maandag 12 juni 2017

Bijbelmoment :Corrigeren van elkaar

We zijn er allemaal best goed in. Om elkaar te corrigeren. Corrigeren kan soms wat pijnlijk over komen. Ik weet nog goed dat een van onze kinderen op de kleuterschool zat. Juf was boos, omdat ze niet gelijk geluisterd had en ze moest voor straf even op het stoeltje in de gang zitten. Oh, wat was ze verdrietig omdat ze straf had gehad!
Ik kwam er achter dat ze straf als iets heel akeligs zag. Straf klinkt ook heel akelig. Tijd om uit te leggen wat straf betekent. Straf is geen herinnering om te leren hoe verkeerd je bent geweest, maar een moment om na te denken hoe je het de volgende keer anders zou doen. 
Ik merk dat ik het ook lastig vind als ik gecorrigeerd wordt. Ook onze kinderen vinden het niet altijd leuk als dat nodig is.

Corrigeren in de Bijbel 
Toch lees ik ook in de Bijbel dat het nodig blijft. Bemoedigen, vermanen. Zelfs als je de Heere God kent. Het is ook wel iets waar we niet erg bang voor moeten zijn. Iets wat bij het leven hoort. We mogen elke dag leren.
Als ik lees in de brieven die de apostelen sturen naar de gemeenten, lezen we er vaak in waar ze op moeten letten in de gemeente. Er sluipt zo gauw een zonde in. Laten we elkaar bemoedigen en vermanen om elkaar lief te hebben.
Maar het valt me ook op dat het in liefde gebeurt. Als je de aanhef van de brief bekijkt wordt er veel goeds aan elkaar toegewenst. Er wordt voor de ander gebeden en gedankt.

Lees- en gesprekstips 
* Lees een brief uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld : 1 Thessalonicensen
* 1 Thessalonicensen 1: 1 en 2 :
- Welke woorden worden er toegewenst?
- Wat wordt er voor hen gedaan?
> Op welke manier groeten wij elkaar?
* 1 Thessalonicensen 3: 11-13
- Waar bidt Paulus voor?
> Waar mogen wij voor bidden?
* 1 Thessalonicensen 4: 1-12
- Waar wordt er voor gewaarschuwd en waar worden ze voor bemoedigt.
> Op welke manier waarschuwen wij elkaar? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen.
* 1 Thessalonicensen 5: 23-28
- Hoe wordt de brief afgesloten?
> Wat kunnen we hiervan leren?
* Extra vraag : Waarom is het juist goed als anderen ons corrigeren?  Wat is de bedoeling van corrigeren?

Wat is de Bijbel rijk aan voorbeelden die we in het dagelijks leven kunnen gebruiken!vrijdag 2 juni 2017

Bijbelmoment over de toekomst die God voor ons heeft weggelegd

Een beker melk in schenken en daarna een pak sap schudden in de buurt van die beker... Dat bleek niet zo'n goed idee. Maar we hadden wel een beeldende les...


Verhaal
Ik vertelde aan de kids dat deze morgen anders begonnen was dan ik had gehoopt. Wat een zooitje! De beker met melk was omgevallen in de keuken en ik stond vanmorgen al vroeg de vloer te dweilen. 
Ik pakte de beker. Nou niet echt bruikbaar meer zo. Gelukkig had ik nog een beker die we konden gebruiken!

Doel 
Kijk niet naar de scherven, maar naar de toekomst die God voor ons heeft weggelegd! 

Gesprek 
* Wat zou jij met de beker doen? 
Gelijk in de container mikken... 
> Wat doe jij met de fouten die je maakt? Er nog eens naar kijken? Nog eens voelen? Of jezelf er nog eens aan herinneren dat je zo stom bent. Of met fouten van anderen? 
* Wat denk je dat ik de volgende keer zou doen als ik weer een beker melk heb ingeschonken en een pak sap moet schudden? Zou ik het weer zo dicht bij elkaar doen? 
Nee, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. 
> Wat zouden wij kunnen doen als anderen ons pijn hebben gedaan? Je kan zeggen ik ga nooit meer met iemand spelen, maar dan heb je ook minder plezier.
We praten samen even door over situatie's die er gebeuren kunnen zomaar als je met iemand aan het spelen bent. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. 


