woensdag 11 juli 2018

Ergeren...Wie heeft daar geen last van? Aan mensen die anders denken dan we hopen. Aan dingen die anders lopen dan we gehoopt hadden. Aan jezelf omdat je weet dat ergeren niet hoort bij God en je Hem graag echt wil lief hebben. Misschien ergeren we ons zelfs aan dingen in de kerk.


Ergeren was ook voor David niet vreemd. Hij schrijft er een psalm over. Psalm 37. Hij vertelt wat je kan ergeren, maar ook wat je dan moet doen. En wat hebben we daarin wijsheid van God nodig!


Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. (vers 3 en 4)


In eigen woorden:


* Op God vertrouwen. Hij weet alles en weet wat het beste is.


* Het goede doen! De aarde bewonen en trouw zijn in wat je mag doen.


* Ons verblijden in God. En dan nog een belofte erbij : Hij zal U de begeerte van uw hart geven.


Praktische dingen die we onze kinderen en onszelf mogen inscherpen! De psalm gaat nog even verder met praktische adviezen. We zijn niet de enigen die ons ergeren. God begrijpt dat we dat wel eens hebben. Hij wil ons hierin leren en handvatten geven. Wat blijkt daaruit Zijn liefde en zorg voor ons!


Er zijn vast nog meer Bijbelgedeelten die hierover gaan. Ga er naar op zoek en laat je leren!

zondag 29 april 2018

KoningsdagKoningsdag. Een mooie gelegenheid om met je kinderen na te denken over het Koninkrijk van God.


Maak een ‘kijktafel’ over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft!

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte over de Koninklijke bruiloft uit Mattheus 22 :1-14


Gesprekspunten :


* vers 1-4 God is de Koning en nodigt ons uit om bij Hem te komen. Hij biedt ons Zijn vergeving, Zijn liefde, Zijn Hulp, Zijn nabijheid aan. Hij gebruikt daarvoor zijn knechten. Wat doen wij met Zijn uitnodiging?


* vers 5-6 Welke reden hebben deze mensen om niet op de uitnodiging in te gaan. Welke reden hebben wij om te weigeren? Wat verhinderd ons?


* vers 7-10 Hoe is het voor de Koning om te horen dat ze niet willen komen? Wat doet Hij dan en wat kunnen we ervan leren?


* vers 11-14 We hebben een bruiloftskleed nodig. Waar verwijst dat naar? Hebben wij het kleed van vergeving al omgekregen of hebben we het nog geweigerd?


Uitleg kijktafel :


* bestek en glaasje : verwijst naar vers 4. Alles is gereed. Het herinnert ons aan dat God alles klaar heeft. Zijn werk is volbracht.


* brief met uitnodiging : God nodigt ons uit, zie vers 3. Wat doen wij met Zijn nodiging?


* witte stof : verwijst naar vers 11 en 12 over het bruiloftskleed. Hebben wij al het kleed van vergeving nodig en ontvangen?


Verder lezen?


Lees nog meer over het Koninkrijk van God en hoe God als Koning is!


* Over wie de grootste is in het Koninkrijk van God : Mattheus 18:1-12.


* Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, over vergeven: Mattheus 18:23-35.


* Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, over de goedheid van de Heer des huizes en zijn manier van werken: Mattheus 20: 1-16.


* Over de regering van God, als Koning, Zijn sterkte en macht: Psalm 93


Zingen:


Bij U, mijn Koning en mijn God,

Verwacht mijn ziel een heilrijklot;

Geduchte HEER der legerscharen,

Welzalig hij, die bij U woont,

GestaĆ¢g U prijst en eerbied toont.(Psalm 84 :2)

donderdag 1 februari 2018

Emmaus wandeling - Tijd met God en vrienden!


Een vriendin maakte me attent op een artikel over de Emmaus wandeling.

Hier vind je meer info over de emmauswandeling

Het is een nieuwe manier van wandelen geworden. We kiezen een bijbelgedeelte en  denken er samen over na. Niet altijd wordt alles duidelijk, maar dat laten we soms even rusten en komt misschien later. Soms sluiten we af met gebed, maar soms was de wandeling al een gebed.

Aangemoedigd om het ook te doen? Of doen jullie het al? Hoe zijn jullie ervaringen?  Of nog een andere manier? Lijkt me fijn om te horen!

woensdag 4 oktober 2017

Te oud om te leren?

Een van onze kinderen zit net op het voortgezet onderwijs. Op de basisschool was leren niet zo moeilijk. Als hij het een keer over keek, wist hij het wel. Nu is dat toch anders en natuurlijk helpen wij hem erbij. Ook van school krijgen we tips hoe we kunnen helpen. En het gaat steeds beter! We schrijven het geleerde op, we maken er een liedje van, we stampen en leren. En zo leren we om te leren. En af en toe zuchten we, omdat het zoveel lijkt...

Ik moest er aan denken toen ik naar een preek in de kerk zat te luisteren. Daar krijgen we ook leerstof aangeboden. En vaak denken we dat we het na een dienst moeten begrijpen. Als dat niet zo is, zuchten we. Maar ook hierin zullen we moeten leren om te leren. Willen we echt Gods Woord, het Bijbelgedeelte ons eigen maken, dan moeten we daar ons best voor doen. En gelukkig hebben we daar een Helper bij! De Heilige Geest wil ons Gods Woord verduidelijken, als we Hem daar om vragen. Maar we mogen ook elkaar aanmoedigen!

