maandag 21 november 2016

God wil ons ontmoeten... - Kleding

Zelf ben ik bezig met de Studie : Jouw hart,  Gods Huis van Beth Moore, een studie over de tabernakel. En wat een mooie dingen leren we. En om het nog beter te onthouden en te leren,  proberen we het door te geven aan onze kids. 
Deze keer over de kleding. 

Ons eerste moment over kleding :
Lezen : Genesis 3:1-24

Gesprek :
Waarom verborgen Adam en Eva zich? Schaam jij je wel eens voor je fouten?  Wat doe je dan? Zou dat helpen?
Wat doet God?  Hij zoekt hen op!  Hij weet alles!
Wat maakte God voor hen? Rokken van vellen. Wat moest daarvoor gebeuren?  Een dier gedood. Het dier in de plaats van Adam en Eva!
Wie wilde er in onze plaats sterven?  De Heere Jezus!

Onthouden :
Eigenlijk hadden Adam en Eva moeten sterven. Maar God bedacht een oplossing. Het dier in de plaats van Adam en Eva. Het verwijst al naar de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonden.
Om het windlichtje maken we een kleed. Dat verwijst naar de vellen,  die voor vergeving zorgden. Alleen als we weten dat God ons vergeven heeft kunnen we stralen als een licht!


Verder lezen :
* Lukas 15: De jongste zoon loopt weg van huis. Geld raakt op en hij komt in de problemen. Hij gaat terug naar huis en wordt met open armen ontvangen. Krijgt het mooiste kleed aan en er wordt feest gevierd. Zo blij is God ook,  als wij naar Hem toegaan met onze fouten.
* 1 Samuel 18: De vriendschap tussen David en Jonathan. Jonathan geeft aan David zijn prachtige koninklijke kleed. Het laat iets zien van vriendschap. Ook God is het die ons Zijn vriendschap biedt.
* Efeze 4: 22-32: We mogen de oude mens/ jas uit doen en de nieuwe aandoen. In dit gedeelte staat heel praktisch leugen ( oud)  en waarheid ( nieuw),  niet stelen,  maar werken en anderen iets geven die wat nodig hebben,  geen vuile woorden spreken,  maar opbouwende. We mogen goedertieren zijn,  barmhartig,  vergevend.  Waarom?  Omdat ook Christus dat bij ons doet!
* Kolossenzen 3: 1-17: Ook hier gaat het over de oude mens uit doen en de nieuwe mens aan doen. In vers 10 staat dat we dan op onze Schepper gaan lijken. Het gaat vooral om de liefde. ( vs 14) In vs 15 staat een mooie belofte. Dan zal de vrede van God in je hart zijn. Prachtig bijbelgedeelte!

Liederen 
* Vrede van God...dinsdag 15 november 2016

God wil ons ontmoeten ... - Een hof

Zelf ben ik bezig met de Studie : Jouw hart,  Gods Huis van Beth Moore, een studie over de tabernakel. En wat een mooie dingen leren we. En om het nog beter te onthouden en te leren,  proberen we het door te geven aan onze kids. 

Ons eerste moment :
Lezen :
Genesis 1: 26-31

Uitleg :
Bij verschillende stukjes stoppen we even en praten er samen over.
1. Heb je vanmorgen al in de spiegel gekeken?  En zag je er mooi uit?  In vers 27 staat op Wie we lijken. Op God. Zo heeft God ons bedoeld om op Hem te lijken. Doen we dat?
2. In vers 28 lezen we de taak die God aan de mens geeft. Vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen, de aarde moet gevuld worden.
We mogen zorgen voor de vogels en de vissen. Hoe kunnen we voor Gods Schepping zorgen?
3. In vers 29 lezen we dat we mogen eten van de vruchten en het zaadzaaiende kruid. Van welke vruchten geniet jij?
4. En God zag al wat Hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Kijk zo maar eens naar Gods schepping en zeg het maar tegen God : Het is goed en mooi wat U gemaakt hebt!

Om te onthouden :
Om het verhaal beter te onthouden maken we zelf een hof. Op een rechthoekige schaal " planten " we planten,  van blauwe kralen rijgen we de rivieren die in de hof waren en de balletjes verwijzen naar de vruchten.
In de hof leggen we ook stukjes papier. Horen die daar?  We hebben de opdracht om de hof netjes te houden. Zo moeten we er ook opletten dat we zonden wegdoen uit ons leven. Doe niet mee met het verkeerde.En verder:
We lezen verder in Genesis en elke dag kijken we naar de hof  die we gemaakt hebben en als herinnering op tafel staat.
We bespreken het werk wat we die dag mogen doen en verder praten we ook veel over de vruchten die we eten en proberen we bewust er aan te denken dat God het ons geeft om van te genieten!

