zondag 29 januari 2017

Maandtekst februari

Een ideetje om te doen met de maandtekst...

De eerste keer dat we de maandtekst bespreken lezen we het bijbelgedeelte waar de tekst in staat. Daarna lezen we stukjes uit de Bijbel die met het onderwerp te maken hebben. Deze keer willen we opschrijven wat we lezen en waar we voor bidden deze maand.
We maakten een soort flyer,  die we in de Bijbel stoppen met op de voorkant de maandtekst.


 Aan de binnenkant ruimte om op te schrijven wat we deze maand gelezen en geleerd hebben.


Op de achterkant plek voor de gebedspunten van deze maand. Mooi om er een maand voor te bidden en te kijken of gebedspunten veranderen in dankpunten.
Ook plaats voor een gebed wat past bij de maandtekst,  waarin we God vragen om groei in ons leven.
En ruimte om mooie verzen en liederen op te schrijven.

Een ideetje om te delen... 

vrijdag 27 januari 2017

Samen oudjaar vieren...

Een beetje een verlaat bericht over onze viering van oud en nieuw.Oudjaar 
Vooraf :
Laat iedereen herinneringen opschrijven en foto's opzoeken van het afgelopen jaar. Of maak een filmpje rond een thema,  bijvoorbeeld: gezinsuitjes, verjaardagen,  momenten rond de Bijbel,  klusjes in huis,  familie,  school,  vrienden.
Maak een speelbord met vakjes van cupcakevormpjes. In de cupcakevormpjes schrijf je woorden die passen bij het afgelopen jaar. In de cupcakevormpjes leg je een mini- koekje of kransjes.

Maak een windlicht waarop jullie bijzondere gebeurtenissen schrijven van het afgelopen jaar. Doe dat met verschillende kleuren :
* Blauw: Wie God is!
* Rood: Minder -fijne herinneringen
* Groen: Mooie herinneringen / dankpunten

Het spel :
Steek de kaars in het windlicht aan.
Om de beurt mogen ze iets lekkers uitkiezen van het speelbord. Ze mogen iets vertellen bij het woord wat onder " hun lekkers " staat.
Geniet van elkaar en de mooie herinneringen!
maandag 9 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (5)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

4. Het Evangelie uitleggen: liefde en behoud! 

Lezen
Johannes 3:1-21

Wat staat er over God de Zoon/Vader? 
Hij krijgt bezoek van Nicodemus. (Johannes 3:1-2)
De Heere Jezus gaat Nicodemus leren over God. (Johannes 3:3-15)
Hij vertelt over de liefde van God. ( Johannes 3: 16)
God komt niet om te oordelen maar te behouden! (Johannes 3:17)
De Heere Jezus moedigt aan om goed te doen. (Johannes 3:19-21)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We mogen met God in gesprek gaan en onze vragen met Hem bespreken.
God neemt de tijd om alles uit te leggen wat wij niet begrijpen.
God heeft ons lief en wil ons niet veroordelen,  maar behouden.
We mogen de waarheid doen,  zo tot het Licht komen,  opdat onze werken openbaar worden,  dat zij in God gedaan zijn.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
We mogen met hen in gesprek gaan, naar hun luisteren. Ze uitleggen wat ze niet begrijpen. We mogen er de tijd voor nemen.
We mogen van hen houden. We zeggen dingen met het doel om ze te behouden en niet om te veroordelen.
We proberen ook anderen niet te veroordelen,  maar voor hen te bidden!
We proberen goed te zijn voor elkaar,  omdat God ook goed is voor ons.

Gebed 
Dank U God,  dat we mogen lezen dat U de tijd neemt om met mensen te praten. Helpt U ons om ook tijd te nemen voor U en te leren van U.
Dank U dat we mogen lezen dat U kwam om ons te behouden. Mogen we dat in de opvoeding van onze kinderen ook voor ogen houden. Mogen onze kinderen iets zien van de liefde van God,  door ons heen?
Om Jezus wil,  Amen!

vrijdag 6 januari 2017

God de Vader in de Bijbel ( 4)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

4. God staat op nummer 1

Lezen
Johannes 2: 13- 25 en evt Lukas 2: 39-52

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
De Heere Jezus houdt zich aan de feesten en gaat naar Jeruzalem. ( Johannes 2: 13)
Hij ziet dat het huis van Zijn Vader gebruikt wordt als een huis van koophandel. Hij drijft de dieren uit en keert de tafel om van de geldwisselaars. (Johannes 2: 14-17)
Hij is bezig met de dingen van Zijn Vader.  (Lukas 2: 49)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We mogen ons ook houden aan de feestdagen en naar Gods huis gaan.
Wat staat er bij ons op nummer 1? Werk,  geld of God? We kunnen er ijverig mee zijn,  maar ook daardoor God zo makkelijk vergeten.
We mogen God liefhebben en Zijn liefde onderzoeken in Zijn tempel.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
We mogen hen trouw leren in het houden van de feestdagen,  het naar de kerk gaan. Daar en ook thuis mogen ze God liefhebben en Hem ontmoeten.
God moet op de eerste plaats staan in ons leven. We worden zo vaak opgeslokt door drukte. Daarom willen we elkaar toch bemoedigen om echt een plek te geven aan tijd met God.
Praktisch: Door onze dag met God te beginnen, rond de maaltijd te lezen uit de Bijbel of te zingen over God en samen te bidden en de dag met God af te sluiten.

