zondag 28 december 2014

Feest...Kerst! - Hij komt Zelf bij ons wonen!

Kerst 2014... n Extra bijzonder ( voor ons dan) ontbijtje. En... er was een boodschap een brief voor de kids!( Hoi, Kijk maar achter de bank. Daar ligt iets speciaal voor jou!)  Ze lazen het briefje en vroegen zich af of ze het gelijk mochten doen. Ik zei dat ze dat zelf mochten weten. Onze zoon kon z'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging op zoek. Toen ging onze jongste ook en toen ze hun kado hadden ging ook de oudste. Zo leuk die verschillende reacties! En mogen we t nu uitpakken? Ja, dat mag!

En toen hadden we t over de blijde boodschap die de herders kregen. Van de engel. Dat de Heere Jezus geboren was. Hoe reageerden jullie bij de boodschap/ het briefje wat jullie kregen? Onze oudste dacht dat t een grapje was en ging daarom niet direct op zoek. De jongste dacht misschien moet ik eerst m'n boterham opeten en mag ik dan op zoek. En onze zoon ging direct op zoek. Ook de herders moedigden elkaar aan en kwamen zo bij het " levend geworden woord" . Onze kids hebben ook alledrie Gods Woord gekregen. Nu kunnen ze meelezen in de kerk. De oudste kreeg de jongerenbijbel van de HSV. Erg mooi en informatief! Bij het kado had ik nog snoepjes gedaan. Wat gebeurt er als je snoepjes krijgt en je laat het netjes in de verpakking? Je kan er niet echt van genieten. Zo is het ook met de Bijbel. Je kan er pas van genieten als je erin leest en Hem gebruikt. Zo is het ook met de herders. Ze gaan op zoek naar de Heere Jezus en vinden Hem. Wat zijn ze blij! Ze prijzen God en vertellen het verder.


We zongen nog het lied wat op de boekenlegger stond.


En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:4
Dit vind ik zo'n mooie tekst. Het past ook goed bij het geven van HET WOORD/ een Bijbel. Maar ook bij Kerst, omdat de Heere Jezus toen bij ons is komen wonen. Toen we over de Tabernakel werkten hadden we deze tekst centraal staan.
Welkom om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Ik vind hem erop lijken en erbij passen. Deze tekst staat nog steeds in ons huis en nu zien we ook dat Hij werkelijk gekomen is. Mooi als je zo terug kan pakken op eerdere gezinsmomenten.


We maakten een soort feestversiering om in takken te hangen. Want een poosje terug las ik in een artikel dat de Heere Jezus waarschijnlijk met het loofhuttenfeest is geboren. Hij zou dan in zo ' n hut geboren zijn en gelegd in een broodbak. Dat verwijst ernaar dat Hij het levende brood is. Het brood werd tijdens het loofhuttenfeest in doeken gewikkeld. Dat werd ook met de Heere Jezus gedaan. In een ander land wordt het loofhuttenfeest ook tabernakelfeest genoemd. Het feest dat God bij Zijn volk wil wonen. Ik vind het een mooie uitleg en voor mij verdiept dat juist het Kerstfeest. (Lees hier het artikel, vooral het laatste gedeelte.)  Het loofhuttenfeest is een heel vrolijk feest en de loofhutten werden versierd. Zo vierden we ook feest dat we nu zelf een bijbel hebben! Maar ook dat Jezus Zelf naar deze aarde kwam om dichtbij ons te zijn.

Later deze week lazen we in Openbaringen 2 en 3. Johannes moest brieven schrijven aan de gemeenten met een oproep om te blijven luisteren naar Gods Woord en Gods liefde vast te houden. En elke keer staat er Wie overwint... en dan een belofte. Een kroon, (daar hebben we al eerder een moment over gehad, lees het hier. ) een witte steen met een nieuwe naam, een morgenster, witte klederen, pilaar en een troon. Ook die woorden hangen we bij de feestversiering in de takken.

We lezen verder in Openbaring 21. En daar zien we opnieuw in vers 3 dat Hij bij ons komt wonen. Opnieuw mogen we uitzien naar Zijn Komst!

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
  1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
  3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
  4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
  5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
  6. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
  7. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.


Hoe was jullie Kerstfeest?

woensdag 24 december 2014

Feest: Een kroon... en hou je vast aan Gods Woord!

We zijn nog in de adventstijd. We hebben samen nagedacht over het thema feest. Van uitnodiging tot en met feestkleding en muziek. We hebben veel gezongen en geluisterd naar muziek. Nog een week... zouden we nog een thema gaan doen? En toen preekte de voorganger over de moederbelofte. Hij had het over een kroon op het hoofd van Adam en Mannine. De kroon van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een kroon... daar wilde ik meer over weten...En het past ook bij feest! Nieuw thema!

De kroon van kennis van God, de kroon van gerechtigheid, geen fouten tussen God en mij, de kroon van heiligheid, verlangen om God te dienen, gehoorzamen, lief hebben...

Een kroon op het hoofd van Adam en Mannine. Maar door de zondeval is de kennis van God en de gerechtigheid en heiligheid kapot gemaakt. Met de moederbelofte beloofde God herstel. En we mogen ook al een beetje van dat herstel zien. Wat hebben we door de gezinsmomenten steeds God beter leren kennen! Wat heerlijk dat we mogen weten dat we Iemand hebben die onze zonden vergeeft! Hij is het die ons ook verlangen geeft om bij Hem te horen.

Hoe kunnen we de link leggen met kerst? Met de ontmoeting van de Heere Jezus? Ik dacht aan Johannes op Patmos. Daar ontmoet Johannes de Heere Jezus. En het gaat ook over een kroon!

We lezen Openbaring 1: 9-18 Daarna praten we er over dat Johannes schrikt van de ontmoeting. Maar is het nodig om te schrikken? Nee, waarom niet? Jezus legt Zijn rechterhand op Johannes en zegt : Vrees niet, Ik ben de Eerste en de laatste! We hadden net gehoord in de kerk over de ontmoeting van God met Adam, net na de zondeval. Adam was ook bang. Maar God gaf de moederbelofte! Zonder enig excuus van Adam en Eva. God geeft t ook als je Hem er niet om vraagt. Hij is de eerste!

Deze dag gaf onze zoon aan dat God hem rust had gegeven. En ik had er niet eens om gebeden! Net als bij Adam. Adam vroeg God ook niet om een oplossing of vergeving. Maar God gaf wel de moederbelofte. Ook was het mooi dat de kids ruzie hadden en het weer goed maakten. Ik was er trots op ze en zei: Jullie lijken op God! Weet je nog wat we hoorden in de kerk? God vergeeft. Jullie kunnen elkaar ook vergeven! Wat goed! Ik had nog oorkondes liggen en vond het een leuke gelegenheid om ze er een te geven. Wat waren ze trots!

 Later deze week las ik de brieven die Johannes moest schrijven aan Efeze en Smyrna. Het gaat over sterren en dat God ze in Zijn hand houdt en dat Hij wandelt tussen de kandelaren. Mooi al dat licht! Hij ziet onze werken en ook dat het soms moeilijk is om naar apostelen te luisteren die het verkeerde boodschappen. God ziet het geduld, maar zegt ook dat het belangrijk is om bij de eerste liefde te blijven!

