donderdag 1 februari 2018

Emmaus wandeling - Tijd met God en vrienden!


Een vriendin maakte me attent op een artikel over de Emmaus wandeling.

Hier vind je meer info over de emmauswandeling

Het is een nieuwe manier van wandelen geworden. We kiezen een bijbelgedeelte en  denken er samen over na. Niet altijd wordt alles duidelijk, maar dat laten we soms even rusten en komt misschien later. Soms sluiten we af met gebed, maar soms was de wandeling al een gebed.

Aangemoedigd om het ook te doen? Of doen jullie het al? Hoe zijn jullie ervaringen?  Of nog een andere manier? Lijkt me fijn om te horen!

woensdag 4 oktober 2017

Te oud om te leren?

Een van onze kinderen zit net op het voortgezet onderwijs. Op de basisschool was leren niet zo moeilijk. Als hij het een keer over keek, wist hij het wel. Nu is dat toch anders en natuurlijk helpen wij hem erbij. Ook van school krijgen we tips hoe we kunnen helpen. En het gaat steeds beter! We schrijven het geleerde op, we maken er een liedje van, we stampen en leren. En zo leren we om te leren. En af en toe zuchten we, omdat het zoveel lijkt...

Ik moest er aan denken toen ik naar een preek in de kerk zat te luisteren. Daar krijgen we ook leerstof aangeboden. En vaak denken we dat we het na een dienst moeten begrijpen. Als dat niet zo is, zuchten we. Maar ook hierin zullen we moeten leren om te leren. Willen we echt Gods Woord, het Bijbelgedeelte ons eigen maken, dan moeten we daar ons best voor doen. En gelukkig hebben we daar een Helper bij! De Heilige Geest wil ons Gods Woord verduidelijken, als we Hem daar om vragen. Maar we mogen ook elkaar aanmoedigen!

We kijken even af bij onze zoon die moet leren. Maak aantekeningen van de preek,  zing een lied wat je er aan herinnert, herhaal het nog eens, maak er een tekening bij... En maak je zo Gods Woord eigen...

Ook in de Bijbel lezen we een aanmoediging om Gods wil te leren kennen. Paulus bidt voor de Kolossenzen of ze vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. De Heilige Geest geeft die wijsheid en dat inzicht. Dan zullen ze leven zoals het past bij de Heere, ze zullen vruchten dragen en de kennis van God zal groeien en ze zullen kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 1:9-11

We zijn nooit te oud om te leren! 😉

dinsdag 19 september 2017

Geloven met kinderen in de klas!

Sinds de zomervakantie geef ik les in groep 1. Twee daagjes. Ik geniet er enorm van. Waarom? Vooral om samen te vieren dat God ons ziet en kent. En bij kinderen gaat dat zo heerlijk natuurlijk...

Vandaag dachten we met elkaar na over Abram. Geroepen door de Heere God om naar een ander land te gaan wat God zou wijzen.

Samen met de kinderen gepraat over hoe God met ons praat! Door de Bijbel. Hoe bijzonder is dat, dat de grote God ons iets wil vertellen.

Daarna vertelde ik het verhaal over Abram die echt luistert naar God en gaat. En dat God weer zegt dat dit het land is voor Abram en zijn kinderen. Dat Abram een offer brengt en God dankt. Wanneer danken wij? Zo vaak op een dag! Vandaag regelmatig terug gedacht aan Abram die God dankte en een offer bracht.

Wauw, wat is het fijn en bemoedigend om met kinderen te werken. Elke keer weer samen beseffen hoe Goed de Heere is!

zondag 3 september 2017

Nieuwe hobby - Creatief in de Bijbel

Al een poosje ben ik bezig met handletteren en regelmatig keek ik naar Bijbeljournaling. Erg fijn om creatief bezig te zijn met de Bijbel. Voor mijn verjaardag kreeg ik veel accessoires om aan de slag te gaan in de schrijfbijbel. Vandaag een inkijkje!

Met de bijbeltekst die centraal stond in de kerk aan de slag gegaan.

Hooglied 2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen

Op internet zocht ik op hoe de Roos van Saron eruit zag. We hoorden in de preek over Zijn schoonheid, Zijn kleur en Zijn geur. Zo is ook Christus. Alles aan Hem is begeerlijk. De bloemen tekende ik in de Bijbel.
Met de kids dachten we na over de eigenschappen van Christus. Die schreef ik erbij met groen.
We dachten na over de dalen. De Heere Jezus daalde af naar de aarde om bij ons te zijn. Ook als het donker is in het dal. Met zwart kleurde ik rond de bloemen. Ook dan is God erbij!

maandag 12 juni 2017

Bijbelmoment :Corrigeren van elkaar

We zijn er allemaal best goed in. Om elkaar te corrigeren. Corrigeren kan soms wat pijnlijk over komen. Ik weet nog goed dat een van onze kinderen op de kleuterschool zat. Juf was boos, omdat ze niet gelijk geluisterd had en ze moest voor straf even op het stoeltje in de gang zitten. Oh, wat was ze verdrietig omdat ze straf had gehad!
Ik kwam er achter dat ze straf als iets heel akeligs zag. Straf klinkt ook heel akelig. Tijd om uit te leggen wat straf betekent. Straf is geen herinnering om te leren hoe verkeerd je bent geweest, maar een moment om na te denken hoe je het de volgende keer anders zou doen. 
Ik merk dat ik het ook lastig vind als ik gecorrigeerd wordt. Ook onze kinderen vinden het niet altijd leuk als dat nodig is.

