zaterdag 17 december 2016

Advent (4)- Ontmoeting met het Kind

In deze tijd van het jaar kijken we terug naar het snel -voorbij -gevlogen jaar. Ik keek terug naar foto's van onze ontmoetingen met God als gezin en maakte er een filmpje van. Bijzonder om terug te kijken. De boekenlegger met de tekst van het nieuwe jaar, het vieren van het Pascha,  maandteksten leren, dankdag vieren, bloemstukjes nav een preek...

Filmpje van onze momenten rond de Bijbel.

We bekeken samen het filmpje. Weten jullie nog meer momenten waarin je een ontmoeting had met God? Mooi om te horen!  Zelfs de catechismus werd genoemd. Ze gaan deze weken nog meer bedenken wat we in het afgelopen jaar geleerd hebben. En welke leuke en mooie momenten we gehad hebben. Op oudjaarsdag willen we het samen bekijken. Ze zijn erg enthousiast en bekijken welke foto's er de moeite waard zijn voor het filmpje.

Deze week komen we regelmatig bij elkaar in de kerk en op school en thuis om samen na te denken over personen uit de Bijbel die het Kind ontmoeten.
Dat wordt het nieuwe thema in het boekje van Advent. We tekenen en schrijven over deze ontmoetingen. Hoop jullie nog foto's te laten zien...

Tot slot zongen we een lied waarin de Namen van Het Kind mooi worden uitgelegd. Past goed bij onze maandtekst!Hele fijne week met ontmoetingen met het Kind dat geboren is!


dinsdag 13 december 2016

Advent (3)- Want een Kind is ons geboren...Een tekst die veel geciteerd wordt in de adventstijd is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5


In Jesaja 11:1 gaat het over de afgehouwen tronk, over een Rijsje dat daaruit voortkomt en over een Scheut uit Zijn wortelen dat Vrucht voortbrengt. Dat Rijsje en die Scheut is het Kind dat geboren is. Op de afgehouwen tronk leggen we een dadeltakje ( verwijst naar Vrucht) met een takje ( de wortel) en een takje buxus. Daaraan vast een label met de namen van het Kind. In het vaasje zetten we mooie bloemen. Ik heb gekozen voor witte bloemen omdat de Heere Jezus rein was, zonder zonde.

We lezen de tekst uit Jesaja 5:9. God wil Zijn Naam verbinden met onze naam. Daarom ligt het takje op de afgehouwen tronk. Met de doop denken we daar ook aan.

De eerste Naam: Wonderlijk… Weten jullie een verhaal waar de Heere Jezus een wonder deed? We lezen het verhaal samen! En bidden of God ook wonderen wil laten zien in ons leven. Dat kan al heel klein zijn. Bijvoorbeeld bidden voor die lastige situatie op school of God daarin wil helpen. En na schooltijd kijken of God erbij was. Hem er ook voor danken! We mogen Zijn wonderdaden vertellen. Zeker in je gezin! Verblijd je in Hem!

Zo zou je dat ook kunnen doen met de andere Namen van de Heere Jezus. Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

We schrijven de verhalen die we willen lezen in een boekje. Zo maken we ons eigen adventsboekje.

We genieten van het boekje dat we zelf gemaakt hebben en steeds dikker wordt!

Goede adventstijd! 

vrijdag 9 december 2016

Advent (2) - Verwachten

Advent betekent verwachten. In de Bijbel staat de geschiedenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Ze worden verwacht op de bruiloft.
Op de afgehouwen tronk zetten we een lichtje. Het verhaal wat we gaan lezen gaat ook over een lichtje.

Lees uit de (kinder)bijbel Mattheüs 25:1-13.

In het verhaal ging het over een lichtje. Praat er samen over. Lees vers 13 nog een keer. Hoe kunnen we waken? Kijken we uit naar de komst van de Heere Jezus?

Zingen :

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.


Om iets echt goed te laten bezinken is het belangrijk dat we iets vaker horen en zien. Daarom is het mooi om nog meer te lezen over VERWACHTEN. Zoek in de Bijbel naar bijbelteksten die gaan over verwachten en lees die nog eens op een ander moment. Je kunt ook aan je kinderen vragen of zij een verhaal uit de Bijbel kennen over verwachten. Zo betrek je ook hen bij het Bijbel lezen en pikken ze het beter op.

donderdag 8 december 2016

Advent (1) - Een afgehouwen tronk

2016-12-06_16-54-18

Een bekend vers wat vaak gelezen wordt rond de adventtijd is:

Er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai en een Scheut uit Zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Jesaja 11:1

Leg een oude stronk op tafel. Lees samen het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 1:1-17.
Dit is de stamboom van de Heere Jezus. Welke bekende namen hoor je?

In de stamboom van de Heere Jezus staan verschillende onmogelijkheden. Mensen die eigenlijk geen kindje konden krijgen, of die helemaal niet bij het volk van Israël hoorden, mensen die veel fouten gemaakt hadden… Je zou het kunnen vergelijken met een afgehouwen tronk.

We kijken ook naar onszelf. Ook wij maken regelmatig fouten, zien zoveel onmogelijkheden bij ons zelf.
In de tekst van Jesaja 11:1 lezen we toch dat de Heere Jezus te maken wil hebben met die afgehouwen tronk.
Wat een bemoediging ook voor ons?! God wil ons vergeven, bij ons komen, ons helpen, troosten.

Op de boomstronk zetten we een vaasje met een takje, wat verwijst naar het Rijsje.

Leestip :
Kies een aantal personen uit de stamboom van de Heere Jezus. Zoek het bijbelgedeelte erbij en lees het met elkaar.

maandag 21 november 2016

God wil ons ontmoeten... - Kleding

Zelf ben ik bezig met de Studie : Jouw hart,  Gods Huis van Beth Moore, een studie over de tabernakel. En wat een mooie dingen leren we. En om het nog beter te onthouden en te leren,  proberen we het door te geven aan onze kids. 
Deze keer over de kleding. 

