maandag 30 juni 2014

Zoals klei...(4b)/veelkleurig, verschillend...- gezinsmoment

Pas liet God me 1 Korinthe 12 zien. Ik was al een poosje in verwarring hoe alles soms kan gaan in een gemeente. Wat een bemoediging om dan dat hoofdstuk te lezen. Gemeente-zijn en verschillend zijn mag en is de bedoeling.

Ook onze oudste dochter die op het voortgezet onderwijs zit, merkt het verschil op in geloofsopvattingen. Soms lijkt het net of ze een andere God dienen. Wat nodig om dan samen bemoedigd te worden vanuit de Bijbel. God kneedt een ieder op Zijn manier. En als we toch echt dingen zien die niet goed zijn, wijst de Bijbel ons daarin ook de weg. Bid dan net als Stefanus om vergeving voor de fouten die een ander maakt. Dat is ook een GAVE om dat te kunnen doen.

Na pinksteren is het zo bijzonder om te zien dat God zijn gemeente bouwt, dwars door vervolging heen. En Hij geeft de gaven van de Geest. Die zijn niet te koop, Handelingen 8:18.

Op kaartjes had ik de verschillende gaven geschreven die de Geest geeft, uit 1 Korinthe 12. Ik GAF iedereen van de kaartjes. Deze GAVEN geef ik aan jou en deze aan jou en deze voor jou. Iedereen had weer wat anders op de kaartjes. Straks lees ik het bijbelgedeelte en als jouw GAVE aan de beurt is mag je die op de plattegrond leggen.Ik las het bijbelgedeelte en elke keer mochten ze hun GAVE neerleggen. Allemaal verschillend, maar samen vormen ze een huis, een gemeente, een gezin. Elk steentje is daarvoor nodig. De een om te leren, de ander om te bidden, de ander om te helpen, enz... Zo bouwt God Zijn gemeente!

Wat is het heerlijk om zo samen te komen als gemeente. 
zaterdag 28 juni 2014

Zoals klei...(4a)/ iedereen is anders/Veelkleurig, verschillend en dienstbaar- Gezinsmoment

Wat een verschillende kralen zitten er aan de ketting. Er is er geen een hetzelfde. Zo heeft God ook ons allemaal uniek geschapen, ook in de gemeente. Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. ( Uit: Breng ons samen-Sela)


Pas bij de AH een leuk spel gekocht. Op de kaartjes staat een vraag en 5 antwoorden. Degene die het voorleest moet voor zichzelf opschrijven wat het beste bij hem of haar past. En welke het minste bij hem/haar past. De andere spelers moeten bedenken wat hij/zij op heeft geschreven. En dan kijken wie die persoon het beste kent. Erg leuk om te doen! En leuk om te zien dat we allemaal zo verschillend zijn! Uniek gemaakt door onze Schepper! In ons gezin is iedereen al zo anders. Dat is ook zo in de gemeente. We mogen genieten van die veelkleurigheid, verschillen en de manier waarop een ander kan dienen.


Er zijn verschillen in geloofsgroei, verschillen in denken, verschillen in opvattingen. Klopt dat dan wel? We hebben toch eenzelfde Vader? Maar God kneed ieder op Zijn manier. Hij is de Maker. En wie houdt ervan om verwarring te zaaien? Ons eigen boze hart of de duivel? Kan allebei. Maar God wil dat we genieten van Gods werkstukken, van elkaar, van de Gemeente van Christus. Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Lees ook 1 Korinthe 12!


We luisteren nog naar het lied Iedereen is anders:


En hokjes, vakjes...


Tot slot het lied dat we s zondags vaak zingen: Breng ons samen. Hoe verschillend we ook zijn: Brengt U ons samen God, in Uw naam! Veelkleurig, verschillend en dienstbaar...maandag 23 juni 2014

Zoals klei...(3)- Bescherming-leesrooster

De klei-kralen zijn klaar. Maar om te voorkomen dat er snel een kras of deuk inkomt is het belangrijk om hem te beschermen. Net zoals je je mobieltje in een hoesje doet, zodat er geen krasjes op komen. Het is belangrijk om hem te beschermen. Dat doen we door er (nagel) lak overheen te doen.


