maandag 29 februari 2016

Pascha vieren -grote schoonmaak

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje (Mijn Joodse Jaar - geschreven door Adam Fisher). De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.

Grote schoonmaak 
Voor het paasfeest werd het huis gereinigd van alle gist. Er mocht geen gist meer in huis zijn. Gist verwijst naar de zonde. De Heere Jezus was zelf zonder zonde. Ook wij moeten onze zonden wegdoen,  ermee stoppen. Zoals ook Johannes oproept: Bekeert U, maak je paden recht! Dat lazen we samen uit Johannes 1:23.

Ik pakte een houten huis erbij. Het lag vol met snoeppapiertjes. In elke ruimte wel iets.
Vragen die ik stelde :
Wat vinden jullie van een huis wat er zo uit ziet? 
Waar hoort het eigenlijk? 
Zijn er fouten in ons huis/ ons hart? 
Noem eens wat zonden? 
Wat moeten we doen als we fouten maken? 
Pak een snoeppapiertje en noem een fout die je op gaat ruimen! 

Zo dat ruimt lekker op!
Gelukkig stonden er ook een hoop goede dingen in het huis. Een hart met liefde voor God en liefde voor je naaste, een mini bijbelteksten boekje,  kaarsen... Dat is wat God wil in ons leven,  Hem liefhebben,  Hem prijzen, anderen helpen,  troosten, bemoedigen...

We zongen het lied :
Heb jij een plekje voor Jezus! Kinderopwekking 73


En toen bedachten ze zelf dat ze hun eigen kamer in wilden richten in het huis. Prima!  Helemaal leuk! Volgende keer verder... En ik begin/ ga verder met de grote schoonmaak in ons huis!


Werk in uitvoering! Nog meer Bijbelgedeelten om te lezen over Grote schoonmaak :
Psalm 51
Jesaja 1:10-18
Jeremia 3:22
2 Kronieken 24:1-14 ( over Koning Joas die de tempel laat herstellen)
En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God. -- Hosea 12:7 (Herziene Statenvertaling)

Wil je nog meer lezen over deze momenten?  Kijk dan op mijn Facebook pagina!

zaterdag 27 februari 2016

Op zoek naar de liefde van God in de kerk

Vandaag is het zondag. Een aparte dag voor God,  waarop we zijn liefde mogen ontdekken.

Liefde zien we niet altijd om ons heen. Kinderen schelden tegen elkaar,  soms worden we zomaar op de grond gegooid,  zonder enige reden,  misschien zijn wijzelf wel onaardig tegen iemand... Allemaal dingen die niets met liefde te maken hebben.

Ook David uit de Bijbel overkwam deze akelige dingen. En toch had hij een verlangen. Om Gods liefde te zoeken.

We lezen psalm 27.

David verlangt naar het huis van de Heere.
Waarom?  Om de liefde van God te ontdekken en te zien in de tempel.
We gaan straks naar de kerk. Dan mogen we ook zoeken naar de liefde van God. De opdracht voor vandaag is om op te schrijven wat we van Gods liefde zien in de kerk.

De liefde die wij zien :
( We zijn welkom,  de deuren staan open, de Bijbel ligt open en we gaan daaruit iets leren over Wie God is, de woorden aan het begin van de dienst,  ( onze hulp en verwachting is van God, Hij gaat door met Zijn werk!,  de Woorden van God: Ik ben de Heere Uw God, Ik heb jullie uit het diensthuis uitgeleid,  we mogen God loven door de liederen die we zingen,  na de dienst ontvangen we Zijn zegen om Gods Woord te bewaren... ( dit zijn dingen die elke dienst terug komen,  maar we schrijven ook dingen op die tijdens de preek aan de orde komen over Gods liefde.))

De liefde die David zoekt en vindt :
Wat doet God als David achterna gezeten wordt door de vijand?
Dat lezen we in vers 5: God verbergt hem, Hij zal zijn hoofd weer oprichten! Dat is wat God doet!
Dat is ook liefde van God!