Ons eerste moment over kleding :
Lezen : Genesis 3:1-24

Gesprek :
Waarom verborgen Adam en Eva zich? Schaam jij je wel eens voor je fouten?  Wat doe je dan? Zou dat helpen?
Wat doet God?  Hij zoekt hen op!  Hij weet alles!
Wat maakte God voor hen? Rokken van vellen. Wat moest daarvoor gebeuren?  Een dier gedood. Het dier in de plaats van Adam en Eva!
Wie wilde er in onze plaats sterven?  De Heere Jezus!

Onthouden :
Eigenlijk hadden Adam en Eva moeten sterven. Maar God bedacht een oplossing. Het dier in de plaats van Adam en Eva. Het verwijst al naar de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonden.
Om het windlichtje maken we een kleed. Dat verwijst naar de vellen,  die voor vergeving zorgden. Alleen als we weten dat God ons vergeven heeft kunnen we stralen als een licht!


Verder lezen :
* Lukas 15: De jongste zoon loopt weg van huis. Geld raakt op en hij komt in de problemen. Hij gaat terug naar huis en wordt met open armen ontvangen. Krijgt het mooiste kleed aan en er wordt feest gevierd. Zo blij is God ook,  als wij naar Hem toegaan met onze fouten.
* 1 Samuel 18: De vriendschap tussen David en Jonathan. Jonathan geeft aan David zijn prachtige koninklijke kleed. Het laat iets zien van vriendschap. Ook God is het die ons Zijn vriendschap biedt.
* Efeze 4: 22-32: We mogen de oude mens/ jas uit doen en de nieuwe aandoen. In dit gedeelte staat heel praktisch leugen ( oud)  en waarheid ( nieuw),  niet stelen,  maar werken en anderen iets geven die wat nodig hebben,  geen vuile woorden spreken,  maar opbouwende. We mogen goedertieren zijn,  barmhartig,  vergevend.  Waarom?  Omdat ook Christus dat bij ons doet!
* Kolossenzen 3: 1-17: Ook hier gaat het over de oude mens uit doen en de nieuwe mens aan doen. In vers 10 staat dat we dan op onze Schepper gaan lijken. Het gaat vooral om de liefde. ( vs 14) In vs 15 staat een mooie belofte. Dan zal de vrede van God in je hart zijn. Prachtig bijbelgedeelte!

Liederen 
* Vrede van God...dinsdag 15 november 2016

God wil ons ontmoeten ... - Een hof

Zelf ben ik bezig met de Studie : Jouw hart,  Gods Huis van Beth Moore, een studie over de tabernakel. En wat een mooie dingen leren we. En om het nog beter te onthouden en te leren,  proberen we het door te geven aan onze kids. 

Ons eerste moment :
Lezen :
Genesis 1: 26-31

Uitleg :
Bij verschillende stukjes stoppen we even en praten er samen over.
1. Heb je vanmorgen al in de spiegel gekeken?  En zag je er mooi uit?  In vers 27 staat op Wie we lijken. Op God. Zo heeft God ons bedoeld om op Hem te lijken. Doen we dat?
2. In vers 28 lezen we de taak die God aan de mens geeft. Vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen, de aarde moet gevuld worden.
We mogen zorgen voor de vogels en de vissen. Hoe kunnen we voor Gods Schepping zorgen?
3. In vers 29 lezen we dat we mogen eten van de vruchten en het zaadzaaiende kruid. Van welke vruchten geniet jij?
4. En God zag al wat Hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Kijk zo maar eens naar Gods schepping en zeg het maar tegen God : Het is goed en mooi wat U gemaakt hebt!

Om te onthouden :
Om het verhaal beter te onthouden maken we zelf een hof. Op een rechthoekige schaal " planten " we planten,  van blauwe kralen rijgen we de rivieren die in de hof waren en de balletjes verwijzen naar de vruchten.
In de hof leggen we ook stukjes papier. Horen die daar?  We hebben de opdracht om de hof netjes te houden. Zo moeten we er ook opletten dat we zonden wegdoen uit ons leven. Doe niet mee met het verkeerde.En verder:
We lezen verder in Genesis en elke dag kijken we naar de hof  die we gemaakt hebben en als herinnering op tafel staat.
We bespreken het werk wat we die dag mogen doen en verder praten we ook veel over de vruchten die we eten en proberen we bewust er aan te denken dat God het ons geeft om van te genieten!

Taak van Adam en de priesters
De taak van een priester was ook om de tempel te onderhouden en te bewaken. Zie Numeri 3:7-8 In de studie van Beth Moore leerden we: de woorden die gebruikt worden voor de taken van de priester in de tabernakel zijn dezelfde als de taken die Adam kreeg. Bijzonder!
Voor mezelf vind ik het fijn om te bedenken wat ik er zelf van kan leren. Bouwen en bewaken is een taak die God ook aan ons geeft. Hoe we dat kunnen doen?
* In de schepping, onze tuin verzorgen,  afval zoveel mogelijk scheiden...
* Ons huis netjes houden...
* Onze gedachten bewaken ( hoe snel denken we niet negatief? Alles wat eerlijk is, alles wat rein is, bedenk dat en de God  van de vrede zal met je zijn! 
* Zorg dragen voor onze gemeente... Bidden voor zorgen en zieken, het gebouw schoon houden,  anderen bemoedigen... Dan doen we het voor Hem!  En alles wat je doet,  doe dat van harte,  alsof het voor de Heere is! ( Kolossenzen 3:23) 

Deze teksten kun je ook met je kinderen lezen en bespreken en praktisch maken. Zo kunnen we ook samen zorgen voor ons huis,  voor je kamer,  voor je huiswerk.

God wilde in de hof met Adam en Eva spreken. En wat fijn dat Hij dat nog steeds wil. Ons ontmoeten. Waar we ook zijn.
Nog een mooie tekst :
De Heere laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp,  die hem met heel zijn hart is toegedaan.  2 Kronieken 16:9

Liederen :
* Onder boven voor en achter
* Heer, U blijft niet op afstand staan


donderdag 3 november 2016

Maandtekst november - Hebreeën 13:5

Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
Hebreeën 13:5

Inleiding 
Wat hebben we allemaal veel... 
Kunnen jullie eens opnoemen wat we allemaal hebben...? 
Zo veel...?! 
In de Bijbel gaat het ook over wat we hebben. En er staat een opdracht bij. 

