vrijdag 23 september 2016

Hooglied - creatief geloven

Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre...
Bloemstukje gemaakt nav de preek over Hooglied.

Bundeltje lavendel :
Verwijst naar bundeltje mirre. Mirre heeft een heerlijke geur. Dat verwijst naar de heerlijkheid van God zelf!  Zijn eigenschappen,  Wie Hij is.
Mirre wijst ook op de verzoening,  omdat het bederfwerend is.
We mogen van Gods eigenschappen genieten. We mogen ze op ons hart dragen.
Hooglied 1:12 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.


Lamp al brandend?
We lazen van de week de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Zien wij ook uit naar de komst van de Bruidegom,  de Heere Jezus?  Houden wij onze lamp brandend?
Matthèüs, 25:7 - Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.


Twee schijven van een tak met hart
Beeld de liefde van God uit voor ons en de liefde van ons naar God. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
1 Johannes, 4:19 - Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.donderdag 15 september 2016

Maandtekst Psalm 143:8

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Op school wordt elke maand een tekst uit de Bijbel geleerd. Deze teksten moeten ze aan het eind van het schooljaar op kunnen zeggen. Het is fijn om deze teksten mee te leren met de kinderen. Vorig jaar schreef ik de teksten op een schoolbord. Daarvoor maakten we er vaak een kijktafel van. Dat was ook heel gaaf. Kinderen die kwamen spelen lazen het ook en dan had je soms ineens een mooi gespreksmoment. Dit keer heb ik de tekst opgeschreven op een soort Bijbeljournaling - manier. Ik tekende de zon, omdat die de morgen aankondigt,  de stralen en tussen de zonnestralen schreef ik woorden die horen bij goedertierenheid van God. En ik tekende een weg. Met gras ernaast.


Op zondag bespreken we de tekst.

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen... 
We lazen eerst Psalm 136. Elke keer opnieuw komen daar de woorden in voor: Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
In de maandtekst gaat het ook over goedertierenheid. Het is de bedoeling dat we de goede dingen van God in de morgen al bedenken. Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dus die zijn er nog steeds. We bedenken samen goedertierenheden van God, die wij zien en maken samen een soort Psalm 136.
De rest van de week benoemen we ook Gods goedertierenheid in de morgen. Fijn om de dag zo te beginnen.

Want ik vertrouw op U...
We beginnen eerst met een voorbeeld. Stel je voor dat we naar een land op vakantie gaan, we nemen geen tomtom mee,  geen wegenkaart,  we hebben alleen een adres. Denk je dat we daar dan komen?  Nou ja,  misschien nog met behulp van wegwijzers,  maar dan moet je ook weten welke plaatsen je moet volgen. We kwamen tot de conclusie dat het beter is om voorbereid op weg te gaan.  Dat kan met een tomtom of met iemand die er al eens is geweest.
Je vertrouwt de persoon die er is geweest.

In de Bijbel lezen we hoe God Zijn volk heeft geleid. Zoals we ook lazen in Psalm 136. Hij leidt het volk door de Rode Zee. Hij hielp tegen de vijanden. Deze God... Daar mogen we naar kijken!  Die God is machtig om te helpen,  bij Hem mogen we schuilen. Op Hem mogen we vertrouwen.

Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op... 
Wat gaan we vandaag doen?  We zijn thuis,  we eten, we spelen,  poetsen onze tanden,  trekken kleren aan.
Of... We gaan naar school,  zijn onderweg,  aan het werk,  we komen mensen tegen. Ook dan mogen we weten dat God voor ons zorgt! Ook dan wil God ons leiden! Mogen we onze ziel, wie we zijn,  hoe we ons voelen,  richten naar Hem!

Wat een praktische tekst. Ook mooi om aan het eind van de dag te bespreken of er dingen waren die we lastig vonden en hoe God heeft geholpen.
Of op deze manier de Bijbel lezen. Zelf lezen we nu uit Jozua en kijken hoe goedertieren God in dit Bijbelgedeelte is.

(We zijn nog niet in Oktober. Misschien komen er nog wel meer mooie dingen over deze tekst.)zondag 4 september 2016

Weer naar school...

We staan voor een nieuw schooljaar. Een klein beetje spannend is dat wel. Nieuwe leerkrachten,  nieuw plekje in de klas,  nieuwe vakken en hoe zal het dit jaar gaan met de kinderen onderling??

Ook Jozua stond voor een nieuwe uitdaging. De nieuwe leider van het volk. Zou het volk hem accepteren,  hoe zal het gaan? 

We lazen samen in de Bijbel over Jozua. En de bemoedigende woorden die God zei :

Jozua, 1:9 - Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

God gaat ook met ons mee. Dat heeft Hij ook beloofd bij onze doop. Hij zal voor ons zorgen!  Zijn bemoediging mogen we meenemen!

Bidden jullie mee?
Dank U Heer,  dat U met ons,  onze kinderen,  hun klasgenoten en hun leerkrachten mee gaat?  
Mogen ze het fijn vinden om U groot te maken?  Mag U op de eerste plaats staan?  
Mogen ze het fijn vinden om elkaar te helpen?  Om samen nieuwe dingen te leren? Mogen ze voor elkaar klaar staan als er zorgen zijn,  verdriet of pijn? Elkaar vergeven als we fouten maken! 
Geef de leerkrachten liefde voor alle leerlingen? Juist ook de kinderen die dat zo nodig hebben? Geef hen wijsheid en inzicht. 
Geef ons als ouders vertrouwen dat ze in Uw handen veilig zijn?  Dat U het bent die ook de leerkrachten en leerlingen helpt? 
Dank U voor Uw trouwe zorg!  U weet nog beter als ons wat onze kinderen nodig hebben. En wat heerlijk om te weten dat Uzelf ook voor ons bidt!
Om Jezus wil! 
Amen!