Gebed 
Heere God,  dank U wel dat we in Uw Woord mogen lezen dat U trouw was in het opgaan naar Jeruzalem als er feest was. Ook wij willen dat graag doen,  omdat we willen lijken op U en het voor U ook belangrijk was om bezig te zijn met de dingen van God de Vader. Mogen we Uw liefde onderzoeken in Uw huis,  U loven en eren!
Helpt U ons om U op de eerste plaats te laten staan in ons leven? Helpt U ons de juiste prioriteiten te stellen?  En helpt U ons om onze kinderen daar ook bij te helpen. U zegt Zelf in Uw Woord: " Zoekt eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen worden u toegeworpen. "
Om Jezus wil,  Amen!

woensdag 4 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (3)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen.

3. Hij vult onze tekorten aan

Lezen
Johannes 2: 1-12

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
Hij is op een bruiloft en genodigd. ( Johannes 2:2)
Op Zijn tijd helpt Hij. ( Johannes 2:4)
Jezus geeft een opdracht. ( Johannes 2:7-8)
Hij doet een wonder: verandert water in wijn.  ( Johannes 2: 9-11)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
God was ook op onze bruiloft,  bij ons huwelijk.
Hij ziet het ook als wij iets tekort komen.
Hij helpt ons op Zijn tijd.
We mogen luisteren naar Zijn Woord en dan gaat Hij wonderen doen. We krijgen de beste wijn!

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
Misschien zien wij wel tekorten bij onze kinderen. We mogen ze daarin helpen en  moeten misschien wachten op het juiste moment.
Laat je kinderen zelf meehelpen bij het oplossen van een probleem. En dan samen genieten van de oplossing.
Misschien kan je ook aangeven als ouder aan je kind dat je het ook niet altijd weet,  maar dat we aan God om een oplossing mogen vragen.

Gebed 
Dank U,  Heere God,  dat U ook in ons huwelijk aanwezig wil zijn. Ook wij ontdekken dat we te kort komen. En dat zijn soms heel verschillende dingen. Maar vandaag lezen we dat U ons ziet. Dat U op Uw tijd helpt en dat we naar Uw Woord mogen luisteren en U grote wonderen doet!
Wil ons ook helpen als wij tekorten zien van onze kinderen. Mogen we hen vol vreugde helpen en sturen?  Dank U wel dat U ons daarin beloofd te helpen!
Om Jezus wil,  Amen!

God de Vader in de Bijbel (2)

De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ( Wie de Zoon heeft gezien,  die heeft de Vader gezien) ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk  en voor de opvoeding van onze kinderen.

2. Hij kent ons
Lezen
Johannes 1: 35-52

Wat staat er over God de Vader/ Zoon? 
Johannes wijst Hem aan. De discipelen gaan naar Hem toe en willen weten waar Hij woont. Ze blijven de hele dag bij Hem. Dan trekken ze de hele dag met Hem op. (Johannes 1: 40)
We zien dat Hij ook anderen nodigt. (Johannes 1: 44)
Ze raken enthousiast en willen dat ook anderen de Heere Jezus leren kennen.  (Johannes 1: 46)
We leren dat Hij alles van ons weet. (Johannes 1: 48-49)
We gaan grote dingen van God zien. (Johannes 1: 51-52)

Wat kunnen wij er als ouders van leren?
We kunnen veel leren van een dominee,  maar hij is niet zelf de Zaligmaker. Daarvoor moeten we zelf de Heere Jezus gaan ontmoeten en bij Hem blijven.
God wil de hele dag bij ons zijn.
Hij kent ons en weet precies hoe wij zijn en hoe we ons voelen.
Hij kent ook onze kinderen en weet wat zij nodig hebben.
We mogen grote dingen van Hem verwachten.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
God wil de hele dag met ons optrekken. We mogen ervan genieten om samen met onze kinderen te zijn.
We mogen onze kinderen steeds beter leren kennen. Daar mogen we ons voor inzetten. Op zoek gaan naar hun interesses,  hobby's,  vrienden, kwaliteiten.
We mogen ze dingen leren, net als de Heere Jezus hen ging leren. Praktische dingen,  maar ook over Wie God is.