Door wat worden wij beschermd? Door de Heere God. Zijn Naam is ook Beschermer. We zoeken een aantal bijbelteksten op over bescherming. Elke morgen willen we er een lezen:

Psalm 31: 19
Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien.

Jesaja 43:2
Moet je door het water gaan, Ik ben bij je: of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan- het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.

2 Kronieken 16:9a
De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel Zijn hart is toegedaan.

2 Thessalonicenzen 3:3
Maar de Heere is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Psalm 91:11
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat

Sefanja 3:17
De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

1 Samuel 2:9
Die Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad, waar de zondaars komen is het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht.

Psalm 5:11
Er si vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie Uw naam beminnen juichen U toe.

(Teksten overgenomen uit: Leven met God van A-Z voor ouders)

Ook lezen we het verhaal wat gaat over bescherming uit het boekje. (beetje aangepast voor de kids). Nu ging het over een gebed om bescherming en zingen. Daardoor werden deze mensen gered uit het woeste water. En verder praten we over bescherming. Onze zoon heeft sportdag en moest zonnebrand meenemen. Zo bescherm je je tegen de zon. Onze oudste dochter smeert ook wat op d'r gezicht ter bescherming/voorkoming van "puistjes"... Bijzonder als je nu zulke dingen tegen komt. Zo bewust mogen we ook God als onze Beschermer aanroepen.

En natuurlijk worden we wel vuil. Maar omdat die laag er op zit is het makkelijker te verwijderen. Zoals bij de kraal. We hebben elke dag ook zijn vergeving nodig. Maar wat mogn we ook genieten van Zijn Bescherming. De kraal glanst ervan!


Het is fijn om de dag te beginnen met een lied. De liederen blijven dan vaak ook weer in onze gedachten de
rest van de dag. Deze week zingen we: De Heere zegent u...
We kijken nog een filmpje van het boek van Max Lucado_ Niemand is zoals jij...


https://www.youtube.com/watch?v=Nkd2ZYw5skA&feature=youtube_gdata_player


Niemand is zoals jij - Lucado, Max

Zoals klei...(2 vervolg)- Gezinsmoment

We hebben nog steeds de kralenketting voor ons liggen. Vaak laat ik een werkstuk langere tijd liggen om onszelf nog te herinneren aan wat we mochten leren. Vaak komen er dan nog meer dingen naar boven.

Een kraal is alleen bruikbaar in een ketting als er een gaatje in zit. Dat gaatje moet groot genoeg zijn voor het draad. Alleen de maker van de kraal kan ervoor zorgen dat er een draad doorheen kan. Die Maker is de Heere God. Hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd om alles wat niet bruikbaar is, alle fouten weg te halen. Hij maakt een gat in de kraal. Dat kan Jezus omdat Hij tot zonde is gemaakt. Hij heeft onze zonden op zich genomen en verwijderd. Zo verwijderd Hij ook alles bij ons wat Gods Woord in de weg zit. Zodat we bruikbaar zijn in de ketting.We mogen aan God vragen of Hij aan wil wijzen wat niet is tot Zijn eer. Hij vergeeft! Hijzelf baande een weg. En ik hoef niet m'n best te doen om een gat in de kraal te laten komen. Dat doet Mijn Maker! Dank U wel!

Heer ga uw gang, breek mij maar en neem
Gij zijt de Maker, k ben slechts het leem
Maak mij en vat, geheel naar uw wil
houd door gena mij rustig en stil

Heer ga Uw gang, doorzoek en beproef
of er nog iets is, waar ik U mee bedroef
Was door Uw bloed van alles mij rein
witter dan sneeuw Heer',wil 'k voor U zijn

Heer ga Uw gang, k buig mij voor U neer
ik ben de dienstknecht, Gij zijt de Heer
Maak zo mijn leven, dat het slechts zij
Niet ik, maar Christus leeft nu in mij

Heer, ga Uw gang, behoud toch Uw werk
zegen Uw dienaars in zending en kerk
Kom met Uw Geest, o Heer', 't is de tijd,
dat voor Uw komst Uw volk wordt bereid


Zoals klei...(2)- Gezinsmoment

Wat kan je veel met klei! Je kan er een kaarsenstandaard van maken ( deden we de vorige keer) , je kan er kralen van maken in allerlei vormen. Allemaal zijn ze uniek. En verbonden met elkaar vormen ze een ketting.