De laatste tijd hebben we veel verschillende predikanten, die Gods boodschap soms op een andere manier doorgeven of andere accenten leggen. Dat kan soms verwarrend zijn. Maar als we dit Bijbelgedeelte lezen mogen we elke keer weer terug gaan naar de eerste liefde. Naar God Die van ons houdt. Die ons zo lief heeft dat Hij Zelf naar ons toekomt en Zelf onze schuld op Zich neemt. Dus NIET oordelen, maar vergeven. Jezus vergeeft ons ook. In het dankgebed na de dienst vragen we om vergeving voor wat niet goed was. Ook onze "oordelende"gedachten mogen we daar in onderbrengen. En we merken dat God ons daar ook van bevrijdt. ( Dit delen we als ouders met elkaar en ik ben zo blij dat God ons dit samen leert!)

Het zette ons aan het nadenken. Er kan verwarring zijn. We lezen het ook in de brief die Johannes mag schrijven aan Smyrna. Het is wel heel heftig, met voor sommigen een gevangenis in het vooruitzicht. En dan toch: Wees getrouw tot de dood aan Gods Woord, aan Zijn liefde. En dan als belofte de Kroon.

En dat is wel iets wat we delen met onze kinderen. Dat het soms moeilijk kan zijn of verwarrend. Ik vond een werkje op bijbelidee.nl/werkbladen/bijbelteksten vanaf 7 jaar/kroon kleurplaat (krijg hem verder niet gelinkt) wat gaat over verwarring en de kroon. Het was erg lang geleden dat we gekleurd hadden. Ik was daarom erg benieuwd of ze t ook zouden doen. Had wat lekkers op tafel gezet en de kleurplaten uitgeprint. Ze moesten de vakjes kleuren en dan zou er iets uit komen. Ik kleurde zelf ook mee en ondertussen praten we over de kroon in het paradijs van kennis gerechtigheid en heiligheid. Al pratend en kleurend zagen we wat het werd. Een kroon! Wat is het belangrijk om de aanwijzingen te volgen. Zo ontstaat de kroon. Zo belangrijk is het ook als er verwarring is, om Gods aanwijzingen te volgen! Wat gezellig om weer eens samen te kleuren. Binnenkort maar eens wat nieuwe kleurtjes aanschaffen....zaterdag 20 december 2014

Thema- etentje Muziek- receptenZoals jullie misschien al weten, hou ik erg van thema's. Deze kerst dachten we samen na over muziek. In onze gemeente mocht ik zorgen voor de tafel-aankleding en het etentje voor de ouderen. En veel dingen herinneren aan Muziek: God loven. En ook thuis mochten ze lekker meegyenieten van het menu en de tafel-aankleding. Proefkonijnen!

MENU

Amuse lepel van bladerdeeg met
kalfsleverworst of rookvleespakketje

Kippensoep of tomatensoep
met muzieknoot crouton

diverse warme broodjes, breekbrood,
 waldkorn, bruin brood
met kaas, ham of fricandeau

Salade met spekjes, peer, druiven,
 danish blue en krulsla
met honing/ mosterddressing 

indische gehaktballetjes met chili- saus

aardbeien trifle met muzieknoot

Omdat veel mensen vragen naar t recept van sommige dingen, hier wat van de receptjes.

Amuselepel met kalfsleverworst
* amuselepel van bladerdeeg ( kant en klaar)
* kalfsleverworst
* spuitzak
* peterselie

Laat de kalfsleverworst zacht worden en knijp het leeg in een spuitzak. Maak een toefje op de lepel en decoreer mer een beetje peterselie.

Amuselepel met rookvleespakketje
* amuselepel van bladerdeeg
* rookvlees
* mon- chou

Snij kleine plakjes van de mon- chou. Pak het in met rookvlees en leg het op de amuselepel. Evt nog bestrooien met zout en peper of blaadje peterselie.

Muzieknoot- crouton
* bladerdeeg
* uitsteekvorm muzieknoot
* losgeklopt ei
* zout en peper

Verwarm de oven voor op 210 graden. Steek muzieknootjes uit het bladerdeeg. Bestrijk met losgeklopt ei. Strooi er peper en zout over.
5-10  minuten in de oven. Leg het op een schaaltje bij de soep!

Salade
* trosje druiven
* 2 peren conference
* 100 gram spekreepjes
* 50 gram danish blue
* krulsla, hoeveelheid naar eugen inzicht

Was de druiven. Snij ze door midden.Schil de peer en snijdt hem in kleine stukjes. Bak de spekreepjes even in de koekenpan. Snij de danish blue in kleine stukjes. Was de sla.  Meng alle ingredienten door elkaar. Lekker met honing/mosterd-dressing!

aardbeien trifle met muzieknoot koekje
* chocoladekoekjes deeg
* uitsteekvormpje muzieknoot
* saté prikker
* losgeklopt ei 
* touw

Rol het deeg plat. Steek het vormpje eruit en maak een gaatje met de satéprikker. Leg het op de bakplaat en zet het 15 minuten in de voorverwarmde oven van 150 graden. Als het koekje afgekoeld is, haal je een touwtje door het gaatje en maak je er een knoopje in.

* chocoladecake verkruimeld
* vruchtenvlaaivulling
* bokkenpootjes verkruimeld
* griekse yoghurt 250 gram en 125 ml slagroom erdoor geklopt
* merinques verkruimeld
* wijnglas

Vul het wijnglas eerst met een laagje:
chocoladecake
vruchtenvlaaivulling
griekse yoghurt met slagroom
bokkenpootjes
vruchtenvlaaivulling
griekse yoghurt met slagroom
verkruimelde merinques

Zet een lepeltje in het glas en hang de muzieknoot eraan!

EET SMAKELIJK!


Thema-etentje Muziek - tafeldecoratie en bezinning

Voor de ouderen in onze gemeente organiseren we rond kerst een etentje. Deze keer mocht ik zorgen voor de tafel-aankleding. Samen gingen we aan de slag. Ook dachten we samen bezinnend na over het thema: muziek. En dit is het geworden:
Bloemstuk

"schilderij"

menu-kaart

servet-ring

windlichtje

en voor iedereen een mooie boekenlegger...Lofzang van Maria “Mijn ziel maakt groot den Heere”

Lezen Lukas 1: 46-56

Zingen Lofzang van Maria

Kerst komt steeds dichterbij. Liederen worden ingestudeerd voor kerst. Op school en in de kerk. Ook in de Bijbel worden liederen gezongen voor kerst! Voor de komst van de Heere Jezus. 
Het was donker in die dagen. Was God er nog wel? De joden werden onderdrukt door de Romeinen. Er waren geen profeten, geen richters... 
Ook bij ons kan het zo donker zijn. Misschien zitten we wel eens een beetje in de put, als we kijken naar ons gezin, of naar familie, vrienden, gemeenteleden. Misschien durven we het niet hardop te zeggen. God waar bent U? Dit wilt U toch niet? Er zijn zoveel zorgen, zoveel verdriet, wanneer stopt het nu? 
En dan komt voor de kerst een boodschap van God. Naar Maria, een gewone vrouw, net als u en ik : Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en Zijn naam zal Zaligmaker zijn. Maria kon het bijna niet geloven. Kunnen wij het geloven? Dat er een is die alles heel maakt? Die onze zonden vergeeft? Die ons helpt als we t moeilijk hebben? Maar Maria zegt: Het is goed! 
Maria mag op bezoek bij Elizabeth en daar mag ze horen van het wonder bij Elizabeth. Wat wordt ze blij van die bemoediging. Ze zingt een lied! Want God doet grote dingen. Mijn ziel maakt groot den Heere, mijn geest verheugt zich in de God die mij heel maakt! Welke grote dingen doet God? In psalm 103 worden we aangemoedigd om Zijn grote weldaden niet te vergeten. We pakken het er bij. Op jullie tafels ligt een muzieknoot. Op elke muzieknoot staat een weldaad die we mogen gedenken.

