zondag 17 juli 2016

Bescherming... ( met proefexemplaar van de Samenleesbijbel)

Van de week kreeg ik de Samenleesbijbel voor de vakantie binnen. Ook al hebben we nog geen vakantie,  we hadden gelijk zin om erin te lezen. Meestal bedenk ik zelf mijn momenten om op een beeldende manier het bijbelgedeelte duidelijk te maken. Nu hadden we iets kant en klaars en dat is ook fijn! Het was een ontzettend mooi moment om nooit te vergeten.

Waarom gebeuren er soms ook dingen in ons leven,  waar we zelf eigenlijk geen schuld aan hebben?  Soms zijn die situaties er wel. En de waarom vraag ligt dan snel in onze mond. Het moment wat in de Samenleesbijbel stond was zo'n mooi antwoord!

We lazen eerst van Jona. Jona was wel fout geweest. Het was nodig om overboord gegooid te worden. Maar God beschermde hem.

Nodig:
Een schaal vol met water
Een klein glaasje
Een prop papier

Doel :
We gaan zien dat het water beschermt wordt door het glaasje.
Link naar ons: We gaan zien dat we als prop papier,  veilig zijn in de bescherming van God.

Doen :
Prop het papiertje in het glaasje op de bodem. Draai het glaasje op zijn kop. Steek het in het water en zelfs onder water.
Daarna til je het er weer uit. Het propje papier is nog droog!!!
Wauw!  Zelfs in moeilijke omstandigheden mogen we weten dat God er is. We mogen in Zijn bescherming zijn! 

Maar... Per ongeluk liet ik het glaasje los. Het kieperde om en het propje papier werd nat.
Een van de kids zei: Gelukkig is God niet zo. Hij houdt ons wel vast!
Zo gaaf!  Zo is het!

En wij?  Wij mogen in Gods bescherming,  net als Jona bidden tot onze genadige God!woensdag 13 juli 2016

Brede en de smalle poort

Een poosje terug mocht ik vertellen over de brede en de smalle poort. Mattheus 7:13-23 Ik had er eens een preek over gehoord en wat ik toen hoorde, dat wilde ik ook gebruiken in deze vertelling.

Ik gebruikte voorbeelden uit de bergrede. De kinderen hadden daar al wat vertellingen over gehoord.
* Spulletjes zijn veel belangrijker dan God. Nee,  God is belangrijk en Hij zal zorgen voor ons. Mattheus 6:19
* Blijf niet boos maar vraag God of Hij je wil helpen om te vergeven. Mattheus 7: 1-12
* Of je maakt je bezorgd. God zegt: Het is niet nodig,  Ik zal voor je zorgen, net zoals ik voor de vogels zorg! Mattheüs 6:25-34

Nodig :
Een brede poort
Een smalle poort
Piepschuim poppetje
Piepschuimblokjes
Spelden
Vruchten op papier
Huis in de maak

Vertelling
Daar loopt een jongetje op de weg. (Loop met het piepschuimpoppetje.) Hij speelt graag. Hij heeft zoveel mooi speelgoed. Allemaal van hem. Verder mag niemand daar mee spelen. ( Pak een piepschuimblokje en prik dat met een speld op het poppetje.) Als hij hoort vertellen over God en dat God hem heel veel wil geven,  maar dat God het ook fijn vind als hij deelt,  denkt hij nee dat doe ik niet. Maar ik hoor wel bij God. Hij probeert door de smalle poort te gaan. Maar dat kan niet. Wat nu?Ik vroeg het aan de kinderen. We probeerden op allerlei manieren of het poppetje met het blokje er toch door heen kon. Maar het lukte niet. Wel door de grote brede poort,  maar niet door de smalle. We zullen het toch los moeten laten.
Hoe?  Door God het aan God te vragen. God geeft het!  Hij neemt onze fouten, het blokje weg. En zomaar tussen door zongen we samen hoe echt God hoort!  Als je bidt zal Hij je geven!

