik geen vis? Nog een keer... En blijkbaar lette hij toen goed op de andere zeeleeuw. En ja... Toen had hij het door!  Hij moest tegen de bal aan! Luid applaus en veel vis,  waren de beloning! He he... Oefening baart kunst!

Van t weekend had onze dochter een turnwedstrijd. Elke week wordt er trouw geoefend. Wat een kunsten worden daar vertoond! Indrukwekkend! Oefening baart kunst!

" Het zou meer zo moeten zijn in onze gemeente... Zag je hoe dat ging in de eerste christengemeente? Zo hoort het ook in onze gemeente te zijn! " We mopperen soms wat af. En het klinkt ook nog best vroom,  toch? En echt,  dat verlangen mag er zeker zijn.
Na Pinksteren zette God ons op verschillende momenten stil bij het doel van de Gemeente. Het doel van de Gemeente is God prijzen! Hem bidden en danken. Maar ook onderdanig zijn, zoals staat in Efeze. ( komt misschien de volgende keer) En dat kunnen we niet in een keer. Oefening baart kunst! We krijgen veel oefenmomenten. Niet alleen op zondag,  maar ook zo maar in ons dagelijks leven.

We hebben veel voorbeelden die ons laten zien hoe het moet. We zijn nu aan het lezen met de kids in het boekje van Ds Meeuwse - Vervuld met de Heilige Geest, over de eerste christengemeente. Het verbaasd me...Hoe konden ze zo van God spreken... En echt in moeilijke omstandigheden... Zo op God vertrouwen! Ze zijn vol van God. Vol van Gods Woorden, van psalmen en lofzangen en geestelijke liederen en kunnen het niet laten om verder te vertellen !  Zoals de ballon vol is met lucht, zo vol zijn zij van God ! En alleen als de ballon gevuld is,  kan hij zo'n piepend geluid maken. Zo ook als wij gevuld zijn met Gods Woord,  Zijn Geest. ( De ballon ligt er nog van Pinksteren, zie link )


Ik weet dat het een opdracht is van God om God te prijzen in mijn omgeving,  maar ik kijk nog even goed naar de apostelen. (Net zoals die zeeleeuw keek naar de andere zeeleeuw) Voorbeelden,  zodat wij het ook gaan leren!
De kids leren elke week een psalm. Daar beginnen we de dag mee. Wat mooi dat het ook net over het prijzen van God gaat. Psalm 108:1 Mijn hart O Hemelmajesteit,  en ik zal zingen voor den opperheer...
En die psalm met die lastige wijs , maar wat een mooie tekst Psalm 104:17: Ik zal zolang ik t levenslicht geniet,  Gods mogendheid verheffen in mijn lied!
Onze kids beginnen de dag met zingen en ook dat is weer een voorbeeld voor mij...

De Bijbel staat vol met verschillende omstandigheden. s Morgens,  s avonds,  in blijdschap,  in moeiten,  in verdriet,  in pijn, voor een moeilijke taak, als er iets mis gaat... En ook wij werden op verschillende momenten herinnert aan het prijzen van God. Elke keer weer in andere omstandigheden.
In de preek ging het over de Gemeente die God prees, op onze bijbelstudiegroep werden we opgewekt om elkaar te bemoedigen met psalmen en geestelijke liederen, in ons gezin; de psalmen die de kids moesten leren gingen over het prijzen van God , en daarom zette ik het ook op ons leesplankje...
En van de week,  terwijl ik al bezig was met deze blog, gaf  zomaar iemand die ik ontmoette nog een mooi voorbeeld. Met de verkeerde been uit bed stappen is er niet bij. Bij elke voetstap die je s morgens zet, zeg je: Loof de Heere en bij de andere: Prijs de Heere, totdat je in de badkamer bent. Mooi begin van de dag!
(Ik ben verwonderd, dat God me er zo vaak aan herinnert...)


Pff... En dan denk je: dat lukt toch niet altijd. De omstandigheden zijn er toch niet naar. We prijzen ook niet de omstandigheden. Maar we prijzen God om Wie Hij is in onze omstandigheden. Het ligt dichtbij elkaar,  maar maakt zo'n verschil. 
Godzelf prijzen! Dat is wat we mogen leren. Dat is gemeente -zijn,  wereldwijd,  want over heel de wereld zijn mensen die Godzelf prijzen!  Ik geloof in een Heilige algemene christelijke Kerk, die nu al Godzelf prijst in alle omstandigheden!

