vrijdag 25 december 2015

Toeleven naar kerst met het loofhuttenfeest...

Vorig jaar las ik in een artikel dat de Heere Jezus waarschijnlijk rond het Loofhuttenfeest is geboren. Dit jaar hebben we ons iets verder verdiept in het Loofhuttenfeest. Wat een mooi feest vol dankbaarheid. Wat kunnen we hier weer veel van leren. Toch is het wel een beetje verwarrend. We denken nu aan een hut ipv een stal. Maar de boodschap van dankbaarheid en dat God zo zorgt vinden we ook erg mooi om te vieren. 

Loofhut
Dinsdag Weten jullie nog hoe God gezorgd heeft?Hoe God beschermde en zorgde in de woestijn?  Op het Loofhuttenfeest wordt daaraan gedacht. De Israëlieten bouwden dan een Loofhut. Ze gebruiken takken van wilgen. Dit is een verwijzing naar de Heere Jezus. Hij is als een afgehouwen trok van Davids familie.
Ze gebruiken takken van vruchtbomen om de Loofhut te versieren. Ook de Heere Jezus is Vrucht van de aarde. (Jesaja 1:2)Hij zorgt ervoor dat mensen tot Zijn eer gaan leven. Hij beschermt en Hij geeft veiligheid.

We lezen dit verhaal een beetje aangepast voor om de kids een beetje in het thema te brengen.

We maakten een krans van wilgentakken. We versieren hem met buxustakjes. We denken aan Zijn bescherming en dat we mogen schuilen bij Hem! En dat we tot Zijn eer mogen leven... Psalm 136/ terug kijken op 2015
Woensdag We bekeken samen foto's van het afgelopen jaar. Genieten!  Dankbaar voor alles wat God ons gaf. Ook het volk Israël dacht terug aan wat God voor hen had gedaan. Bij het Loofhuttenfeest werd de Loofhut versierd om God te danken voor alles wat Hij gedaan had. Ze dachten samen terug over Zijn bescherming tijdens de woestijnreis. We lezen in de Bijbel psalm 136. Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! We kunnen zo ook gebeurtenissen invullen van ons leven. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! Ook over ons! Ook over de foto's die we net bekeken hebben.

Ik vertel dat de Israëlieten hun Loofhut versierden en ze vooral dankbaar zijn en dachten aan wat God gedaan had voor Zijn Volk in de woestijn.
We maakten kralen van papier( voor elk dankbaarheidspunt) en rijgen ze met nog andere kralen aan een ijzerdraad. Dat wikkelen we om de krans van wilgentakken. Dankbaar voor wat God ons aan zegeningen gaf!


Loelav
Donderdag Nog een bijzonder voorwerp tijdens het Loofhuttenfeest is de loelav. Een informatief stukje vond ik op deze site: Het woord ‘loelav’ betekent eigenlijk ‘palmbladeren’, maar het wordt ook gebruikt als verzamelnaam voor de bundel takken waar deze palmbladeren deel van uitmaken en een citrusvrucht, de etrog. Deze vier elementen symboliseren volgens het Jodendom vier groepen Joden:
  • Palmtakken hebben smaak, maar geen geur en staan voor de mensen die de tora, maar geen goede daden bezitten.
  • Myrthetakken hebben geen smaak, maar wel geur en staan voor mensen die niet de tora, maar wel goede daden bezitten.
  • Wilgentakken hebben smaak noch geur en staan voor mensen die noch de tora, noch goede daden bezitten.
  • De citrusvrucht heeft zowel smaak als geur en staat voor mensen die zowel de tora als goede daden bezitten.
Tijdens de morgendiensten in de synagoge wordt deze loelav naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts bewogen als teken dat deze bundel de mensen uit alle vier de windstreken symboliseert. Alle mensen zijn zo verbonden met het Loofhuttenfeest, dat een sterk universeel karakter draagt.

Dit stukje vertelden we aan de kids. Wat een mooi symbool dat al deze mensen samen komen. In onze krans stak ik nog andere takjes. Zo verschillend als alle mensen zijn, we mogen toch bij God komen. We zijn welkom bij Hem. 
Broodbak 
Vrijdag In de Loofhut werd het brood gewikkeld in doeken en in een broodbak gelegd. Zo zou de Heere Jezus ook in doeken gewonden kunnen zijn en in de broodbak gelegd. In de krans had ik een houten bak gezet met daarin doeken.We luisterden naar dit verhaal :

Loofhuttenfeest toen de Heere Jezus geboren werd 
In de tijd van Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem gingen om beschreven te worden,  was het ook Loofhuttenfeest. Waarschijnlijk is de Heere Jezus in een Loofhut geboren. Misschien wel gemaakt door de herders die daar voor hun kudde zorgden.

Het is nacht. De herders in Bethlehem zitten bij elkaar. De schapen liggen om hun heen. Af en toe blaat er een schaap. Verder is het stil. Ze hebben een vuurtje aangestoken om de wilde dieren op afstand te houden. Af en toe gooien ze wat hout op het vuur. Het moet wel blijven branden.
Vandaag hebben ze weer goed voor de schapen mogen zorgen. Voldoende eten kunnen geven,  vers water. Deze schapen zijn voor God. Ze worden naar de tempel gebracht als offer. God had het zo ingesteld dat de schapen zonder gebrek alleen gebruikt mochten worden als offer in de tempel. Het lam dat werd geslacht wees heen naar het Lam van God dat de zonde van de wereld weg zou nemen. En daarom zorgen de herders zo goed voor deze schapen. Dan dachten ze ook aan Het Lam dat ook hun zonden weg zou nemen.

Van de week zijn ze ook bezig geweest met het maken van een loofhut. Ze hebben takken afgehouwen en samen een Loofhut gemaakt. Ze praten met elkaar over God,  Die hun volk door de woestijn heeft geleid. Ze kijken naar de sterren in de lucht. God woont in de hemel,  maar wil toch ook bij Zijn volk wonen. God woonde dichtbij in de tabernakel. Hij gaf hun zoveel zegeningen onderweg in de woestijn. Bewaring en bescherming. Daar dachten ze aan toen ze vruchten in de Loofhut hingen. Hij gaf hun manna. Daar dachten ze aan toen ze de broodbak in de Loofhut hebben gezet. Het brood in de broodbak hebben ze gewikkeld in doeken. Zo blijft het vers. Wat is Gods zorg goed voor hen.

Opeens een fel licht. In de Bijbel staat dat de heerlijkheid van God hen omscheen. Ze schrikken ervan. Ze houden hun handen voor hun ogen. Wat is dit?  Vrees niet, klinkt een stem,  ik verkondig u grote blijdschap,  die blijdschap is bedoeld voor alle volken. Vandaag is in de stad van David,  geboren de Zaligmaker. En dit is het teken: Jullie zullen Hem vinden, gewonden in doeken,  liggend in een broodbak.

