maandag 28 juli 2014

In Zijn nabijheid...(4)/ zendingsgebed... -gezinsmoment

Het hart staat nog steeds midden op de tafel. Daarin staan de namen van God en soms komen er nog meer bij.


We beginnen vandaag weer met het lied: Hier in uw heiligdom...


Vandaag willen we in het bijzonder bidden voor de mensen buiten Nederland. We kennen een aantal gezinnen die voor de zending werken, pas hebben ze op school voorlichting gehad over de vervolgde kerk. Wat is er ook veel oorlog en honger en ander verdriet...Deze weken lees ik voor uit een zendingsboek: YOBE, woont in Zambia, geschreven door een vriendin van mij. Wat is het weer leuk om voor te lezen. Jong en oud, klein en groot genieten. En we leven gelijk mee met een andere cultuur. Wil je meer weten over hun leven: molenaarsinmalawi.blogspot.nl

We kijken in het hart en bedenken wat deze mensen nodig hebben.

Maar mijn God zal u overeenkomstig Zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19

Een van de belangrijkste dingen is toch LIEFDE voor de mensen, maar ook om BESCHERMING, want het is niet altijd veilig...

We pakken de kinderbijbel erbij. Ik laat een plaatjes zien van de vrienden van Daniel in de vurige oven. Ik laat de kids vertellen. Wat laat God hier Zijn BESCHERMING zien!

We bladeren verder en zien Daniel in de leeuwenkuil. Daniel bleef bidden, ook al mocht het niet. Hij kwam toch terecht in de leeuwenkuil. Ook hier zien we weer Gods BESCHERMING! De leeuwenmuilen werden toegesloten.

En als we nu kijken naar Stefanus? Met hem liep het niet goed af. Toch lezen we niet dat hij kreunde van de pijn, maar we lezen wel dat hij Jezus zag. Toen kon Hij net als Jezus bidden om vergeving. God weet wat een ieder nodig heeft. Hij is ALWETEND.

We schrijven op de gebedskaartjes:

Dank U God, dat U de Beschermer bent. Wilt U ook bescherming geven aan de mensen die vervolgd worden, aan de mensen die werken in de zending, aan de mensen die leven in oorlogsgebieden...
U bent Alwetend en weet wat ze nodig hebben. Dank u wel dat U dat aan hen geeft!

Dank U wel dat wij in vrijheid mogen geloven in U. Geef ons ook vrijmoedigheid om te getuigen.

We zingen nog:

Voor ieder land waar oorlog is... bidden wij tot U o Heer...
Bidt zonder ophouden, dankt in alles...


s Middags fietsen we nog een eind. Soms ontstaan er dan van die leuke gesprekjes. Onze jongste dochter zei dat ze nu heel veel bidt en dankt. Als er even iets niet leuk is ofzo. Is toch goed mam? Samen zongen we op de fiets: Bidt zonder ophouden, dankt in alles, dit is de wil van God. Zie je wel. t Is oke!

Heerlijke extra momenten om God voor te danken!

donderdag 24 juli 2014

In Zijn nabijheid...(3)/kerkenraadsgebed...-gezinsmoment

Wat is het heerlijk om in de nabijheid van God te zijn! Hij is zo bijzonder! Een poosje terug hebben we
n.a.v . het lied " Van A tot Z, bent U de hoogste HEER" een hart-vaas versierd met de namen van God. Als we bidden zijn we omringd door Zijn liefde en Zijn namen.

Een lied wat gaat over de nabijheid van God is:

Hier in Uw heiligdom,
dichtbij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn,
zo komen wij tot U
met heilig ontzag
tot Uw geest ons trekt tot U

Heer, ik wil horen,
Uw zachte stem
Laat andere stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer,
zodat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien...
Deze zondag was het bevestiging van ouderlingen en diakenen. Ook zij zijn onderdeel van de gemeente van Christus. Wat hebben ze een belangrijke taak. Ze mogen zorgdragen voor de gemeente. Dat de gemeenteleden God leren kennen, ze mogen op bezoek bij zieken, ze mogen mensen troosten, bemoedigen, de gemeente weiden/regeren, enz. ( Lees ook 1 Petrus 5:1-4)

We kijken naar Wie God is in het hart. Wat zouden deze mannen vooral nodig hebben? WIJSHEID/IQ- onze GOD is de slimste. HULP, Hij kan hen helpen...