(Ik vertelde ook de voorbeelden van boosheid en bezorgdheid. Ook blokjes die we los mogen laten.)Het piepschuimblokje gaat eraf. Nu kan hij wel door de smalle poort bij God komen! Ik liet het piepschuimpoppetje door de poort gaan.
Het is heerlijk bij God. Geen piepschuimblokjes, maar wel vruchten van vrede,  blijdschap,  geloof,  liefde, troost . Ik prikte de vruchten aan het poppetje. Wat ziet hij er zo mooi uit. Veel mooier dan die piepschuimblokjes!
Het is aan ons te zien dat we van God zijn!  Mattheüs 7: 17-20.

We kunnen heel makkelijk zeggen dat we bij God horen. Maar we horen pas echt bij God als we luisteren naar Hem. We mogen onze piepschuimblokjes keer op keer bij Hem brengen en dan wil Hij ons er vruchten voor terug geven!Waar komt de smalle poort uit?  We volgden het weggetje. Bij een huis.  God is een plaats voor ons aan het klaar maken. En als Hij daarmee klaar is?  Dan komt Hij terug en mogen we bij Hem zijn. Samen zeggen we de maandtekst op!

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen,  opdat ook u zult zijn waar ik ben.

Dat is een plaats waar we altijd mogen zingen voor God!  We zingen samen de psalm die we moesten leren :

Ik zal met al mijn hart den Heer
Blijmoedig geven,  lof en eer 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen 
En al Uw wonderen vertellen 

Het was een mooi moment waarin we samen zo betrokken waren en zo verrast over Wie God wil zijn voor ons.zaterdag 2 juli 2016

Maandtekst: Jeremia 29:11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Jeremia 29 :11


Ik weet het..
Kan jij zien waar ik aan denk?  Je kan het raden,  maar dan weet je het nog niet zeker. Alleen jij weet echt zeker wat jij denkt. En zo weet God ook heel zeker wat Hijzelf denkt.

Op een ander moment liet ik een envelop zien. Op de envelop stond: Voor jullie!  Weten jullie wat er in staat?  Nee. Alleen degene die het geschreven heeft. Als we de brief open maken kunnen we het lezen. Zo weten ook wij wat God denkt. Dat staat in de tekst. Ik maakte de envelop open en las de tekst voor. 

God koestert gedachten over jou... 
Koesteren. Genieten. God geniet ervan als Hij aan ons denkt!  Hij bedenkt hoe Hij jou heeft gemaakt. Hij bedenkt welke mooie plannen Hij met ons heeft. Hij bedenkt de mooie dingen die Hij van jou ziet. Hij is ongelooflijk trots op jou! 
Hoe ik dat weet?  Hij koestert gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij bedenkt een toekomst voor ons. Hij geeft hoop voor vandaag en voor de toekomst!

Ik had briefjes met de namen van de kinderen uit mijn klas. We noemden de naam van het kind en zeiden samen: God geniet ervan als Hij aan..... denkt.

Soms zijn onze gedachten zo anders als Gods gedachten over ons. Hieronder vind je wat onze gedachten kunnen zijn  met daar tegenover de gedachten die God over ons heeft met de Bijbeltekst erbij. Het is onmogelijk."
Alles is mogelijk. (luc 18:27)

"Ik ben zo moe."
Ik zal je kracht geven. (Jes 40:31)

"Niemand houdt echt van mij."
Ik houd van jou (Joh 3:16)

"Ik kan het niet."
In Christus kun je alles. (Fil 4:13)

"Ik kan mijzelf niet vergeven."
Ik heb jou vergeven. (1 Joh. 1:9 & Rom. 8:1)

"Ik maak mij zoveel zorgen."
Geef al je lasten aan Mij. (1 Pet. 5:7)

"Ik kom wijsheid te kort."
Ik geef je wijsheid. (1 Kor. 1:30)

"Ik ben zo alleen."
Ik zal je nooit verlaten. (Hebr 13:5)Lied 
U weet wat ik denk
U weet wat ik voel
U weet wat ik zeg
U weet wat ik bedoel
Er is niets voor U verborgen
U kent mij door en door
Zie in mijn hart en leid mij
In het rechte spoor

God, wilt U zelf onze gedachten over een stemmen met Uw gedachten?