En dan... Er komen nog meer engelen bij. Ze zingen: Ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen...
Prachtig!

En dan...Het is weer stil,  het wordt weer donker. De herders kijken elkaar aan. Kom laten we gaan kijken in de broodbak en laat ons zien naar het woord wat we gehoord hebben!

Ze staan op en gaan naar hun Loofhut. En daar zien ze in de broodbak,  een kindje,  gewonden in doeken! Hij is De Zaligmaker! Het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Ze knielen voor Hem neer en aanbidden hun Zaligmaker.

Jozef en Maria luisteren naar het verhaal van de herders. Ze zijn verwonderd! Daarna staan de herders weer op. Ze gaan Bethlehem in en vertellen de mensen wat er is gebeurd.

God wil ook wonen bij ons!  Is er in ons hart plaats voor Hem?  Is ons hart als een Loofhut?  Zijn wij dankbaar voor alles wat God voor ons doet?  Hebben wij Hem ook nodig net zoals we elke dag brood nodig hebben?

Of... Hebben we het te druk met allerlei dingen?  Zo druk dat er geen plaats is voor Hem. Blijkbaar kun je Hem weigeren. Er was geen plaats in de herberg.

We bidden samen: Kom in mijn hart, Heere Jezus!

We zongen nog het lied: Want een Kind is ons geboren... 

Wil je je ook verdiepen in het Loofhuttenfeest?  Hier vind je meer informatie :

www.bijbelsefeesten.nl
www.kerkenisrael.nl
bijbelarchief.nl
www.zoeklicht.nl
www.israelendebijbel.nl

maandag 21 december 2015

Advent... Bazuingeklank /Verzoening

Deze week mag kaarsje 4 aan. Wat is het toch een gezellige tijd. s Ochtends nog donker en s avonds al vroeg donker. Dus de kaarsjes moeten ook echt aan om het een beetje licht te maken... En elke keer herhalen we weer even de kleuren van de windlichtjes en de betekenis ervan.


Deze keer is het lichtje aan de beurt met goud. Goud staat voor rijkdom. Rijkdom die er is bij God. In de tempel en de tabernakel stond de gouden kandelaar, de tafel van de toonbroden,  het gouden altaar. Wat allemaal ook wijst naar de rijkdom die er is te krijgen bij God.

Maar mijn God,  zal u overeenkomstig Zijn rijkdom,  voorzien van alles wat u nodig hebt,  in heerlijkheid door Christus Jezus. 

Achtergrond info 
We gaan de rijkdom zien die we van God krijgen. Dat doen we door te lezen uit het boekje van ds Meeuwse van een Kind is ons geboren. Verder heb ik gebruik gemaakt van het boekje van Andrea van Hartingsveld-Moree,  wijzer op weg naar de wederkomst. En kijken we per dag wat we met de kids willen delen uit de Bijbel. Zingen we veel en luisteren we naar cd's. Heb ik me een beetje verdiept in de Bijbelse feesten. ( Ik ben me ervan bewust dat we ons niet aan de kalender houden)

Bazuingeklank ( de eerste rijkdom die God ons geeft) 
Zondagmorgen. Tijd om op te staan. De kids hebben nogal moeite met opstaan,  want zaterdagavond was het laat geworden. Maar dat kwam eigenlijk wel goed uit. In het boekje van Wijzer op weg naar de wederkomst las ik over de dag van het Bazuingeklank. ( blz 57) Jesaja blaast de Bazuin. Het volk was in slaap gesukkeld. Ze luisteren niet meer naar Gods wet. Ze doen wat ze zelf willen. En daardoor gaat het niet goed in het land. Een Bazuin hoor je wel. Dat betekent opletten!  Er is iets belangrijks. Net zoals ik jullie vanmorgen wakker maakte. Er is eten aan tafel,  we willen op tijd naar de kerk... Opstaan!  Wat Jesaja tegen het volk zei: Hoort het Woord van God!  God is jouw Schepper,  Hij beloofd jouw God te zijn!  Doe wat Hij zegt!  Ga naar Hem toe en vergeet Hem nooit!

Vandaag en eigenlijk elke dag roept God ons. Om naar Hem toe te gaan. Om Hem te dienen. We lazen uit het boekje over Zacharias. Hij ging ook op weg om God te dienen. Zo mogen wij ook vandaag God dienen. Hoe?  We dienen God al door met onze fouten naar Hem toe te gaan. Met de ruzie die we hadden... Met dingen die we lastig vinden... Maar ook door naar de kerk te gaan... God wil ons daar toe aan sporen. Wat een rijkdom!

Toen we in de kerk waren kwam ook de predikant daar op terug. Elke zondag opnieuw roept God je,  dat Hij jouw God wil zijn. Heb je het gehoord?  Wat hebben we dat toch elke keer weer nodig om dat te weten. Vandaar de dag in de Bijbelse feesten van het Bazuingeklank. Een oproep om je elke keer naar de Heere toe te keren. Ook Johannes,  de Zoon van Zacharias en Elisabeth mocht daartoe oproepen.


In ons huis leggen we belletjes neer. Dat klinkt wel niet zo hard al een Bazuin,  maar als we de belletjes zien,  denken we ook aan de oproep om naar God toe te gaan! Hij is het die het Licht geeft in ons leven!

Verzoening
Maandag. De oproep om je tot God te keren( dat hoorden we gisteren) en daar genezing te ontvangen, hoort heel dichtbij elkaar. De dag tekst van vandaag:

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. -- Maleachi 3:20

Wat een belofte! We hebben het er al vaak over gehad, maar elke keer hebben we toch die aansporing nodig om echt alles met God te delen en daarna zijn genezing weer te ontvangen.


Met een van onze kids had ik een knipknappertje gemaakt. We gingen naar haar toe. We zeiden hoeveel keer en kozen een figuurtje. Ze klapte het knipknappertje open en vertelde wat er op stond. Een opdrachtje. Als we naar God toegaan geeft Hij ons ook vaak een opdracht. Of Hij geeft ons bescherming,  genezing.
Op ons knipknappertje stonden ook leuke opdrachten. Zing een lied voor de Heere!  Denk aan de Heere Jezus!  Steek een kaars aan!  Geef iemand een knuffel!  Geef iemand een kus!  Maak een vrolijk dansje!  Zeg iets aardigs over iemand!  Deel een chocolaatje!

