woensdag 11 juli 2018

Ergeren...Wie heeft daar geen last van? Aan mensen die anders denken dan we hopen. Aan dingen die anders lopen dan we gehoopt hadden. Aan jezelf omdat je weet dat ergeren niet hoort bij God en je Hem graag echt wil lief hebben. Misschien ergeren we ons zelfs aan dingen in de kerk.


Ergeren was ook voor David niet vreemd. Hij schrijft er een psalm over. Psalm 37. Hij vertelt wat je kan ergeren, maar ook wat je dan moet doen. En wat hebben we daarin wijsheid van God nodig!


Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. (vers 3 en 4)


In eigen woorden:


* Op God vertrouwen. Hij weet alles en weet wat het beste is.


* Het goede doen! De aarde bewonen en trouw zijn in wat je mag doen.


* Ons verblijden in God. En dan nog een belofte erbij : Hij zal U de begeerte van uw hart geven.


Praktische dingen die we onze kinderen en onszelf mogen inscherpen! De psalm gaat nog even verder met praktische adviezen. We zijn niet de enigen die ons ergeren. God begrijpt dat we dat wel eens hebben. Hij wil ons hierin leren en handvatten geven. Wat blijkt daaruit Zijn liefde en zorg voor ons!


Er zijn vast nog meer Bijbelgedeelten die hierover gaan. Ga er naar op zoek en laat je leren!

1 opmerking:

Leuk dat je m'n blog hebt gelezen! Je reactie is van harte welkom!