zondag 27 maart 2016

Pascha vieren... ( momenten op een rijtje!)

Bijzonder om dit jaar te kijken naar het Pascha wat de Joden vieren en ook de Heere Jezus vierde. Wat een verwijzing naar Hemzelf.

De momenten op een rijtje :

De drinkbekers
Vragen stellen
(Tijdens de maaltijd mogen de kinderen vragen stellen over het Pascha. Vragen stellen hoort bij een vrij leven, niet als slaaf. Ook wij mogen alles vragen aan God. Dat paste goed bij het biddagmoment.) 

En ons laatste moment over Pascha :
Matzes 
De laatste week hebben we samen gekeken naar het lichaam van de Heere Jezus dat verbroken is. Gewoon gelezen uit de Bijbel in alle 4 de evangeliën. 

Ook tijdens het Pascha wordt een matze gebroken. Een deel wordt verstopt en de kinderen mogen dat zoeken. Wie het vind krijgt een verrassing. We hebben het zelf niet gedaan,  maar misschien wel een leuk idee voor jullie. Zou het verwijzen naar de Heere Jezus Die in het graf was? En weer opgestaan is? 
Nog genoeg om over na te denken... 

Om het meer persoonlijk te maken hadden we een hartjesdoosje. Als we het doosje niet openmaken kunnen we niet zien wat er in zit. ( Als Jezus lichaam niet verbroken was,  zouden we Zijn diepe liefde voor ons nooit kunnen ontdekken.) Toen maakten we het doosje open. In het doosje zaten hartjessnoepjes . We hebben Gods liefde elke dag nodig. Voor onszelf,  maar ook om liefde te geven aan anderen. Regelmatig gingen we even om liefde en bedachten we iets om voor elkaar te doen. 

We hebben veel nagedacht over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Gisteren hoorden we in de kerk dat we niet de Levende bij de doden moeten zoeken. We moeten niet bij het verdrietige blijven hangen. De Heere Jezus gaf de opdracht om naar Galilea te gaan. De plek waar Hij ze riep! De plek waar Hij zoveel liefde heeft laten zien. Daar wil Hij hen opnieuw ontmoeten. Hij is de Levende, ook nu nog!  Hij wil er zijn voor ons elke dag! 

woensdag 23 maart 2016

Pascha vieren - drinkbekers

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje wat geschreven is vanuit Joodse schrijver. De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.
Ter voorbereiding maakte ik deze lessen.


Tijdens de viering van het Pascha wordt er wijn gedronken. Uit vier bekers. Elke beker staat voor een belofte van God :

1. Ik zal jullie naar je eigen land brengen
2. Ik zal jullie uit Egypte bevrijden
3. Ik zal jullie God zijn
4. Ik zal jullie uit de slavernij verlossen

Onze sederschotel: 4 glaasjes 
Op 4 glaasjes heb ik met krijtstift de beloften van God op geschreven.

Lezen :
We lezen het stukje uit de Bijbel wat gaat over het Heilig Avondmaal en luisteren vooral naar het stukje waar het gaat over de drinkbeker.


Bespreken :
We pakken de glaasjes en lezen welke belofte er op staat. We proberen ze te verplaatsen naar onze situatie.
1. Naar welk land brengt God de Israëlieten? En naar welk Land zijn wij op weg? Mozes mocht Kanaän niet ingaan. Maar wel het hemelse Kanaän. Hoe zal het daar zijn?
2.Wat moesten ze in Egypte doen?  Ze waren slaven. Ook wij kunnen slaven zijn. Een slaaf van de zonde. God wil ons daarvan bevrijden! 
3. Ik zal jullie God zijn. God wil dat ook voor ons zijn. Nog voordat je bestond,  kende Hij jouw al.Hij heeft je gemaakt!  En Hij wil voor ons zorgen. We mogen naar Hem toe,  om hulp,  een gesprek,  vergeving... 
4. Verlossing van de slavernij. Het is niet meer nodig om naar de zonde te luisteren. God verlost uit die slavernij. Als we toch fouten of zonden willen doen,  mogen we aan deze belofte denken. Je bent niet meer slaaf van de zonde,  maar Kind van God. Leg de zonde af en kleed je met goedertierenheid,  barmhartigheid, liefde en geduld... 

