woensdag 31 mei 2017

Pinksteren, persoonlijk en met de kids

Pinksteren... De uitstorting van de Heilige Geest.
Wat is het werk van de Heilige Geest? Om dat zomaar onder woorden te brengen valt niet mee.

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus vraagt wat we geloven van de Heilige Geest. 
* Hij is samen met God de Vader en de Zoon waarachtig God. 
* Hij is ook aan mij gegeven! Door geloof mogen we in Zijn weldaden delen. 
* Hij troost! 
* Hij blijft eeuwig bij mij! 

Mooi van de Heidelbergse Catechismus is dat er bijbelteksten bij staan om op te zoeken. Mooi om eens te doen in je tijd met God.
Ik ben nogal vergeetachtig en schrijf graag op wat er staat, zodat ik het later nog eens na kan lezen.


Voor onze kids maakte ik dit bijbelleesrooster :


En op de voorkant schreef ik de tekst uit Lukas 11:13. Een belofte dat Hij zijn Geest geeft als we daar om bidden!


Met de kids : Spelletje tussendoor


Soms heb je van die korte momentjes waarbij je geen groot spel kunt doen, maar wel eventjes kort iets gezelligs samen.

Op pinterest staan allerlei leuke ideeƫn met gekleurde snoepjes. Ik had al eerder een soort boekenlegger gemaakt met gespreksonderwerpen. Die kwam nu goed van pas.

Hoe wij het gebruikt hebben?

Nodig :
* zakje met verschillende kleuren snoepjes
* boekenlegger met kleuren en vragen

Spelregels :
* De jongste mag beginnen!
* Van welke kleur snoepjes heb je de meeste?
* Kijk op de boekenlegger welke vraag erbij hoort en beantwoord de vraag.
* Heb je de vraag goed beantwoord dan mag je de snoepjes opeten.
* Bij deze vragen verwachtten we natuurlijk serieuze antwoorden en vragen we soms lekker door... šŸ˜‰
* Dan mag de volgende een vraag beantwoorden, enz...

Hier een succes voor kids van 9 en 12 jaar en hun mama...dinsdag 30 mei 2017

Bijbelmomenten rond de maandtekst en handen


De maandtekst van de school ging over de Rechterhand van God die gerechtigheid werkt. We waren benieuwd wat Gerechtigheid betekent en naar Gods handen. 

Maandtekst 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Jesaja 41:10

Gerechtigheid 
God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.

Gesprek 
Praat samen over het woord gerechtigheid.
Wanneer geef je iemand een hand. Schrijf het op zodat je het later nog eens terug kunt lezen.
Wat doen wij met onze handen. Schrijf ideetjes op hoe we onze handen goed kunnen gebruiken.

Bijbelteksten over handen 
* 2 Kronieken 30:8:
Geef de Heere de hand!
* Johannes 20: 24-31
Thomas mag de doorboorde handen zien en voelen van de Heere Jezus.
* Psalm 32 :
Gods hand is zwaar. Waarom?
* 1 Kronieken 4: 10
Gebed van Jabez of God Hem rijk wil zegenen en Gods hand met hem is.

Liederen over handen 
* Ik leg mijn leven in Uw handen
* Neem mijn handen
* Parel in Gods handmaandag 15 mei 2017

Bijbelmoment : Vrede


Deze week hadden we herdenkingsdag en bevrijdingsdag. We wilden samen nadenken over vrede. 

Gesprek 
Eerst praten we met elkaar over verdriet wat er was in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over wat ons verdrietig maakt. Ik gaf ze een spijker. Voel maar eens aan de punt. Dat doet pijn.
Nog meer voorwerpen : Een hamer en hout. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de spijker geen pijn meer kan doen?
Oplossing : Sla de spijker in het hout.

De Bijbel erbij 
In het Bijbelgedeelte gaat het ook over zorgen, verlangens. We mogen onze zorgen en verlangens bij God brengen door gebed. Net zoals we de spijkers (zorgen)  met de hamer (het gebed) in het hout (bij God brengen)  slaan. Als we dat doen beloofd God ons vrede.
We lezen Filippenzen 4: 4-9

Aan de slag 
Met de spijkers en hamers gaan we aan de slag. We noemen een zorg die we bij God mogen brengen. Slaan de spijker in het hout. Om de beurt slaan we de spijkers erin. VREDE ZIJ U!

Zingen 
We zingen: Vrede zij u

Verder lezen :
We zoeken naar Bijbelverhalen met het thema Vrede en lezen die de komende week.