Vragen die je kunt stellen bij deze tekst :
* Wie wil de tekst eens voorlezen?
* Wat is de opdracht?  
Wees tevreden met wat u hebt!
* Waarom zou God deze opdracht geven? 
Omdat Hij ons niet loslaat,  omdat Hij ons niet verlaat... 

Conclusie 
Hij weet precies wat wij nodig hebben. Daar mogen we blij en tevreden mee zijn. Maar bovenal dat Hij er is!  Hij laat ons niet los en verlaat ons niet. 

Verder doorpraten en lezen 
Over (on) tevreden... 
* We lazen vers 1 t/m 5 en na elk vers praten we samen over de betekenis
*  En als we toch ontevreden zijn?  Zou het dan zo zijn dat God ons verlaat of loslaat?
We lazen Exodus 17 over het mopperende volk. En toch hoorde God hen. Wat een genade!  Wat een leermoment!  Zouden we iets van God kunnen laten zien als we ondanks een onvriendelijke houding,  toch voor iemand zorgen? 
Over niet loslaten...
* Lezen Jesaja 43:1-5 Wanneer gij zult gaan door het water en door het vuur. Ik zal bij u zijn. Kunnen de kids ook nog voorbeelden noemen over mensen die door het water gingen en God was er toch bij?  Of door het vuur.
-Hoe was God erbij toen ze door de Rode Zee gingen? Waar konden ze toen tevreden mee zijn? Dat God bij hen was! en ontevreden?  Een leger achter hen aan.
-Ze gaven ook het voorbeeld van de vrienden van Daniel. Ze bogen niet voor het beeld en moesten in de vurige oven. Ze verschroeiden niet en er was een Engel die bij hen was!
* Lezen Johannes 6. Mensen zien hier veel van de Heere Jezus en toch verlaten ze Hem. Welke keuze maken wij?

Liederen over Zijn nabijheid 
* Onder boven voor en achter
* Zit je deur nog op slot

Gesprekjes over loslaten en in de steek laten 
De Bijbel staat vol met voorbeelden over mensen en hoe ze met elkaar om gaan. Het is een groot contrast met hoe God met mensen om gaat.
We stellen elkaar in ons gezin regelmatig teleur. Gelukkig dat de Bijbel/ God ons leert om elkaar weer een nieuwe kans te geven.
Op school stellen de kinderen anderen teleur of de juf of meester. Ook daar mogen ze leren om elkaar een nieuwe kans te geven. En voor ons geld dat ook op ons werk.
Onze kinderen zijn ons daarin vaak tot voorbeeld.  Een poosje terug had een van onze kinderen ruzie met een van zijn vrienden. Hij was ontzettend bang dat het niet meer goed zou komen. We hebben er samen over gepraat en gedaan wat een konden doen. Zonden beleden aan God als wij fouten maken,  gebeden of God zijn vriend wilde vergeven en wilde zegenen en dat het geen pijn meer zou doen,  gedankt dat God wel vergevingsgezind is en ons elke dag een nieuwe kans geeft. Of we steeds meer op God mogen gaan lijken... Dat Hij Die het goede werk in ons begonnen is, dat ook zal volbrengen!
De volgende dag kwam hij uit school. Het was weer helemaal super goed tussen hem en zijn vriend. Zie je wel dat jullie echte vrienden zijn?!  Jullie vergeven elkaar en beginnen opnieuw!  Samen gedankt!
In deze tekst gaat het ook over niet loslaten en niet verlaten. Als echte vrienden geef je elkaar weer een nieuwe kans!
Maar niet met iedereen kunnen we goed opschieten. En toch als het dan mis is gegaan bidden we ook voor elkaar! Als je voor iemand bidt,  laat je hem niet los!
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Lucas 6:27-28

Les die we toch nog niet gelijk onder de knie hebben... Veel naar onze Meester kijken,  die het ons zelf leert! 

maandag 24 oktober 2016

Geloven in de kerk

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Romeinen 8:15

Zondag lag de Bijbel in de kerk open bij deze tekst. Samen nadenken wat God ons hier wil zeggen. De predikant vertelt er over,  maar we mogen ook open staan voor wat God zelf aan ons laat weten. Dan wordt het niet een verhaal van een kant of van een persoon. Ik hoop en bid dat we in onze gemeente oren krijgen om te horen wat de Geest tot de Gemeente zegt!

De Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze. Soms vallen we daar inderdaad in terug. Maar gelukkig is dat is niet de Geest die we ontvangen hebben.  Soms kunnen we Gods geboden ook zo ervaren. Maar ik hoorde jaren geleden: Gods geboden zijn geen stok om mee te slaan,  maar een weg waar langs je mag gaan. Zijn geboden willen we houden uit dankbaarheid.

Welke Geest we dan ontvangen? De Geest der aanneming tot kinderen. Daar leren we van om God onze Vader te noemen! En wat een Vader is Hij!  Een Vader die ons geeft wat we nodig hebben. ( Als je de Vader vraagt om een brood,  geeft Hij je nooit een steen) Een Vader,  Die naar ons uitkijkt! ( Gelijkenis van de zoon)
Kijk eens naar het werk van de Heere Jezus!  Wie de Zoon heeft gezien,  heeft de Vader gezien!

Abba Vader...


Kijken naar de vogels! - Je bent waardevol!

Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren ; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve ; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

Mattheus 6:26 SV

Je bent zo waardevol voor God!

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt
ze in Zijn Vaderhand

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand

Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
Dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou
Hij houdt je in Zijn Hand, Hij houdt je in Zijn Vaderhand

In Zijn Vaderhand

Luisteren via YouTube :


Wil je meer lezen over het kijken naar vogels en wat we daarvan kunnen leren?Klik op deze link!

Hier een kopie van de link :

De Bijbel gebruikt vaak het voorbeeld van vogels om levenslessen over te brengen. Zo zei God tegen Job over de enorme snelheid van de struisvogel: „Ze is paard en ruiter te vlug af, ze springt op, rent weg en lacht ze uit” (Job 39:13, 18, Groot Nieuws Bijbel).