Zijn vergeving...
In het OT werd een Lam geslacht, in het NT stierf de Heere Jezus voor onze zonden.

Zijn genezing...
We krijgen van Hem onze gezondheid! We lezen dat Hij geneest in het OT, denk aan Naaman de 
Syriër. Maar ook in het NT. Hij komt ook om zieken te genezen. En dat gaat ook nu door! Ook in 
onze gemeente!

Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid! 
Hij verlost ons van onze verkeerde gedachten en zet ons een kroon op ons hoofd met goede 
gedachten, Hij maakt ons barmhartig, want van ons zelf zijn we dat echt niet. Net zo barmhartig als 
in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Hij verzadigt ons met het goede...
Hij gaf manna in de woestijn Hij deelde brood bij het meer! Hij geeft ons ook nu eten!

Hij doet gerechtigheid 
aan de verdrukte! Denk eens aan Salomo, als Hij rechtsprak? Hij kwam op voor de onderdrukte. 
Waren er geen goede regels van God juist voor de armen? Hij zorgt ook als wij onderdrukt worden!

Hij maakt Zijn wegen bekend...
Aan het volk Israël gaf Hij zijn regels. In het NT leerde Hij het volk! En ook nu wijst Hij ons de weg, 
door Zijn Woord! Wat we moeten doen als we gezondigd hebben... Wat we moeten doen als we vol zorgen zijn...

Hij ontfermt zich als een Vader!
Zo'n mooi verhaal is het verhaal van de verloren zoon... Met open armen op de uitkijk! Zo ontfermt
zich God over ons! 

Hij is er Eeuwig! 
Hij zal u niet begeven, Hij zal U niet verlaten!

Zo mogen wij ook de Heere loven voor Zijn weldaden die we lezen in de Bijbel! Maar ook die we 
tegenkomen in ons eigen leven! Elke dag mogen we Hem loven om Zijn vergeving, Zijn genezing, 
Zijn zorg, Zijn opzoekende liefde, dat Hij er altijd is...

Maria begon met zingen, Zacharias zong, de engelen zongen, Simeon zong, de lofzang gaat door! 
Ook nu nog! En we mogen elkaar aanmoedigen om mee te zingen! Dan eens zullen we samen 
zingen in een groot koor... met instrumenten... Dan mogen we Zijn naam groot maken. Zingt u mee?

Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen,
dan zullen daar de blijde zangers staan, 
de speellieden op de harp en cimbel slaan 
en binnen U al mijn fonteinen wezen
Psalm 87:5

Mijn God U zal ik eeuwig loven...
Psalm 52:7
Aan het eind van de avond Psalm 103 : 1


vrijdag 19 december 2014

Feest/ Muziek- luisteren naar de goede stem...

We hadden deze week uit een boekje gelezen over de schepping. En vanzelf kom je dan bij de zondeval. In het boekje werd erg mooi uitgelegd dat Eva een stem hoorde. Wie praatte er tegen haar? De slang. Dat wist ze niet dat de slang kon praten. Wat zei de stem: Je kunt best van die boom eten, dan wordt je net zo knap als God! En wat was Gods stem: Eet niet van die boom. Naar welke stem luistert Eva? Naar welke stem luisteren wij?

We zijn bezig met het thema Feest- muziek. Luisteren is heel belangrijk in de muziek. Het is fijn als je de wijs kent als je een muziekstuk moet zingen. Het gaat soms gewoon mis als je een lied niet goed kent. Pas gebeurde het in de kerk. We zongen een onbekende psalm. We zongen zo zachtjes en onzeker dat de organist dacht dat we niet zongen en we halverwege het lied stopten. Geeft helemaal niet. Het is een mooi voorbeeld dat het wel handig is als je goed luistert en meekijkt met nieuwe muziekstukken.

Ik speelde een liedje op de gitaar alleen de accoorden. En vroeg of ze wisten welk lied het was. Nee, ze wisten het niet. Toen neuriede ik mee en toen wisten ze het wel.Het is belangrijk dat je een lied kent. Dan kan je meezingen. En daar moet je voor oefenen.

Kennen wij de stem van de Heere? Hoe kunnen we Zijn stem horen of herkennen? En waarom is het belangrijk om de juiste stem te kennen? Zo maar een heel gesprekje over deze dingen. We wilden ze graag meegeven dat het belangrijk is dat ze de juiste stem herkennen. Ik gaf wat voorbeeldjes:
Je bent bang! 
Het komt nooit goed met jou? 
Wees niet bang, Ik ben bij je!
Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou! 
Herken je Zijn stem?

Mijn schapen kennen Mijn stem!  We gaan deze week luisteren naar wat God zegt, hoe Hij praat, tot ons in Zijn Woord. Ik zoek wat Bijbelverhalen rond het thema luisteren. Te beginnen bij het Paradijs. God zoekt hen op vlak na de zondeval. Waar ben je? Wat zijn ze angstig. Maar God belooft redding! Ben jij bang omdat je fout bent geweest? God zoekt jou op! Hij zegt: Waar ben je? Hij heeft je redding op het oog! Luister naar die stem! En vaak zullen er stemmen zijn die zeggen dat t nu niet meer kan. Maar luister naar de stem van de Goede Herder!

* Verhaal van Noach: Hij bouwde de ark en luisterde naar God en niet naar de stemmen van mensen die hem voor gek verklaarden...
* Verhaal van Abraham: Hij luisterde naar God en kwam in het Beloofde land!
* Verhaal van Samuel die geroepen wordt door de HEERE en luistert. Wat een verschil met de zonen van Eli die totaal niet luisteren. Wat loopt het ernstig voor hen af!
* Verhaal van Zacharias die de boodschap van de engel krijgt dat ze een Zoon krijgen. Hij luistert, maar kan het niet geloven. Toch staat dat God niet in de weg. Zijn plan gaat door en er wordt een kindje geboren. Daarna kan Zacharias weer lofzingen.
* Verhaal van Maria. Ook zij luisterde naar de boodschap van de engel. Ze kon het ook niet begrijpen, maar het was goed wat God deed. Ze zocht Elizabeth op en kon ook een lofzang zingen. 

Luisteren, soms niet begrijpen, toch geloven, en dan lofzingen! Zo mogen we ook luisteren naar de Bijbel, naar Gods stem, en al is het soms niet te begrijpen? Dan toch geloven en zingen van Zijn daden. 

Liederen:
Spreek Heer, spreek want ik luister!
Jezus, open mijn oren...

Een psalm

Soms zou ik willen dat ik liederen kon maken, een lied om God te prijzen voor Zijn wonderdaden. Ik lees de psalmen en wat zou ik het mooi vinden om dat ook te kunnen...

Een Psalm voor Mijn HEERE,
Ik zal de Heere loven,
want wonderen heeft Hij gedaan!
Hij heeft mij uit een modderige poel uitgetrokken...
Hij heeft mij gewassen...
Hij heeft mijn ziel verkwikt!
Hij leid mij
langs grazige weiden, langs moeilijke ravijnen...door drukke dagen...
Zijn Woord is er om te troosten, te bemoedigen, om te laten weten dat Hij met mij is...
Hij stuurt mensen op mijn pad, die me helpen,
Hij geeft kracht om door te gaan,
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
Als ik het niet weet, geeft Hij wijsheid!
Valse beschuldigers staan tegen me op, maar ik vrees geen kwaad, God U bent bij me.
Groot is Uw trouw!
Ik zal de HEERE loven, Ik zal Zijn Naam psalmzingen! 
LOOFT DEN HEERE MIJN ZIEL!

zondag 14 december 2014

Feest- Heel de aarde zingt Gods lof...