We lezen uit de Bijbel: Jakobus 1:5-7

 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op- en nedergeworpen wordt.
Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.

Hoe belangrijk is het om gelovig te bidden. Geloven we dat God die wijsheid kan geven? Ja, want Hij is wijs! Kennen we een verhaal over Gods wijsheid? We denken aan Salomo's wijsheid. Dat verhaal staat in 1 Koningen 3: 16-28. De wijsheid van God werd in Salomo gezien.

We mogen alles met bidden en dankzegging bekend maken bij God en de vrede van God zal met ons zijn! Filippenzen 4:6-9. Samen bidden we voor onze kerkenraad! En danken God dat Hij het is, die hun wijsheid geeft! Dat Hij het is die hun helpt.

We maken het ook praktisch door een kaart te maken om hen te bemoedigen.

Jezus, open mijn ogen,
Leer mij de mensen te zien,
Zoals U ze ziet uit de hoge,
U bent de HEER' die ik dien,
Om genezing te brengen
Aan wie U niet kennen
Leer mij de mensen te zien!


En dat kaartje gaat op de post!

Voor ons als ouders lezen we nog 1 Petrus 5:1-9. We beseffen de verantwoording die de kerkenraad heeft. (vers 1-4) Maar we mogen ook bidden voor onszelf, om onderdanig te zijn aan hen.(vers5) Wat een belofte staat daar nog achter: God geeft ons genade als we hen eren. Maar ook als we zorgen hebben over de gemeente, mogen we alles voor God neerleggen. Want Hij zorgt voor u. ( vers 7) Weer een reden om verwonderd te staan over Zijn liefde en zorg voor ons! Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen! 1 Petrus 5:11)

zondag 20 juli 2014

In Zijn nabijheid...(2)/kidsclub...-gemeente/ gezinsmoment

Vorige week hebben we het gehad over het zijn in Gods nabijheid. Deze week hadden we kidsclub. Zou het lukken om te blijven in Zijn nabijheid? Alles mogen we met bidden en dankzegging bekend maken bij God! Dank U God, dat U dat zelf aan ons leert!

Het was reuze spannend, nieuwe kidsclub voor mij. Welke kids zouden er komen? Zouden er kids komen? Hoe zou t gaan als team? Zou t lukken met de werkjes? Begeleiden van de groepjes? Bijbelvertelling, openen met het team, dagleiding, sketch? Zouden onze kids het naar hun zin hebben? Maar ik weet nu ook dat we een God hebben Die ons op Zijn tijd geeft wat we nodig hebben.

Het was even druk met het klaarzetten van de tafels en stoelen. Ook daar danken we God voor dat Hij ons de energie geeft om te sjouwen. Het zenuwachtige gevoel was er nog steeds. We gingen als team bij elkaar zitten om te bidden. We lazen samen het gedeelte uit Lukas 24, waar de discipelen een beetje zenuwachtig bij elkaar zitten. Opeens staat Jezus in hun midden en zegt: Vrede zij u lieden, gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u. Ze mogen wachten op Zijn Geest. Op welke manier wachten ze ? Al biddend en denkend aan de zegenende handen van Jezus. Zo komt Zijn hulp! Samen zongen we het lied " Vrede zij U". En die vrede kwam. God gaf ons wat we nodig hadden. Als team ervaarden we dit sterk.

En de kids kwamen! We hadden onze handen vol. God bracht ze zelf. Heerlijk om nieuwe kinderen te leren kennen. God kende hun al. En soms was het moeilijk, als er gesprekken waren met de kids, wat kan er een moeite zijn thuis, of wat kan een kind ergens mee zitten, en natuurlijk kibbelden ze ook wel eens met elkaar, of luisterden ze niet als we wat vroegen, was er een pittig gesprek met ouders, maar God gaf ons oren om te luisteren, een liefdevol hart om rustig te reageren, Hij leerde ons bidden voor hen, Hij leerde ons om te troosten, te vergeven, enz. En zijn dat niet juist de eigenschappen van onze Heere God?

We hadden een prachtig thema' Vis je mee' . De subthema's konden we de hele week gebruiken. Zo hadden we de ' volg-vis, de ' luistervis', de 'uitdeelvis' , de ' vergeefvis' en de 'vertelvis'. En met onze oudste speelde ik de sketch. Daarin kwam ook zo mooi uit dat het belangrijk is om Jezus te volgen, naar Hem te luisteren, dat we mogen uitdelen van wat we gekregen hebben, dat er vergeving is, dat we t goede mogen vertellen over Hem. Heerlijk om samen te doen! En wat hebben we als gezin genoten van het oefenen van de sketch!