* God vroeg hem ook: „Is het aan uw verstand te danken dat de valk opstijgt, (...) is het op uw bevel dat een arend omhoogvliegt?” (Job 39:26, 27) De les? De bijzondere kenmerken van vogels zijn niet aan mensen te danken maar zijn een bewijs van de wijsheid van God.


Koning Salomo schreef dat „de stem van de tortelduif ” de lente aankondigt (Hooglied 2:12). Een psalmist noemde de zwaluw toen hij schreef over zijn verlangen om in de tempel van God te dienen. Hij verzuchtte: „Zelfs de vogel heeft een huis gevonden, en de zwaluw een nest voor zichzelf, waar ze haar jongen heeft neergelegd — uw grootse altaar, o Jehovah” (Psalm 84:1-3).


„Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” — Mattheüs 6:26


Een aantal van de mooiste uitspraken over vogels is door Jezus Christus gedaan. Zo staat er in Mattheüs 6:26: „Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” (De Nieuwe Bijbelvertaling) Die ontroerende illustratie geeft Jezus’ volgelingen de verzekering dat God ze waardevol vindt en dat ze zich nooit zorgen hoeven te maken over hun eerste levensbehoeften (Mattheüs 6:31-33).


Vogels spotten is populair en dat is niet zo vreemd — vogels verrassen ons met hun capriolen, schoonheid, hofmakerij en gezang. En als we ze goed observeren, kunnen we waardevolle levenslessen leren. Kijkt u ook naar „de vogels in de lucht”?


Zin om vogels te spotten?

zaterdag 8 oktober 2016

Terugblikje en nagenieten...

Wat een mooie momenten gehad van de week. Terugblikje... Volgens mij was dat ook iets wat God deed en misschien nog doet. En God zag al wat Hij gemaakt had en zie het was zeer goed. Niet dat ik iets gemaakt heb,  maar terugblikken op wat God gaf. En volgens mij mogen we daar van genieten...

We starten deze week op zondag met een mooie preek over Hooglied. Genieten van Gods liefde in de binnenkamer. Dan ben je alleen met God. Geniet je van Zijn Woorden voor jou!  Vorige week had ik al een stukje gemaakt voor op de tafels in de kerk. Nu bedacht ik dat het wel erg mooi was om er nog een label aan te doen met de tekst van deze preek. Om het bundeltje wat verwijst naar de eigenschappen van God. Ook eigenschappen van Zijn liefde voor ons! We zullen Zijn uitnemende liefde vermelden! Wat heb jij van Gods liefde gezien deze week?
Hij gaf me wijsheid,  Hij gaf me liefde,  maar ik had ook zo Zijn vergevende liefde nodig nadat ik fout was geweest, Zijn trouw is er elke morgen weer! Hij bemoedigde,  gaf me kracht...Op maandag, na mijn hardloopmoment, deed ik de boodschappen voor een contactmiddag met ouderen in onze gemeente. Als thema bedacht ik deze keer " rolletjes ". Het is handig om rond een thema te werken,  zodat je niet elke keer met dezelfde hapjes aan komt. ( Met dank aan God,  Die me dan ineens weer ideeën geeft)
Voor wie het leuk vind om te weten wat je allemaal kan met rolletjes:
Aan tafel: thema rolletjes


Dinsdag was de contactmiddag met de ouderen. Best even spannend of alles op tijd gaar en klaar is. Zelf maakte ik de zoete hapjes en daarna kwam er een ploegje om te helpen met de andere hapjes. Een fijne middag met fijne gesprekken en dankbaar voor het samen werken met andere gemeenteleden.

Woensdag stond ik een morgen voor de klas. Vaak probeer ik ook dan rond een thema te werken. Deze keer over Een schuilplaats! We starten met een gesprekje over schuilplaatsen. Daarna zongen we over een Schuilplaats ( U bent mijn Schuilplaats) en ik vertelde het Bijbelverhaal uit 2 Koningen 6-7. Samaria belegerd door het leger van Benhadad. Samaria leek een goede schuilplaats,  maar was ook niet meer veilig. God wilde laten zien dat het goed is om bij Hem te Schuilen. We deden een bewegingsspelletje met: "vluchten en schuilen" en gingen daarna hard aan de slag met rekenen en spelling. Even stilte in de schuilplaats...
Na de pauze las ik het verhaal voor van Corrie ten Boom en mensen die Joden verborgen in een schuilplaats. We bekeken foto's uit die tijd en maakten de opdrachten in het werkboek. Wat indrukwekkend. Wat een verschil met onze samenleving nu.
Ieder kreeg een sneetje hout met een letter en mocht die verstoppen op een plekje op het plein. Daarna duidelijk vertellen waar en dan mocht de ander zoeken. Natuurlijk mocht de ander ook verstoppen. De letters schreven we op het bord en daar kwam deze zin uit:
U bent Mijn schuilplaats.
We sloten de dag af met God te danken dat Hij altijd onze Schuilplaats wil zijn! Een bemoediging voor mezelf en een hoop dat ook de kids dat mogen weten.


Donderdag vierden we de bruiloft van de juf. Samen luisteren naar Gods Woord. Als U niet meegaat,  laat ons van hier niet optrekken. De kids zongen het mooie zegenlied!


Bij de kinderreceptie zag ik nog zo'n mooie tafeldecoratie staan. Wil ik ook echt een keertje namaken!


Vrijdag dagje voor mezelf. Even stadten en nog wat broeken kopen voor onze snelgroeiende boy. En voor onze Bijbelstudiegroep kocht ik de dvd van de Tabernakel Jouw hart,  Gods Huis. Thuis gekomen gelijk een momentje genomen om te kijken of het geschikt is voor onze groep. Mooie dingen geleerd in de eerste Dvd opname.
Vrijdag is ook het dagje dat we vieren dat het weekend is. Bakte nog boterkoek en toen de kids uit school kwamen daar lekker van gesmuld.


Zaterdag een dagje met bolus bakken voor de klussers bij m'n ouders,  boodschappen en nog wat huishouden en lekker hangen op de bank... Nagenieten!Aan tafel: thema " rolletjes "

Voor een middag met ouderen in de kerk maakten we samen met gemeenteleden een aantal lekkere hapjes rondetijden thema rolletjes. Benieuwd wat? 

