woensdag 13 januari 2016

Het Woord onder ons geplant...

Waar ik zo super blij van wordt?  Dat God tot ons spreekt!  Dat we mogen leren dat Zijn Woord in ons mag geplant worden,  dat het mag ontkiemen. Dat we ervan mogen genieten. Dat God Zichzelf zo aan ons laat zien!  Wat verborgen was,  is bekend gemaakt!

Ik was erg laat met het bedenken van een beeldend moment,  om Gods Woord door te geven. s Morgens vroeg ik aan God wat ik mocht laten zien vanmorgen aan de kids.  Deze tekst kwam naar boven :

... ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. Jakobus 1:21

( en wat verrassend dat ook de morgendienst in de kerk ging over het Woord wat tijd nodig heeft om te ontkiemen) 

Beeldend 
Ik had een zakje met bloembollen. Ik haalde ze eruit en liet ze zien. Mooi,  dat worden blauwe druifjes. Het staat op het zakje. En hier de beschrijving hoe je ze het beste kunt planten. Gaaf. Echt benieuwd. Niet te begrijpen dat zo'n bolletje een bloem wordt. Alles zit in de bol om het tot een blauwe druif te maken.

Ik deed het bolletje weer terug in het zakje. En legde het terug in de kast.

Ja maar... Zo gebeurd er niets?!

Waarom ik dit voorbeeld gaf?  Hoe vaak doen we dat niet met Gods Woord?  We lezen de Bijbel,  doen hem open,  zeggen: mooi,  maar leggen hem ook weer weg en vergeten het misschien wel... 


Bijbel open... 
We slaan de Bijbel nu wel open. We lezen Jakobus 1:19-27. Gods Woord moet in ons geplant worden. Het heeft tijd nodig om te groeien.

Daarom lezen we de Bijbel,  doen we soms een extra activiteit om het te onthouden. Dan pas gaan we zien Wie Hij werkelijk voor ons wil zijn.

Zingen 

k Heb mijn Woord hier gesproken op aard
k Heb mijn Woord hier gesproken op aard
Zalig hij die het hoort, Hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en bewaart

Ja, mijn Woord is als honing zo zoet
Ja, mijn Woord is als honing zo zoet
Zalig hij die het hoort, Hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en het doet

Ja, mijn Woord is zo scherp als een zwaard
Ja, mijn Woord is zo scherp als een zwaard
Zalig hij die het hoort, Hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en bewaart.

Nog een mooi lied wat hier bij past :
Dank U mijn Vader voor al uw genadeBeeldend 
We planten de bloembolletjes.
* Een in zand,  niet volgens de gebruiksaanwijzing
* Een in de grond,  zoals staat in de gebruiksaanwijzing
* Een leggen we los.
We gaan kijken naar het ontkiemen...

Van de week denken we er nog verder over na,  aan de hand van de volgende lees gedeelten.
* De Zendbrief van Jakobus, 1:19 - Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;
Traag in spreken,  traag om boos te worden. We praten er samen over. Wanneer moet je juist snel zijn en... Waarom zou je traag moeten doen? 
Dat is wat God ons leert. Dat mag ook in ons gaan groeien! ( Vandaag kwamen de antwoorden,  daarom ook erg langzaam...) 
* De Zendbrief van Jakobus, 1:21 - Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.
Als je heel boos bent,  lukt het dan om naar Gods Woord te luisteren?  Nee!  Daarom proberen we boosheid af te leggen en te luisteren naar de Woorden die God in ons plant. 
*De Zendbrief van Jakobus, 1:23 - 23Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was.
We kijken s morgens in de spiegel. Stel je voor dat we er niets aan ons haar deden,  niets aan ons gezicht,  niets aan onze tanden... Je zou zo naar school gaan... Te gek voor woorden... 
Als je Gods Woord hoort en je doet de Bijbel dicht,  je komt iemand tegen,  scheldt hem uit of geeft m een schop. Dat klopt ook niet. Dan ben je wel een hoorder,  maar geen dader... 

We kijken uit naar Groei van God en Gods Woord in ons leven! Kijk zo ook eens naar de bloembollen die hun eerste sprietjes laten zien!

zondag 3 januari 2016

Nieuwe tekst in het nieuwe jaar!

Vorig jaar schreef ik op ons krijtbord de tekst die we met nieuwjaar meekregen in onze gemeente :


Het hele jaar stond deze tekst centraal in ons huis. Het was vaak tot bemoediging. En eigenlijk doet het pijn om deze tekst weer uit te vegen. Maar de tekst blijft meegaan,  want Gods Woord houdt eeuwig stand!

De nieuwe tekst die we meekregen is:


God wil ook het nieuwe jaar dichtbij ons zijn en met ons meegaan. Als we de deur open doen voor Hem gaat Hij ons zegenen. Hij zal Avondmaal met ons houden. Een oproep om alles met Hem te delen in het nieuwe jaar.

Voor het nieuwe jaar maakte ik gebedskaartjes( omdat we alles met Hem willen delen) . Hier gaan we voor bidden, danken en vertrouwen op God dat Hij ons zeker verhoort. We zetten de kaartjes in ons huis.Waar we voor bidden :

Zondag: Zieken
Maandag: Zending
Dinsdag: School,  vrienden,  collega's
Woensdag: Familie
Donderdag: Ons land, buren
Vrijdag: clubs
Zaterdag: Kerkenraad ,  gemeente


O Vader dat Uw liefde ons blijk
O Zoon,  maak ons Uw beeld gelijk
O Geest,  zend Uwe troost ons neer
Drieenig God,  U zij al de eer!

Tijdens de nieuwjaarsdienst werd dit vers aangehaald. Een vers waarin zo duidelijk uitkomt Wie God voor ons wil zijn.
Nog een mooi lied wat we hier veel zingen en waar ook de dikgedrukte woorden in voorkomen uit de Avondzang.

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.
Voor de kids maakte ik een boekenlegger, in dezelfde stijl als de gebedskaartjes, met de tekst van het nieuwe jaar en dagelijkse en wekelijkse gebedspunten. Die gaat in hun dagboekje wat we 's avonds samen lezen. 
Ook voor jou,  als lezer :
Ga met God! Hij leidt je met Zijn liefde!