Ik had voor alle drie de kids er een klaar gelegd. En ook een sateprikker. De dagtekst van dagelijks woord
1 Timotheus 4:4-5 had ik erbij gelegd en nog een verhaal wat ik gevonden in het boekje Leven met GOD van A-Z voor ouders.

Ik las de tekst voor. Alles wat God geschapen heeft is goed. ALLES. Jij,  ik, alle mensen om ons heen. Hoe kan dat? In vers 5 staat: Het wordt geheiligd door het Woord en door het gebed.

Sommige dingen kunnen ons enorm beschadigen en pijn doen. We maken dat allemaal wel eens mee. Een vriendje dat je vals beschuldigd, onderlinge onenigheid/ruzie, een misverstand, zonden die we doen. Het beschadigt ons en doet ons pijn. Ik gaf een kras met de prikker op de klei. We voelden even aan de prikker. Dat doet pijn.

Dan lees ik het verhaal voor van een koning die een kostbare diamant bezat. Maar de diamant was beschadigd en er zat een grote kras op. Hij had al verschillende experts laten komen om te
vragen of ze de beschadiging weg konden nemen. Maar dan moest er een stuk van de diamant afgeslepen worden en zou de diamant minder zwaar zijn en in kostbaarheid verminderen. Dat wilde de koning niet. Toen kwam er een expert die zei dat hij t wel aan durfde en dat de diamant niet in waarde zou verminderen. De koning vond t de moeite waard om het te proberen. Toen de diamant terug kwam was er niets meer te zien van de kras. Op de plaats van de kras zat nu een mooie bloem. Zo doet Jezus ook met onze krassen. Als we het aan hem geven, maakt Hij er iets moois van! En dat doet soms pijn. Maar we blijven wel kostbaar!

We maken van het krasje een mooie versiering en danken God dat Hij dat ook doet met onze krasjes!
Samen zingen we het lied: Zoals klei...
zaterdag 21 juni 2014

Zoals klei...(1)

Soms heb je dat... Zomaar een spontaan ontdek-moment. Een poosje terug hadden we een kaarsenstandaard gekleid, maar was de klei al een beetje hard en dus moeilijk om mee te werken. Nu had ik andere klei. Ze kregen allemaal een stukje en we begonnen te kneden. Deze klei was veel soepeler!

Zo is het ook met ons leven. Zijn we de stugge klei of laten we ons makkelijk vormen?

We wílden graag een kaarsenstandaard maken. Wat is het dan handig als je een kaars hebt. We hadden het er al eerder over gehad dat Gods Woord is als een kaars. Hij wil in ons wonen. Maar past t er wel in? Als een kaars een beetje wiebelt is dat niet handig.

Weer een les. God kneedt ons rond Zijn Woord. Past Zijn Woord in ons? Luisteren we naar Zijn Woord?

Samen gepraat over wat Gods wil is, als er iemand alleen staat. Wat zou God dan willen? Wat zou Hij doen? En als je verdriet hebt? Hij slaat de armen om je heen en wil je troosten! En als je gezondigd hebt? Hij kijkt ernaar uit om jou te vergeven. Als Hij brood en vis krijgt, deelt Hij het uit. Zo wil God er zijn voor ons. Kunnen wij er ook zo zijn voor een ander? Dat gaat God ons ook leren!

We maakten een standaard waar de kaars gelijk in kon. Maar ook een standaard die eerst moet drogen, voordat de kaars erin past. Er is geen werkstuk hetzelfde. Ook ieder mens is uniek! God weet precies hoe jij zijn moet.

We zingen het lied: Zoals klei...