God gaf ook thuis wat we nodig hadden na de drukke morgen. Soms waren we moe en gunden we elkaar even de rust om bij te komen. Zeker na actief in Zijn koninkrijk bezig te zijn , kan er zo' n domper komen. God beschermde ons ook daarvoor! Zal Hij niet alles geven wat we nodig hebben als we daarom vragen? Ik ken zo langzamerhand m'n valkuilen als ik moe ben. Maar ook dan wil Hij er zijn!

Ik heb thuis mogen genieten van het enthousiasme van de kids. De liedjes die ze zongen, de bijbelteksten die nog eens herhaald werden, de ijver waarmee ze vriendjes uit nodigden. Wat een zegen.

Ook erg genoten van de gemeenschap der heiligen. Van als leden van de gemeente samen een activiteit doen. Ik vond het bijzonder dat we hardop konden zeggen dat God met ons was, dat Hij onze hulp was. Dat er jongelui waren die mee deden en het soms ook moeilijk vonden, maar dat ook zij bemoedigd werden door de leertekst. Want Ik ben de Here Uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt, en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u, Jesaja 41:13 Dat ze het ook hardop zeiden, daar de vrijmoedigheid voor hadden! Dat ze zorgden voor drinken, ze hielpen bij de kids, ze op schoot namen als ze even verdrietig waren. Ik genoot ervan.
Ook van de wat oudere teamleden. Dat de een zo 'n pakkende dagleiding had, de ander zo'n prachtig verhaal, dat de ander zorgde dat echt alles klaar lag voor de verwerking, dat de ander even een spelletje verzon om tijd op te vullen, ze draaide haar hand er niet voor om, de volgende trakteerde op ijsjes op een hele warme dag. Het is bijzonder dat God zo ons allen gebruikte, dat we elkaar zo aanvulden... Dat kan allen onze God!!! Hem komt toe alle eer en dank!

We sloten de week af met dit lied:

Dank U Mijn Vader voor al uw genade!


De week is weer voorbij. Maar God blijft bij ons! Ook voor ons geldt de leertekst: 
Want Ik ben de Here Uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt, en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u, Jesaja 41:13 

zondag 13 juli 2014

Zoals klei...(7)/in Zijn nabijheid(1)- gezinsmoment

Vorige week hebben we het gehad over bidden voor anderen. Zo zijn we verbonden met elkaar. Toen we begonnen zijn met gezinsmomenten hebben we het ook over het gebed gehad en het Onze Vader. Pas las ik weer een mooie tip op familynight2012.blogspot.com. Bidden met je handen.

Ik pakte even terug op vorige week en vertelde dat de Heere Jezus zijn discipelen leerde bidden. Het gebed bestaat uit verschillende onderdelen. Een goed hulpmiddeltje om te onthouden is bidden met je handen.

Ik stak mijn duim op: God is goed! Weet je nog een eigenschap van God? Ik neuriede het lied van A tot Z. En toen kwamen ze: Almachtig, Bevrijder, enz, enz...
Is dat niet een heerlijk onderdeel van het gebed? De namen en eigenschappen van God bedenken? Wat kom je dan dicht in Zijn nabijheid!

Hier in uw heiligdom,
dichtbij Uw troon,
vraagt Uw aanwezigheid om stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.


Dat wil God toch ontzettend graag! Dat wij dichtbij Hem zijn. Om dat uit te beelden legde ik de kralenketting( zijn wij mensen verbonden met elkaar door gebed en Gods Woord ) om een kaars. De kaars(God) ziet er dan veel completer uit.We gingen verder met de vingers:
Wijsvinger: wijs eens naar jezelf. Lijken wij op God? Nee. Wij maken fouten en anderen ook. Dus we vragen vergeving van onze fouten en de fouten van anderen. ( Ik ga er verder niet teveel op in. Hebben we gedaan met pasen)

Middelvinger: We bidden ook voor anderen. (Zie blog gemeente-zijn wereldwijd.)

Ringvinger: Zit een ring aan. Die deden we aan toen we trouwden. We blijven elkaar trouw. God is ook trouw. Hij zorgt voor ons.Waar kunnen we God voor danken? ( Over Danken hebben we het met Dankdag gehad)

Pink: Die is klein. We zijn ook klein. We mogen de God vragen om ons altijd te helpen. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Deze tekst hebben we ook behandeld met Pinksteren.