We zijn bezig met de serie " Feest"  en zo kwamen we bij God loven. Vorige keer hebben we Psalm 103 besproken. Nu lazen we verder in de psalmen. Psalm 104. Heel de aarde zingt Gods lof! We pakten een boekje erbij wat heel eenvoudig vertelt over Gods schepping. Het is van de serie: Laat de kinderen tot mij komen. We lazen het deel ' Wie heeft alles gemaakt'. Het boekje is geschreven door M. Quist- M. Janse - van der Hart. Speciaal voor kinderen en ouderen met een verstandelijke beperking. Wat hebben we samen genoten van het eenvoudige verhaal en de mooie platen. De schepping verkondigt ook Gods lof. Kijk eens naar de wereld en hoe God de wereld heeft geschapen! Eerst het gras en de bomen, zodat er eten zou zijn voor de dieren. Toen de mens om ervoor te zorgen, ervan te genieten...

De cd van Marcel en Lydia Zimmer ' De hemel vertelt...' stond deze week op. Het gaat erover dat alles Gods lof mag verkondigen.

We hadden het deze week over dat de aarde woest en leeg was. Geen orde, het stelde niets voor. God ging langzaam dag voor dag iets maken. Ik maakte van oase een ronde taartvorm. De aarde. Ik maakte hem nat en daarna begon ik ' de aarde'  te bekleden. Met mos, lavendel, rozen... Zo bijzonder eigenlijk om daarmee bezig te zijn. Zo schepte God en elke dag keek Hij en zag dat het goed was! Kijk ook eens zo naar de schepping buiten. En zeg het dan maar eens: Het is goed! Zo maakte Hij ook de mens. Ik had nog polygoonstokken van een vorig werkstuk liggen. Ook nu kon ik ze weer gebruiken. God schiep ook de mens. En zo zette ik stokken op verschillende hoogte naast elkaar. Die verschillende hoogtes hebben we nodig om verschillende geluiden te horen. Met verschillende hoogtes heb je een mooier muziekstuk. Mannen hebben een lagere stem als vrouwen...Samen mogen we Gods lof verkondigen. s Zondags ging de preek ook over kinderen die Gods lof mogen verkondigen uit psalm 8. Ik vind het zo verrassend als je met zo n thema bezig bent dat je t dan ook in een preek hoort op zondag...Heel de aarde zingt Gods lof...

Psalm 104:
Hoe groot zijn Uw werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van uw goederen.
Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin  is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt om daarin te spelen.
Zij allen wachten op U, dat Gij hun spijze geeft te zijner tijd.
Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.
De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid; de Heere verblijdde Zich in Zijn werken.
Ik zal de Heere zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen terwijl ik nog ben.
Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn, ik zal mij in de Heere verblijden!

zondag 7 december 2014

God loven om zijn wonderen- Gezinsmoment en leesrooster

Advent is kijken naar wat komt. Uitkijken naar de komst van de Heere Jezus. Ik wilde dit jaar voor t eerst een advent-kalender maken, maar het is niet gelukt. We waren bezig met een thema rond de uitnodiging op een bruiloft. We hadden het over de maaltijd op een feest en toen kwam het thema God loven. Daar gaan we mee verder.

Ik vertelde van de donkere tijd die er was in Israel. Al lang geen profeten, geen richters. Was God hen vergeten? Nee! Er kwam licht uit de hemel. Een engel in het huis van Maria. Met een blijde boodschap in die donkere tijd! Bij Maria zou de Heere Jezus, de Zaligmaker geboren worden! En dan nog het nieuws dat Elizabeth ook een baby zou krijgen! Maria gaat naar Elizabeth en daar begint het gezang voor de komst van de Heere Jezus! De Lofzang van Maria. Mijn ziel maakt groot den Heere!

We mogen God loven om Zijn wonderdaden. In de psalmen staan er ook heel wat lofliederen. We kozen psalm 103. Daar ben ik verhalen bij gaan zoeken en zo kwamen we bij dit leesrooster:

Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden

* Hij vergeeft onze zonden en geneest onze zieken: Lamme man Markus 2: 1-11
* Hij verlost ons van het verderf en kroont ons met goedheid en barmhartigheid: Zacheus, verlost van verkeerde gedachten en zie wat hij doet?! Gekroond met goedheid en barmhartigheid gaat hij zorgen voor anderen!
* Hij verzadigt ons met het goede: Wonder van de broden en de vissen Markus 6:31-44
* Hij doet goed aan de onderdrukte: Elia in het huis van de weduwe 1 Koningen 17: 7-24
* Hij maakt Zijn wegen bekend: Hij geeft de wet: Exodus 19 en 20: 1-21
* Hij ontfermt Zich als een Vader: Gelijkenis van de Verloren zoon Lukas 15: 11-24
* Hij is er eeuwig: De tekst: Zie ik ben met ulieden tot aan de voleinding van de wereld.

Er zijn nog meer redenen om God te loven. De lofzang gaat door in deze adventsweken...

Samen maakten we een muziekstuk. Eigenlijk wilde ik elke dag een muzieknoot opplakken als we "iets"hadden om God te loven. Maar toen we eenmaal bezig waren met noten plakken hebben we t muziekstuk toch afgemaakt. Samen herhaalden we wat voor redenen er waren om God te loven. Zijn vergeving, Zijn genezing ( Pfff, en we hebben net allemaal zieken ), Hij geeft ons eten, Hij zorgt voor mensen die het moeilijk hebben, we hebben de Bijbel, Hij is er altijd... We hopen het regelmatig te herhalen.

 Leuk, onze dochter zit net op blokfluitles en kon t al fluiten. Al zingend en musicerend kijken we deze weken uit naar Zijn komst! Het verlangen naar Zijn komst wordt steeds sterker! Nog een ander idee om te maken: Een bloemstuk om God te loven.

En verder denken we in deze donkere dagen ook aan Licht. De eerste Adventszondag preekte de dominee over "Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien!" Deze tekst hebben we centraal in huis en bemoedigt me als ik denk aan alle donkerheid die er zo kan zijn om ons heen!

Goede adventsweken toegewenst met het Licht en een loflied in je hart!


Een bloemstukje om God te loven- creatief blogje

Een bloemstukje om God te loven -Stap voor stap:

Het leukste vind ik het om zo goedkoop mogelijk een bloemstukje te maken van spullen uit eigen tuin of huis. Succes!

Nodig:
oase
polygoon stokken
zaagje
mesje
groen
mos
kerstballetjes en kerstbelletjes
binddraad
poedersuiker

1. maak de oase nat

2. Zaag de polygoonstokken: een grote en dan steeds een stukje kleiner


3. Steek ze in de oase, zoals op de foto


4. snij met een mesje de oase zoals op de foto en leg het aan de voorkant van de oase en zet het vast met een prikker


5. Rond de zijkanten mos en dat vastzetten met binddraad

6. Opvullen met groen en kerstballen/bellen

7. Bestrooien met poedersuiker

Veel knutselplezier!