Pinksteren

Pinksteren
We leggende Bijbel open bij Handelingen 2. Ze zijn bij elkaar in een huis. Wat zullen ze tijdens het wachten in Jeruzalem veel gepraat hebben over het werk van de Heere Jezus. Als wij kijken naar het bloemstuk met alle zegeningen verwonderen we ons samen met hen. In het bloemstuk had ik nu een kaars gezet. De kaars brandt. De mensen (even afgebeeld als kaarsenstandaards) die samen vergadert zijn hebben veel van Jezus geleerd ( Jezus woorden en onderwijs zijn een kaars). Maar de kaars brandt nog niet. Daar heb je vuur voor nodig. De Heilige Geest.
Samen wachten ze op de belofte van God: En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, die bij u blijft tot in eeuwigheid.( maandtekst van de school)
Dan... geluid van een geweldig gedreven wind. Vlammen op de hoofden van de mensen. Ik hou de kaarsen bij de vlam in het bloemstuk. De kaarsen vatten vlam. De Heilige Geest / Trooster is nu gekomen. De Heilige Geest die hen zou komen helpen om getuige te zijn! Om Gods Woorden door te geven, om een lichtje te zijn. Petrus (brandend kaarsje) gaat naar buiten en vertelt aan de mensen!
s Middags hebben we weer even de draad opgepakt. De kids moesten hun zonnebril meenemen en opzetten. We gingen verder met de toespraak van Petrus. Ik vertelde dat door onze zonden de Heere Jezus aan het kruis moest. Ik plakte een tape'je op hun zonnebril met: zondaar/ je bent fout/ het komt nooit meer goed, enz. Zo konden ze niet meer goed kijken. De oudste werd er zelfs misselijk van. Verward vroegen ook de mensen zich af: Wat moeten we doen?
Petrus(brandend kaarsje): Bekeert u( Ga Gods wil doen), U wordt gedoopt in de Naam van de Heere Jezus en uw zonden zijn vergeven( ik doopte de bril in het water, de tape liet los en de bril was weer schoon) en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen!
Zo wast Jezus ook schoon bij de doop! En Hij belooft dat keer op keer te doen. Als "kado" geeft Hij de 'gave van de Heilige Geest'. Ik gaf ze een kaars( Gods Woord) en een stukje klei(God kneedt joú tot een vat waarin Zijn Woord kan wonen), met een label: Original creation.(Je bent Uniek voor Hem!)
De kids gingen aan de slag met de klei. Helaas was t niet erg soepel, dus het plan is om nog een keer opnieuw aan de slag te gaan. Ze maakten een kaarsenstandaard waarin de kaars (Gods Woord) kan staan. Toen dat klaar was en versierd wilden ze maar al te graag de kaars aansteken. Dat is ook het doel van een kaarsenstandaard. Ze staken de kaars aan met behulp van de kaars van Petrus. Maar als Petrus nu wegvalt of ergens anders naar toe gaat? Dan heeft Petrus ons gewezen op het vuur uit de Hemel/ de Heilige Geest. We mogen vragen aan Hem om ons te verlichten, zodat we Zijn Woord begrijpen en gaan doen. God gebruikt andere mensen om je de Bijbel te laten begrijpen. Maar Hij wil ook dat je zelf bij Hem komt. Hij is altijd beschikbaar!
Toch erg leuk om kaarsen te branden met Pinksteren. Ze vinden het geweldig om hem aan te steken en elkaar aan te steken. Samen zingen we ook nog een aantal liederen die ze geleerd hebben op school: Vuur uit de hemel, Vrede van God, Op het Pinksterfeest, Ik wens je liefde
En dan blazen we toch de kaarsen weer uit. Ook al is dat in het echt niet de bedoeling. Dat merken ze op deze leeftijd dan ook nog even op...