De lege beker 
Er stond nog een lege beker op de sedertafel. Voor de Messias,  als Hij zou komen. In een verklaring las ik dat de Heere Jezus,  Die beker nam bij het laatste Pascha. Met die beker stelde Hij het Heilig Avondmaal in. Alsof Hij zei: Ik ben de Messias,  die jullie verwachten. 

Hij nam die beker en gedankt hebbende gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament,  hetwelk voor velen vergoten wordt,  tot vergeving van zonden.
( Mattheus 26:27-28)

Nog een drinkbeker
In Getsemane bidt de Heere Jezus of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
Ook dat lezen we uit de Bijbel. ( Mattheus 26: 36-46)

Wat zat er in die drinkbeker?  Het was een beker van Gods toorn over de zonde. Een beker vol zonden. Hoe angstig was dat voor de Heere Jezus om te weten dat Hij die straf moest dragen?  En toch bad Hij: Uw wil geschiede!

Ik pakte twee glaasjes. In een glaasje deden we punaises. Dat zijn de zonden. Nog een glaasje met hartjes snoepjes. Welke zou jij kiezen. De Heere Jezus koos ervoor om onze zonden op Zich te nemen. In onze plaats. Zodat wij de liefdesbeker aan mogen nemen.De Heere Jezus wilde de drinkbeker drinken 
Opnieuw komen we een drinkbeker tegen. Bij de gevangenneming. In Johannes 18:1-11 lezen we dat Petrus wil vechten voor de Heere Jezus. Hij grijpt zijn zwaard en slaat het oor van Malchus eraf. Petrus moet het zwaard terug doen. De Heere Jezus zegt: Den drinkbeker, die de Vader Mij gegeven heeft,  zal Ik die niet drinken?
Wij zouden deze drinkbeker niet kunnen drinken. De Heere Jezus deed het in onze plaats. 

Opnieuw met Hem drinken 
Tijdens de instelling van het Avondmaal zei de Heere Jezus: En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer Ik met u deze nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.
( Mattheus 26:29)
Totdat de Heere Jezus terug komt mogen we het Avondmaal vieren. En dan samen met Hem!


 

maandag 21 maart 2016

Knikkertijd en een Parel...

We hadden het pas over een Parel in Gods hand, ik zag het lied van Top tot teen voorbij komen en besefte ineens dat het weer tijd was om bewust na te denken over kostbaar zijn.

We zongen eerder deze week het lied: Jezus open mijn ogen. Leer mij de mensen te zien,  zoals U ze ziet uit de hoge!

Hoe ziet God ons?

Het is hier knikkertijd. We zochten de mooiste knikker op. We vertelden aan elkaar waarom t de mooiste was.
Toen vertelde ik dat God ons ook zo prachtig vindt. Van top tot teen!  Ik vertelde waarom ze zo bijzonder waren voor God: hoe mooi Hij ze gemaakt heeft,  welke mooie kwaliteiten God hun heeft gegeven,  en natuurlijk worden we wel eens vuil en maken we fouten,  maar God wil niets liever dan dat we bij Hem komen. Om ons schoon te laten poetsen,  zodat we weer glimmen voor Hem!  Hij legt ons geen jaar in de kast om lekker te liggen,  zoals wij doen met de knikkers. Hij houdt ons in Zijn handen! En niet alleen ons,  maar alle kinderen,  meesters, juffen, broers,  zussen,  familie,  papa,  mama . Even kwaliteiten opnoemen van hen,(want soms lijkt t erg makkelijk om minder leuke dingen te delen over anderen.) Ze zijn gemaakt door Hem en daarom kostbaar!( Niet dat ze of wij dat altijd beseffen,  maar wij mogen ze wel zien, zoals U ze ziet uit de hoge!)

Opdracht: Ga daar eens naar op zoek!

We maken een ketting van verschillende kralen en rijgen ze aan een rood lint. We zijn gekocht door het dierbaar bloed van het Lam. Daarom zijn we Kostbaar! We hangen de ketting aan het kruis. En zetten het kruis bij de leertekst.


zaterdag 12 maart 2016

Gemeente -zijn: Fouten en kneden...