Muziekstuk om God te loven- creatief blogje

Muziekstuk om God te lovenWe maakten samen een muziekstuk. Hier de beschrijving:

Nodig:
MDF-plaat
Witte acrylverf
keukenpapiertje

wol
papiertjes met strepen voor de afstand van de notenbalk
plakband

papier
servet
pritt
schaar
pen

binddraad

1. Doe een paar druppels verf op de MDF-plaat. Smeer het uit naar een kant met een keukenpapierje en beschilder zo de hele plaat.
2. Op een papiertje teken je 5 strepen. Dat wordt de afstand van de wol. Aan allebei de kanten van de plaat leg je zo'n papiertje neer en plak je de wol op. Als je alle wol hebt geplakt plak je de papiertjes met plankband op de achterkant van de MDF plaat.
3. Kies een leuke servet. Haal de witte velletjes van de servet af. Het papier beplak je met pritt. Leg het servetje erop en strijk het glad.
4. Leg een kleine schaar op de servet. Het ovaaltje van de schaar wordt de muzieknoot. Trek het over met pen. Maak er een steel aan en knip het uit. Klaar is de muzieknoot.
5. Plak de muzieknoot op de notenbalk met pritt.
6. Van binddraad draai je een G-sleutel en die klem je vast in de wol van de noten balk.

Musiceer ze!

zaterdag 29 november 2014

Feest- Loof de Heere...- Gezinsmoment

Zondag lazen we in de kerk Psalm 84:5: Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij prijzen U gestadiglijk.
Het was de aanleiding om verder te gaan over de Heere loven. Gestadiglijk, voortdurend. Deze week was het ook dankdag. En dat is ook wel een mooie combi.

Ik vertelde over het volk Israel, dat door de Heere uit Egypte geleid was. En dat elk jaar het loofhuttenfeest vierde om er aan te denken dat God voor hen zorgde in het donker van de nacht, maar ook overdag. Als ze mopperden, als ze offers brachten, als ze zondigden. Hij was er altijd! Daar mochten ze aan terug denken.

En vandaag denken wij er ook aan, dat Hij Dezelfde is en blijft. Vandaag op dankdag prijzen we de Heer voortdurend. Voor Wie Hij is! We pakken het hart erbij met alle namen van A tot Z, We kiezen wat Namen uit en praten er over hoe God is als Schepper, IJzersterk, IQ-de slimste...En zingen er een lied over. En natuurlijk zingen we ook het lied van A tot Z.We gaan starten met een nieuwe serie over de Heere loven. Wat ook weer past bij uitgenodigd op het feest. Zingend uitkijken naar het Kerstfeest of naar de wederkomst van de Heere Jezus.

LOOF DEN HEERE MIJN ZIEL EN VERGEET GEEN VAN ZIJN WELDADEN!

woensdag 26 november 2014

Bijbelstudie over 1 Petrus 2:1-10

Zo onder de indruk van alles wat Petrus ons leert!  Het vorige hoofdstuk ( 1 Petrus 1) ging over heilig leven. Dat betekent ook zonder oordelen. En er kwamen situaties waarin ik toch aan het oordelen was. Wat hebben we een grote God. Hij doet dat niet! Hij is heilig en vergeeft elke keer opnieuw! We gaan verder met 1 Petrus 2:1-10.

Boosheid afleggen en genieten van Gods Woord
We kijken naar vers 1. Daarin zegt Petrus leg af alle kwaadheid, alle bedrog, alle schijnheiligheid, alle nijdigheid, alle roddels... Wat een herkenbare situaties. Zo van deze tijd. En t lijkt wel als je deze dingen leest dat er nog meer situaties zijn waar je je kwaad om maakt. Of dat er net situaties zijn waarin je vals beschuldigd wordt of geneigd ben een ander te beschuldigen. Maar daar moeten we niet aan vast blijven houden. Hier staat: Leg het af!

God, dank u wel dat ik m'n kwaadheid af mag leggen... Maar wat nu?

En dan lezen we vers 2. We mogen als pasgeboren kinderen verlangen naar de redelijke onvervalste melk, ( dat is Gods Woord), waardoor we groeien. Is het geen prachtig gezicht als je denkt aan een moeder met haar kind aan de borst? Ik vond het altijd heerlijke momenten, waarop ik genoot van onze kids. Vaak waren dat ook gebedsmomenten. God, zegen hem/haar! Dank U dat U nog meer van ons houdt dan ik van m'n kids... God wil ons ook zo graag dichtbij ons hebben. Hij wil ons voeden met Zijn Woorden! En die Woorden gaan over hoe goed de Heere is. ( vers 3) Welke goede dingen we zien van God? Hij zoekt Adam en Eva op, na de zondeval... Niet om te doden, maar om te behouden! Hij spaarde Noach en Zijn gezin in de ark! Hij gaf goede regels voor het volk! Hij zorgde voor een Lam in de struiken, toen Abraham Izak moest offeren, Hij leidde een mopperend volk door de woestijn, Hij gaf manna en water uit de rots! Hij bevrijdt van vijanden! Wat een goedheid! Ook in het Nieuwe Testament lezen we over Zijn goedheid: Hij gaf wijn op de bruiloft van Kana, Hij leerde de discipelen bidden, Hij genas, Hij wekte doden tot leven, boze geesten dreef Hij uit...Hij wilde de straf dragen voor ons... Wat een goedheid?
Zijn goedheid mogen we proeven! Ook bij het Heilig Avondmaal. Daar zien en proeven we Zijn liefde voor ons!

Komen tot de Levende Steen
In vers 4 lezen we dat we tot de Levende Steen mogen komen. Geen dode, want Jezus leeft! Hij is verworpen door de mensen,  maar voor God is Hij uitverkoren en dierbaar. Als wij bij Hem komen gaan we ook leven! We worden gebouwd tot een heilig priesterdom. Wat er gebeurde in het priesterdom? Met de kids hebben we daarnaar gekeken een poosje geleden. Daar zien we de kandelaar. Jezus het Licht van de wereld. Daar gaan we God loven om het werk wat Hij heeft gedaan! Daar zien we dat Hij ons vast houdt bij de tafel van de toonbroden! We mogen lofliederen zingen voor Hem... Dat is een aangename geur voor God. ( Mooi hè, al die verschillende zintuigen, proeven, ruiken...)
In vers 5 lezen we dat als we tot Hem komen ook zelf levende stenen worden. Eerst waren we dood door de zonden, maar nu mogen we weer leven ontvangen door Die Levende Steen. We worden dan gebouwd tot een geestelijk huis, we worden een HEILIG prietserdom, omdat we geheiligd zijn door de Heere Jezus. En wat we mogen doen? Geestelijke offeranden offeren, die aangenaam zijn voor God. Toen we met de kids over de offers van de tabernakeldienst hebben nagedacht, leerden we dat het werk van de Heere Jezus, Wie de Heere Jezus is, dat God daarvan geniet. Dus we gaan leren zingen, we gaan leren om God te prijzen om het werk wat Hij heeft gedaan, maar ook Wie Hij was. Het lied van A tot Z is Hij de hoogste Heer is ook zo'n heerlijk lied om God te prijzen.
In vers 6 lezen we dat er al in de Schrift stond dat God een Hoeksteen zou geven. Een Hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En dat wie in Hem gelooft, niet teleurgesteld zal zijn.
Vers 7: We zijn dierbaar voor Hem. ( vs 7 en 8. Degenen die niet tot de Levende Steen komen ergeren zich aan Hem en stoten zich aan Hem.)
Vers 9: Maar we zijn  een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat zijn onze namen. En we mogen de lof van God verkondigen, zoals ook al stond in vers 5. We mogen vertellen dat we uit de duisternis van onze zonden zijn getrokken tot Hem, Het Licht!
Vers 10. Eerst waren we niet zijn volk, maar nu heeft Hij zich over ons ontfermt.