Taak van Adam en de priesters
De taak van een priester was ook om de tempel te onderhouden en te bewaken. Zie Numeri 3:7-8 In de studie van Beth Moore leerden we: de woorden die gebruikt worden voor de taken van de priester in de tabernakel zijn dezelfde als de taken die Adam kreeg. Bijzonder!
Voor mezelf vind ik het fijn om te bedenken wat ik er zelf van kan leren. Bouwen en bewaken is een taak die God ook aan ons geeft. Hoe we dat kunnen doen?
* In de schepping, onze tuin verzorgen,  afval zoveel mogelijk scheiden...
* Ons huis netjes houden...
* Onze gedachten bewaken ( hoe snel denken we niet negatief? Alles wat eerlijk is, alles wat rein is, bedenk dat en de God  van de vrede zal met je zijn! 
* Zorg dragen voor onze gemeente... Bidden voor zorgen en zieken, het gebouw schoon houden,  anderen bemoedigen... Dan doen we het voor Hem!  En alles wat je doet,  doe dat van harte,  alsof het voor de Heere is! ( Kolossenzen 3:23) 

Deze teksten kun je ook met je kinderen lezen en bespreken en praktisch maken. Zo kunnen we ook samen zorgen voor ons huis,  voor je kamer,  voor je huiswerk.

God wilde in de hof met Adam en Eva spreken. En wat fijn dat Hij dat nog steeds wil. Ons ontmoeten. Waar we ook zijn.
Nog een mooie tekst :
De Heere laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp,  die hem met heel zijn hart is toegedaan.  2 Kronieken 16:9

Liederen :
* Onder boven voor en achter
* Heer, U blijft niet op afstand staan


donderdag 3 november 2016

Maandtekst november - Hebreeën 13:5

Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
Hebreeën 13:5

Inleiding 
Wat hebben we allemaal veel... 
Kunnen jullie eens opnoemen wat we allemaal hebben...? 
Zo veel...?! 
In de Bijbel gaat het ook over wat we hebben. En er staat een opdracht bij. 

Vragen die je kunt stellen bij deze tekst :
* Wie wil de tekst eens voorlezen?
* Wat is de opdracht?  
Wees tevreden met wat u hebt!
* Waarom zou God deze opdracht geven? 
Omdat Hij ons niet loslaat,  omdat Hij ons niet verlaat... 

Conclusie 
Hij weet precies wat wij nodig hebben. Daar mogen we blij en tevreden mee zijn. Maar bovenal dat Hij er is!  Hij laat ons niet los en verlaat ons niet. 

Verder doorpraten en lezen 
Over (on) tevreden... 
* We lazen vers 1 t/m 5 en na elk vers praten we samen over de betekenis
*  En als we toch ontevreden zijn?  Zou het dan zo zijn dat God ons verlaat of loslaat?
We lazen Exodus 17 over het mopperende volk. En toch hoorde God hen. Wat een genade!  Wat een leermoment!  Zouden we iets van God kunnen laten zien als we ondanks een onvriendelijke houding,  toch voor iemand zorgen? 
Over niet loslaten...
* Lezen Jesaja 43:1-5 Wanneer gij zult gaan door het water en door het vuur. Ik zal bij u zijn. Kunnen de kids ook nog voorbeelden noemen over mensen die door het water gingen en God was er toch bij?  Of door het vuur.
-Hoe was God erbij toen ze door de Rode Zee gingen? Waar konden ze toen tevreden mee zijn? Dat God bij hen was! en ontevreden?  Een leger achter hen aan.
-Ze gaven ook het voorbeeld van de vrienden van Daniel. Ze bogen niet voor het beeld en moesten in de vurige oven. Ze verschroeiden niet en er was een Engel die bij hen was!
* Lezen Johannes 6. Mensen zien hier veel van de Heere Jezus en toch verlaten ze Hem. Welke keuze maken wij?

Liederen over Zijn nabijheid 
* Onder boven voor en achter
* Zit je deur nog op slot

Gesprekjes over loslaten en in de steek laten 
De Bijbel staat vol met voorbeelden over mensen en hoe ze met elkaar om gaan. Het is een groot contrast met hoe God met mensen om gaat.
We stellen elkaar in ons gezin regelmatig teleur. Gelukkig dat de Bijbel/ God ons leert om elkaar weer een nieuwe kans te geven.
Op school stellen de kinderen anderen teleur of de juf of meester. Ook daar mogen ze leren om elkaar een nieuwe kans te geven. En voor ons geld dat ook op ons werk.
Onze kinderen zijn ons daarin vaak tot voorbeeld.  Een poosje terug had een van onze kinderen ruzie met een van zijn vrienden. Hij was ontzettend bang dat het niet meer goed zou komen. We hebben er samen over gepraat en gedaan wat een konden doen. Zonden beleden aan God als wij fouten maken,  gebeden of God zijn vriend wilde vergeven en wilde zegenen en dat het geen pijn meer zou doen,  gedankt dat God wel vergevingsgezind is en ons elke dag een nieuwe kans geeft. Of we steeds meer op God mogen gaan lijken... Dat Hij Die het goede werk in ons begonnen is, dat ook zal volbrengen!
De volgende dag kwam hij uit school. Het was weer helemaal super goed tussen hem en zijn vriend. Zie je wel dat jullie echte vrienden zijn?!  Jullie vergeven elkaar en beginnen opnieuw!  Samen gedankt!
In deze tekst gaat het ook over niet loslaten en niet verlaten. Als echte vrienden geef je elkaar weer een nieuwe kans!
Maar niet met iedereen kunnen we goed opschieten. En toch als het dan mis is gegaan bidden we ook voor elkaar! Als je voor iemand bidt,  laat je hem niet los!
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Lucas 6:27-28

Les die we toch nog niet gelijk onder de knie hebben... Veel naar onze Meester kijken,  die het ons zelf leert!