Doen! 
We gaan van de week veel zingen en luisteren naar muziek. Net als de Bazuin een oproep is om wat te doen, mogen wij in onze muziek en liederen ons op laten roepen om God te dienen!
En als we het windlicht aanzetten met het gouden lint,  denken we aan de rijkdom dat God ons elke keer weer herinnert om Hem te volgen,  iedere dag!
En we gaan vast nog meer knipknappertjes maken!

Na de dag van het Bazuingeklank/Verzoendag komt het Loofhuttenfeest. Daarover volgende keer meer... 

zondag 20 december 2015

Genieten met je kids... Spelletjesdoos

Wat je allemaal kan doen met een spelletjes doos. Geweldig. Of je nu 3 jaar bent,  6, 8 of 11...
Fijne vakantie!


maandag 14 december 2015

Advent: Licht tot verlichting van de heidenen...

Het derde adventslichtje is aan de beurt. Vorig jaar werkten we over de kleuren in de tabernakel en deze lichtjes zijn er nog een herinnering aan. Even terugblikken op de andere adventszondagen.


Het eerste lichtje is met blauw. We dachten eraan dat de Heere Jezus uit de hemel kwam. We zongen samen het lied: In de hemel is de Heer. En maakten dit bloemstuk bovenop een windlicht :


De tweede adventszondag was het witte licht. Wit van rein, schoon,  zonder zonde. Dat was de Heere Jezus. Maar ook Hij kwam om ons schoon te maken. Witter dan sneeuw,  Heer,  wil ik voor U zijn.
We maakten een zwart adventsbord en daarop schreven we met witte letters wat we al geleerd hebben van advent. En we dachten eraan dat God onze donkere gebeurtenissen in ons leven wil verlichten. Daarover schreef ik al in een eerdere blog.

En nu dan derde advent. We herhaalden de vorige kleuren. De kleuren van het derde lichtje wijzen op de verschillende koninkrijken van de wereld. God wil niet alleen onder het volk Israël wonen,  maar ook onder de heidenen. In het Oude Testament lezen we dat al. Ruth,  Rachab...
Ook Simeon zong er van: Een Licht zo groot zo schoon,  gedaald van s Hemels troon,  straalt volk bij volk in d' ogen...


In ons huis hangt een lijst met verschillende landen, in verschillende kleuren. Ook daar wil God wonen. De kids hebben traditie getrouw een windlicht met verschillende kleuren gemaakt bij een knutselmiddag bij de buren. Ook dat betrokken we er bij. Hoe mooi die verschillende kleuren. Net allemaal verschillende mensen. Precies wat Simeon zong!


Vanavond is het kerst van de sundaykidsclub. Ook daar hopen we naar toe te gaan. Kinderen uit weer een heel andere omgeving mogen weer van het Licht horen! We bidden of God met Zijn Licht ook wil stralen in hun hart!

Een Licht zo groot zo schoon,  gedaald van s Hemels troon,  straalt volk bij volk in d' ogen... 

maandag 7 december 2015

Advent: Licht in het donker...

Wat kan het donker zijn,  's morgens als we opstaan. Maar ook 's avonds is het vroeg donker. Met pakjesavond moesten ze in het donker een pakje zoeken. Had dat gelukt zonder zaklamp en zonder duidelijke beschrijving waar het pakje lag? Nee!

Soms kunnen er ook nare dingen zijn. Een ruzie op het plein,  ik legde een velletje zwart papier neer. Iemand die je elke keer verbetert, (vinden ze af en toe zo vervelend hier ) weer een zwart papier. En zo noemden we samen een heleboel dingen die het donker kunnen maken. Helemaal niet leuk.

Uit de Bijbel 
Ik las uit psalm 119. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods Woord is een Licht over de dingen die ons overkomen. Met onze donkere dingen mogen we naar God toe. Hij is het Licht van de wereld.

Beeldend uitgelegd 
We bekeken de zwarte papieren.
* Wat zouden we tegen God kunnen zeggen in deze situatie?  Ik zette er een sterretje op met wit krijt. Zodra we naar God gaan komt er al een klein beetje Licht over de situatie. 
* Wat zou God zeggen in deze situatie?  Weer een sterretje erbij.
* Doet God wat Hij beloofd?  Weer een ster erbij. 
* Dank U God dat U dat doet!  Weer een ster erbij...
Hé,  het is al veel lichter!

Lied
Een lied waarin we leren dat God in onze donkere harten wil komen om het te verlichten.
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2 Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

3 Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein


Een van onze kids mag met kerst blokfluiten. Het lied gaat erover dat we zelf een licht mogen zijn en mogen schijnen:

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet .
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet .
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn .

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn .

En wat we verder deden...
In een lijst stempelen we woorden die bij advent horen.
Een van de kids stempelde onze namen met witte verf op zwart papier. Zijn wij zulke lichten in deze wereld?
We lezen uit de Bijbel ( We zijn aan het lezen over Koning David, uit zijn geslacht is de Heere Jezus geboren) en kijken naar het donker in het verhaal en naar het licht. Om de beurt iets lichts noemen en een sterretje tekenen op zwart papier.

 

donderdag 3 december 2015

Liebsteraward...

Liebster-Award1


Amanda van Thuisgeloven nomineerde Geloven in huis ( onze namen lijken op elkaar) voor de liebsteraward. Zij stelde mij 11 persoonlijke vragen die ik mag beantwoorden. Daarna mag ik een andere (beginnende) blogger nomineren om zelf ook elf vragen te beantwoorden.

1) Waarom ben je begonnen met bloggen?
Ik was begonnen met onze gezinsmomenten te delen in de Facebook- groep van Ilse, Family Nights. Toen Ilse voorstelde om gastblogger op haar blog te worden,  vond ik dat erg leuk. Zo leuk dat ik zelf ben begonnen met bloggen. 
2) Wat hoop je je lezers mee te geven met jouw blog?
Dat God heel dichtbij wil zijn in onze gezinnen. 
3) Heb je wel eens een vervelende reactie gehad?
Eerlijk gezegd niet. Misschien meer een extra tip,  maar we kunnen leren van elkaar.
4) Over welke onderwerpen gaan de blogs die je graag leest? Geloofsopvoeding,  gezinsmomenten,  vrouw zijn,  huwelijk,  gezinsleven en wat ik nu ook interessant vind is snailmail. 
5) Wat vind je het leukst aan bloggen?
Even terug genieten wat God ons samen leerde. Of even bewust nadenken wat God ons gaf. 
6) Welke tip zou je iemand willen geven die net begint met bloggen?
Begin gewoon en geniet van het schrijven! 
7) Welke tekst uit de Bijbel is je lievelingstekst of welke tekst spreekt je heel erg aan?
Al verschillende keren is deze tekst uit Filippenzen zo waar geworden. Echte vrede is alleen te vinden bij God! En het zijn zulke praktische en duidelijke tips.
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
8) Wie is de Heere Jezus voor jou?
Hij is degene die Zijn Handen uitbreidt naar mij. En soms ben ik iemand die niet echt in Zijn Handen wil zijn,  maar Hij blijft ze uitbreiden! (Jesaja 65:2) En dat vind ik zo bijzonder! 
9) Wat zou je graag willen veranderen in de wereld om je heen? 
Dat we samen God beter mogen leren kennen en daaruit leven. 
10) Wat is jouw gebed voor je gezin?
Bijna elke dag: God laat me zien,  wat ik vandaag over U mag laten zien aan mijn gezin en helpt U me daarbij. Helpt U ons om naar U te luisteren. Leidt ons allen op de weg,  waar we ook gaan. En dank U dat U ons ziet, vergeeft,  leidt en helpt. 
11) Welke persoonlijke boodschap wil je de lezers van je blog graag meegeven?
 God wil heel dichtbij ons zijn. Zoek Hem in de Bijbel en laat t
echt tot je doordringen of misschien beter gezegd: gun de Heilige Geest de tijd om Zijn Woorden tot je door te laten dringen.