Zoet :
Mini- bolus ( in het Zeeuwse mag dat niet ontbreken)
Appelroosjes
Schwarzwalder-rolletjesHartig :
Croissantdeegrolletje met rode pesto,  kipfilet en geraspte kaas
Croissantdeegrolletje met roomkaas,  zongedroogde tomaat,  oregano,  zout en peper
Croissantdeegrolletje met ham en kaasBroodrolletje:
Broodrolletje met kruidenkaas en rauwe ham
Broodrolletje met eiersalade

Vleeswarenrolletjes :
Salami met kruidenkaas en reepje komkommer
Kipfilet met kruidenkaas,  reepje augurk en reepje paprika


Enne... Misschien voor jullie ook: Eet smakelijk!

zondag 2 oktober 2016

Maandtekst oktober: Psalm 103:22

We lezen met elkaar de hele psalm 103. Bij elk vers stoppen we even om iets op te schrijven van de " weldaden " die God geeft. Hij vergeeft,  geneest,  ontfermt zich, zorgt,  enz.
Dan komen we eindelijk bij de tekst die we mogen leren.


Loof de Heere al Zijn werken op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de Heere,  mijn ziel! Psalm 103:22

Loof de Heere al Zijn werken :
We hebben net met elkaar opgeschreven wat Zijn werken zijn.
Op alle plaatsen van Zijn heerschappij :
We tekenen een wereldbol. Waar heerst God?  Over heel de aarde!  Maar ook over de zon en de lucht en de maan,  de sterren en planeten. 
Lied: Jezus is Koning over de aarde... 
Loof de Heere,  mijn ziel :
Met heel mijn ziel,  mijn binnenste,  mijn gevoel worden we opgeroepen om God te loven! 

Lied: Looft de Heere mijn ziel! 


Verwerking :
We schrijven de tekst op een gekopieerde blz uit de Bijbel. We tekenen een wereldbol en op het land schrijven we de woorden die we ook opgeschreven hebben toen we het bijbelgedeelte lazen. 


Aan de rand tekenen we vergeet mij nietjes. Omdat we geen van Zijn weldaden willen vergeten!  Klopt niet helemaal volgens een van de kids,  want God vergeet juist wel onze zonden. 

Tot slot lezen we allemaal een stukje van de tekst en daarna nog allemaal tegelijk. Het ontroerd me dat we van klein tot groot samen zo heerlijk Gods Woord in alle vrijheid mogen uitspreken en ervan genieten!  Loof de Heere! 


vrijdag 23 september 2016

Hooglied - creatief geloven

Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre...
Bloemstukje gemaakt nav de preek over Hooglied.

Bundeltje lavendel :
Verwijst naar bundeltje mirre. Mirre heeft een heerlijke geur. Dat verwijst naar de heerlijkheid van God zelf!  Zijn eigenschappen,  Wie Hij is.
Mirre wijst ook op de verzoening,  omdat het bederfwerend is.
We mogen van Gods eigenschappen genieten. We mogen ze op ons hart dragen.
Hooglied 1:12 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.


Lamp al brandend?
We lazen van de week de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Zien wij ook uit naar de komst van de Bruidegom,  de Heere Jezus?  Houden wij onze lamp brandend?
Matthèüs, 25:7 - Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.


Twee schijven van een tak met hart
Beeld de liefde van God uit voor ons en de liefde van ons naar God. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
1 Johannes, 4:19 - Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.donderdag 15 september 2016

Maandtekst Psalm 143:8

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Op school wordt elke maand een tekst uit de Bijbel geleerd. Deze teksten moeten ze aan het eind van het schooljaar op kunnen zeggen. Het is fijn om deze teksten mee te leren met de kinderen. Vorig jaar schreef ik de teksten op een schoolbord. Daarvoor maakten we er vaak een kijktafel van. Dat was ook heel gaaf. Kinderen die kwamen spelen lazen het ook en dan had je soms ineens een mooi gespreksmoment. Dit keer heb ik de tekst opgeschreven op een soort Bijbeljournaling - manier. Ik tekende de zon, omdat die de morgen aankondigt,  de stralen en tussen de zonnestralen schreef ik woorden die horen bij goedertierenheid van God. En ik tekende een weg. Met gras ernaast.


Op zondag bespreken we de tekst.

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen... 
We lazen eerst Psalm 136. Elke keer opnieuw komen daar de woorden in voor: Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
In de maandtekst gaat het ook over goedertierenheid. Het is de bedoeling dat we de goede dingen van God in de morgen al bedenken. Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dus die zijn er nog steeds. We bedenken samen goedertierenheden van God, die wij zien en maken samen een soort Psalm 136.
De rest van de week benoemen we ook Gods goedertierenheid in de morgen. Fijn om de dag zo te beginnen.

Want ik vertrouw op U...
We beginnen eerst met een voorbeeld. Stel je voor dat we naar een land op vakantie gaan, we nemen geen tomtom mee,  geen wegenkaart,  we hebben alleen een adres. Denk je dat we daar dan komen?  Nou ja,  misschien nog met behulp van wegwijzers,  maar dan moet je ook weten welke plaatsen je moet volgen. We kwamen tot de conclusie dat het beter is om voorbereid op weg te gaan.  Dat kan met een tomtom of met iemand die er al eens is geweest.
Je vertrouwt de persoon die er is geweest.

In de Bijbel lezen we hoe God Zijn volk heeft geleid. Zoals we ook lazen in Psalm 136. Hij leidt het volk door de Rode Zee. Hij hielp tegen de vijanden. Deze God... Daar mogen we naar kijken!  Die God is machtig om te helpen,  bij Hem mogen we schuilen. Op Hem mogen we vertrouwen.

Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op... 
Wat gaan we vandaag doen?  We zijn thuis,  we eten, we spelen,  poetsen onze tanden,  trekken kleren aan.
Of... We gaan naar school,  zijn onderweg,  aan het werk,  we komen mensen tegen. Ook dan mogen we weten dat God voor ons zorgt! Ook dan wil God ons leiden! Mogen we onze ziel, wie we zijn,  hoe we ons voelen,  richten naar Hem!