Hoe meer je in de gemeente doet,  hoe meer je in aanraking komt met andere mensen. Je leert elkaars kwaliteit kennen. Maar ook de minder prettige kanten. Ik leer die niet alleen van anderen,  maar anderen leren ook mijn minder leuke kant kennen. En dat laatste vind ik niet altijd zo leuk. Ik voel me kwetsbaar. Ik weet dat ik niet perfect ben,  maar soms vind ik mezelf ook gewoon dom,  oliedom. Ik vergeet dingen... En dan krijg ik van mezelf of anderen te horen dat ik me beter op m'n taak moet richten. Of...misschien moet ik met wat andere dingen stoppen...
Ik krijg al angst voor fouten die ik evt kan gaan maken. Angst voor de reactie van mensen, voor de veroordeling,  afkeuring die ik mezelf geef ...
Of... stel je voor dat ik de oorzaak ben, dat mensen afhaken?

En toch...

Niets meer doen...??? Me terugtrekken??? Zou dat de oplossing zijn?
Met de kids hadden we het erover om alles bij God neer te leggen. Ik denk dat ik dat ook nodig heb. M'n fouten opschrijven en God vragen wat Hij wil dat ik doe. Hoe Hij naar mijn fouten kijkt.
Ik schreef het op dat ik iets was vergeten en m'n schuldgevoel daarbij. En ik schreef erbij: Wat wilt U me leren door deze situatie?

Je bent niet perfect. Hoeft ook niet. Vraag of Ik jou dingen in herinnering wil brengen. Je hoeft niet in paniek te raken. Ik zal er zijn. Dat is Mijn Naam! God zal er ook zijn voor die mensen die jij onbewust pijn doet. 

Pas las ik ergens: Adem alle verkeerde gedachten uit en adem goede gedachten in. God heeft geduld met ons. Ook als we fouten maken. Dat mogen we onthouden!

Nog een voorbeeld. Soms zijn mensen boos op me. Terecht of onterecht... Hoe is het mogelijk in een gemeente...

Zou het kunnen dat God ons aan elkaar geeft om ons te kneden?  Als ik nooit een fout zou maken, zou ik niet leren dat anderen mij ook vergeven... Als een ander nooit een fout zou maken, zou ik nooit leren wat het is om iemand weer te vergeven...Als ik nooit onterecht beschuldigd wordt,  zou ik niet leren om het oordeel aan God over te laten...

God baant U een weg door de woeste baren,  zodat ik weer U mag prijzen voor de wonderen die U heeft gedaan. Net als de Israëlieten deden,  toen ze aan de andere kant van de Rode Zee kwamen.

En nog een mooie psalm: Twist Uzelf met mijn twisters,  mijn gedachten, de mensen die me tegenstaan en wilt U mij genezen/helen. Psalm 35

We kunnen weglopen voor deze situatie 's. Maar we kunnen het ook zien als een kneedproces.  En dan ben ik eigenlijk best dankbaar dat God ons aan elkaar geeft. We mogen samen groeien. Elkaars lasten ( onhebbelijkheden) dragen en zo Gods wet vervullen. En dan kunnen we ineens van inzicht veranderen en God weer danken voor Zijn nabijheid en leiding in alle situaties!


vrijdag 11 maart 2016

Pascha vieren - Een lammetje in huis

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje (Mijn Joodse Jaar - geschreven door Adam Fisher). De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.


Een van de voorwerpen op de sederschotel is het bot van een lam. De verwijzing naar het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Zomaar wat momenten die hier uit zijn ontstaan :

Moment 1 Een lammetje in huis...
Lezen 
Exodus 12:1-14

Praten over...
Een lammetje in huis met het Pascha, 14 dagen lang. Het leek onze kids geweldig. Als er 14 dagen iemand bij ons in huis is weet die persoon precies wat er allemaal gebeurt. De Heere Jezus kwam ook zelf naar de aarde. Om bij ons te wonen. Hij weet wat jij en ik mee maken. Hoe wij ons voelen...