We richten ons deze weken dan ook vooral op het eerste gebedspunt: God is Goed. Op tape schrijf ik de namen van God uit het lied van A tot Z. Ik plak ze in het glazen hart. We zijn welkom bij God, want Hij houdt van ons. Deze week zijn we van plan om regelmatig te kijken wie God is. Misschien komen er dan nog meer namen bij. Genieten in Zijn nabijheid...


zaterdag 12 juli 2014

Vasten/Inscherpen- persoonlijk leermoment

Al een poosje probeer ik elke donderdag te vasten.  En als t donderdag niet uitkomt wordt het een andere dag. Vasten was voor mij iets nieuws. Maar wat is het leerzaam en waardevol! Ik werd er op attent gemaakt door een vriendin. Op de site van bidden en vasten stonden goede tips. Ik verlangde naar meer zekerheid/geloof bij mezelf en bij de gemeente. Wat zou dat een mooi geschenk zijn. Daarvoor wil ik wel een maaltijd laten staan.

We kregen als tip om Nehemia te bestuderen. s Ochtends een hoofdstuk, s middags en s avonds een.
De eerste dag liet God me zien dat het ook nodig is om voor sommige dingen te vasten. Dit geslacht gaat niet uit dan door te bidden en te vasten.En soms is het ook wel even goed om te benoemen wat niet goed is of waar ik tegen aan loop in mijn leven en in de gemeente. Dat deed Nehemia ook. Maar daar moeten we niet in blijven steken. Samen met Nehemia, die deze weken een beetje meeging in mijn leerproces, heb ik heel veel dingen geleerd. Dat wil ik met jullie delen. Maar wat ik vooral heb geleerd: Schrijf op wat je geleerd heb. Scherp het jezelf in! Neem de tijd met God! Kijk niet naar de omstandigheden, maar verblijdt je in Wie God voor ons wil zijn! ( Stiekem had ik gedacht en gehoopt dat God een opwekking zou geven in onze gemeente. Maar... God heeft juist mij veel dingen laten zien. Verrassend God hebben we toch! En die opwekking komt ook, want Hij houd Zijn Verbond en brengt terug en bijeen.)

* Nehemia 1: Nehemia heeft verdriet over Jeruzalem. Wat doet hij? Hij bidt om vergeving van de zonden van het volk en van zichzelf. Hij pleit op Gods Woord, waarin staat dat het volk de geboden zal overtreden, dat God ze zal verstrooien, maar dat ze zich zullen bekeren en God zal ze verzamelen!(Wat een bemoediging! We moeten bidden om vergeving, maar mogen ook pleiten op de belofte van GOD! Hij zal ze verzamelen!)

* Nehemia 2: De koning ziet het verdriet van Nehemia. Hij mag zijn verdriet vertellen. De koning vraagt wat hij wil. Nehemia vraagt het aan God( zo gaaf dat je dat ziet bij Nehemia; die terugkoppeling met God!) Nehemia mag gaan met brieven naar Jeruzalem. Nehemia inspecteert de muren ( wij mogen ook onze brokken bestuderen) maar dan moedigt hij de mensen aan om de stad op te bouwen ( daar mogen we elkaar toe aansporen en niet bij de pakken neer liggen als 'we zoveel brokken zien.)
Sanballat bespot wel, maar God zal het doen gelukken!!!

* Nehemia 3: De poorten en muren worden opgebouwd. (God geef ook mensen die onze gemeente opbouwen, help mij ook om op te bouwen en niet af te breken!)

* Nehemia 4: Sanballat bespot. En wat doen ze? Ze bidden! Ook zegt Nehemia tegen het volk dat ze zich moeten wapenen. Hij bemoedigt hen: Vrees niet, denk aan de HEERE! ( Ook als mensen ons bespotten, moeten we ons niet laten afschrikken., maar aan de Heere denken!) De helft bouwt, de andere helft is gewapend. (Zo heeft ieder een andere taak, maar samen zijn we aan het bouwen!) 

* In Nehemia 6 proberen ze Nehemia er in te laten lopen met vrome woorden. Maar God beschermt hem!
( Ga er altijd mee naar God! Vraag Hem om wijsheid!)