Wat een praktische tekst. Ook mooi om aan het eind van de dag te bespreken of er dingen waren die we lastig vonden en hoe God heeft geholpen.
Of op deze manier de Bijbel lezen. Zelf lezen we nu uit Jozua en kijken hoe goedertieren God in dit Bijbelgedeelte is.

(We zijn nog niet in Oktober. Misschien komen er nog wel meer mooie dingen over deze tekst.)zondag 4 september 2016

Weer naar school...

We staan voor een nieuw schooljaar. Een klein beetje spannend is dat wel. Nieuwe leerkrachten,  nieuw plekje in de klas,  nieuwe vakken en hoe zal het dit jaar gaan met de kinderen onderling??

Ook Jozua stond voor een nieuwe uitdaging. De nieuwe leider van het volk. Zou het volk hem accepteren,  hoe zal het gaan? 

We lazen samen in de Bijbel over Jozua. En de bemoedigende woorden die God zei :

Jozua, 1:9 - Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

God gaat ook met ons mee. Dat heeft Hij ook beloofd bij onze doop. Hij zal voor ons zorgen!  Zijn bemoediging mogen we meenemen!

Bidden jullie mee?
Dank U Heer,  dat U met ons,  onze kinderen,  hun klasgenoten en hun leerkrachten mee gaat?  
Mogen ze het fijn vinden om U groot te maken?  Mag U op de eerste plaats staan?  
Mogen ze het fijn vinden om elkaar te helpen?  Om samen nieuwe dingen te leren? Mogen ze voor elkaar klaar staan als er zorgen zijn,  verdriet of pijn? Elkaar vergeven als we fouten maken! 
Geef de leerkrachten liefde voor alle leerlingen? Juist ook de kinderen die dat zo nodig hebben? Geef hen wijsheid en inzicht. 
Geef ons als ouders vertrouwen dat ze in Uw handen veilig zijn?  Dat U het bent die ook de leerkrachten en leerlingen helpt? 
Dank U voor Uw trouwe zorg!  U weet nog beter als ons wat onze kinderen nodig hebben. En wat heerlijk om te weten dat Uzelf ook voor ons bidt!
Om Jezus wil! 
Amen! 


vrijdag 19 augustus 2016

Bijbelteksten inscherpen...

We lezen in Deuteronomium 6 over het inscherpen van Gods Woorden :

6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Zelf vind ik het fijn om Bijbelteksten neer te leggen, die me herinneren aan Wie God voor ons wil zijn. Hier wat ideeën om met Bijbelteksten in te prenten. 

1. In onze kerk worden er nieuwsbrieven uitgedeeld met punten van de preek en bid- en dankpunten. We gebruiken hem ook vaak om dingen op te schrijven die we willen onthouden. Deze schreef ik na de dienst op mooi lijstenpapier.  ( Te koop bij de Action)
Je kunt ook goed aan je kinderen vragen wat zij geleerd hebben of willen onthouden van de preek en dat er bij schrijven of zelf laten schrijven. Zo heb je automatisch andere handschriften / lettertype's. Verrassend wat kinderen vaak voor andere dingen oppikken dan wij als ouders. En mooi om door de week nog eens terug te kijken naar wat we ( samen) geleerd hebben! 2. Bij ons thuis staat een ouderwetse typemachine,  die het nog doet. Zo leuk om weer eens wat te typen. Het is nog een typemachine waarop je flink moet tikken,  anders komt er geen letter op papier. Soms gebruik ik de typemachine om iets moois te typen wat ik of een van de kinderen wil onthouden van de Bijbel. En zoals pas een van onze kinderen zei: Als je iets doet kan je het beter onthouden. Mooi om te zien wat ons bemoedigd heeft! Het kan je zomaar weer opnieuw bemoedigen!


3. We hadden in huis nog een oud orgelboek liggen van de psalmen. Te mooi om bij het oud papier te doen.We schreven de tekst erop van de preek. Maar je kunt natuurlijk ook een vel papier in een windlicht doen en de tekst op het glas van het windlicht schrijven. Dan kan je het nog een keer gebruiken. Op dit moment schrijven we erop wat we in de morgendienst en in de middagdienst op zondag geleerd hebben. 
Een herinnering om God te loven!
DSC_0576

4. Jaren geleden kocht ik een ouderwets leesplankje. En nog steeds blijf ik hem leuk vinden. Leuk en mooi om er een tekst op te leggen. Kinderen vinden het ook erg leuk om te doen.

5. De maandtekst van de school schrijf ik ook op. Elke morgen oefenen we hem met elkaar. Op de achterkant laat ik de tekst staan van vorige maand. Kunnen we die ook nog eens herhalen. 😉

6. Of een kijktafel maken van de maandtekst. Spulletjes erbij zetten die erbij horen.


7. De tekst van nieuwjaarsdag hebben we op een boekenlegger gezet. Die gebruiken we in ons dagboekje.


8. En vaak leg ik ook een Bijbel open op m'n nachtkastje of beneden op de tafel. Zodat als we langskomen we er even in kunnen lezen.Zomaar wat ideeën om Gods Woord in te scherpen ... 

zondag 17 juli 2016

Bescherming... ( met proefexemplaar van de Samenleesbijbel)

Van de week kreeg ik de Samenleesbijbel voor de vakantie binnen. Ook al hebben we nog geen vakantie,  we hadden gelijk zin om erin te lezen. Meestal bedenk ik zelf mijn momenten om op een beeldende manier het bijbelgedeelte duidelijk te maken. Nu hadden we iets kant en klaars en dat is ook fijn! Het was een ontzettend mooi moment om nooit te vergeten.

Waarom gebeuren er soms ook dingen in ons leven,  waar we zelf eigenlijk geen schuld aan hebben?  Soms zijn die situaties er wel. En de waarom vraag ligt dan snel in onze mond. Het moment wat in de Samenleesbijbel stond was zo'n mooi antwoord!

We lazen eerst van Jona. Jona was wel fout geweest. Het was nodig om overboord gegooid te worden. Maar God beschermde hem.

Nodig:
Een schaal vol met water
Een klein glaasje
Een prop papier

Doel :
We gaan zien dat het water beschermt wordt door het glaasje.
Link naar ons: We gaan zien dat we als prop papier,  veilig zijn in de bescherming van God.

