maandag 15 mei 2017

Bijbelmoment : Vrede


Deze week hadden we herdenkingsdag en bevrijdingsdag. We wilden samen nadenken over vrede. 

Gesprek 
Eerst praten we met elkaar over verdriet wat er was in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over wat ons verdrietig maakt. Ik gaf ze een spijker. Voel maar eens aan de punt. Dat doet pijn.
Nog meer voorwerpen : Een hamer en hout. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de spijker geen pijn meer kan doen?
Oplossing : Sla de spijker in het hout.

De Bijbel erbij 
In het Bijbelgedeelte gaat het ook over zorgen, verlangens. We mogen onze zorgen en verlangens bij God brengen door gebed. Net zoals we de spijkers (zorgen)  met de hamer (het gebed) in het hout (bij God brengen)  slaan. Als we dat doen beloofd God ons vrede.
We lezen Filippenzen 4: 4-9

Aan de slag 
Met de spijkers en hamers gaan we aan de slag. We noemen een zorg die we bij God mogen brengen. Slaan de spijker in het hout. Om de beurt slaan we de spijkers erin. VREDE ZIJ U!

Zingen 
We zingen: Vrede zij u

Verder lezen :
We zoeken naar Bijbelverhalen met het thema Vrede en lezen die de komende week.

woensdag 19 april 2017

Klus bidstoeltje en het bidden van de Heere Jezus


Een lang gekoesterde wens voor in huis, was een bidstoeltje. En opeens gevonden. Een opknappertje met leuke extra details. We waren ontzettend benieuwd hoe dat bidstoeltje in de praktijk gebruikt werd, want zaten ze dan tijdens het gebed met de rug naar de preekstoel. Nee, dus. We vonden het op Wikipedia.

Vroeger was het de gewoonte dat iedere parochiaan zijn vaste plaats had in de kerk en zijn eigen stoel had. Rijkere mensen hadden dan ook vaak stoelen versierd met fluweel of bladgoud. Meestal had een gelovige ook twee stoelen: één om te zitten en de andere, voor hem, om te knielen.

Naar aanleiding van deze nieuwe aanwinst dachten we na over het gebed. We lazen uit de Bijbel over de Heere Jezus die zoveel tijd nam om met Zijn Vader te spreken. Dat kunnen we lezen in deze Bijbelgedeelten :

Lukas 3: 21
Lukas 5:16
Lukas 6:12
Lukas 9:18
Lukas 9: 29
Lukas 10: 21
Lukas 22: 17
Lukas 22: 41
Lukas 23: 34
Lukas 23: 46

Ook dachten we dieper na over het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Op een label schreven we waar de Heere Jezus voor bidt. Hoe bijzonder! Te weten dat Hij voortdurend voor ons bidt.


Jezus bidt of we Hem mogen leren kennen, dat God ons beschermd, dat we 1- zijn, dat Hij dichtbij ons wil zijn, dat Zijn liefde in ons is.

En is dat niet iets wat we elke dag, voortdurend nodig hebben?vrijdag 14 april 2017

Goede vrijdag...

Goede Vrijdag...

Ergens kwam ik dit gedicht (zie hieronder)  tegen. Zo mooi hoe het verwoord staat wat Goede Vrijdag betekent. Zelf maakte ik een kruis, een doornenkroon (pijnlijk) en hing ik een kleed aan het kruis. Het gedicht hing ik er achter.

Goede Vrijdag...
Wat een ruil, wat een liefde!

Ik droeg voor jou een doornenkroon,
Ik kroon jou met Mijn liefde en trouw. (Psalm 103:4)

Ik werd bespuwd en bespot,
Mijn woorden voor jou zijn altijd vol troost en bemoediging.

Ik werd afgewezen, tot in de dood,
zodat jij door je hemelse Vader wordt aangenomen als Zijn geliefde kind!

Ik werd door God verlaten,
Ik zal jou nooit in de steek laten en altijd bij je zijn.
(Ef.1:6, Hebr.13:5)

Ik droeg de straf voor jouw zonden.
Ik vergeef jou voor de volle 100%, en reinig jou met Mijn bloed.

Ik werd gegeseld en droeg de wonden,
zodat jij genezen mag zijn. (1Joh.1:7, Jes. 53:4,5)

Mijn kleding werd Mij afgenomen, en Ik stierf naakt aan het kruis.
Ik werd één gemaakt met jouw zonde.
Ik bekleed jou met de kleren van Mijn redding,
en omhul jou met de mantel van Mijn gerechtigheid.
(Jes.61:10, 2 Kor.15:21)

Ik overwon de dood,
Ik geef jou eeuwig leven,
nieuw leven; Ik leef in jou!
Jij mag nu delen in al Mijn zegeningen. (2 Kor.5:15,17, Ef.1:3)

Dit alles deed Ik voor jou,
omdat Ik oneindig veel van je hou!

(Marc.15:34, Joh.19:2,3,2324)

zaterdag 8 april 2017

Gebed voor liefde voor God

Herken je dat? Je hebt helemaal geen verlangen om contact met God te hebben. En voor je idee moet je wel dat verlangen hebben...

Ik had een gesprek met iemand over dit onderwerp. Tijdens een stille tijd moment met een van de kinderen lazen we deze tekst uit 
2 Thessalonicensen 3:5 - Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

We mogen zelf aan God vragen om liefde voor Hem! En Hij is het die onze harten richt tot de liefde van God. 

