zaterdag 17 december 2016

Advent (4)- Ontmoeting met het Kind

In deze tijd van het jaar kijken we terug naar het snel -voorbij -gevlogen jaar. Ik keek terug naar foto's van onze ontmoetingen met God als gezin en maakte er een filmpje van. Bijzonder om terug te kijken. De boekenlegger met de tekst van het nieuwe jaar, het vieren van het Pascha,  maandteksten leren, dankdag vieren, bloemstukjes nav een preek...

Filmpje van onze momenten rond de Bijbel.

We bekeken samen het filmpje. Weten jullie nog meer momenten waarin je een ontmoeting had met God? Mooi om te horen!  Zelfs de catechismus werd genoemd. Ze gaan deze weken nog meer bedenken wat we in het afgelopen jaar geleerd hebben. En welke leuke en mooie momenten we gehad hebben. Op oudjaarsdag willen we het samen bekijken. Ze zijn erg enthousiast en bekijken welke foto's er de moeite waard zijn voor het filmpje.

Deze week komen we regelmatig bij elkaar in de kerk en op school en thuis om samen na te denken over personen uit de Bijbel die het Kind ontmoeten.
Dat wordt het nieuwe thema in het boekje van Advent. We tekenen en schrijven over deze ontmoetingen. Hoop jullie nog foto's te laten zien...

Tot slot zongen we een lied waarin de Namen van Het Kind mooi worden uitgelegd. Past goed bij onze maandtekst!Hele fijne week met ontmoetingen met het Kind dat geboren is!


dinsdag 13 december 2016

Advent (3)- Want een Kind is ons geboren...Een tekst die veel geciteerd wordt in de adventstijd is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5


In Jesaja 11:1 gaat het over de afgehouwen tronk, over een Rijsje dat daaruit voortkomt en over een Scheut uit Zijn wortelen dat Vrucht voortbrengt. Dat Rijsje en die Scheut is het Kind dat geboren is. Op de afgehouwen tronk leggen we een dadeltakje ( verwijst naar Vrucht) met een takje ( de wortel) en een takje buxus. Daaraan vast een label met de namen van het Kind. In het vaasje zetten we mooie bloemen. Ik heb gekozen voor witte bloemen omdat de Heere Jezus rein was, zonder zonde.

We lezen de tekst uit Jesaja 5:9. God wil Zijn Naam verbinden met onze naam. Daarom ligt het takje op de afgehouwen tronk. Met de doop denken we daar ook aan.

De eerste Naam: Wonderlijk… Weten jullie een verhaal waar de Heere Jezus een wonder deed? We lezen het verhaal samen! En bidden of God ook wonderen wil laten zien in ons leven. Dat kan al heel klein zijn. Bijvoorbeeld bidden voor die lastige situatie op school of God daarin wil helpen. En na schooltijd kijken of God erbij was. Hem er ook voor danken! We mogen Zijn wonderdaden vertellen. Zeker in je gezin! Verblijd je in Hem!

Zo zou je dat ook kunnen doen met de andere Namen van de Heere Jezus. Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

We schrijven de verhalen die we willen lezen in een boekje. Zo maken we ons eigen adventsboekje.

We genieten van het boekje dat we zelf gemaakt hebben en steeds dikker wordt!

Goede adventstijd! 

vrijdag 9 december 2016

Advent (2) - Verwachten

Advent betekent verwachten. In de Bijbel staat de geschiedenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Ze worden verwacht op de bruiloft.
Op de afgehouwen tronk zetten we een lichtje. Het verhaal wat we gaan lezen gaat ook over een lichtje.

Lees uit de (kinder)bijbel Mattheüs 25:1-13.

In het verhaal ging het over een lichtje. Praat er samen over. Lees vers 13 nog een keer. Hoe kunnen we waken? Kijken we uit naar de komst van de Heere Jezus?

Zingen :

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.


Om iets echt goed te laten bezinken is het belangrijk dat we iets vaker horen en zien. Daarom is het mooi om nog meer te lezen over VERWACHTEN. Zoek in de Bijbel naar bijbelteksten die gaan over verwachten en lees die nog eens op een ander moment. Je kunt ook aan je kinderen vragen of zij een verhaal uit de Bijbel kennen over verwachten. Zo betrek je ook hen bij het Bijbel lezen en pikken ze het beter op.

donderdag 8 december 2016

Advent (1) - Een afgehouwen tronk

2016-12-06_16-54-18

Een bekend vers wat vaak gelezen wordt rond de adventtijd is:

Er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai en een Scheut uit Zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Jesaja 11:1

Leg een oude stronk op tafel. Lees samen het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 1:1-17.
Dit is de stamboom van de Heere Jezus. Welke bekende namen hoor je?

In de stamboom van de Heere Jezus staan verschillende onmogelijkheden. Mensen die eigenlijk geen kindje konden krijgen, of die helemaal niet bij het volk van Israël hoorden, mensen die veel fouten gemaakt hadden… Je zou het kunnen vergelijken met een afgehouwen tronk.

We kijken ook naar onszelf. Ook wij maken regelmatig fouten, zien zoveel onmogelijkheden bij ons zelf.
In de tekst van Jesaja 11:1 lezen we toch dat de Heere Jezus te maken wil hebben met die afgehouwen tronk.
Wat een bemoediging ook voor ons?! God wil ons vergeven, bij ons komen, ons helpen, troosten.

Op de boomstronk zetten we een vaasje met een takje, wat verwijst naar het Rijsje.

Leestip :
Kies een aantal personen uit de stamboom van de Heere Jezus. Zoek het bijbelgedeelte erbij en lees het met elkaar.