maandag 12 juni 2017

Bijbelmoment :Corrigeren van elkaar

We zijn er allemaal best goed in. Om elkaar te corrigeren. Corrigeren kan soms wat pijnlijk over komen. Ik weet nog goed dat een van onze kinderen op de kleuterschool zat. Juf was boos, omdat ze niet gelijk geluisterd had en ze moest voor straf even op het stoeltje in de gang zitten. Oh, wat was ze verdrietig omdat ze straf had gehad!
Ik kwam er achter dat ze straf als iets heel akeligs zag. Straf klinkt ook heel akelig. Tijd om uit te leggen wat straf betekent. Straf is geen herinnering om te leren hoe verkeerd je bent geweest, maar een moment om na te denken hoe je het de volgende keer anders zou doen. 
Ik merk dat ik het ook lastig vind als ik gecorrigeerd wordt. Ook onze kinderen vinden het niet altijd leuk als dat nodig is.

Corrigeren in de Bijbel 
Toch lees ik ook in de Bijbel dat het nodig blijft. Bemoedigen, vermanen. Zelfs als je de Heere God kent. Het is ook wel iets waar we niet erg bang voor moeten zijn. Iets wat bij het leven hoort. We mogen elke dag leren.
Als ik lees in de brieven die de apostelen sturen naar de gemeenten, lezen we er vaak in waar ze op moeten letten in de gemeente. Er sluipt zo gauw een zonde in. Laten we elkaar bemoedigen en vermanen om elkaar lief te hebben.
Maar het valt me ook op dat het in liefde gebeurt. Als je de aanhef van de brief bekijkt wordt er veel goeds aan elkaar toegewenst. Er wordt voor de ander gebeden en gedankt.

Lees- en gesprekstips 
* Lees een brief uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld : 1 Thessalonicensen
* 1 Thessalonicensen 1: 1 en 2 :
- Welke woorden worden er toegewenst?
- Wat wordt er voor hen gedaan?
> Op welke manier groeten wij elkaar?
* 1 Thessalonicensen 3: 11-13
- Waar bidt Paulus voor?
> Waar mogen wij voor bidden?
* 1 Thessalonicensen 4: 1-12
- Waar wordt er voor gewaarschuwd en waar worden ze voor bemoedigt.
> Op welke manier waarschuwen wij elkaar? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen.
* 1 Thessalonicensen 5: 23-28
- Hoe wordt de brief afgesloten?
> Wat kunnen we hiervan leren?
* Extra vraag : Waarom is het juist goed als anderen ons corrigeren?  Wat is de bedoeling van corrigeren?

Wat is de Bijbel rijk aan voorbeelden die we in het dagelijks leven kunnen gebruiken!vrijdag 2 juni 2017

Bijbelmoment over de toekomst die God voor ons heeft weggelegd

Een beker melk in schenken en daarna een pak sap schudden in de buurt van die beker... Dat bleek niet zo'n goed idee. Maar we hadden wel een beeldende les...


Verhaal
Ik vertelde aan de kids dat deze morgen anders begonnen was dan ik had gehoopt. Wat een zooitje! De beker met melk was omgevallen in de keuken en ik stond vanmorgen al vroeg de vloer te dweilen. 
Ik pakte de beker. Nou niet echt bruikbaar meer zo. Gelukkig had ik nog een beker die we konden gebruiken!

Doel 
Kijk niet naar de scherven, maar naar de toekomst die God voor ons heeft weggelegd! 

Gesprek 
* Wat zou jij met de beker doen? 
Gelijk in de container mikken... 
> Wat doe jij met de fouten die je maakt? Er nog eens naar kijken? Nog eens voelen? Of jezelf er nog eens aan herinneren dat je zo stom bent. Of met fouten van anderen? 
* Wat denk je dat ik de volgende keer zou doen als ik weer een beker melk heb ingeschonken en een pak sap moet schudden? Zou ik het weer zo dicht bij elkaar doen? 
Nee, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. 
> Wat zouden wij kunnen doen als anderen ons pijn hebben gedaan? Je kan zeggen ik ga nooit meer met iemand spelen, maar dan heb je ook minder plezier.
We praten samen even door over situatie's die er gebeuren kunnen zomaar als je met iemand aan het spelen bent. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. 


Bijbelmoment 
Van de week hadden we samen getekend hoe mooi en goed God alles gemaakt had. Maar dat was niet zo gebleven. Door de zondeval was het mooie kapot. Met een schaar knipten we de kaart in stukken. 
Toch wilde God dat niet zo laten. Hij bedacht een plan. Hij zou zijn Zoon sturen om ons te redden. Hij zou ook verzocht worden, maar Hij zal God blijven gehoorzamen. Hij begrijpt daarom ook zo goed als wij het moeilijk hebben. Dat gebeurde met kerst. Met goede vrijdag denken we eraan dat Hij onze zonden heeft gedragen en ze nu vernietigd zijn. Met Pasen denken we eraan dat Hij zelfs de dood heeft overwonnen. Met Hemelvaart dat Hij een plaats klaarmaakt voor ons en voor ons bidt, ons regeert. Met Pinksteren leren we dat dat allemaal nodig was om ons te redden. Gods Woord wordt duidelijk voor de mensen, ze gaan geloven! Ze durven te vertellen hoe goed de Heere is. God wil onze Helper en Trooster zijn! 
Nog een keer zal de Heere Jezus terugkomen. Dan is Zijn werk helemaal klaar. 
We leggen de puzzelstukjes bij elkaar. Wat een dag zal dat zijn!


Zingen over scherven en iets moois! 
Zit je in het donker
Zing, zing, zingen maakt blij 

Hoe zo'n ongelukje tot een beeldend leermoment kan leiden...