Bijbelmoment 
Van de week hadden we samen getekend hoe mooi en goed God alles gemaakt had. Maar dat was niet zo gebleven. Door de zondeval was het mooie kapot. Met een schaar knipten we de kaart in stukken. 
Toch wilde God dat niet zo laten. Hij bedacht een plan. Hij zou zijn Zoon sturen om ons te redden. Hij zou ook verzocht worden, maar Hij zal God blijven gehoorzamen. Hij begrijpt daarom ook zo goed als wij het moeilijk hebben. Dat gebeurde met kerst. Met goede vrijdag denken we eraan dat Hij onze zonden heeft gedragen en ze nu vernietigd zijn. Met Pasen denken we eraan dat Hij zelfs de dood heeft overwonnen. Met Hemelvaart dat Hij een plaats klaarmaakt voor ons en voor ons bidt, ons regeert. Met Pinksteren leren we dat dat allemaal nodig was om ons te redden. Gods Woord wordt duidelijk voor de mensen, ze gaan geloven! Ze durven te vertellen hoe goed de Heere is. God wil onze Helper en Trooster zijn! 
Nog een keer zal de Heere Jezus terugkomen. Dan is Zijn werk helemaal klaar. 
We leggen de puzzelstukjes bij elkaar. Wat een dag zal dat zijn!


Zingen over scherven en iets moois! 
Zit je in het donker
Zing, zing, zingen maakt blij 

Hoe zo'n ongelukje tot een beeldend leermoment kan leiden... 

woensdag 31 mei 2017

Pinksteren, persoonlijk en met de kids

Pinksteren... De uitstorting van de Heilige Geest.
Wat is het werk van de Heilige Geest? Om dat zomaar onder woorden te brengen valt niet mee.

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus vraagt wat we geloven van de Heilige Geest. 
* Hij is samen met God de Vader en de Zoon waarachtig God. 
* Hij is ook aan mij gegeven! Door geloof mogen we in Zijn weldaden delen. 
* Hij troost! 
* Hij blijft eeuwig bij mij! 

Mooi van de Heidelbergse Catechismus is dat er bijbelteksten bij staan om op te zoeken. Mooi om eens te doen in je tijd met God.
Ik ben nogal vergeetachtig en schrijf graag op wat er staat, zodat ik het later nog eens na kan lezen.


Voor onze kids maakte ik dit bijbelleesrooster :


En op de voorkant schreef ik de tekst uit Lukas 11:13. Een belofte dat Hij zijn Geest geeft als we daar om bidden!


Met de kids : Spelletje tussendoor


Soms heb je van die korte momentjes waarbij je geen groot spel kunt doen, maar wel eventjes kort iets gezelligs samen.

Op pinterest staan allerlei leuke ideeën met gekleurde snoepjes. Ik had al eerder een soort boekenlegger gemaakt met gespreksonderwerpen. Die kwam nu goed van pas.

Hoe wij het gebruikt hebben?

Nodig :
* zakje met verschillende kleuren snoepjes
* boekenlegger met kleuren en vragen

Spelregels :
* De jongste mag beginnen!
* Van welke kleur snoepjes heb je de meeste?
* Kijk op de boekenlegger welke vraag erbij hoort en beantwoord de vraag.
* Heb je de vraag goed beantwoord dan mag je de snoepjes opeten.
* Bij deze vragen verwachtten we natuurlijk serieuze antwoorden en vragen we soms lekker door... 😉
* Dan mag de volgende een vraag beantwoorden, enz...

Hier een succes voor kids van 9 en 12 jaar en hun mama...dinsdag 30 mei 2017

Bijbelmomenten rond de maandtekst en handen


De maandtekst van de school ging over de Rechterhand van God die gerechtigheid werkt. We waren benieuwd wat Gerechtigheid betekent en naar Gods handen. 