Oefening baart kunst...

Wil je ook mee oefenen?
Wij lazen deze Bijbelgedeelten :
Handelingen , gaat helemaal over de eerste christengemeente
Psalm 42, als je dorst hebt naar God
Psalm 63, een lied in de woestijn
Psalm 66, redenen om God te prijzen
Efeze 5:19-20

(En eigenlijk zijn heel veel psalmen geschikt.) 

zaterdag 13 juni 2015

Afscheid...

De bloghop van deze maand had als onderwerp ' afscheid '. Ik heb nog nooit meegedaan aan de bloghop. Maar deze keer bleef het onderwerp me toch achtervolgen... Afscheid... Dat nemen we elke dag. En de ene keer is dat lastiger als de andere keer. Ik neem afscheid van de gedachte dat t niets voor mij is om mee te doen aan de bloghop en ga er voor zitten...Vanmorgen deed t gewoon een beetje pijn toen ik afscheid nam van mijn dochter voordat ze naar school ging. Gisteren was ik de hele dag weggeweest en hadden we elkaar nauwelijks gezien en gesproken. En vandaag gaat ze uit school mee met een vriendin om nog een huiswerk-opdracht samen te maken en blijft ze daar slapen. He,  ik vind t gewoon ongezellig... Maar goed, zo gaat t af en toe. Net als elke dag zwaaide ik haar uit en bad ik het gebed:

Zegen haar, op de weg die zij mag gaan... 
Zegen haar, op de plek waar zij mag staan... 

Ik doe de poort dicht en loop terug en laat mijn gedachten een beetje gaan: Stel dat er iets met haar gebeurd... ( Tja...soms ben ik misschien een overbezorgde moeder die leeuwen en beren op de weg ziet,  die gewoon aan een ketting liggen)
Dit zijn de gedachten die Ik over u koester. Gedachten van vrede om jouw een hoopvolle toekomst te geven. 
Dat zijn Gods gedachten. Over haar! Over mij! Ik wil graag afscheid nemen van mijn bezorgde gedachten.  Gek,  maar dat kost moeite. En toch,  omdat God het zegt neem ik afscheid van die bezorgdheid: Dank U voor Uw zorg voor haar! 

Onze jongste kids moesten ook naar school. Met hen fiets ik mee. Ook van hen neem ik afscheid,  bij het schoolhek... Maar wat een verschil. Deze leerkrachten ken ik,  vertrouw ik, deze omgeving is zo veilig... Binnen de hekken... Vertrouw ik dan toch meer op mensen?  Maar ook nu is t: God zorgt voor hen...

Afscheid...
Een man, die zijn geliefde vrouw verloor aan een ernstige ziekte ... Een man, die zijn vrouw in de steek laat,  of andersom. Au... Afscheid nemen doet pijn!

Maar ook als ik m'n huis aan het opruimen ben. Ik heb spullen in mijn handen, waar ik erg aan gehecht was. Toen had ik ze nodig. Nu niet meer. Misschien dat ik iemand anders er nog blij mee kan maken... Ook dat is afscheid nemen...

Of die keer dat ik niet meer wist hoe het verder moest en dat God tegen me zei: Neem afscheid van alles wat je drukt,  laat je zorgen bij mij,  en bedenk alles wat wel goed is! Dat wilde ik onthouden en als herinnering kocht ik toen vrolijk gekleurde kaarsen... Afscheid van moeilijkheden, geeft ook iets moois!

Afscheid nemen... Hoe deed Jezus dat?! Had Hij ook moeite met afscheid nemen? Kortgeleden vierden we nog de Hemelvaart van de Heere Jezus. Hij nam afscheid van Zijn discipelen en zegende hen... Maar wat een feest om weer bij Zijn Vader te zijn! 

Afscheid nam ook de jongste broer in de gelijkenis van de Goede Vader. Met pijn in Zijn hart keek Hij zijn zoon na... En elke dag stond Hij op de uitkijk of Zijn zoon al terug kwam.