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren
We pakken Lukas 24:50 erbij
En Hij leidde hen buiten Bethanie en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
Dit was de tekst van de preek die we hadden in de kerk met Hemelvaart. De Student die voorging vertelde over de zegenende handen van de Heere Jezus. Wat hadden de handen van Jezus gedaan? Hij noemde een paar voorbeelden en we vonden het zo mooi. Daar wilden we graag meer van leren. En daar was weer een thema om samen meer over te ontdekken.
Bij de Xenos vond ik pas van die leuke memo-briefjes. Als je ze dubbelvouwt en er een gaatje in maakt met een perforator heb je al een leuk label. Met een 'vuilniszakdichtbinddraadje' door het gaatje en je kunt t zo in een bloemstuk prikken.( Zo leuk om iets te maken van huis tuin en keuken-spulletjes)
Op het label schreef ik bijbelgedeeltes die over de handen van de Heere Jezus gaan. Elke dag lazen we het bijbelgedeelte uit de (kinder)bijbel. Daarna schreven we op wat de handen van de Heere Jezus hadden gedaan. We prikten ze daarna in het bloemstuk. De klimop hangt mooi naar beneden en wij vonden dat wel een mooi teken van de zegenende handen van de Heere Jezus was. Dus daartussen het label herinnert ons er weer aan.
Deze bijbelgedeelten hebben we gelezen:
* Jezus zegent de kinderen: Lukas 18: 15-17
* Handen die de jongeling van Nain weer uit de doden opwekt: Lukas 7: 11-17
* Zijn handen genezen zieken: Johannes 9: 1-41
* Handen die het afgedwaalde schaap weer naar de kudde brengen: Lukas 15: 1-7
* Zijn handen bidden voor ons: Johannes 17: 9-26
* Zijn handen breken het brood en delen het uit: Johannes 6: 1-15
* Zijn handen redden Petrus als hij dreigt te zinken in het water : Mattheüs 14: 22-36
* Zijn handen jagen weg wat niet hoort in het huis van Zijn Vader: Johannes 2:13-23
* Zijn handen schrijven in het zand en veroordelen niet: Johannes 8: 1-11
* Zijn handen wassen de voeten van de discipelen: Johannes 13:1-20
* Zijn handen breken het brood en deelt het uit en reiken de beker aan: Lukas 22: 14-20
* Hij geeft Zijn handen om Zich te laten binden: Johannes 18: 12-16
En dit lied zingen we:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang
Vader maak mij tot een zegen
Hier in de woestijn
Regen op mij met Uw Geest
Jezus kom tot mij...
(bron: Sela)

Hemelvaart

De dag vóór Hemelvaart had ik al een bloemstuk gemaakt op een windlicht. Het bloemstuk stelt de hemel voor. Daar is het feest omdat Jezus terugkomt! Met vrolijke kleuren bloemen en parels heb ik dat geprobeerd uit te beelden. Onder de krans tule, wat ook feestelijk staat, maar ik dacht ook aan de wolk. De kids staan er graag bij te kijken als ik wat maak en willen dan graag weten waarom. Zo keken we al uit naar deze Hemelvaartsdag.
s Morgens pakte ik het kaartje erbij van Jezus leeft. Dat kaartje hebben we ook al eerder gebruikt bij het lijden en sterven en de opstanding. We hebben toen in het papier met punaises onze zonden geprikt, daarom zie je nu nog de gaatjes. Het papier opgerold in een graf gelegd en met Pasen op een stevige ondergrond geplakt.
Ik liet het kaartje zien aan de kinderen en vroeg waarom er gaatjes in het papier zaten. Dat wisten ze nog heel goed. De Heere Jezus nam onze zonden op Zich! Dat kwam de Heere Jezus doen op aarde. Nu is het werk van de Heere Jezus klaar. Nu kan Hij naar Huis. Wat zijn we blij als papa weer thuis komt uit zn werk. Wat ben ik blij als de kids weer thuiskomen uit school! Maar als ze hebben gelogeerd of op kamp zijn geweest, dan zijn we super blij als ze thuiskomen. Dan is het feest! Jezus was ook heel lang op de aarde geweest. Hij keek er ook weer naar uit om naar Huis te gaan! En Hij mocht laten zien dat Hij de zonde op zich heeft genomen! (daar wijzen de littekens/gaatjes op) Hij is Overwinnaar over zonde, pijn en dood! We prikken het kaartje op de krans. Vandaag denken we er aan dat de Heere Jezus weer teruggegaan is naar de Hemel.
De discipelen kijken de Heere Jezus na. Zijn ze verdrietig omdat Jezus nu weggaat? Nee! Want Jezus had iets gezegd: Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. ( maandtekst van de school) Wat gaat de Heere Jezus doen in de Hemel?
We luisterden via YouTube naar : Toen de Heer was opgestaan. Ik gaf ze een feestelijk vlaggetje(gemaakt van servetje en satéprikker),een wit etiket en een pen. Ze moesten goed luisteren naar het lied en dan opschrijven op het etiket wat Jezus in de hemel doet.
* Hij zit op de troon om te helpen en te troosten
* Hij regeert over heel de aarde
* Hij oogst wat er eenmaal is gezaaid
* Glorie voor de Allerhoogste God
Daarna zetten we het vlaggetje in de krans.