* In Nehemia 7 zet Nehemia mensen bij de poorten en bij de huizen om het te beschermen. ( Zo mogen we ook bidden om bescherming voor ons gezin, onze gemeente, onze familie, dat we gebouwd zijn op het goede fundament Christus!)

* Nehemia 8: De wet wordt voorgelezen en uitgelegd (blijkbaar is dat ook belangrijk). Het stemt hun verdrietig. Maar dat mag niet. Wees blij! Want God heeft ons weer samen gebracht! (Dat mogen we ook zijn op zondag.) Ze gaan zelfs feest vieren. Wat een blijdschap!

* Nehemia 9: Spoort ons aan om onze zonden te belijden, maar ook de zonden van onze vaderen. Vers 3 Lees, doe belijdenis , aanbidt God. Wij hebben God de rug wel toegekeerd. Maar God heeft ons niet verlaten. Vers 17: We hebben een God die vergevend is, genadig, barmhartig, geduldig, groot van weldadigheid. (Goed om te bedenken Wie God, ondanks onze missers wil zijn.)

* Nehemia 10: Al die mensen, naam voor naam, beloven in Zijn inzettingen te wandelen. Ze delen wat ze verdienen, tot de dienst van de Heere, zodat alles doorgang kan vinden. De offers moeten gebracht. Verzoening blijft nodig. (Zo mogen ook wij ons steentje bijdragen aan de dienst van God.)

* Nehemia 11: Ze zegenen de mensen die in Jeruzalem wonen. Ieder heeft zijn taak. Iedereen wordt bij de naam genoemd. ( Zo heeft God ook een taak voor ieder van ons. Hij noemt onze naam en de taak die bij ons hoort. Hij zegent ons.)

* Nehemia 12: Iedereen heeft een andere taak. Een van de mooie taken is God prijzen en danken ( Wat me opviel was dat er geen mopper-taak bestaat. Terwijl ik dat zelf echt wel eens doe en om me heen hoor) Ze komen uit alle plaatsen voor de inwijding. ( Wat heerlijk als op zondag mensen overal vandaan komen om samen God te prijzen en danken met gezang, luiten, harpen, cimbalen. Makkelijk dat dat op een orgel allemaal zit. Ik krijg wat meer respect voor de organisten tijdens de kerdienst. Wat hebben ze een mooie taak.) Onze taak is om onze mond te vullen met lof en dank! Vrolijkheid heerst! Juda was vrolijk over de priesters. ( zo mogen wij ook blij zijn met onze voorgangers.)

* Nehemia 13: Als Nehemia weg is blijkt dat de 10-den niet meer gegeven worden. Tobia woont in een kamer bij de tempel. De sabbat werd ontheiligt. Nehemia herstelt dit weer. (Wat zijn we snel geneigd om Gods geboden weer te vergeten. Laten we daarop blijven letten.)

woensdag 9 juli 2014

selfmade-kado...- creatief moment

Vandaag had ik een verjaardag van 2 vriendinnen. Eigenlijk doen we niet aan kado'tjes, maar met lege handen aankomen is ook niet altijd leuk.

Pas hadden we genoten van de regels van " In ons huis" . Die heb ik uitgeprint en opgeplakt op een vrolijk notitieblokje. Leuke bijpassende pen, ingepakt in folie en toen vond ik nog een gehaakt bloemetje. Die ook opgeplakt en klaar!

GEFELICITEERD!


En ook maar gelijk een voor de juffen gemaakt.


zondag 6 juli 2014

Zoals klei...(6)/ Lichaam van Christus wereldwijd...- Gezinsmoment


Op tafel heb ik een wereldkaart gelegd, met daarop de ketting met verschillende kralen. We hebben het al meer gehad over verschillen. Wij zijn het Lichaam van Christus en we hebben elkaar nodig. 1Korinthe 12 gaat het over de hand en de voet. We kunnen niet zonder elkaar.
Over heel de wereld komen Christenen vandaag samen. We zijn EEN met hen en hebben elkaar nodig! We zingen het lied: Hand en voet... uit de E€R Bundel.


Dan lezen we 1Korinthe 12:25,26,27
Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
En gijlieden zijt het Lichaam van Christus en leden in het bijzonder.

We moeten dus zorg dragen voor elkaar. Hoe kunnen we dat doen? We pakken pen en papier en schrijven het op.