En wat doet David? Hij gaat naar God,  die Hem lief heeft!
VS 6: Hij gaat zingen en God loven!
VS 7: Hij gaat roepen tot God om genade en of God hem wil antwoorden.
VS 8/9/10: Hij vraagt of Hij God weer mag zien,  die Zijn Hulp is geweest. Of God dichtbij Hem wil zijn, ook als hij zich verlaten voelt door mensen.
VS 11: Hij vraagt of God hem Zijn weg wil leren. Hoe God wil dat hij met Zijn vijanden om gaat.
VS 12: Hij vertelt ook hoe bang hij is van zijn tegenpartij.
VS 13: Hij gelooft dat hij in dit leven Gods goedheid weer mag zien!
VS 14: Hij wacht op de Heere. Hij zal zijn hart versterken en Hem weer bemoedigen.

Wat we in vers 6 -14 lezen mogen ook wij doen als we ons soms aangevallen voelen! Het is een opdracht van God aan ons. Hij wil dat belonen!

Wie Hem vindt,  vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere! 
Spreuken 8:35

We zingen samen het lied :
Breng ons samen!

zondag 7 februari 2016

Maandtekst en Zaligmaken

De maandtekst van de school :

Mijn Zoon,  geef Mij Uw hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 

Uitleg van de Bijbeltekst
Op tafel heb ik een glazen hart met zand. In het zand zitten punaises verstopt, maar ook leuke briefjes. Op die briefjes staan dingen die onze kids graag doen. In de tekst zegt God tegen ons: Geef mij je hart. Ik zette het hart neer en grabbelde erin met m'n vingers. Dat wilden de kids ook wel doen en samen bekeken we de leuke briefjes en de punaises. De leuke briefjes zijn leuk om te lezen. Maar de punaises... Ze wijzen ons op dingen die niet fijn zijn. Kunnen jullie eens wat noemen...( zonde,  boosheid,  verdriet,  huiswerk...)

Die dingen zitten ook in ons hart. Vind God dat fijn om te zien?  Nou,  nee,  niet echt. Maar toch zegt Hij: Geef Mij je hart. Bij God ben je welkom. Ook met pijn,  ook met zonde.

En nu kwam het goed van pas dat een van onze kids de catechismus moest leren.
Wat betekent Jezus?  Zaligmaker.
Wat is zaligmaken?  Dat is vol maken van God.
Wat moet er dan eerst gebeuren?  Onze zonden neemt Hij weg.

Dit konden we goed gebruiken. We pakten de punaises,Jezus wilde onze zonden op Zich nemen aan het kruis. We prikken de punaises in het kruis. Dat deed veel pijn bij de Heere Jezus. Hij deed het uit liefde voor ons.

In het hart zette ik nu een hart met vergeving,  met troost, en nog andere woorden. Allemaal eigenschappen van God en van Zijn liefde.  Hij maakt ons vol van God! Hij maakt ons zalig!

Terug naar de tekst:
En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 
We mogen genieten van Wie God voor ons wil zijn. Dus genieten van: Zijn vriendelijke woorden,  Zijn troost,  Zijn vergeving,  Zijn bemoediging...

Vraag
Vraag naar ons?  Geven wij ons hart aan Hem?  Hoe kunnen we dat doen?  Door alles aan Hem te vertellen!  Bidden!

Ook wij,  als ouders willen zo graag Gods Vaderbeeld juist doorgeven. Dus niet alleen de vraag of wij zelf alles met God willen delen. Maar ook of wij openstaan naar onze kids voor hun leuke dingen,  maar ook voor hun pijn,  hun fouten... Juist dan mogen we ook laten zien dat we op God lijken. Willen wij vergeven,  troosten,  bemoedigen?

Liederen
Een lied wat gaat over plek hebben voor Jezus in ons hart:
Ik heb een plekje voor Jezus - kinderopwekking 73

Een ander lied gaat over Wie Jezus voor ons wil zijn en dat Hij ons kent :
Jezus,  is het Licht der wereld- kinderopwekking 46


Andere ideeën 
Deze maand vieren we ook Valentijn. Vorig jaar hebben we er een liefdesweek van gemaakt. We gaan daar nu alvast een beetje over nadenken...

We bekeken het foto -album van onze verkeringstijd. Toen wij onze harten aan elkaar gaven. Wat vinden ze dat leuk om te horen!  ( en wij natuurlijk ook!)

Op ons leesplankje zetten we de woorden :