Wat is het heerlijk om bij Hem te komen, vanuit onze donkerheid, door onze zonden, door de pijn die er is in deze wereld. Wat is het heerlijk om rust te vinden bij Hem, de Levende Steen, Hij is er en Hij blijft!
Uitgenodigd aan de maaltijd...- leesrooster en gezinsmoment

We waren begonnen om met de kids na te denken over bruiloften en feesten. Wat kijk je dan uit naar een feest. En op het feest gaat het vaak om samen eten. En het meest bijzonder lijkt het ons om aan tafel te zitten bij de Heere Jezus. Daarom gingen we samen kijken naar de verhalen waarop Jezus eet met de mensen.

We lazen van:
De wonderbare spijziging - Mattheus 14: 13-2, Markus 6: 30-44, Markus 8: 1-9
De maaltijd in Bethanie - Mattheus 26: 6-13
Bij Simon in Bethanie: Markus 14: 1-11, Lukas 7: 36-50
Jezus en Zacheus - Lukas 19: 1-10
Het laatste paasfeest - Lukas 22: 7- 13
De instelling van het Heilig Avondmaal - Mattheus 26: 26-30, Markus 14: 22-26, Lukas 22: 14-23
De Emmausgangers - Lukas 24: 13-35
De verschijning aan de elf apostelen - Lukas 24: 36-49
De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias - Johannes 21: 1-25

Op zondag lazen we bij het eten uit Handelingen 2: 37-47. Het was deze zondag ook de dag waarop we het Heilig Avondmaal vierden in onze kerk. We praten er samen over waarom de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld heeft. Zodat we er aan herinnert worden dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zelfs Zijn leven voor ons wilde geven. In Handelingen 2: 42 lazen we dat de gemeente volhardende was in de breking van het brood en de gebeden. In vers 46 lezen we dat ze zelfs dagelijks samen waren en het brood braken. We mogen er ook elke dag aandenken dat Hij van ons houdt! Voor deze keer had ik een eierkoek op hun bord neer gelegd. Ik liet ze er een stukje vanaf breken. Zo is het lichaam van de Heere Jezus eigenlijk ook gebroken. Kapot gemaakt, omdat Hij onze zonden op zich wilde nemen. Hij wilde de straf dragen en de dood ingaan voor onze zonden. Daarna staken ze het in hun mond. We mogen het niet alleen zien dat Hij zoveel van ons houdt, maar we mogen het ook proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. ( 1 Petrus 2:3) En natuurlijk is het gewoon brood of gewoon een eierkoek, maar daarbij mag je wel onthouden/ bedenken dat Hij van ons zo lief heeft en ons zo ontzettend graag wil vergeven.

We zongen nog het lied: Breng ons samen. Daarna gingen we samen naar de kerk. Een feest. Wat heerlijk dat we samen met de gemeente mochten zien hoe we in praktijk brengen wat de Heere Jezus ingesteld heeft.Deze dag maakten we er een extra feestelijke dag van met wat extra werk aan het diner en de lunch en wat extra's bij de koffie. Wat zal het een feest zijn in de Hemel als we samen Zijn liefde mogen zien, proeven en smaken en genieten. Ik kijk er naar uit! Jullie ook?

woensdag 19 november 2014

Uitgenodigd op de bruiloft...- Gezinsmoment


We keken er met elkaar naar uit. De bruiloft van onze neef! In de zomer waren we al wezen kijken in hun leuke huisje. En toen nodigden ze ons uit op het bruiloftsfeest. De kaart kwam... We begonnen aan de voorbereidingen. Vrij vragen op school, we dachten na over feestelijke kleren, een kado.... Wat hebben we er naar uitgekeken. Blij dat we waren toen we eindelijk kleren hadden, modeshow gelopen... Afspraak bij de kapper gemaakt... En toen... eindelijk was het zover! De dag!

Eindelijk mochten we naar de kapper, onze nieuwe kleren aan... We reisden naar het midden van het land en daar ontmoeten we onze neef met zijn prachtige bruid!
We gingen mee naar de kerk, vierden samen met hen het feest... Wat heerlijk om mee te mogen genieten als God twee mooie mensen samen brengt!

En na deze feestelijke dag, vroeg ik aan God wat ik met de kinderen mocht bespreken. We lezen nu over de Koningen van Israël nadat we over de regering van God hadden nagedacht. Toen vond ik een boekje over " Je bent een prinses" . Daarin stond het verhaal van de koninklijke bruiloft. Dat werd het!

Eerst praatte ik met de kids over de koningen van Israël. We hadden het over koning Saul, koning David, koning Salomo, koning Achab...  Er waren koningen bij die God dienden, maar ook die dat niet deden. En Wie was eigenlijk de Koning van Israël? De Heere God!

Ik vertelde van de uitnodiging die we gekregen hadden voor de bruiloft. We hadden het over de voorbereidingen en hoe fijn het was...

Toen vertelde ik het verhaal van de Koninklijke bruiloft, uit Mattheus 22. De mensen hadden geen zin om vrij te vragen, ze hadden andere dingen te doen...

Tussendoor vroeg ik : Wat vind je daarvan?  Met in hun achterhoofd alle feestelijkheden van afgelopen week , was dat niet te begrijpen dat mensen dat kunnen zeggen.

Ik vertelde verder over de knecht die met de bruiloftskleren weer terug kwam bij de Koning. De koning was teleurgesteld. Maar Hij zei: Ga naar de stegen en buitenwijken en dwing ze in te komen. Zwervers, mensen met weinig geld kregen toen een bruiloftskleed en gingen naar het feest! Wat waren ze blij!

We dachten aan de prachtige kleren die we aan hadden op de bruiloft van onze neef! Schoon en mooi en netjes. Weet je dat we van God ook een mooi kleed krijgen? Zo mooi, geen vlekje of rimpel? Zo mogen we op Zijn feest komen!

Wat is het belangrijk om op een bruiloft er netjes uit te zien. Er was ook iemand op het feest die geen bruiloftskleed aan had. De Koning vroeg waarom hij dat niet aan had. Hij had niets te zeggen. Hij werd naar buiten gebracht. Zonder bruiloftskleed ben je niet welkom.

Zo moeten ook wij wel het kleed van vergeving willen ontvangen. Dan zijn we rein en bekleed met het mooie kleed!

Op tafel zette ik een kaarsenstandaard. Daaromheen wond ik tule. Dat herinnert ons aan het kleed van gerechtigheid wat God ons aanbiedt. Willen we het aantrekken?

De hele week lezen we of in de kinderbijbel of in de gewone Bijbel over bruiloften en feesten:
De Koninklijke bruiloft - Mattheus 22
De verloren Zoon die ook een mooie kleed om kreeg...
De bruiloft in Kana... Als Jezus op de bruiloft is, is het een feest! En is er genoeg!
De 5 wijze en 5 dwaze meisjes... Is onze lamp brandend? We zorgen ervoor dat de kaarsjes kunnen branden s avonds... We willen onze lampen van lezen uit de Bijbel en met God praten ook brandend houden...