Zingen :
Hij kwam bij ons heel gewoon

Moment 2 De Heere Jezus bij ons...
Lezen 
1 Petrus 2:18-25

Uitleg... 
Iets wat de Heere Jezus heeft gevoeld en ervaren hebben we gisteren in de kerk gelezen.
We lezen het nog een keer en we leggen het uit en vertalen het naar onze tijd.
18. Ook luisteren naar een juf of meester die wat strenger is...( erg moeilijk)
19. Soms moet je ten onrechte daar onder lijden,  maar God noemt het genade...
20. Iemand een compliment geven omdat hij gezondigt heeft en geslagen wordt, dat doe je niet... Maar als je goed hebt gedaan en ten onrechte bent geslagen,  dan verdien je een compliment! Dat is pas bijzonder!
21. God is het Zelf die ons daartoe oproept! Christus heeft het Zelf ook zo gedaan,  tot Voorbeeld voor ons!
22. Hij heeft niet gezondigd,  Hij heeft geen lelijke dingen gezegd...
23. Als Hij gescholden werd,  schold Hij niet terug,  maar gaf het over aan God,  Die oordeelt goed.
24. Hij heeft Zelf onze fouten,  zonden,  zorgen op Zijn lichaam gedragen. Op het hout van het kruis,  zodat onze zonden al gestorven zijn. Ze zijn er niet meer. Want Jezus heeft ze al gedragen. Zijn striemen brengen ons genezing. Hij redt ons uit de zonden,  zorgen,  nood. Hij kwam Zelf naar ons toe,  net zoals het lammetje in huis was. Of zoals de gelijkenis van de Goede Herder. Hij zoekt ons op.
25. Hij neemt ons in Zijn armen, net zoals de goede Herder doet bij een afgedwaald schaap. Je hoort weer bij Hem. Hij ziet jou!

Moment 3 Wie wil God voor ons zijn... 
Lezen 
Lukas 15:1-7

Praten over...
Wat doet God als we zien dat wij afgedwaald zijn? Hij zoekt ons op! Hij zal er zijn!

Zingen
Ik zal er zijn...

Moment 4 We zijn zo kostbaar voor Hem...
Het Lam werd geslacht en Zijn bloed gaf ons redding! Het bloed werd gesmeerd op de deurposten. Als de verderfengel voorbij kwam,  zou hij niet naar binnen gaan. Zijn bloed geeft ons behoud! Zijn striemen brachten ons genezing. Hij wilde onze pijn, zonden en zorgen op Zich nemen. Om ons te redden. We zijn duur gekocht!  Kostbaar. Net als een parel...

Beeldend 
We zijn een Parel in Gods hand!  Rood lint verwijst naar het bloed van het lam.

Zingen :
Weet je dat de Vader je kent!


We mogen overal voor bidden...

Biddagmoment 
2 aspecten hebben we verspreid in de week aan de orde laten komen :
* We mogen alles aan God vragen 
* Wat doen we als iemand iets van ons vraagt 

We mogen alles aan God vragen
Praten over... 
Als ik kiespijn heb, ga ik naar de kapper...
Als ik zorgen heb, ga ik naar de slager...
Haha... Klopt niets van!

Waar we naar toe wilden. Als we zorgen hebben,  mogen we dat met elkaar delen. Maar de enige die echt wat kan veranderen aan situaties en aan mensen is God.

We vinden het ontzettend fijn als onze kids met ons delen wat hun dwars zit, maar we willen ze ook graag leren dat we ook die dingen bij God neer mogen leggen.

Beeldend 
Om ons er aan te herinneren :
We hebben briefjes neergelegd en een mooi doosje. Als er zorgen zijn,  vertellen we ze aan elkaar,  maar ook aan God. We schrijven onze zorgen op een briefje en leggen ze in het doosje. We gaan het bij Hem laten,  zodat Hij er mee aan de slag kan. Voor mezelf is het enorm fijn om het beeldend te maken. En ook de kids vonden het een goed idee. Een van de kids zei: Zal ik het vertellen aan m'n vriendin?  Ze maakt zich ook zo vaak zorgen...
Op het doosje schrijven we dan ook iets wat heel goed ging op die dag. We mogen onze zorgen bij God brengen,  maar ook onze blijdschap!  En dat mag iedereen zien!Lied :
Als je bidt zal Hij je geven!

Wat doen we als iemand iets van ons vraagt 
In de kerk :
Ook aan ons wordt wel eens iets gevraagd. Hebben wij vandaag iets over voor de voedselbank?
Hebben wij vandaag onze tijd over om te helpen met inzamelen van boodschappen voor de voedselbank?

En we hadden het over: Alles wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,  zegt Jezus: Dat heb jij aan Mij gedaan...
Zo mooi als we het voor God mogen doen!

Maar ook thuis :
Zingen :
Jezus open mijn oren...

We mogen van God vragen of we iemand vandaag kunnen helpen. Of God ons wil laten zien,  voor wie we er vandaag mogen zijn.

Actief:
We schreven kaartjes voor onze jarige familie!