Zijn er mensen in je omgeving die Zijn liefde nog niet kennen? Bid voor hen tot God en God Zelf zal hun harten richten tot liefde voor Hem! 

maandag 20 februari 2017

Momenten over het zaad


Enkele momenten die we hadden rondom het thema ' zaad '...
En ook zo gaaf hoe zulke momenten groeien. 's Zondags ging het over het zaad in de kerk. 's Maandags zag ik een zakje zaad en dacht we gaan het weer eens uitbeelden. Neefje en nichtje waren er ook bij en enthousiast werd er gezocht naar steentjes en erg enthousiast met zaadjes gestrooid. Daarbij moest ik denken aan uitstorten. Zo kwam uitstorten van Gods liefde, bijbelverhaal 2. Zo mooi hoe een thema groeit in je gezin...

Bijbelverhaal 1 
Mattheüs 13:1-9 Gelijkenis van het zaad

Activiteit:
Hart vullen met goede grond ( keukenrolpapier) en steentjes. Daarna water geven en zaadjes zaaien.

Bijbelverhaal 2 
Romeinen 5:1-11 Over Gods liefde die uitgestort wordt in ons hart.

Activiteit :
We kijken naar de zaadjes in het hart, we hadden erg veel gestrooid/ uitgestort en we verbazen ons al over de worteltjes die groeien. God is ook gul met Zijn liefde. We schrijven op het hart welke liefde God in onze harten uitstort. Hij wil onze harten vullen met liefde,  genade, roemen in verdrukking.
We zingen: Heer ik hoor van rijke zegen.

Bijbelverhaal 3 
Mattheüs 13: 24-30 Gelijkenis van het onkruid

Activiteit :
We praten met elkaar over het onkruid. Wat ervaren wij als onkruid?  We willen ze bewust maken dat het goed is om na te denken dat als God tot ons spreekt door Zijn Woord,  de duivel alert is en zaadjes van twijfel strooit of ongeloof of verwarring. Wat is van God en wat niet?

Bijbelverhaal 4
1 Petrus 2:1-3

Activiteit:
Over welk onkruid lees je in dit stukje?  Wat mogen we ermee doen? ( Doe het weg!)
In vers 2 lezen we over onvervalste melk. Wat wordt daarmee bedoeld? ( Gods Woord wat we mogen horen en doen!)
In vers 3 lezen we over het proeven van de goedheid van de Heere.
Kijk naar het hart waar de zaadjes ingezaaid zijn. Het is gegroeid!  Tijd om ervan te proeven!
Elke dag opnieuw mogen we weer nieuwe woorden van God horen. Mag Zijn Woord ontkiemen!  Als we Gods Woord horen en doen zullen we smaken hoe goed God is.

Bijbelverhaal 5
Psalm 72: 16-19

Activiteit :
Wie oren heeft die hore... In Bijbelverhaal 4 mochten we proeven hoe goed de Heere is. In Psalm 72: 16 horen we het ruisen van het koren. We mogen luisteren naar Gods Woord,  maar ook daarvan zingen,  daarvan vertellen.
Zing samen een lied of psalm waarin het gaat over hoe goed de Heere is.

Bijbelverhaal 6
Psalm 22: 31,32

Activiteit :
In het bijbelgedeelte gaat het over het groot maken van God. Bedenk samen waarom God groot is. Leg een blokje neer. Elke keer als we iets vertellen over de grootheid van God,  stapel je er een blokje boven op. Zo wordt God steeds groter!


maandag 13 februari 2017

Geloven met tieners - Dagboek

Onze kids worden groot (9, 12, 15) en daar genieten we van. We zien dat gezinsmomenten meer veranderen in gespreksmomenten rond de Bijbel. Een van de bijzondere momenten vind ik wel om samen de dag af te sluiten. Een mooi dagboek afgestemd op hun leeftijd vind ik fijn. Nu zijn we bezig in: One God,  one plan,  one life van Max Lucado.
Je denkt per dag na over een Bijbeltekst. De tekst wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld en het wordt ook gelijk praktisch gemaakt.
Onderaan staat nog een kopje: think about... Om er nog even over door te denken of door te praten....

Meestal sluiten we af met de vraag: Wat willen we ervan onthouden?  Waar willen we God voor danken?  Dat nemen we mee in gebed!

Dit boek is heel geschikt voor jongens en meiden van 14 jaar of ouder!

zondag 29 januari 2017

Maandtekst februari

Een ideetje om te doen met de maandtekst...

De eerste keer dat we de maandtekst bespreken lezen we het bijbelgedeelte waar de tekst in staat. Daarna lezen we stukjes uit de Bijbel die met het onderwerp te maken hebben. Deze keer willen we opschrijven wat we lezen en waar we voor bidden deze maand.
We maakten een soort flyer,  die we in de Bijbel stoppen met op de voorkant de maandtekst.


 Aan de binnenkant ruimte om op te schrijven wat we deze maand gelezen en geleerd hebben.


Op de achterkant plek voor de gebedspunten van deze maand. Mooi om er een maand voor te bidden en te kijken of gebedspunten veranderen in dankpunten.
Ook plaats voor een gebed wat past bij de maandtekst,  waarin we God vragen om groei in ons leven.
En ruimte om mooie verzen en liederen op te schrijven.

Een ideetje om te delen...