Deze week is het ook voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Eigenlijk past dat er ook weer bij. We gaan verder met de maaltijden die de Heere Jezus houdt bij mensen... Daarover volgende keer misschien meer...zondag 16 november 2014

Bijbelstudie over 1 Petrus 1 - 1 Petrus 1:13-25

Deze weken hebben we nagedacht over het volgende stukje van 1 Petrus 1: 13-25. Lees hier de Bijbelstudie over 1 Petrus 1:1-12


1 Petrus 1: 13-25

Verstandig en nuchter hopen op de genade van God...
vs 13: Petrus wekt ons op om verstandig en nuchter te zijn en te hopen op de volkomen genade van God, die we ontvangen als we de Heere Jezus zien. We hebben het werk van de Heere Jezus gezien! Hij kwam naar deze aarde. Daar denken we aan met kerst. We kijken verder naar het werk van de Heere Jezus. Wat heeft Hij laten zien dat Hij van ons houdt! Toen Hij op de bruiloft van Kana was,( het eerste werk wat Hij liet zien) liet Hij zien dat Hij weet wat we nodig hebben, maar ook in de andere ontmoetingen liet Hij zien dat Hij ons behoudt op t oog heeft. Hij nam onze zonden zelfs op zich! Toen Hij in de hof van Getsemanee was, zag Hij de drinkbeker met onze zonden. Hij wilde Hem drinken, hoe moeilijk t ook was... Als we het werk van de Heere Jezus zien worden we verstandig en nuchter en hopen we op de volkomen genade van God. Het werk van de Heere Jezus was genoeg. Door Zijn werk kan Hij ons Zijn genade en vergeving geven.


Heilig, wat houdt dat in...

vs 14 We mogen gehoorzame kinderen zijn. Niet zoals eerst; vol met dingen uit deze wereld die we eerst belangrijk vonden. vs 15: De Heere Jezus heeft ons zelf geroepen, Hij is heilig! Ook wij worden heilig in al onze wandel! vs 16: Het is ook een opdracht! Zijt heilig, want ook God is heilig! vs 17: Een voorbeeld van heiligheid is dat we niemand veroordelen! Ook God oordeelt ons niet. We mogen God aanroepen als onze Vader. Hij oordeelt ons niet en zo moeten wij ook doen zo lang we hier op aarde wonen. vs 18:En hoe gaat dat, heilig zijn? Hoe gaan wij dat leren? We zijn niet verlost door allerlei goede werken of door ons aan de wet te houden. Maar, vs 19: door het dierbaar bloed van de Heere Jezus. Hij heeft voor ons betaald.
Dus bedenk dat als je aan het "veroordelen" bent. Ik ben ook vrij door het bloed van de Heere Jezus! Ik wordt ook niet meer veroordeeld!

vs 20: De Heere Jezus heeft Zich nu geopenbaard. En toch was Hij er al, voor de schepping. Maar nu mogen we Hem zien, omdat dat nodig is voor ons.
vs 21: We mogen door de Heere Jezus in God geloven, God heeft de Heere Jezus opgewekt uit de dood en God heeft de Heere Jezus heerlijkheid gegeven. Ons geloof en hoop is daarom op God. We mogen op Hem hopen! Want Hij heeft de straf gedragen! vs 22: Onze zielen zijn gereinigd doordat de Heere Jezus gehoorzaam is geweest. En zo leert Hij ons door zijn Geest, broederlijke liefde. Met een gereinigd hart kunnen we elkaar liefhebben en worden we daartoe opgeroepen. 
Heere God, we zijn rein, door de Heere Jezus en zo mogen we de mensen om ons heen ook lief hebben, omdat de Heere Jezus ons liefheeft!Leef! Want Gods Woord is blijvend!
vs 23: We zijn opnieuw geboren, niet om opnieuw te sterven, maar om te leven! Want de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is de Levende. En wij zijn van Hem. Dat kan door het eeuwig blijvende woord van God! De Woorden van de Levende Jezus gaan nog met ons mee.
vs 24: We zijn net als gras en onze schoonheid is als een bloem, het gras is verdort en de bloem is afgevallen, het gaat niet om onze schoonheid, om alle tijdelijke dingen, vs 25: maar het gaat om het Woord dat blijft tot in eeuwigheid! Dat Woord is onder ons verkondigd! Geniet van dat Woord! Dat staat overal boven. Boven ziekte, boven zorgen!

Samenvattend
God, leert U mij om Heilig te zijn, niet te oordelen. U doet dat ook niet bij mij. De Heere Jezus heeft met Zijn bloed de straf gedragen. Nu is er geen veroordeling meer. Ik mag leven vanuit Uw Woord! En daarvan genieten...

Soms een beetje spannend om zo'n gebed te bidden. God zal situaties geven, zodat je leert om niet te oordelen. Maar Hij houdt je vast!


donderdag 13 november 2014

De vrouw en haar verantwoordelijkheid

Twee keer in een jaar komen we met de vrouwen van onze gemeente samen om toegerust te worden. Het is een erg gezellige morgen, waarbij we bij binnenkomst verrast worden met een gezellig aangeklede zaal, bakje koffie met eigen gebakken lekkers en doen we vaak nog iets creatiefs met elkaar of iemand geeft een mini- workshop... Daarna wordt de morgen geopend en leidt een spreker een onderwerp in.  Deze morgen ging over " De vrouw en haar verantwoordelijkheid".

We lazen uit de Bijbel het gedeelte van Mattheus: Ziet de maagd zal zwanger worden en ze zal een Zoon baren en zijn naam Emmanuel noemen, God met ons. God gebruikt hier een maagd. Een jonge vrouw voor Zijn plan!

De inleider ( zelf een man) startte met het mooie boek van Elizabeth George. Een vrouw naar Gods hart. Hij had het gelezen met veel bewondering. Wat hebben jullie een veelzijdige en mooie taak: zachtmoedig, onderdanig, geduldig, enz... Een mooi boek. En we kunnen echt ons best doen om zo te zijn. Maar het belangrijkste is om te weten dat God naar ons toekomt in Zijn liefde.Hij is onze vreugde! Leven met Christus is onze eerste verantwoordelijkheid!

We keken naar een paar vrouwen uit de Bijbel:
* Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus: Dat is je eerste verantwoordelijkheid. Aan Zijn voeten en van Hem leren!
* De Samaritaanse vrouw was elke keer op zoek naar andere mannen met wie het beter zou gaan. Ook dat kon haar niet vervullen!  Wat vervulde haar wel? Putten uit de bron van Levend water...
* Nog een Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wat deed ze op de bruiloft van Kana toen er geen wijn meer was? Ze vertelde aan de Heere Jezus wat er mis was. Niet met een omhaal van woorden. Ze zei alleen: De wijn is op. Laat de mogelijkheden aan God over! Hij is zo creatief! Hij bedenkt Zijn oplossing. Wij zijn vaak geneigd om zelf alvast met oplossingen te komen. Maar kijk in de Bijbel en zie wat Hij heeft gedaan. Laat de mogelijkheden aan Hem over! Soms zegt Hij alleen: Ik ken je en ik weet waar je woont! Ik heb je lief met een eeuwige liefde! Ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten!
 En misschien denk je ik kan het niet. Voor mij kan het niet. Ik kan er niet aan voldoen. Dan zit je net als de mensen uit de tijd van de Heere Jezus, onder een juk. Het juk van de Farizeeën. Dat is zwaar. Je doet het nooit goed! Maar dan mag je met je juk naar de Heere God gaan. Zijn juk is zacht! Hij vergeeft, Hij helpt, Hij staat naast je!