We kijken even af bij onze zoon die moet leren. Maak aantekeningen van de preek,  zing een lied wat je er aan herinnert, herhaal het nog eens, maak er een tekening bij... En maak je zo Gods Woord eigen...

Ook in de Bijbel lezen we een aanmoediging om Gods wil te leren kennen. Paulus bidt voor de Kolossenzen of ze vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. De Heilige Geest geeft die wijsheid en dat inzicht. Dan zullen ze leven zoals het past bij de Heere, ze zullen vruchten dragen en de kennis van God zal groeien en ze zullen kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 1:9-11

We zijn nooit te oud om te leren! šŸ˜‰

dinsdag 19 september 2017

Geloven met kinderen in de klas!

Sinds de zomervakantie geef ik les in groep 1. Twee daagjes. Ik geniet er enorm van. Waarom? Vooral om samen te vieren dat God ons ziet en kent. En bij kinderen gaat dat zo heerlijk natuurlijk...

Vandaag dachten we met elkaar na over Abram. Geroepen door de Heere God om naar een ander land te gaan wat God zou wijzen.

Samen met de kinderen gepraat over hoe God met ons praat! Door de Bijbel. Hoe bijzonder is dat, dat de grote God ons iets wil vertellen.

Daarna vertelde ik het verhaal over Abram die echt luistert naar God en gaat. En dat God weer zegt dat dit het land is voor Abram en zijn kinderen. Dat Abram een offer brengt en God dankt. Wanneer danken wij? Zo vaak op een dag! Vandaag regelmatig terug gedacht aan Abram die God dankte en een offer bracht.

Wauw, wat is het fijn en bemoedigend om met kinderen te werken. Elke keer weer samen beseffen hoe Goed de Heere is!

zondag 3 september 2017

Nieuwe hobby - Creatief in de Bijbel

Al een poosje ben ik bezig met handletteren en regelmatig keek ik naar Bijbeljournaling. Erg fijn om creatief bezig te zijn met de Bijbel. Voor mijn verjaardag kreeg ik veel accessoires om aan de slag te gaan in de schrijfbijbel. Vandaag een inkijkje!

Met de bijbeltekst die centraal stond in de kerk aan de slag gegaan.

Hooglied 2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen

Op internet zocht ik op hoe de Roos van Saron eruit zag. We hoorden in de preek over Zijn schoonheid, Zijn kleur en Zijn geur. Zo is ook Christus. Alles aan Hem is begeerlijk. De bloemen tekende ik in de Bijbel.
Met de kids dachten we na over de eigenschappen van Christus. Die schreef ik erbij met groen.
We dachten na over de dalen. De Heere Jezus daalde af naar de aarde om bij ons te zijn. Ook als het donker is in het dal. Met zwart kleurde ik rond de bloemen. Ook dan is God erbij!

maandag 12 juni 2017

Bijbelmoment :Corrigeren van elkaar

We zijn er allemaal best goed in. Om elkaar te corrigeren. Corrigeren kan soms wat pijnlijk over komen. Ik weet nog goed dat een van onze kinderen op de kleuterschool zat. Juf was boos, omdat ze niet gelijk geluisterd had en ze moest voor straf even op het stoeltje in de gang zitten. Oh, wat was ze verdrietig omdat ze straf had gehad!
Ik kwam er achter dat ze straf als iets heel akeligs zag. Straf klinkt ook heel akelig. Tijd om uit te leggen wat straf betekent. Straf is geen herinnering om te leren hoe verkeerd je bent geweest, maar een moment om na te denken hoe je het de volgende keer anders zou doen. 
Ik merk dat ik het ook lastig vind als ik gecorrigeerd wordt. Ook onze kinderen vinden het niet altijd leuk als dat nodig is.

Corrigeren in de Bijbel 
Toch lees ik ook in de Bijbel dat het nodig blijft. Bemoedigen, vermanen. Zelfs als je de Heere God kent. Het is ook wel iets waar we niet erg bang voor moeten zijn. Iets wat bij het leven hoort. We mogen elke dag leren.
Als ik lees in de brieven die de apostelen sturen naar de gemeenten, lezen we er vaak in waar ze op moeten letten in de gemeente. Er sluipt zo gauw een zonde in. Laten we elkaar bemoedigen en vermanen om elkaar lief te hebben.
Maar het valt me ook op dat het in liefde gebeurt. Als je de aanhef van de brief bekijkt wordt er veel goeds aan elkaar toegewenst. Er wordt voor de ander gebeden en gedankt.

Lees- en gesprekstips 
* Lees een brief uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld : 1 Thessalonicensen
* 1 Thessalonicensen 1: 1 en 2 :
- Welke woorden worden er toegewenst?
- Wat wordt er voor hen gedaan?
> Op welke manier groeten wij elkaar?
* 1 Thessalonicensen 3: 11-13
- Waar bidt Paulus voor?
> Waar mogen wij voor bidden?
* 1 Thessalonicensen 4: 1-12
- Waar wordt er voor gewaarschuwd en waar worden ze voor bemoedigt.
> Op welke manier waarschuwen wij elkaar? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen.
* 1 Thessalonicensen 5: 23-28
- Hoe wordt de brief afgesloten?
> Wat kunnen we hiervan leren?
* Extra vraag : Waarom is het juist goed als anderen ons corrigeren?  Wat is de bedoeling van corrigeren?

Wat is de Bijbel rijk aan voorbeelden die we in het dagelijks leven kunnen gebruiken!