Doen :
Prop het papiertje in het glaasje op de bodem. Draai het glaasje op zijn kop. Steek het in het water en zelfs onder water.
Daarna til je het er weer uit. Het propje papier is nog droog!!!
Wauw!  Zelfs in moeilijke omstandigheden mogen we weten dat God er is. We mogen in Zijn bescherming zijn! 

Maar... Per ongeluk liet ik het glaasje los. Het kieperde om en het propje papier werd nat.
Een van de kids zei: Gelukkig is God niet zo. Hij houdt ons wel vast!
Zo gaaf!  Zo is het!

En wij?  Wij mogen in Gods bescherming,  net als Jona bidden tot onze genadige God!woensdag 13 juli 2016

Brede en de smalle poort

Een poosje terug mocht ik vertellen over de brede en de smalle poort. Mattheus 7:13-23 Ik had er eens een preek over gehoord en wat ik toen hoorde, dat wilde ik ook gebruiken in deze vertelling.

Ik gebruikte voorbeelden uit de bergrede. De kinderen hadden daar al wat vertellingen over gehoord.
* Spulletjes zijn veel belangrijker dan God. Nee,  God is belangrijk en Hij zal zorgen voor ons. Mattheus 6:19
* Blijf niet boos maar vraag God of Hij je wil helpen om te vergeven. Mattheus 7: 1-12
* Of je maakt je bezorgd. God zegt: Het is niet nodig,  Ik zal voor je zorgen, net zoals ik voor de vogels zorg! Mattheüs 6:25-34

Nodig :
Een brede poort
Een smalle poort
Piepschuim poppetje
Piepschuimblokjes
Spelden
Vruchten op papier
Huis in de maak

Vertelling
Daar loopt een jongetje op de weg. (Loop met het piepschuimpoppetje.) Hij speelt graag. Hij heeft zoveel mooi speelgoed. Allemaal van hem. Verder mag niemand daar mee spelen. ( Pak een piepschuimblokje en prik dat met een speld op het poppetje.) Als hij hoort vertellen over God en dat God hem heel veel wil geven,  maar dat God het ook fijn vind als hij deelt,  denkt hij nee dat doe ik niet. Maar ik hoor wel bij God. Hij probeert door de smalle poort te gaan. Maar dat kan niet. Wat nu?Ik vroeg het aan de kinderen. We probeerden op allerlei manieren of het poppetje met het blokje er toch door heen kon. Maar het lukte niet. Wel door de grote brede poort,  maar niet door de smalle. We zullen het toch los moeten laten.
Hoe?  Door God het aan God te vragen. God geeft het!  Hij neemt onze fouten, het blokje weg. En zomaar tussen door zongen we samen hoe echt God hoort!  Als je bidt zal Hij je geven!

(Ik vertelde ook de voorbeelden van boosheid en bezorgdheid. Ook blokjes die we los mogen laten.)Het piepschuimblokje gaat eraf. Nu kan hij wel door de smalle poort bij God komen! Ik liet het piepschuimpoppetje door de poort gaan.
Het is heerlijk bij God. Geen piepschuimblokjes, maar wel vruchten van vrede,  blijdschap,  geloof,  liefde, troost . Ik prikte de vruchten aan het poppetje. Wat ziet hij er zo mooi uit. Veel mooier dan die piepschuimblokjes!
Het is aan ons te zien dat we van God zijn!  Mattheüs 7: 17-20.

We kunnen heel makkelijk zeggen dat we bij God horen. Maar we horen pas echt bij God als we luisteren naar Hem. We mogen onze piepschuimblokjes keer op keer bij Hem brengen en dan wil Hij ons er vruchten voor terug geven!Waar komt de smalle poort uit?  We volgden het weggetje. Bij een huis.  God is een plaats voor ons aan het klaar maken. En als Hij daarmee klaar is?  Dan komt Hij terug en mogen we bij Hem zijn. Samen zeggen we de maandtekst op!

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen,  opdat ook u zult zijn waar ik ben.

Dat is een plaats waar we altijd mogen zingen voor God!  We zingen samen de psalm die we moesten leren :

Ik zal met al mijn hart den Heer
Blijmoedig geven,  lof en eer 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen 
En al Uw wonderen vertellen 

Het was een mooi moment waarin we samen zo betrokken waren en zo verrast over Wie God wil zijn voor ons.zaterdag 2 juli 2016

Maandtekst: Jeremia 29:11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Jeremia 29 :11


Ik weet het..
Kan jij zien waar ik aan denk?  Je kan het raden,  maar dan weet je het nog niet zeker. Alleen jij weet echt zeker wat jij denkt. En zo weet God ook heel zeker wat Hijzelf denkt.

Op een ander moment liet ik een envelop zien. Op de envelop stond: Voor jullie!  Weten jullie wat er in staat?  Nee. Alleen degene die het geschreven heeft. Als we de brief open maken kunnen we het lezen. Zo weten ook wij wat God denkt. Dat staat in de tekst. Ik maakte de envelop open en las de tekst voor. 

God koestert gedachten over jou... 
Koesteren. Genieten. God geniet ervan als Hij aan ons denkt!  Hij bedenkt hoe Hij jou heeft gemaakt. Hij bedenkt welke mooie plannen Hij met ons heeft. Hij bedenkt de mooie dingen die Hij van jou ziet. Hij is ongelooflijk trots op jou! 
Hoe ik dat weet?  Hij koestert gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij bedenkt een toekomst voor ons. Hij geeft hoop voor vandaag en voor de toekomst!

Ik had briefjes met de namen van de kinderen uit mijn klas. We noemden de naam van het kind en zeiden samen: God geniet ervan als Hij aan..... denkt.