Wat kan het heerlijk zijn als je de aanwezigheid met God ervaart. Maar wat gebeurde er nadat de Heilige Geest op de Heere Jezus was uitgestort bij Zijn doop? Hij werd door de Geest in de woestijn geleid. Zo kan het ook met ons zijn. Nadat we de Heere Jezus hebben ontmoet komen we in de woestijn. En ook daar is God bij ons. Maar we worden wel verzocht. Door de duivel. Op verschillende terreinen van ons leven.
* Kan je van die stenen broden maken? De duivel wil dat je niet meer afhankelijk bent van God.
* Een andere keer gaat het om hoogmoed... Spring er van af...
* Weer een andere keer over verleiding. Alle koninkrijken in je bezit hebben.Wat verleidt ons? Bij mannen is dat vaak seksuele verslaving, Maar bij vrouwen kan het vaak zijn net als bij die Samaritaanse vrouw steeds zoeken naar een andere betere man? Wees alert op die verleiding. God wil je helpen en leren hoe je je relatie met elkaar kunt verdiepen.
Al die verzoekingen mogen we aan Hem geven. Hij is met jou verzocht. Hij gaat jou leren wat bij Hem hoort.

Als gemeente mogen we er zijn voor elkaar! Investeer in elkaar. Het is belangrijk dat je omgang met je man goed is, maar ook als gemeente moeten we in elkaar investeren. Elkaar respecteren en genieten van de verschillende kwaliteiten. Complimenteer elkaar! ( wordt vaak te weinig gedaan!) Als je een compliment krijgt zie het dan als een bloem en geef die bos met complimenten s avonds aan God!( Corrie ten Boom)

Nog even over verantwoordelijkheden. Nu een man: Jozua. Hij was een geweldige leider. Hij kende veel strategieën om te vechten. Maar hij kreeg de eenvoudige opdracht om 7 dagen rondjes te lopen rond de stad Jericho. Wachten op Gods tijd is moeilijk, maar Jozua deed het en de overwinning kwam! Wacht op de tijd die God geeft! Wees Hem gehoorzaam!

Vrouwen hebben een belangrijke taak in de gemeente. Ze voelen soms haarfijn aan waar het niet goed is. In de brieven die Paulus schreef lezen we vaak aan het eind dat hij de vrouwen groet die mee hebben gestreden in de gebeden.  Leg niet de nadruk op de fouten, maar op God die er dwars doorheen werkt! Verspreidt zelf warmte en wees niet alleen de thermostaat die laat zien wat er mis is.

En wat zal het straks heerlijk zijn in de hemel. Dan komen we tot de volle ontplooiing. Wat kan je daar soms naar uitkijken! Daar krijgen we een nieuwe naam, een naam die past bij wie wij zijn...

In groepjes gingen we uit elkaar om wat vragen/ stellingen te bespreken. Een van de stellingen was: Wat is je eerste verantwoordelijkheid:
a. omgang met God
b. omgang met je gezin
c. omgang met je gemeente

Voor ons was het wel duidelijk: a omgang met God. Ik was heel benieuwd hoe anderen daar hun invulling aangeven... Op de een of andere manier "lukte"het niet om daar over te praten. Dus die vraag blijft bij mij nog een beetje hangen. Hoe doen jullie dat? Ik ga vaak lekker wandelen of tijdens het huishouden leg ik de Bijbel open en lees ik af en toe een stukje en praat er over ( in m'n gedachten) met God. En jullie, hoe vullen jullie dat in? Lijkt me fijn om een heleboel tips erbij te hebben!

Tot slot samen nog liederen gezongen:
Jezus open mijn oren...
Bron van zaligheden...
Maak ons tot een stralend licht...

Nog even nagenieten...

zaterdag 8 november 2014

Het Woord van onze God houdt eeuwig stand... en over betrouwbaar zijn...- Bijbelse leermomenten met kids...

Ik hou van Thema's. Om er samen over te lezen, samen over te zingen, samen over te praten, samen iets te bekijken, creatief bezig te zijn... Vaak begint het thema, n.a.v. een preek of een lied. ( Deze keer door de herfst en hervormingsdag) Dan ga ik erbij bedenken welke Bijbelverhalen erbij passen, welke liederen en gesprekjes komen dan vanzelf...

Deze week hebben we nagedacht over "Het Woord van onze God houdt eeuwig stand". We begonnen deze week met te kijken naar een bloemstukje wat ik gemaakt had, n.a.v. het lied "In de herfst verdort het gras". Een "bloemstukje"met gras en met bloemen (steranijs), een mok bij met herfstspulletjes er in. Herfst is: Warme chocomel en / of een mok soep. In de mok had ik een stokje als lepel en wat hazelnootjes, herfstblaadjes. Herfst dus...
Ik liet het bloemstukje zien aan de kids. En vroeg wat aan het woord van onze God herinnert. Dat was de steen. Gods Woord houdt eeuwig stand. Deze tekst staat ook in 1 Petrus 1: 24 en 25

We zongen het lied:

In de herfst verdort het gras
de bloemen vallen af
en de vogels die er waren
vliegen naar een ander land
Maar t Woord van onze God
Het Woord van onze God
Het Woord van onze God houdt eeuwig stand

t Is de rots waarop wij bouwen
wij bouwen niet op zand
Wie het Woord van God vertrouwen
zijn veilig in Zijn hand...

We praten over alles wat verdort...Dingen en spullen zijn vaak zo belangrijk voor ons, maar is het blijvend van waarde? Gods Woord wel. Dat blijft! Toen we klein waren, werden we al gedoopt... God en Gods Woord met ons verbonden. Het is altijd met ons meegegaan. Het ging al met onze ouders mee, opa's en oma's... Gods Woord blijft! Eeuwig!

Deze week hebben we gelezen over het Woord dat eeuwig stand houdt. We lazen van de tien geboden op stenen tafelen, van de stenen die herinneren aan de tocht door de Jordaan, van het altaar dat bij de Jordaan was opgericht om de kinderen van Israël eraan te herinneren dat er in Silo een tempel staat. We praten erover wat ons aan Gods Woord herinnert... En hoe we elkaar eraan kunnen herinneren. Maar ook dat je samen met Gods Woord sterk staat. Het Woord van God wordt ook gebruikt bij de geestelijke wapenrusting. En wat is het verhaal met de dwaze en wijze bouwer ook weer een mooie les. Bouwen op de Rots! En de tekst die we geleerd hadden op school: Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die voor altijd blijft...We baden met elkaar en dankten God voor Zijn WOORD, wat in de la ligt... (Daar lag de Bijbel op dat moment) Maar o, wat klonk dat stom! In de la, in je hart zul je bedoelen! En inderdaad Gods Woord berg ik op in mijn hart! Zomaar heerlijk gelachen...

We hadden het over "God houdt Zijn Woord" en "Hij doet wat Hij beloofd"... Maar ook over: Hou jij je aan je woord? Doe jij wat je beloofd? M'n jongste dochter had een verrassing op school. De juf had gezegd dat ze het nog maar niet tegen de ouders moesten zeggen. Ik natuurlijk een beetje proberen... Maar ze vertelde het niet. En ik zei dat ik er ook trots op haar was. Als iemand vraagt om het niet door te vertellen dan ben je "betrouwbaar"als je het ook niet doet. En natuurlijk was ook zij daar weer trots op.

Ook liet God deze week zien dat Hij betrouwbaar is en Zijn Woord eeuwig blijft. Daar schreef ik over in mijn vorige blog.

En kinderen laten je ook een beetje naar jezelf kijken. Dat zie ik als zo'n zegen van God. Zelf dacht ik er ook over na of ik betrouwbaar ben. Ik hoop t! En wat schieten we ook daar in te kort. Dit thema zette me er bij stil om ook in dat opzicht op God te willen lijken. En we vragen het ook samen of Hij dat aspect in ons wil laten groeien...

Nog wat mooie liederen die we zongen:

Wie op de Heer vertrouwen...
Lees je Bijbel...
In de B-IJ- B -E-L, mijn trouwe metgezel...

Nog een leuke over de Bijbel, van de cd "in de wolken"