woensdag 19 april 2017

Klus bidstoeltje en het bidden van de Heere Jezus


Een lang gekoesterde wens voor in huis, was een bidstoeltje. En opeens gevonden. Een opknappertje met leuke extra details. We waren ontzettend benieuwd hoe dat bidstoeltje in de praktijk gebruikt werd, want zaten ze dan tijdens het gebed met de rug naar de preekstoel. Nee, dus. We vonden het op Wikipedia.

Vroeger was het de gewoonte dat iedere parochiaan zijn vaste plaats had in de kerk en zijn eigen stoel had. Rijkere mensen hadden dan ook vaak stoelen versierd met fluweel of bladgoud. Meestal had een gelovige ook twee stoelen: één om te zitten en de andere, voor hem, om te knielen.

Naar aanleiding van deze nieuwe aanwinst dachten we na over het gebed. We lazen uit de Bijbel over de Heere Jezus die zoveel tijd nam om met Zijn Vader te spreken. Dat kunnen we lezen in deze Bijbelgedeelten :

Lukas 3: 21
Lukas 5:16
Lukas 6:12
Lukas 9:18
Lukas 9: 29
Lukas 10: 21
Lukas 22: 17
Lukas 22: 41
Lukas 23: 34
Lukas 23: 46

Ook dachten we dieper na over het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Op een label schreven we waar de Heere Jezus voor bidt. Hoe bijzonder! Te weten dat Hij voortdurend voor ons bidt.


Jezus bidt of we Hem mogen leren kennen, dat God ons beschermd, dat we 1- zijn, dat Hij dichtbij ons wil zijn, dat Zijn liefde in ons is.

En is dat niet iets wat we elke dag, voortdurend nodig hebben?vrijdag 14 april 2017

Goede vrijdag...

Goede Vrijdag...

Ergens kwam ik dit gedicht (zie hieronder)  tegen. Zo mooi hoe het verwoord staat wat Goede Vrijdag betekent. Zelf maakte ik een kruis, een doornenkroon (pijnlijk) en hing ik een kleed aan het kruis. Het gedicht hing ik er achter.

Goede Vrijdag...
Wat een ruil, wat een liefde!

Ik droeg voor jou een doornenkroon,
Ik kroon jou met Mijn liefde en trouw. (Psalm 103:4)

Ik werd bespuwd en bespot,
Mijn woorden voor jou zijn altijd vol troost en bemoediging.

Ik werd afgewezen, tot in de dood,
zodat jij door je hemelse Vader wordt aangenomen als Zijn geliefde kind!

Ik werd door God verlaten,
Ik zal jou nooit in de steek laten en altijd bij je zijn.
(Ef.1:6, Hebr.13:5)

Ik droeg de straf voor jouw zonden.
Ik vergeef jou voor de volle 100%, en reinig jou met Mijn bloed.

Ik werd gegeseld en droeg de wonden,
zodat jij genezen mag zijn. (1Joh.1:7, Jes. 53:4,5)

Mijn kleding werd Mij afgenomen, en Ik stierf naakt aan het kruis.
Ik werd één gemaakt met jouw zonde.
Ik bekleed jou met de kleren van Mijn redding,
en omhul jou met de mantel van Mijn gerechtigheid.
(Jes.61:10, 2 Kor.15:21)

Ik overwon de dood,
Ik geef jou eeuwig leven,
nieuw leven; Ik leef in jou!
Jij mag nu delen in al Mijn zegeningen. (2 Kor.5:15,17, Ef.1:3)

Dit alles deed Ik voor jou,
omdat Ik oneindig veel van je hou!

(Marc.15:34, Joh.19:2,3,2324)

zaterdag 8 april 2017

Gebed voor liefde voor God

Herken je dat? Je hebt helemaal geen verlangen om contact met God te hebben. En voor je idee moet je wel dat verlangen hebben...

Ik had een gesprek met iemand over dit onderwerp. Tijdens een stille tijd moment met een van de kinderen lazen we deze tekst uit 
2 Thessalonicensen 3:5 - Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

We mogen zelf aan God vragen om liefde voor Hem! En Hij is het die onze harten richt tot de liefde van God. 

Zijn er mensen in je omgeving die Zijn liefde nog niet kennen? Bid voor hen tot God en God Zelf zal hun harten richten tot liefde voor Hem!