Ik nomineer een andere Elszij blogt op Gezinsmomenten. Ik lees altijd graag met haar mee. Ze blogt over hun gezinsmomenten en deelt soms ook creatieve ideeën om te doen met de kids. Haar kinderen zijn ook al wat ouder en nemen ook al zelf initiatief voor een gezinsmoment. Ik vind t gaaf dat ze dat deelt . Bemoedigend om zo te zien dat je ook met oudere kids mooie momenten kan hebben! En als ik dan een gelegenheid krijg om haar beter te leren kennen... 

Deze vragen wil ik haar graag stellen:

1) Waarom ben je begonnen met bloggen?
2) Wat hoop je je lezers mee te geven met jouw blog?
3) Wat was je mooiste reactie die je hebt gehad op je blog?
4) Over welke onderwerpen gaan de blogs die je zelf graag leest?
5) Wat vind je het leukst aan bloggen?
6) Welk lied is favoriet in jullie gezin? 
7) Welke tekst uit de Bijbel is je lievelingstekst of welke tekst spreekt je heel erg aan?
8) Wie is de Heere Jezus voor jou?
9) Wat zou je graag willen veranderen in de wereld om je heen?
10) Wat is jouw gebed voor je gezin?
11) Waar geniet je het meest van in jullie gezin? 

En Els,  jij mag weer iemand anders kiezen! 


maandag 23 november 2015

Kado'tjestijd (3): Ontvangen en weggeven?

God geeft ons zoveel. We zijn al een heel eind in ons " dankbaarheidsschrift ". Het staat vol met dankpunten.

Een poosje terug hebben we de kast van een van de kids uitgezocht. Wat hebben we veel. Te veel. En sommige dingen hebben we dubbel. Andere dingen gebruiken we niet meer. We maakten een keus. Weggeven of naar de rommelmarkt of zelf houden.

God geeft ons zoveel uit Zijn overvloed. Deze tekst hebben de kids al eens geleerd en wat is het fijn om daar weer even naar terug te kijken.

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn Rijkdom,  voorzien in alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus... 

Wij hebben ook rijkdom. Kunnen wij het weggeven?  Soms is dat best moeilijk. Ook daar mogen we God om vragen. Een prachtig lied wat we samen zingen :

Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn


Als we dan kijken naar het verlanglijstje van iemand uit Oost-Europa. Zou jij dan wat willen geven vanuit jouw overvloed? Ze gaan er over nadenken. Ik wil ze niet dwingen tot iets. Wel erg benieuwd wat ze gaan doen...

Kado'tjestijd (2): Verlanglijstjes...

Het is hier verlanglijstjestijd. En in de kerk ging het ook over verlangens. Verkeerde verlangens of begeerten, nav het tiende gebod.

Welke verlangens hebben wij? We schreven ze op.
Welke verlangens hebben wij naar God toe? We schreven ze op.
Dan bekijken we nog een verlanglijstje van iemand uit Oost-Europa van de Dorcas voedselactie . Wat staat daar op?

In de Bijbel staat ook een verlanglijstje van iemand. Psalm 42 lezen we. Hij verlangt naar God. God kan zijn verlangen vervullen. Deze verlangens mogen we in gebed brengen bij onze Heere God.

"... laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

We gaan kijken wat God gaat doen met onze verlangens! Elke avond,  voor het slapen gaan bekijken we het verlanglijstje met dingen Die God ons kan geven. En we bidden en danken voor deze verlangens.

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

zaterdag 21 november 2015

Kado'tjestijd(1): krantjes en een reclamebord

Het is de tijd van speelgoedkrantjes, nieuwe catalogussen met boeken, aanbiedingen,  reclames ...
Ons gezinsmoment begonnen we met het lekker kijken in deze krantjes. Ah, dit is leuk. 


 Toen pakten we de Bijbel erbij. Dat is wat God in Zijn krant heeft staan. Wat biedt Hij ons aan?  We pakten een fotolijst erbij. En een whiteboardstift. We schreven op wat God aanbiedt aan ons in Psalm 23. Gods reclamebord!Daarna gingen we naar de kerk. En daar ging het over om niet /gratis. Toen we uit de kerk kwamen vroegen we: Wat moeten we eigenlijk betalen voor deze dingen?  Niets!  We schrijven er nog even de prijs bij: €0,00

We bekijken nog steeds de krantjes. Maar we bekijken ook het reclamebord van God. En dat gratis en voor niets!

Met ons dankbaarheidsschrift gaat het goed. (Onze kast met alle spullen die we al gekregen hebben.) Wat een rijkdom hebben we. Er zijn elke dag weer zoveel dankmomenten. En als we het soms even niet zien,  kijken we naar Gods reclamebord bord en komen de dankmomenten vanzelf.

Maar ook een vraag naar ons toe. Zijn wijzelf een levende brief van Christus?  Bieden de regels in ons huis veiligheid? Danken wij God dat Hij ons geeft wat we nodig hebben? Staan wij naast onze kids en leiden we hen door moeilijke momenten heen? Of maken we ze nog angstiger als het moeilijk is? En als we t zelf moeilijk hebben. Mogen we dan weten dat God dichtbij is?  Is ons huis een plek om te rusten?  Genieten we ook van die rust? Luisteren we naar Zijn Woorden van terechtwijzing of naar Zijn Woord van bemoediging? 
Het is goed om bij Hem te zijn! 
zaterdag 14 november 2015

Kado-idee

Onze (schoon)ouders waren 44 jaar getrouwd. Meestal gaan we dan op bezoek,  maar door ziekte kon het deze keer niet. Een week later nog met bloemen aan komen, vonden we ook niets. Het werd een bon om een keertje romantisch bij ons te eten.