Vaders liefdesbrief

Vaders liefdesbrief..
Ken je Vadersliefdesbrief al? Als je t Google't vind je hem. Met hele mooie bijbelteksten laat God zien dat Hij van je houdt. Met de kids dachten we na over het stukje dat Jezus aan Petrus vraagt: Heb je Mij lief?
Ik las eerst de brief voor. Toen vertelde ik samen met de kids het verhaal van Jezus en Petrus bij het meer. Toen kwam de vraag aan Petrus: Simon, heb je Mij lief?
Bij de doop is joúw naam ook genoemd. Samen met de naam van God. Wat zeg jij als God aan joú de vraag stelt? Wat zei Petrus? We stelden de vraag 3 keer. Net zoals in het verhaal.
Waarom zei Petrus bij de derde keer: U weet alle dingen? Omdat hij wist dat hij fout was geweest. Hij had Jezus verloochent. Was dat een reden voor Jezus om Hem niet meer lief te hebben? Nee! Hij houdt van ons, ook als we de fout in zijn gegaan! Ook dan noemt Hij je naam en vraagt: Heb je mij lief?
Hij had ons lief, zelfs toen wij nog zondaars waren! Heerlijk om daar weer even bij stil te staan!
Dank U mijn Vader voor al Uw genade! (Sela)

Opstandingskracht...

De afgelopen weken de geschiedenissen na het paasfeest gelezen en elke keer nagedacht wat het voor ons betekent. Dat schreven we op kaartjes!

Door Zijn opstanding:

Komt Hij bij ons en leren we Zijn Woord begrijpen...
Zien we Zijn littekens en geloven we dat Hij alles heeft volbracht!
Geeft Hij vrede!
Eet Hij met ons... Zo dichtbij!
Delen we onze blijdschap dat we Gods Woord gaan begrijpen met anderen!
Gaan we aan het werk en zien we uit naar Zijn komst!
Zegent Hij ons werk als we Zijn tips opvolgen en geeft ons vissen in overvloed...
Zorgt Hij zelf voor brood en vis, maar gebruikt Hij ons ook!
Noemt Hij ons bij onze naam!
Vraagt Hij of we Hem lief hebben. Hij heeft ons al lief gehad!
Geeft Hij ons een taak ondanks onze missers!
Krijgen we de opdracht om voor de lammetjes en schapen te zorgen.
We kunnen een onzekere toekomst hebben, maar Hij is er bij. We mogen Hem volgen!

Omdat ik elke keer een klein stukje van het verhaal vertelde en soms even moest uitleggen welk stukje we nu gingen bekijken, deden we t zo: De kids vertelden het verhaal. Ik zei stop. Wat leert dit stukje ons? Nog een leerpunt:Vertel-talent ontwikkelen! Erg leuk!

PasenJezus leeft!

De wandelaars zijn op weg naar Emmaus. Ze praten met elkaar over alles wat er de laatste tijd is gebeurd met de Heere Jezus. Gekruisigd, gestorven, begraven... En nu zeggen ze opgestaan...

Veel verwarring!


We beelden de verwarring uit met puzzelstukjes. Allemaal door elkaar...


Toen kwam er Iemand bij hen lopen. Hij liet hun eerst alles vertellen en daarna legde Hij uit dat het moest gebeuren!


We legden de puzzelstukjes in elkaar! Er werden er een paar gemist.


Wat waren de mannen blij met de uitleg! Ze dwongen de Man om bij hen te eten. De Man brak het brood en gaf het hun!


De laatste puzzelstukjes legden we erbij!


Zo is God! Door Zijn opstandingskracht leren we Gods Woord begrijpen ook in verwarring!


We pakken de kaartjes met zonden en verdriet en boosheid erbij. Hij leer ons welk bijbelgedeelte erbij hoort!


Wat fijn als we dat mogen leren! Dan wil je dat graag delen met anderen van wie je houdt! Daarom gingen de wandelaars weer snel terug! Hun hart brandt van verlangen!


Dank U Heere, dat we door Uw opstanding Uw Woord gaan begrijpen!Opstandingskracht

Opstandingskracht!!!