Hebben jullie dat ook. Als je zo actief bezig bent met het onderwerp bidden,  dat je het dan eigenlijk ook extra nodig hebt?  


dinsdag 1 maart 2016

Pascha vieren- Sederschotel

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje wat geschreven is vanuit Joodse schrijver. De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.
Ter voorbereiding maakte ik deze lessen.


De sederschotel:
Op sedertafel staat een bord met vijf verschillende dingen om op te eten. Het zijn vijf symbolen van Pesach.

1. Charoset
Een mengsel van gehakte noten,  appels en wijn. Het herinnert aan de klei om stenen te maken. 
Nadenken over de tijd in Egypte
We lezen net als de Joden het boek Exodus. En dan komen we er vanzelf bij dat ze zo hard moesten werken. Onredelijk,  omdat de koning Farao bang was dat het volk te groot zou worden dat ze sterker zouden zijn als het volk van Egypte. Stel je voor dat ze in opstand zouden komen. Farao handelt uit angst. Terwijl God gewoon bezig is om Zijn belofte te vervullen. Abraham zou tot een groot volk worden.
Wat Farao bedacht? Het volk moest schatsteden bouwen. Hard werken. Zelf de stenen bakken.
Onze sederschotel: stenen 
We maken van klei stenen. Ze herinneren ons aan het bakken van de stenen,  zoals het volk Israël deed. Het volk Israël moest schatsteden bouwen. Het allermooist is, om een huis voor God te bouwen. Dat houdt stand. Voor ons wijst het er ook naar toe,  hoe wij ons werk doen?  Voor het bouwen van Gods Koninkrijk of voor ons zelf. Wat houdt stand?
Lezen :
Verhaal van de wijze en dwaze bouwer.
Mattheus 7:24-27
Filmpje om er bij te bekijken. 

2. Het bittere kruid 
Het verwijst naar de bitterheid van slaaf zijn. 
Nadenken over de tijd in Egypte 
We lezen in Exodus dat het moeilijk was en zwaar. Ze werden geslagen, er werd tegen hen geschreeuwd. God hoorde hen.
Onze sederschotel: paar takjes taxus 
Taxus is giftig en prikkelig. Soms maken ook wij dingen mee die niet leuk zijn.Mensen schreeuwen tegen ons, schelden en toch...God ziet jou ook dan!
Lezen :
Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.
Psalm 10:14

3,4 Lentegroen(peterselie) en ei 
Verwijst naar het voorjaar. Er is nieuw leven. God belooft aan het volk om ze naar een mooi land te brengen. Hij geeft hun hoop! 
Nadenken over de tijd in Egypte 
We lezen dat God een plan heeft met Zijn Volk. Mozes mag dit goede nieuws samen met Aaron brengen.
Onze sederschotel: Lentebloemen en ei
Net als lentebloemen de lente aan kondigen, een ei verwijst naar nieuw leven,  zo mogen we blijven zien op Zijn beloften.
Lezen :
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29 :11

3a Glaasje met zout water
Verwijst naar de zoute tranen die er gehuild werden in Egypte. 
Het Lentegroen werd in het zoute water gedoopt en dan opgegeten,  om er aan te herinneren dat er verdriet was in Egypte. 
Nadenken over de tijd in Egypte 
God ziet hun geschreeuw en gekerm. Dat lezen we in Exodus
Onze sederschotel: kruikje 
We lezen in de Bijbel dat God de tranen bewaart in een fles. Ook wij kunnen verdriet hebben. God kent ons verdriet. Maar we mogen ook genieten van Gods beloften,  zoals het Lentegroen verwijst naar hoopvolle toekomst.
Lezen :
Gij hebt mijn tranen in een fles bewaart. 
Psalm 56

5. Lamsbotje 
Verwijst naar de offers die later gebracht werden in de tempel en tabernakel. 
Nadenken over de tijd in Egypte 
Voor het paasfeest werd er een lammetje in huis genomen. Voor dat lammetje werd gezorgd en vaak waren de kinderen er erg aan gehecht. Daarna moest het lam geslacht worden. Het bloed opgevangen en aan de deurposten gesmeerd. Tijdens de laatste nacht in Egypte kwam de verderfengel voorbij. Was er bloed van het lam aan de deurposten,  dan ging hij voorbij. Pesach betekent ook het feest van voorbijgaan. 
Onze sederschotel: kruis 
De Heere Jezus is onze Middelaar. Hij hing aan het kruis. Alleen Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Bij Hem is er vergeving! 
Lezen / Zingen :
Heer Uw bloed dat reinigt mij