Maandtekst 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Jesaja 41:10

Gerechtigheid 
God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.

Gesprek 
Praat samen over het woord gerechtigheid.
Wanneer geef je iemand een hand. Schrijf het op zodat je het later nog eens terug kunt lezen.
Wat doen wij met onze handen. Schrijf ideetjes op hoe we onze handen goed kunnen gebruiken.

Bijbelteksten over handen 
* 2 Kronieken 30:8:
Geef de Heere de hand!
* Johannes 20: 24-31
Thomas mag de doorboorde handen zien en voelen van de Heere Jezus.
* Psalm 32 :
Gods hand is zwaar. Waarom?
* 1 Kronieken 4: 10
Gebed van Jabez of God Hem rijk wil zegenen en Gods hand met hem is.

Liederen over handen 
* Ik leg mijn leven in Uw handen
* Neem mijn handen
* Parel in Gods handmaandag 15 mei 2017

Bijbelmoment : Vrede


Deze week hadden we herdenkingsdag en bevrijdingsdag. We wilden samen nadenken over vrede. 

Gesprek 
Eerst praten we met elkaar over verdriet wat er was in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over wat ons verdrietig maakt. Ik gaf ze een spijker. Voel maar eens aan de punt. Dat doet pijn.
Nog meer voorwerpen : Een hamer en hout. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de spijker geen pijn meer kan doen?
Oplossing : Sla de spijker in het hout.

De Bijbel erbij 
In het Bijbelgedeelte gaat het ook over zorgen, verlangens. We mogen onze zorgen en verlangens bij God brengen door gebed. Net zoals we de spijkers (zorgen)  met de hamer (het gebed) in het hout (bij God brengen)  slaan. Als we dat doen beloofd God ons vrede.
We lezen Filippenzen 4: 4-9

Aan de slag 
Met de spijkers en hamers gaan we aan de slag. We noemen een zorg die we bij God mogen brengen. Slaan de spijker in het hout. Om de beurt slaan we de spijkers erin. VREDE ZIJ U!

Zingen 
We zingen: Vrede zij u

Verder lezen :
We zoeken naar Bijbelverhalen met het thema Vrede en lezen die de komende week.

woensdag 19 april 2017

Klus bidstoeltje en het bidden van de Heere Jezus


Een lang gekoesterde wens voor in huis, was een bidstoeltje. En opeens gevonden. Een opknappertje met leuke extra details. We waren ontzettend benieuwd hoe dat bidstoeltje in de praktijk gebruikt werd, want zaten ze dan tijdens het gebed met de rug naar de preekstoel. Nee, dus. We vonden het op Wikipedia.

Vroeger was het de gewoonte dat iedere parochiaan zijn vaste plaats had in de kerk en zijn eigen stoel had. Rijkere mensen hadden dan ook vaak stoelen versierd met fluweel of bladgoud. Meestal had een gelovige ook twee stoelen: één om te zitten en de andere, voor hem, om te knielen.

Naar aanleiding van deze nieuwe aanwinst dachten we na over het gebed. We lazen uit de Bijbel over de Heere Jezus die zoveel tijd nam om met Zijn Vader te spreken. Dat kunnen we lezen in deze Bijbelgedeelten :

Lukas 3: 21
Lukas 5:16
Lukas 6:12
Lukas 9:18
Lukas 9: 29
Lukas 10: 21
Lukas 22: 17
Lukas 22: 41
Lukas 23: 34
Lukas 23: 46

Ook dachten we dieper na over het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Op een label schreven we waar de Heere Jezus voor bidt. Hoe bijzonder! Te weten dat Hij voortdurend voor ons bidt.


Jezus bidt of we Hem mogen leren kennen, dat God ons beschermd, dat we 1- zijn, dat Hij dichtbij ons wil zijn, dat Zijn liefde in ons is.

En is dat niet iets wat we elke dag, voortdurend nodig hebben?