We lezen over de discipelen. Ze waren samen in een huis. De deur goed op slot! Ze waren bang omdat het verhaal rond ging dat de discipelen het lichaam van de Heere Jezus weggehaald hadden.

Opeens...

Vrede zij u! De Heere Jezus staat in hun midden!


Wat een opstandingskracht! Jezus kan hen zomaar ontmoeten! Hij doorbreekt gesloten deuren!


Zitten wij soms in angst? Omdat Hij is opgestaan mogen we uitkijken naar de ontmoeting met Hem! Hij komt naar ons toe! Om vrede te brengen!


Wat is het tegenovergestelde van vrede? Oorlog... Angst... Jezus kwam om vrede te brengen in ons hart! Denk aan het lied wat de engelen zongen tien de Heere Jezus geboren was: Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. ( welbehagen: dat God het goede voor de mensen wil, dat Hij van hen houdt!)


We zingen samen het lied: Vrede zij u...

En we danken God dat Hij vrede brengt in ons hart!

drinkbeker...Druppels bloed in Getsemane

Gisteren met de kids nagedacht over de beker die Jezus voor zich zag ik Getsemane. Wat zat er in die beker? Onze zonden.

We hebben 2 bekers gepakt. Een lege beker van de Heere Jezus. Zonder zonden. De andere beker zat vol met steentjes. We mogen onze zonden in de beker van Jezus doen. De Heere Jezus wilde de zonden op zich nemen. Ook onze zonden! De andere beker was nu leeg. Waarom wilde Jezus dat? Omdat Hij zoveel van ons houdt. In onze lege beker hebben we hartjes snoepjes gedaan. Jezus geeft ons Zijn liefde.

Jezus die zonder zonde was werd tot zonde gemaakt. We voelen ons ook wel eens heel vervelend als we gezondigd hebben. Zijn bang voor straf. Denk eens in dat wij de zonden van iedereen moesten dragen. Het was even stil. Dat kunnen we niet! Wat een straf en pijn. Voor de Heere Jezus was het ook heel zwaar en angstig. Hij zweette zelfs bloed.

We zongen samen het lied:
Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Doet mij leven en maakt mij vrij
Heer Uw bloed dat namzijn plaats
In het offer dat U bracht
En U wast mij witter dan de sneeuw
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht!

We kleurden het 1ste kruisje op de kalender.

Goede vrijdag
Goede vrijdag...

We zijn s morgens begonnen met het verhaal van Bar-abbas en Jezus. Jezus was blanco, zonder zonde.(wit papier) Op het andere papier schreven we een heleboel zonden op. Geholpen door de 10 geboden. Die zonden horen bij Bar-abbas, jou en mij. Wat gebeurde er? Jezus nam de schuld van ons op zich. We prikten met punaises de zonden op het witte papier van Jezus. Nu was ons blaadje schoon!


Jezus werd overgeleverd om gegeseld te worden. We prikten er weer punaises bij... Wat een pijn. Zo nam Hij onze ziekten op zich. ( door zijn striemen genezing). Er werd een doornenkroon gevlochten en op Zijn hoofd gezet. Weer punaises erbij geprikt. (Alle pijn die er door de zondeval is gekomen heeft Hij op zich genomen!)
We luisterden naar het lied: langs de via dolerosa... Jezus werd uitgejauwd... Weer punaises...
Met al die pijn werd Hij aan het kruis genageld. We prikten het op het kruis...


s Avonds hebben we het kruis er weer bij gepakt. De kruiswoorden gelezen. Jezus bad voor de mensen! Wat bijzonder! En de tekst uit kolossenzen 2:14. Het document met zonden hebben we vernietigd. In kleine stukjes gescheurd. Dat deed Jezus voor ons! We zijn nu witter dan de sneeuw! Op watten (sneeuw)hebben we water besprenkeld. Daarop zaadjes. Jezus geeft ons nu nieuw leven met Hem! We zijn er stil verwonderd over!


Het papier van Jezus hebben we in vershoudfolie gerold. (idee van de kids, Jezus werd ook in doeken gewikkeld, voor mij was het meer praktisch dat het blaadje niet vies zou worden) In het graf gelegd en daar ook zaadjes in gestrooid. Als het zaad niet in de aarde valt zo kan het geen vrucht dragen.