En zaterdag was het zover. Samen het menu bedacht.

Vooraf 
Glaasje wijn
Soepstengel met rauwe ham
Meloen met rauwe ham
Amuse glaasje met salade 

1-ste gang
Tomatensoep met bladerdeeg dakje 

2-de gang
Kipfilet met tomaat,  mozzarella, pesto,  rauwe ham, zout en peper 
Roerbakgroenten 
Stoofpeertjes 
Komkommer en gekleurde tomaatjes 
Rozetjes 

3-de gang
Vanille ijsstam met ijsfontein 

4-de gang
Koffie met zelfgevormde chocolade,  bitterkoekjes en brownies 

We stonden al vroeg in de keuken om zoveel mogelijk alles klaar te maken. Een van de kids stempelde de naamkaartjes,  de ander bakte de brownies en hielp bij het klaar maken van het menu. En de mannen vermaakten zich met hun gezamenlijke hobby. Af en toe kwamen ze even keuren in de keuken of het goed ging.

Wat was het leuk om te doen met elkaar!  Wat was het gezellig en romantisch met de kaarsjes aan . Wat leuk dat de kids, onze (schoon) ouders en wij zo samen kunnen genieten van een etentje bij ons thuis.

Tot slot gaven we nog een gezellig,  romantisch kado -tasje mee voor thuis.

n Heel ander kado,  maar zeker voor herhaling vatbaar!


donderdag 12 november 2015

Gedachten opruimen...

Op een vrouwenmorgen in onze kerk was het thema " Opgeruimd ". Wat is het fijn om met zoveel vrouwelijke gemeenteleden samen te zijn. Samen te genieten van elkaars lekkernijen. Samen te brainstormen over een onderwerp. Samen bidden,  samen zingen. Het verrast me altijd weer dat we onszelf mogen zijn. Dat we zoveel bij elkaar herkennen. Dat we ons niet hoeven te schamen.

Deze keer mocht ik samen met wat andere vrouwen het thema uitbeelden in de zaal.

Bij de ingang:
Het dienblad stond op het kastje.( Geen foto van hoe het er echt uit zag.)

Kastje met aan de linkerkant alles rommelig en aan de rechterkant alles netjes. 
Op het kastje 2 mokken. Vandaag even ruimte om met elkaar na te denken over ruimte en opruimen. 
En een windlicht met welkom. We gaan genieten van deze morgen! 


In de zaal hadden we aan de linkerkant deze tafel neergezet :


Bureau/tafel met allerlei spulletjes die we te doen hebben. Wat kunnen we het daar druk mee hebben:

Opvoedboek
Voorleesboek 
Roman 
Koffer met foto's 
Koffer met kado'tjes 
Tijdschriften voor hobby 
Boek voor stille tijd 
Kaartjes 
Naaispulletjes 

Aan de rechterkant :

Plekje om stil te worden.  Ruimte voor stille tijd. Tijd met God. 

In het midden :

Tafel met dezelfde spulletjes aan de rechterkant als aan de linkerkant. Aan de linkerkant is het rommelig neergelegd. Dan heb je meer ruimte nodig. Aan de rechterkant is het netjes opgeruimd. Daar is nog ruimte over. 

Opruimtips:
* Koop of verzamel dozen.
* Dan ga je sorteren. Wat kan weg, wat heb ik nog nodig. Wat kan naar stort?  Wat naar de kringloop.


Opruimtips voor je gedachten:
Vandaag nam ik de tijd om al wandelend langs het strand, m'n gedachten te ordenen. Wat is belangrijk?  Wat kan een ander?  Ben ik hierbij nodig? Wat vind ik fijn?  En is dat echt vervelend bedoeld wat die ander zei of kan ik er juist van leren. En wat zou ik dan kunnen veranderen?  Heerlijk om zo even wat gedachten te ordenen. Onder de heerschappij van God te brengen. Alsof ik een doos aan het uitzoeken was en de inhoud samen met iemand doornam. Zo nam ik m'n gedachten door met God. Samen ordenen. En weten dat wat God doet goed is. Alsof je de doos dicht doet en er een etiket opplakt met een naam van de inhoud. Maar nu met: God, U weet ervan!

Opruimen belangrijk? 
We kregen tot slot een mooi doosje. De tekst raakte me. Het gaat er niet om dat je een prachtig huis hebt,  keurig aan kant. Maar die vrouw wordt geprezen,  die de Heere vreest. Niet dat ik geprezen moet worden. Maar het geeft me wel rust dat God liefhebben,  Hem beter leren kennen veel belangrijker is dan een mooi opgeruimd huis. 


Thuis 
Thuis gekomen mocht ik alle spulletjes weer opruimen die ik gebruikt had voor de aankleding van de zaal. Best een beetje rommelig dan in huis. En ik was bek-af van het gesleep. Gelukkig hielp m'n man mee. (Dat aspect moeten we ook leren. Hulp vragen,  samenwerken,  schaam je er niet voor.) 

Eigenlijk dacht ik; zou ik nog wat moeten leren op deze morgen?  Ik heb al best wat opruimervaring. Maar toch,  echt geen spijt. En ik keek weer met heel andere ogen naar ons interieur. 

Even ons huis door? 
Spulletjes in de vensterbank van de keuken,  kunnen nu naar de schuur. 
Shampoo flessen weer netjes in de douche. En de lotion kan ook in de la.
En als ik m'n kleren s avonds uitdoe, kan ik ook bedenken of ik ze morgen nog aan doe of ze even moeten luchten of in de wasmand. Even zo bewust kijken is ook genieten. 
Ik geniet ook van het speelgoed van de kids. Wat hebben ze fijn gespeeld. Van mij mag het blijven staan. 

Bemoedigd door deze morgen! 
( Niet alleen uiterlijk,  maar ook innerlijk) 


woensdag 11 november 2015

Klusjes in huis: onverwachte workshop

Superleuk. Een van onze kids liep een week snuffel -stage in een winkel met verf,  behang, gordijnen en vloerbedekking. De laatste dag mocht ze cupcakes versieren voor de workshop die op zaterdag werd gehouden. Een workshop over meubels pimpen. Iets voor jou,  mam? Er is nog plek. En ineens leek het me toch leuk. Ik had nog een kastje staan wat kringloopwaardig was. Wat als ik dat kastje eens ging pimpen? En er was inderdaad nog ruimte. Kastje thuis ontvet en geschuurd en op weg.