Als lichaam van Christus:
Bidden we voor elkaar
Als er verdriet is troosten we
Als er iemand blij is, zijn we ook blij
We helpen elkaar
We vergeven elkaar als er fouten zijn
Als we boos zijn laten we iemand even met rust
We houden van elkaar
Luisteren naar elkaar
NIETS ZAL ONS SCHEIDEN VAN ZIJN LIEFDE

We maken kaartjes op een landkaartje en schrijven er op voor wie we bidden. We bidden voor de kerk wereldwijd, zieken, familie, regering, evangelisatie, onze gemeente. 7 kaartjes, voor elke dag van de week.


Samen zingen we op deze zondag nog het lied van Sela: Breng ons samen!Schitteren...- persoonlijk leermoment

Van de week kwam ik iemand tegen. Ze liep er zo tegenaan dat ze geen vruchten kon dragen. Elke keer heb ik weer een beproeving nodig om me dichtbij God te brengen.... Misschien herken je het. Ik ook.

In de Bijbel staat dat we beproevingen zullen hebben. En ik zat er ook midden in. Maar ik wilde me vasthouden aan God. Hij heeft de wereld overwonnen. Met een gezinsmoment had ik geleerd dat als we t aan God geven Hij het maakt tot iets moois. Wat ben ik dan ongeduldig. God, tot wat voor moois gaat U het maken? Ik bad om vergeving en wat nu verder? Ik wordt er moe van, God. Dit is zo zwaar!

We hadden het toch tijdens het gezinsmoment over bescherming gehad? Ik ervaar het niet! Ik wil zo graag schitteren en vruchten zien bij mezelf van standvastigheid en blij vertrouwen in alle omstandigheden. Niemand ziet daar iets van. We hadden pas gelezen dat als er een probleem is, je alle namen van GOD  van A tot Z, kon benoemen. Daarna kijken of t probleem nog zo groot is. Ik weet geen naam GOD?! Toen kwam het lied in gedachten, van A tot Z. Ik zocht t op Youtube. En heb t veel keren geluisterd! De hele middag en avond. Langzaam drong het tot me door. Hij is Almachtig, Bevrijder, Christus=Gezalfd/aangewezen door GOD, Dienaar, Eeuwig, Formeerder, Gekruisigd, Hoeksteen, Immanuel= God met ons!, Jezus, Koning, Leidsman, Machtig, N....

Hij is schitterend drong het tot me door. En het is niet de bedoeling dat ik schitter van goede vruchten, maar dat ik in Zijn nabijheid ben. En misschien is het dan zo dat we gaan schitteren...

donderdag 3 juli 2014

Zoals klei...(5)/Getuigen...- Gezinsmoment

Zondag ging de preek over de tekst uit Handelingen 9:31. En zij werden vermenigvuldigd... Wat is dat mooi na Pinksteren! We hebben het Pinksterfeest ook bewust meegemaakt door de verschillende gezinsmomenten. Het verlangen is er dat ook anderen die God en Zijn Woord nog niet kennen bereikt worden.We hadden de kaarsen aangestoken en ik had een paar kandelaars zonder kaars neergezet. Het mooiste is het als er een kaars in staat. Daar is de kaarsenstandaard voor bedoeld. Er zijn ook kinderen en mensen in de buurt die God nog niet kennen. Toen Jezus naar de hemel ging zei Hij tegen Zijn discipelen dat zij nu moesten getuigen van Hem. En die opdracht geeft Hij ook aan ons.

We mogen Zijn Woord doorgeven. Binnenkort is er een Vakantie kidsclub in onze wijk. Er zijn kinderen in de wijk die God nog niet kennen. Wat zou het fijn zijn als ze ook mee gingen naar de club. Volgende week gaan we folderen!

We zetten een kaars in de lege kaarsenstandaard. ( Bij ons staat de kaars voor Gods Woord en als tie brandt de Heilige Geest die je leert, zie ook gezinsmoment van Pinksteren) Wat zou het mooi zijn als ze God leerden kennen. In Johannes 17:20 lezen we dat de Heere Jezus ook bidt voor degenen die door hen in Hem gaan geloven. Wat een bemoediging om zelf ook met Jezus voor hen te bidden.
Natuurlijk steken we nog even de kaars aan, die nu in de kaarsenstandaard is gezet.

Een mooi lied over een lichtje: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Laatste regels zijn ook mooi. Hij helpt ons erbij.Tot slot zingen we wat liederen van de Vakantie kidsclub en eindigen we met gebed voor hen die God nog niet kennen. Of God hun harten en de harten van hun ouders klaar wil maken voor de kidsclub.