Vandaag stille zaterdag. En af en toe kijken en verwonderen over alles wat Jezus voor ons heeft gedaan!


Gezegend paasfeest!

Doornenkroon

Doornenkroon...


Met papier en punaises hadden we een doornenkroon gemaakt. Ik zette hem op bij de kinderen. Ze voelden de punaises prikken. Ze wisten al gelijk waar het over ging. De doornenkroon. We praten even over de doornen. Zijn die er altijd geweest? Nee, voor de zondeval niet.


Op de doornenkroon had ik briefjes gemaakt met verschillende dingen die ons pijn doen. Als iemand boos op je is, als je verdriet hebt, als iemand zondigt, als je zelf gezondigd hebt, enz.

Om de beurt mochten ze een kaartje uitzoeken. Samen voorbeelden erbij bedacht. Durven we dit ook bij God te brengen? Ook voor deze pijn is Jezus gekomen! Heel voorzichtig maken we het strikje los van het kaartje met : als je iemand ziet zondigen. We maken het kaartje met de punaises los en draaien het kaartje om. Daar staat een bijbeltekst op. We lezen hem samen: Als je iemand ziet zondigen, bidt tot God en Hij zal hem het leven geven!

Als we t aan Jezus geven, geeft Hij ons raad! Hij geeft ons dan Zijn zegen. We voelen over de achterkant van de punaises. Dat doet geen pijn.
Zo deden we dat ook bij de andere kaartjes.

Tot slot herhaalden we nog in eigen woorden wat je moet doen: 

Als je verdriet hebt> Hij troost!

Als je gezondigd hebt> Vraag vergeving. De Heere Jezus heeft de straf betaald!

Als iemand boos op je is> Overwin het kwade door iets goeds. Laat m met rust, bid voor hem...

Als je moe bent > Kom tot Mij en ik geef U rust! Geniet van een mooi lied... Zoek een rustig plekje op en geniet ervan dat God je rust geeft!


We zongen nog samen: Heer Uw bloed, dat reinigt mij!

Samen God gedankt voor Zijn liefde, Zijn vergeving, Zijn troost, Zijn wijsheid, Zijn bemoediging!
Om Jezus wil...
Mishandeling van Jezus/ aanklacht tegen Hem/ Om Jezus wil/ Biddag


We luisteren naar 1 Samuel 7. Volk had zich bekeerd tot de Heere en kwam bij Mizpa samen om te bidden. De Filistijnen hoorden dat en trokken ten strijde! Wat ging er om in het hart van het volk?


We kijken even naar Jezus. Hij moest verschijnen voor Annas. Hij werd vals beschuldigd! En daarvoor moest Hij bloeden. Ze trokken Zijn baardharen uit en sloegen Hem met een stok...


Horen wij ook wel eens valse beschuldigingen? Jij mag niet meer mee doen... Sukkel die je bent!

Of... Is er misschien een stemmetje in je gedachten, die zegt: Je bent niets waard!

Ook valse beschuldigingen!


Wat deed Samuel? Hij nam een jong lam en offerde het voor de Heere. En Hij bad met het volk. God zag het bloed van het Lam! Hij hoorde. Er kwam onweer en bliksem en de Filistijnen gingen er gauw vandoor!


Jezus wordt ook het Lam van God genoemd! Hij zelf gaf Zijn bloed! Als wij nu bidden tot God in onze nood, of als iemand ons aanklaagt, mogen we wijzen op het bloed dat heeft gevloeid van het Lam. Dan verhoort God ons.


Met de kinderen hebben we wat aanklachten opgeschreven in het rood. Daarnaast wat God erover zegt in het zwart. We legden een rood doorschijnend papier op het blad. De aanklacht verdwijnt. We zien naar de belofte die God ons geeft!


Ik vond nog een kaart met Onze gedachten tegenover Gods beloften. Onze gedachten heb ik rood uitgeprint en Gods beloften zwart. Het bloed van Jezus reinigt onze gedachten!


God belooft dat en geeft het ook! Omdat Jezus in onze plaats de aanklager heeft overwonnen!

Daarom bidden we om Jezus wil!