Gebed 
Dank U God, dat U dichtbij ons wil zijn. Dat U met ons op wil trekken, de hele dag. Dat we steeds meer nieuwe en grote dingen van U mogen zien.
Dank U, dat U ons kinderen geeft. Dat we mogen genieten van hen als we opstaan en onze dag met U beginnen. Als we samen ontbijten. Als we Uw Woord open doen. Als ze naar school gaan,  hun werk doen, weer thuis komen. Als we de dag met hen afsluiten.
U bent het die hun ziet en weet wat ze nodig hebben. Wilt U ons helpen om hun unieke persoonlijkheid steeds beter te leren kennen.
U weet ook wat wij nodig hebben. Van de morgen tot de avond!  Zelfs ook 's nachts wilt U onze God zijn!
Wat bijzonder dat U ons kent en dat we U steeds beter mogen leren kennen!
Om Jezus wil,  Amen!

maandag 2 januari 2017

God de Vader in de Bijbel (1)

In de Bijbel staat: Niemand heeft ooit God gezien ; de eniggeboren Zoon,  Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. 
In eigen woorden vertaald: Niemand heeft God de Vader gezien. Maar de Heere Jezus,  Die bij Zijn Vader was heeft Hem laten zien,  door naar deze wereld te komen, onder ons te komen wonen. ( Johannes 1: 14)
De komende tijd wil ik aan de hand van het Johannes Evangelie de heerlijkheid van God de Vader ontdekken. Daarbij wil ik ook kijken wat wij kunnen leren van het Vaderschap van God voor ons persoonlijk en voor de opvoeding van onze kinderen. We verdelen het in 5 punten. 

Lezen
Wat staat er over God de Vader? 
Wat kunnen wij er als ouders van leren?
Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen? 
Gebed 

1. Vergeving 

Lezen:
Johannes 1: 19-34 en Lukas 15: 11- 32

Wat staat er over God de Vader?  
Johannes mag de Zoon van God de Vader aanwijzen. Hij is het Lam van God,  Dat de zonden der wereld wegneemt!
In Lukas 15 zien we Gods Vaderliefde als wij met onze " zonden / fouten / missers " bij Hem komen.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor ons persoonlijk ? 
De Heere Jezus kwam om onze zonden te vergeven en weg te nemen. Onze zonden en fouten in de opvoeding van onze kinderen. Als we net als de  zoon met onze fouten naar God de Vader toe gaan, staat Hij op de uitkijk om ons te vergeven en om onze fouten te vergeten. Hij staat klaar met een mooi kleed en een ring voor aan zijn vinger.

Wat kunnen wij er als ouders van leren voor de opvoeding van onze kinderen ? 
Als wij naar onze kinderen kijken en hun zonden, fouten of missers zien,  mogen we ook hun vertellen dat God hun wil vergeven. Dat Hij op de uitkijk staat. Maar misschien nog wel belangrijker,  we mogen het ze laten zien. Door zelf op de uitkijk te staan als we zien dat het fout is gegaan. Door ze in je armen te nemen. Door innerlijk met ontferming bewogen te zijn!  ( Lukas 15:20) Als wij hen leren dat ze welkom zijn met hun vieze kleed,  zullen ze ook leren om naar de Heere Jezus toe te gaan met hun fouten. Laten we onze kids niet afwijzen als ze fouten maken,  maar mogen we laten zien wat God de Vader doet. Ze omhelzen en het mooie kleed van vergeven aantrekken. Met hen bidden om die vergeving!  En dan samen blij zijn dat er vergeving is! ( Lukas 15:23) Juist dan laten merken dat je blij bent,  dat je van hen houdt!
Er valt nog veel meer te ontdekken in Lukas 15. Zelfs als we niet weggaan bij de Vader,  kan er toch ontevredenheid zijn. ( Lukas 15:28) Er is genoeg om bij de Vader van te genieten. ( Lukas 15:31-32)

Ik vind het altijd weer een bijzondere les. Vaak reageren we met boosheid als onze kids fout zijn geweest. Maar wij kregen de taak om ze te ontvangen en te vergeven en te bidden om ze weer te kleden met liefde, goede daden,  gedachten,  woorden... 

Gebed :
Heere God,  wilt U ons helpen om met onze tekortkomingen bij U te komen en wilt U ons dan bekleden met Uw kleed van liefde,  geduld,  vergeving,  hulp en wijsheid?
Helpt U ons om aan onze kids te laten zien in daden en woorden Wie U bent?  Een Vader,  Die elke dag uitkijkt naar Zijn kinderen!  Mogen we U zo elke dag als Vader leren kennen en genieten van alles wat U ons wil geven?
Om Jezus wil,  Amen!