vrijdag 19 augustus 2016

Bijbelteksten inscherpen...

We lezen in Deuteronomium 6 over het inscherpen van Gods Woorden :

6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Zelf vind ik het fijn om Bijbelteksten neer te leggen, die me herinneren aan Wie God voor ons wil zijn. Hier wat ideeĆ«n om met Bijbelteksten in te prenten. 

1. In onze kerk worden er nieuwsbrieven uitgedeeld met punten van de preek en bid- en dankpunten. We gebruiken hem ook vaak om dingen op te schrijven die we willen onthouden. Deze schreef ik na de dienst op mooi lijstenpapier.  ( Te koop bij de Action)
Je kunt ook goed aan je kinderen vragen wat zij geleerd hebben of willen onthouden van de preek en dat er bij schrijven of zelf laten schrijven. Zo heb je automatisch andere handschriften / lettertype's. Verrassend wat kinderen vaak voor andere dingen oppikken dan wij als ouders. En mooi om door de week nog eens terug te kijken naar wat we ( samen) geleerd hebben! 2. Bij ons thuis staat een ouderwetse typemachine,  die het nog doet. Zo leuk om weer eens wat te typen. Het is nog een typemachine waarop je flink moet tikken,  anders komt er geen letter op papier. Soms gebruik ik de typemachine om iets moois te typen wat ik of een van de kinderen wil onthouden van de Bijbel. En zoals pas een van onze kinderen zei: Als je iets doet kan je het beter onthouden. Mooi om te zien wat ons bemoedigd heeft! Het kan je zomaar weer opnieuw bemoedigen!


3. We hadden in huis nog een oud orgelboek liggen van de psalmen. Te mooi om bij het oud papier te doen.We schreven de tekst erop van de preek. Maar je kunt natuurlijk ook een vel papier in een windlicht doen en de tekst op het glas van het windlicht schrijven. Dan kan je het nog een keer gebruiken. Op dit moment schrijven we erop wat we in de morgendienst en in de middagdienst op zondag geleerd hebben. 
Een herinnering om God te loven!
DSC_0576

4. Jaren geleden kocht ik een ouderwets leesplankje. En nog steeds blijf ik hem leuk vinden. Leuk en mooi om er een tekst op te leggen. Kinderen vinden het ook erg leuk om te doen.

5. De maandtekst van de school schrijf ik ook op. Elke morgen oefenen we hem met elkaar. Op de achterkant laat ik de tekst staan van vorige maand. Kunnen we die ook nog eens herhalen. šŸ˜‰

6. Of een kijktafel maken van de maandtekst. Spulletjes erbij zetten die erbij horen.


7. De tekst van nieuwjaarsdag hebben we op een boekenlegger gezet. Die gebruiken we in ons dagboekje.


8. En vaak leg ik ook een Bijbel open op m'n nachtkastje of beneden op de tafel. Zodat als we langskomen we er even in kunnen lezen.Zomaar wat ideeĆ«n om Gods Woord in te scherpen ...