Wat was het leuk!  We begonnen met kopje thee en een cupcake. We kregen uitleg over verschillende technieken Krijt & Kalk verf. Daarna gingen we zelf aan de slag. Ieder kreeg afzonderlijk tips voor zijn of haar meubel. Ik had een stukje van m'n behang meegenomen en samen zochten we een kleur die erbij pastte.

Helemaal blij met ons nieuwe kastje. Ik heb de smaak te pakken. Zin in de volgende klus.
zondag 8 november 2015

Advent...

Mam, heb je wc rolletjes?  25 stuks?  Hoezo?  Wat wil je daarmee doen? 
Een adventskalender maken! 

Het idee kwam uit een "Topmodel" tijdschrift. En wat is het een leuk idee. Dit wordt het voor ons dit jaar. (Wat is het ook leuk dat de kids zelf met ideeën komen! Dit schrijf ik in m'n dankbaarheidsschrift,  zie vorige blog)
Een aantal maanden terug heb ik eens flink opgeruimd en geordend. Tasje met mooi papier,  tasje met lintjes, tasje met stickers. Iets wat we nu goed kunnen gebruiken.


1. Wc-rolletje plat maken. 
2. Bij de opening naar binnen vouwen. 
3. Versieren met mooi papier of servet. 
4. Lintjes erom 
5. Evt sticker of cijfer Op deze website staan ook erg leuke ideeën om een kalender te maken! De moeite waard om eens te neuzen.

En hier vond ik al leuke ideeën om erin te stoppen. Kletskaartjes.

Wat wij er in stoppen?  Ik ga er nog over nadenken. Maar eerst wc-rolletjes sparen.

dinsdag 3 november 2015

Klusjes in huis: Een gordijn...

Hoe blij kan je zijn met een gordijn. Boven op zolder hang ik zeker in de winter graag m'n was op. Heel af en toe heb ik een campingbedje nodig als ik de oppas heb. En m'n strijkplank,  strijkijzer... Maar het ziet er zo rommelig uit... Veel over nagedacht hoe het anders kon.


En hier het resultaat:


Het was erg lastig om op te hangen. Juiste hoogte was een. Maar schroeven of boren in het plafond is ook niet de bedoeling. Verschillende lijmen en kitten geprobeerd. En elke keer kwam het naar beneden. Maar nu hangt het al 2 weken. Helemaal blij en lekker opgeruimd!

zondag 1 november 2015

Kastanjes en danken en de maandtekst!

Nieuwe maand. November! In deze maand valt ook de dankdag. We willen er graag en dankbaarheidsmaand van maken.

We starten met kastanjes. Van een vriendin kreeg ik er een heleboel.(Super zulke vrienden!) Ik begon op te schrijven op de kastanje waar ik dankbaar voor was. En de kids vulden het aan. De kastanjes leggen we bij de windlichtjes. Deze windlichten hebben we een keer gepimpt met de kleuren van de tabernakel. Een beeld van onze dank bij God brengen!
De maandtekst van de school, die we ook samen thuis leren is:

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 23 :4

Deze psalm is door David geschreven. Een herderspsalm. Hij wist als geen ander van gevaren. En toch had hij een reden om te danken. Weten jullie welke? God is erbij. Ik schrijf het op een kastanje. David wist dat en ook wij mogen dat weten! Ook als het donker is! 

Samen gaan we deze maand lezen over David. En daarbij stellen we de vraag: Waar kunnen we God voor danken in ons leven,  maar ook in wat we in het leven van David zien. 

Er waren vandaag nog meer momenten van dank. Toen we uit de kerk kwamen vroegen we aan de kids of er nog een reden was om te danken. De een zei: Dankbaar voor de nieuwe ouderling die zo op toon las. De ander: Dat God de Winnaar is!

Oei... Ik denk dat we kastanjes te weinig hebben voor de maand november. ( misschien m'n vriendin nog even lief aankijken,  want de meeste kastanjes zijn nu wel weg in het bos)

Of... En ja, dat doe ik: een schrift neerleggen en ons eigen " Duizendmaal dank "boek maken! Ik schrijf er nummers voor en we gaan kijken hoe ver we komen. Bij elke 10 een leuke DIY op de voorkant plakken! (Heb er helemaal zin in!!!)Nog een prachtig danklied :

Tienduizend redenen tot dankbaarheid!


Wees dankbaar voor Wie God is voor jou!woensdag 14 oktober 2015

Nieuwe werk /relax plek

Zo blij met onze nieuwe werk/ relax plek. Een plek om te werken. Een plek om als gezin een filmpje te kijken...

6 jaar lang keken we al tegen kale muren aan. Balken die nog niet bekleed waren met mdf. En ineens hadden we nu energie,  tijd en geld om het nodige aan te pakken. Wat een klus. Maar je ziet t veranderen,  mooi worden. 

En,  zoals zo vaak,  dacht ik weer aan onze God. Die Zelf een kamer/woning voor ons aan het klaarmaken is, maar die ook onszelf steeds weer opknapt. Soms ligt de bouw misschien even stil,  maar dan komt Hij toch weer om ons tot Zijn eer te maken en te kneden! En wat zal Hij genieten als er weer iets meer opgeknapt is voor Hem! 
Onderhoud voor ons blijft nodig. 
Maar... ook een geruststelling dat Hij zelf de volgorde weet van de klus en dat Hij zelf weet hoe wij mogen zijn! 

We genieten van wat God ons leerde en van onze mooie plek!

maandag 5 oktober 2015

Bijbelteksten uitleggen - Spreuken 3:1-2

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen ,  want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen...
Spreuken 3:1-2
Mijn zoon... 
Wie noemt jou wel eens zo?  Papa of mama. Vaak zijn ze dan trots op jou. Je bent mijn zoon. Natuurlijk kun je daar ook dochter voor invullen. Je mag Gods kind zijn! Hij is jouw Vader!

Vergeet mijn onderricht niet... 
Vertelt God wel eens iets aan ons?  Ja! Hoe?  Door de Bijbel!  Ik leg de Bijbel neer. Wat is Hij dik!  Wat staat er veel in. Wijze woorden,  die ons helpen. Als we fouten hebben gemaakt,  leren we dat God ons wil vergeven. Als we verdrietig zijn, leren we dat Hij ons wil troosten... Als we ruzie hebben,  leert Hij ons vergeven. We moeten Zijn onderwijs onthouden en niet vergeten!