En opeens besef ik, de liefde van God voor ons! Wij namen afscheid van Hem,  maar Hij nooit van ons! Elke dag staat Hij op de uitkijk! Soms neem ik geen tijd met God... En de volgende dag weer niet...En misschien zeg ik soms wel helemaal niet dat ik weg ga...
En toch... Zijn afscheid is geen afscheid,  maar uitkijken naar een nieuwe ontmoeting met ons. Als wij terug gaan naar Hem, omhelst Hij ons...Zelfs als we stinken... Als we vies zijn... Hij geeft ons nieuwe kleren... Hij neemt afscheid van onze fouten... En bekleed ons met prachtige kleren... Zelfs een ring om onze vinger...

Vanavond belde onze dochter nog even naar huis. Wat heerlijk om te horen dat ze t zo naar haar zin had! Als onze kids weer thuis zijn... omhels ik hen met tijd en aandacht,  wat te eten en te drinken,  wat te kletsen en te luisteren... En vast ook nog een knuffel... En als we fouten maken, vergeven we elkaar ... Omdat God ons dat leerde...

Afscheid van God?  Van de Heere Jezus?  Hij lijkt soms zo ver weg. Maar Hij is dat niet! Hij is er nu al met Zijn Geest om ons te helpen met onze bezorgdheid,  onze fouten,  ons verdriet, onze moeiten, Hij helpt ons, ons nu al te richten op het goede...Zodat we ook nu al iets mogen ervaren van Zijn vrede!!!
Maar Hij komt ook echt terug!  Ik zie uit naar Zijn komst! En dan...neem ik voorgoed afscheid... Van mijn bezorgdheid... Van mijn fouten... Van mijn verdriet...

Ik zie een poort wijd open staan :
Dan zal ik mijn Heer ontmoeten... 
Luisteren naar Zijn liefdestem... 
Daar geen rouw meer en geen tranen... 
In het nieuw Jeruzalem!

Afscheid,  uitkijken naar een nieuwe ontmoeting!

(Met deze blog doe ik mee aan de bloghop van juni...)


maandag 8 juni 2015

Sporten, week 24...

Wat vliegt de tijd. Ik wilde proberen om elke 10- de week te bloggen over hardlopen. Maar we zijn al bij week 24. Ik ben trouw elke week blijven hardlopen. Maar t is hard werken...

Wat heb ik ondertussen mooie routes gelopen. En elke keer een stukje verder.

Op maandag loop ik een lange route. n Stuk langs het kanaal,  langs de sluizen,  langs de zee, ( zie foto, dat is toch genieten!!!) de boulevard,  onder langs de duinen en weer een stuk door een rustige weg... M'n favoriete route,  14 km... En dat in 1 uur en 40 minuten.

Op donderdag train ik langs het kanaal. Net een mooi rondje van 30 minuten. Dan train ik in verschillende tempo 's. D1 is rustig,  D2 is iets harder,  D3 is hard. En dat lukt steeds een beetje langer. Of ik ren het dijkje op en af...

Op zaterdag loop ik ook een vaste route. Deze keer geen water,  maar langs een B-weggetje.

Ik heb het schema een beetje passend gemaakt voor mezelf. Het schema voor de halve marathon voor beginners, wat ik bekeken heb staat op Runnersweb.

Eten...
Het is nu erg belangrijk dat ik goed eet. Want als je 95 minuten hardloopt is dat best een aanslag op je lichaam. Dus ik lees me in met artikelen op het www,  volg nu een hardloopblog en stel elke week een menu samen met koolhydraten, proteïnen en eiwitten,  enz... Wel even wennen...

Ook ben ik aan het oefenen met eten tijdens het hardlopen. Er zijn allerlei gel's te koop,  maar eigenlijk wil ik 't liefste dat zelf samenstellen...

Tja misschien dat ik daarom niet in de 20-ste week hierover blogte. Veel te druk met juiste menu samen te stellen...

Ook probeer ik nu op andere tijden hard te lopen. ' s Middags om 13.00 uur,  of s avonds na 19:30 uur... Als je een uur van te voren eet,  gaat t prima. Wel maakt t uit wat je eet... Ik eet vaak een boterham met ei of pindakaas. t Schijnt allemaal goed te zijn... Bij mij lukt 't in elk geval...