Corrigeren in de Bijbel 
Toch lees ik ook in de Bijbel dat het nodig blijft. Bemoedigen, vermanen. Zelfs als je de Heere God kent. Het is ook wel iets waar we niet erg bang voor moeten zijn. Iets wat bij het leven hoort. We mogen elke dag leren.
Als ik lees in de brieven die de apostelen sturen naar de gemeenten, lezen we er vaak in waar ze op moeten letten in de gemeente. Er sluipt zo gauw een zonde in. Laten we elkaar bemoedigen en vermanen om elkaar lief te hebben.
Maar het valt me ook op dat het in liefde gebeurt. Als je de aanhef van de brief bekijkt wordt er veel goeds aan elkaar toegewenst. Er wordt voor de ander gebeden en gedankt.

Lees- en gesprekstips 
* Lees een brief uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld : 1 Thessalonicensen
* 1 Thessalonicensen 1: 1 en 2 :
- Welke woorden worden er toegewenst?
- Wat wordt er voor hen gedaan?
> Op welke manier groeten wij elkaar?
* 1 Thessalonicensen 3: 11-13
- Waar bidt Paulus voor?
> Waar mogen wij voor bidden?
* 1 Thessalonicensen 4: 1-12
- Waar wordt er voor gewaarschuwd en waar worden ze voor bemoedigt.
> Op welke manier waarschuwen wij elkaar? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen.
* 1 Thessalonicensen 5: 23-28
- Hoe wordt de brief afgesloten?
> Wat kunnen we hiervan leren?
* Extra vraag : Waarom is het juist goed als anderen ons corrigeren?  Wat is de bedoeling van corrigeren?

Wat is de Bijbel rijk aan voorbeelden die we in het dagelijks leven kunnen gebruiken!vrijdag 2 juni 2017

Bijbelmoment over de toekomst die God voor ons heeft weggelegd

Een beker melk in schenken en daarna een pak sap schudden in de buurt van die beker... Dat bleek niet zo'n goed idee. Maar we hadden wel een beeldende les...


Verhaal
Ik vertelde aan de kids dat deze morgen anders begonnen was dan ik had gehoopt. Wat een zooitje! De beker met melk was omgevallen in de keuken en ik stond vanmorgen al vroeg de vloer te dweilen. 
Ik pakte de beker. Nou niet echt bruikbaar meer zo. Gelukkig had ik nog een beker die we konden gebruiken!

Doel 
Kijk niet naar de scherven, maar naar de toekomst die God voor ons heeft weggelegd! 

Gesprek 
* Wat zou jij met de beker doen? 
Gelijk in de container mikken... 
> Wat doe jij met de fouten die je maakt? Er nog eens naar kijken? Nog eens voelen? Of jezelf er nog eens aan herinneren dat je zo stom bent. Of met fouten van anderen? 
* Wat denk je dat ik de volgende keer zou doen als ik weer een beker melk heb ingeschonken en een pak sap moet schudden? Zou ik het weer zo dicht bij elkaar doen? 
Nee, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. 
> Wat zouden wij kunnen doen als anderen ons pijn hebben gedaan? Je kan zeggen ik ga nooit meer met iemand spelen, maar dan heb je ook minder plezier.
We praten samen even door over situatie's die er gebeuren kunnen zomaar als je met iemand aan het spelen bent. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. 


Bijbelmoment 
Van de week hadden we samen getekend hoe mooi en goed God alles gemaakt had. Maar dat was niet zo gebleven. Door de zondeval was het mooie kapot. Met een schaar knipten we de kaart in stukken. 
Toch wilde God dat niet zo laten. Hij bedacht een plan. Hij zou zijn Zoon sturen om ons te redden. Hij zou ook verzocht worden, maar Hij zal God blijven gehoorzamen. Hij begrijpt daarom ook zo goed als wij het moeilijk hebben. Dat gebeurde met kerst. Met goede vrijdag denken we eraan dat Hij onze zonden heeft gedragen en ze nu vernietigd zijn. Met Pasen denken we eraan dat Hij zelfs de dood heeft overwonnen. Met Hemelvaart dat Hij een plaats klaarmaakt voor ons en voor ons bidt, ons regeert. Met Pinksteren leren we dat dat allemaal nodig was om ons te redden. Gods Woord wordt duidelijk voor de mensen, ze gaan geloven! Ze durven te vertellen hoe goed de Heere is. God wil onze Helper en Trooster zijn! 
Nog een keer zal de Heere Jezus terugkomen. Dan is Zijn werk helemaal klaar. 
We leggen de puzzelstukjes bij elkaar. Wat een dag zal dat zijn!


Zingen over scherven en iets moois! 
Zit je in het donker
Zing, zing, zingen maakt blij 

Hoe zo'n ongelukje tot een beeldend leermoment kan leiden... 

woensdag 31 mei 2017

Pinksteren, persoonlijk en met de kids

Pinksteren... De uitstorting van de Heilige Geest.
Wat is het werk van de Heilige Geest? Om dat zomaar onder woorden te brengen valt niet mee.

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus vraagt wat we geloven van de Heilige Geest. 
* Hij is samen met God de Vader en de Zoon waarachtig God. 
* Hij is ook aan mij gegeven! Door geloof mogen we in Zijn weldaden delen. 
* Hij troost! 
* Hij blijft eeuwig bij mij! 

Mooi van de Heidelbergse Catechismus is dat er bijbelteksten bij staan om op te zoeken. Mooi om eens te doen in je tijd met God.
Ik ben nogal vergeetachtig en schrijf graag op wat er staat, zodat ik het later nog eens na kan lezen.


Voor onze kids maakte ik dit bijbelleesrooster :


En op de voorkant schreef ik de tekst uit Lukas 11:13. Een belofte dat Hij zijn Geest geeft als we daar om bidden!