Je hart Mijn geboden in acht nemen... 
Wat Zijn Gods geboden?  Hem lief hebben!  Elkaar lief hebben. Doe dat met je hele hart!  Ik kneed van klei een hart. Ik zet er een stokje in. Ken jij Gods geboden. Als je de geboden niet alleen hoort,  maar ook doet,  dan neem je ze in acht. We noemen een opdracht die God geeft en zetten op het stokje een kraal.


geloven-in-huis

Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen...
God belooft iets als je luistert naar Hem!  Hij zorgt voor jou,  elke dag, Hij geeft jou vrede! Elke keer als je dat doet!  Op het stokje staan een heleboel kralen. Elke keer als je Zijn Woord hoort en doet geeft Hij Zijn zegen!

Lied
Lees je Bijbel bidt elke dag
( Vooral dat groeien, vond ik passen bij het laatste stukje van de tekst)

Visueel 
Bijbeltekst op een label
Harten met  God en naaste

Boekje
We pakken er weer een boekje bij en gaan dat de komende periode lezen. In dit boekje worden de geboden mooi uitgelegd. En de geboden willen we , zoals in de tekst staat, in acht nemen.Bijbelteksten onthouden... -Creatief idee

 
Pas kwam ik een Bijbeltekst tegen die ik lang geleden wilde onthouden. Mooi om te zien dat een tekst die me toen raakte dat nu weer doet. Zo "slingeren " er heel wat Bijbelteksten door ons huis. Daar gaat verandering in komen! 


Wat heb je nodig :
* Mooi bewerkt papier 
* plakband 
* effen papier
* schaar 
* perforator 
* lint / touw
* kralen 
* lettersjabloon
* fineliners 
* letterstempels 


Werkwijze 
* Maak van het mooi bewerkte papier een envelop of vouw het dubbel tot een label. Plak vast met plakband.
* Van effen papier knip je kaartjes die in de envelop of label passen.
* Het effen papier versier je met een strook van het mooie bewerkte papier,  zodat het echt bij elkaar past.
* Met een perforator een gaatje in het kaartje maken en er een lintje of touwtje doorheen halen.
* Met een sjabloon en fineliners kan je een mooie tekst op het kaartje zetten.
* Schuif de kaartjes in het envelopje of de label.
* Het envelopje of de label kan je dichtmaken met een lint of touwtje met evt kralen.
* Stempel op effen papier een tekst . Plak die op het envelopje of de label!
 


 Misschien ook een idee voor jou?
Succes!

vrijdag 2 oktober 2015

Gemeente-zijn: Bekwaam samengevoegd

We dachten samen na over Gods Woord uit Efeze 2: 19-22.

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Vooral dat bekwaam samengevoegd raakte me. Stenen waren in die tijd niet zo netjes en precies als de stenen waar onze huizen van gebouwd worden. Elke steen afzonderlijk kreeg een speciale behandeling. Hier wat afgehakt,  daar wat geveild,  zodat het precies passend is voor de plaats waar de steen moet komen.

God houdt ons in Zijn handen. Met de uiterste zorg hakt en schaaft Hij eraf wat niet nuttig is voor Zijn tempel. Iedere steen wordt zo door Hem verzorgd. Hij geeft iedere steen zijn eigen plaats. En allemaal gefundeerd op Hem! ( Ik hoef niet te schaven, Hij doet t!)

Een bemoediging voor mezelf,  voor de mensen om me heen als ik zie dat we gehakt en geschaafd worden,  God houdt ons in Zijn handen.  Hij weet welke plaats Hij in gedachten heeft voor ons. En samen, zo verschillend als we zijn,  vormt Hij ons tot eenheid, vormt Hij ons tot Zijn tempel, waar Hij woont!

donderdag 24 september 2015

Bloghop: In beweging...

Het Thema van de bloghop sprak me deze maand wel aan. In beweging... In 2015 ben ik echt in beweging gekomen en in september liep ik de halve marathon. Lees je mee? 

Ik ben nooit zo'n sporter geweest die doorzette. Gewoon omdat ik iets nodig heb wat me motiveert. Toen ik van september tot december ingevallen had op school en dat stopte in januari, kwam deze halve marathon op m'n pad. Geen excuses dat ik te weinig tijd had, want ik had ook ingevallen 2 dagen in de week. Dus in januari fanatiek begonnen met hardlopen,  zo'n 3 a 4 keer in de week.

Ze bracht me in beweging. Eind december hoorde ik van m'n nicht dat ze de halve marathon ging organiseren. Zelf zou ze de halve marathon gaan lopen in Thailand,  maar door ziekte kon dat niet doorgaan. Toen kwam het idee om zelf een halve marathon te organiseren voor het goede doel waar ze zelf voor zou lopen in Thailand: Compassion en voor Lymph&Co,  een stichting die onderzoek doet naar Lymfeklierkanker, de ziekte die haar overkwam.

In beweging... Maar waar moet je beginnen. Een halve marathon is 21 km. Op internet waren genoeg "gratis " schema's te vinden. Ik startte met 1 minuut hardlopen en 1 minuut wandelen. Dat stelde nog niet zoveel voor. Maar toch zette ik door en na 12 weken kon ik al een half uur achter elkaar hardlopen.

Er waren momenten waarop ik dacht: Ik stop er mee. Maar dan dacht ik weer aan de kinderen en ouders in Thailand. Zij hebben soms ook geen keus en moeten toch door. Of aan de mensen die een diagnose kregen: kanker,  ook zij "moeten" kuren, of ze nu willen of niet. Wat een bewondering kreeg ik voor hen! Dat hield me in beweging. 

Je kan mopperen tijdens het hardlopen: pfff,  hoe lang nog?  Dat werkt niet! Het maakt 't alleen nog zwaarder. Ik leerde om m'n hardloopmoment te gebruiken als stille tijd. Mijn tijd om te praten met God. God te danken voor Wie Hij is. En dat deed ik vaak met een lied. Dat loopt nog lekker ook.
Mijn favoriete liederen :
* Van A tot Z, bent U de hoogste Heer
* Heer, U bent mijn leven

En natuurlijk waren er ook momenten dat het helemaal niet ging. Soms kon ik een training ook niet afmaken. En de reden weet je ook niet altijd. Maar ik leerde te kijken naar wat wel was gelukt en leerde te denken: volgende keer beter.

Wat was het spannend toen de datum dichterbij kwam. Gedachten: Zal ik t afzeggen?  Maar er waren mensen die me bleven motiveren. En wat is het ook nodig dat die er zijn. Ook als je niet aan het hardlopen bent kunnen er situaties zijn dat je denkt niet verder te kunnen. Wat kan een bemoediging van iemand dan goed zijn.