Verder heb ik ook ontdekt dat t niet erg verstandig is om iets "strafs " te eten en dan hard te lopen. Het sloeg bij mij op m'n stem en ik werd erg verkouden... En hardlopen met een zere keel werkt niet. Dus dan is het weer even rustig aan doen...

En als het even niet lukt...
Maar wat is het heerlijk... Soms als ik een paar dagen niet kan, wordt ik een soort van onrustig... Wat is het dan weer lekker om te beginnen. Ook als er wat langer tussen heeft gezeten, je hebt toch weer snel de draad opgepikt.

Verder heb ik tot nu toe een zwakke plek ontdekt... M'n knieën. Maar daar is het www ook weer goed voor. Genoeg oefeningen te vinden om je spieren te versterken...

Beloning... 
Voor ons 15-jarig huwelijk kreeg ik van m'n man een bon voor de sportwinkel. Daar kocht ik een nieuw zomers hardloopsetje voor. En wat is het leuk om daarin hard te lopen! ( denkend aan m'n man. Die stiekem wel een beetje trots is! En me goed motiveert!) Hardlopen is gratis,  maar wel leuk om af en toe wat handigs aan te schaffen.  Zoals een gordel met bidons. Zeker met dit warme weer! En dat mag dan ook,  toch?!

Oh...Wat is het spannend. Zou het lukken om de halve marathon uit te lopen in september?  We gaan door voor het goede doel. Zie hier voor meer info over de halve marathon in Tholen...

woensdag 3 juni 2015

Aan tafel: Een Zeeuws tintje...

Het Thema van de middag met ouderen en alleenstaanden in onze kerk is deze keer 200 jaar Zeeland. Een paar jaar geleden had ik al veel gedaan met boerenknopen en van die mooie Zeeuwse klederdracht stof. Heerlijke Zeeuwse producten stonden toen op tafel... Dus nu toch wat anders... 

M'n inspiratie was het Zeeuwse Wapen. Blauw met witte golfjes een een leeuw met luctor et emergo ,  ik worstel en kom boven. 


 Ik verfde golfjes op het windlicht. Kocht een rode bloem, lijkt op een leeuwenmuil en gele roosjes van de kroon,  die ook op het wapen staat. Ik had nog blauwe en witte servetten in verschillende maten.  En die blauw -witte strepen komen ook terug in de vlag...We beginnen met een gebakje. Deze keer witte kwarktaartjes met daardoorheen blauwe bessen. Van de week al begonnen met kwark in muffin -vormpjes te doen in de vriezer. Een rond koekje als bodem. Even omkeren en garneren...

Daarna hebben ze nog puur / wit of melk chocolade met stukjes babbelaar. Toch nog een Zeeuwse smaak.


Na de lezing zetten we lekkere hapjes op tafel met een glaasje bowl of sap. De hapjes zijn in blauw -wit - geel -rood. ( van het Zeeuwse Wapen) De kaasjes leg ik op een schaal als golfjes, dadels met roomkaas ook en in het midden rode tomaatjes ( Van de rode leeuw) en aan de rand nog kaaswafeltjes.( van de kroon) (Vraag me af of de mensen 't zien. Zien jullie 't?)


Gelukkig heb ik altijd hulp van gemeente- leden. Vaak mensen die het zelf lastig vinden om iets te bedenken, maar die t super leuk vinden om het klaar te maken. (En die zelf zulke andere talenten hebben. Want ik zie mezelf nog geen orgel spelen, een spreker uitnodigen, enz...) Ik heb briefjes klaargelegd,  dus ze kunnen zo aan de slag!  Het is altijd bijzonder om samen deze middagen te hebben. Iedereen probeert zich aan het thema te houden en iedereen vult het weer zo anders in. Ik geniet op de achtergrond  van de Bijbel die open gaat,  de organisatie,  de lezing,  de vriendelijke mensen,  onze ouwetjes,  het klaarzetten,  het samen zingen,  het opruimen. Mooi stukje van Gemeente-zijn. 

Waar liefde woont,  gebied de Heere Zijn zegen!