5 september was de dag. M'n man en kids gingen mee. Super was dat. Toen we met de warming-up bezig waren viel de spanning weg en dacht ik: Gewoon genieten!  De eerste kilometers gingen lekker. Na 5 km begon het te regenen. Het lied: Wanneer gij zult gaan door het water,  Ik zal bij u zijn,  hield me in beweging.
M'n man en kids, zwager en schoonzus met nichtje en neefje stonden regelmatig langs de kant om aan te moedigen. Dat gaf nieuwe energie!
Ook de mensen die een beker water en een banaan aanboden... En de laatste kilometer nog even een natte spons...
Nog een bocht en een sprint naar de finish!  Gehaald! Blij!!!

Met elkaar kwamen we in beweging en hebben we een geweldig bedrag opgehaald voor deze mooie doelen!

En nu,  3 weken later. Ik blijf nog steeds in beweging. Niet meer zo fanatiek als toen nodig was, maar het blijft fijn om te doen! Al hardlopend geniet ik van de mooie omgeving, m'n moment met God,  waar ik anders niet zo snel tijd voor neem... En dat wil ik niet meer missen!

Na het schrijven van deze blog ben ik helemaal benieuwd wat anderen " in beweging " heeft gebracht! 'k Ga gauw jullie verhalen lezen!

Met deze blog doe ik mee aan de bloghop van september!zaterdag 19 september 2015

Geen vlek of rimpel meer...

God spreekt in de natuur... (Zomaar iets wat God me liet zien , tijdens m'n hardloopmoment) 
 
 
Geen vlek of rimpel meer,
Wanneer Hij komt in heerlijkheid,
Macht en Majesteit...
Wat een dag,  wat een dag zal dat zijn!

s Avonds mocht ik 't kleed strijken,  want zondag zouden we het Avondmaal vieren in onze gemeente. Hoe ik m'n best ook deed,  glad,  zonder een enkel rimpeltje kreeg ik 't niet.

En ook zelf,  ben ik nog steeds niet zonder vlek of rimpel. Ook de mensen uit mijn gemeente niet.

En toch?  Hij Die zonder vlek of rimpel is, gebruikt ons om Zijn tafel klaar te zetten. Hijzelf wil het Avondmaal met ons vieren. Zodat wij die nu nog vol rimpels en vlekken van zonden en verdriet en pijn,  onze rimpels en vlekken bij Hem brengen. En Hij wast ons en strijkt onze zonden weg.  We zijn in Hem,  zonder vlek of rimpel!  Nu al door het geloof,  maar straks... Op die dag voor altijd!

Wat een dag zal dat zijn!

woensdag 16 september 2015

Gemeente-zijn: Bidden voor de omgeving waarin je kerk staat!

2 Samuël, 6:11 - En de ark des HEEREN bleef in het huis van Obed-edom, den Gethiet, drie maanden; en de HEERE zegende Obed-edom en zijn ganse huis.

Wat een mooie tekst!  God zegende het huis van Obed-edom omdat de ark in Zijn huis stond!
Voor mij een bemoediging om met dit Bijbelgedeelte God te vragen om de mensen die in de omgeving van onze kerk wonen te zegenen.

dinsdag 15 september 2015

Kleintjes worden GROOT!

De kids zijn al weer voor de derde week op school. Wat spannend leek is allemaal super meegevallen. Ze hebben allebei (die nog op de basisschool zitten)  super leuke juffen. Allebei nieuwe leerkrachten en wat vroeger enorm wennen was de eerste week is het nu al genieten. Want wat voelen ze zich groot met een huiswerkmapje, een echte agenda, die je zelf mag kaften. "En mam, je hoeft niet te zeggen dat ik m'n huiswerk moet maken, want dat plan ik zelf in. " So... Ik dacht even weer de puntjes op de i en goed beginnen met huiswerk na de vakantie,  maar ik heb dus vrij!

Ook voor onze oudste,  die in de derde van het voortgezet onderwijs zit,  is het niet meer nodig om ze tot huiswerk te vermanen.

Vakantie voor mij!

Ik ben trots op ze!  En heb een nieuwe traditie ingeluid: Vrijdagmiddag iets lekkers bij de thee,  om te vieren dat we hard gewerkt hebben en nu lekker vrij zijn! Benieuwd hoe lang deze traditie stand houdt!

maandag 14 september 2015

Verjaardag vieren: Meiden 11 -14 jaar

Van de week vierden we de verjaardag van onze 14-jarige dochter. Dat is weer heel anders dan toen onze kids kleiner waren. Wat hebben we leuke feestjes gehad. We keken samen terug naar wat we allemaal gedaan hebben.

Groep 8:
Heel groep 8( 9 kids) uitgenodigd en samen een film gemaakt van een paar hoofdstukken van Dik Trom. En samen stamppotten gegeten.

Klas 1:
Oude klas van groep 8 uitgenodigd. Samen Chinees buffet gegeten en buiten foto -opdrachten gedaan.  Bv meiden op het bankje bij de brug,  enz.

Klas 2:
Meidenverjaardag. Niet iedereen kende elkaar. Vragen kaartjes op tafel gelegd. Een bol wol in de hand en overgooien naar iemand anders. Die beantwoord de vraag. Pakt een nieuwe vraag en gooit de bol wol weer naar de volgende. Vriendschapsweb.
En een foto-shoot gedaan. Ze hadden hun mooiste kleren aangetrokken. Dat had ze geschreven op de uitnodiging. Leuk is dat voor deze leeftijd!
De activiteiten afgewisseld met zoete hapjes,  hartige hapjes,  warme hapjes en ijs!


Klas 3:
Deze keer alle meiden van de vorige klas en de nieuwe klas uitgenodigd. Niet iedereen kwam,  maar toch een gezellig groepje. Leuk dat je er nu zelf niet zoveel werk meer aan hebt. Boodschappen doen, maar klaarzetten e.d. doen ze graag zelf. Ook broertje en zusje hielpen ijverig mee.
We starten met appelroosjes, brownies en celebrate chocolade. Leuk op een etagère. Drinken stond ook op tafel en daar zorgden ze ook zelf voor.
Ze had gevraagd of ze iets waardevols mee wilden nemen. Iedereen leverde zijn waardevolle voorwerp in. Samen bedachten ze een opdracht voor een persoon. Toen pakte iemand een voorwerp uit de schaal en van wie het voorwerp was, voor haar was de opdracht. ( pand verbeuren noemden we dat vroeger) Zo moesten ze zonder schoenen een ronde buiten lopen met een brief: Ik heb schoenen nodig. Of skippy -ballen bij iemand voren. Of een selfie maken met een voorbijganger. Of iemand bellen....
Tussendoor zorgden we dat de etagères opnieuw gevuld werden. Met quiche, saucijzenbroodjes en kaasbroodjes.  Of kaasjes met druif,  ananas met kipfilet,  komkommer. Of warme hapjes... Schaal met chips en dipsaus...
Het was gezellig!