Soms zijn onze gedachten zo anders als Gods gedachten over ons. Hieronder vind je wat onze gedachten kunnen zijn  met daar tegenover de gedachten die God over ons heeft met de Bijbeltekst erbij. Het is onmogelijk."
Alles is mogelijk. (luc 18:27)

"Ik ben zo moe."
Ik zal je kracht geven. (Jes 40:31)

"Niemand houdt echt van mij."
Ik houd van jou (Joh 3:16)

"Ik kan het niet."
In Christus kun je alles. (Fil 4:13)

"Ik kan mijzelf niet vergeven."
Ik heb jou vergeven. (1 Joh. 1:9 & Rom. 8:1)

"Ik maak mij zoveel zorgen."
Geef al je lasten aan Mij. (1 Pet. 5:7)

"Ik kom wijsheid te kort."
Ik geef je wijsheid. (1 Kor. 1:30)

"Ik ben zo alleen."
Ik zal je nooit verlaten. (Hebr 13:5)Lied 
U weet wat ik denk
U weet wat ik voel
U weet wat ik zeg
U weet wat ik bedoel
Er is niets voor U verborgen
U kent mij door en door
Zie in mijn hart en leid mij
In het rechte spoor

God, wilt U zelf onze gedachten over een stemmen met Uw gedachten? zondag 22 mei 2016

Beloften bij de doop! (Boekentip)

Vanmorgen werd ons lieve nichtje gedoopt. Samen dachten we na over de beloften die God ons geeft bij de doop. (En die ook genoemd werden in het boekje wat we kado gaven.)

God heeft jou gemaakt!  Psalm 22:9
God houdt van je!  Daniel 10:19
God zal je altijd helpen!  Jesaja 41:10
God houdt je vast! Psalm 131
God veranderd tranen in een lach!  Psalm 30: 12
God zal zegenen wat jij doet!  Romeinen 8:28
God zegent de mensen van wie je houdt!  Psalm 24:1
God zal voor de wereld zorgen!  Genesis 8:22
God zal je de weg wijzen!  Psalm 119:105

Wat een mooie beloften,  die niet alleen gelden voor ons lieve nichtje,  maar ook voor ons en...allen die daar verre zijn! ( Daar ging ook de preek over!)

Want U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn,  zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.... 
Handelingen 2:39

Boekentip :

Aan de ene kant staat een belofte van God uit de Bijbel,  daarnaast een mooi gebed. Ontzettend mooi om samen te bekijken en te lezen!

Dit boekje gaven we als kado'tje met een mooie kaart erbij.

Ons favoriete spel is op dit moment Scrabble. Samen maakten we woorden die met de doop te maken hebben en nog wat andere woorden die bij baby's horen...


Pinksteren -wekenfeest

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd ons te verdiepen in de Bijbelse feesten. De drie grote feesten die het volk Israël vierde. Het Loofhuttenfeest,  het Pascha en het Pinkster- of wekenfeest.

GODS WET
Het wekenfeest werd gevierd 50 dagen na Pasen. 50 dagen na de uittocht uit Egypte. Het volk Israël vierde toen dat ze de wet van God kregen. Het is een feest waarbij veel bloemen gebruikt worden om te versieren. Zo werd de ark versierd waarin de wet lag. Er werd feest gevierd omdat God Zijn Woord aan de mensen gaf. Heel tastbaar in de vorm van 2 stenen tafels.

Ook wij wilden dit laten zien. Ik kocht een bos bloemen en zette het neer in een klein vaasje op de plek waar de Bijbel opengeslagen ligt bij de tekst die we zondag leerden. Wat heeft Gods Woord ons al veel bemoedigd de afgelopen jaren. En als ik zo naar de bloemen kijk,  vind ik het ook echt een feest waard om te vieren dat God Zijn geboden en Woord aan ons geeft. De bloemen staan in vaasjes waaraan een hart hangt. De harten verwijzen naar de 10 geboden. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Dat is wat God ons wil leren. 

Link naar ons Pinksterfeest. God schrijft Zijn wet in onze harten!  Dan gaan we bloeien!  Dan komen er vruchten!

GROTE OOGST
Het wekenfeest is ook een oogstfeest. Ze namen twee broden mee naar de tempel. Het ene brood verwijst naar het volk Israël en het andere brood naar de heidenen die ook bij God zullen horen.

Ik maakte kralen van klei. Elke kraal stelt een gebedspunt voor. Als er een gebedspunt bij kwam maakte ik een nieuwe kraal. Gebeden voor mensen om ons heen. Alle mensen mogen Gods Woord horen en gaan geloven. God heeft een plan met het leven van iedereen. Ik mag hen in Zijn handen leggen! 

Link naar het Pinksterfeest.  Gods Woord wordt ook verbreid onder de heidenen!

Want U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn,  zovelen als er de Heere,  onze God toe roepen zal! 

Om samen te lezen :
Psalm 67
Ruth
Handelingen 2

Wil je wat meer lezen over het Pinkster - en wekenfeest?
Kerk en Israël

zondag 1 mei 2016

De bron van liefde voor je huwelijk!

Van de week 16 jaar getrouwd. Lief en leed gedeeld, zo zeggen ze dat wel eens, maar het is ook echt zo!  Vorige week waren we op de bruiloft van een collega-juf. Er waren heel wat momenten die me raakten. Liefde is zo iets moois,  maar ook iets kwetsbaars!  We zien om ons heen zoveel huwelijken stranden. En dat terwijl ze ook  zo stralend begonnen. M'n hart huilt! Is er toekomst voor huwelijken?

Wat we elkaar beloofd hebben 
(Hier de versie waarin je zelf de woorden uitspreekt. Dat was zo op de bruiloft die we mee vierden. Zelf hadden we de versie waarop we ja moesten zeggen.) 

Belofte van de bruidegom 
NN, ik verklaar hier voor God en zijn gemeente, dat ik je als mijn wettige vrouw uit 
Gods hand aanvaard, en ik beloof dat ik je, met Gods hulp, nooit zal verlaten in 
goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, 
totdat de dood ons zal scheiden; dat ik je zal liefhebben, dienen en respecteren; 
dat ik heilig met je zal leven en je trouw zal zijn in alle dingen, overeenkomstig het 
heilig Evangelie. 

Belofte van de bruid 
NN, ik verklaar hier voor God en zijn gemeente, dat ik je als mijn wettige man uit 
Gods hand aanvaard, en ik beloof dat ik je, met Gods hulp, nooit zal verlaten in 
goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, 
totdat de dood ons zal scheiden; dat ik je zal liefhebben, dienen en respecteren; 
dat ik heilig met je zal leven en je trouw zal zijn in alle dingen, overeenkomstig het 
heilig Evangelie. 

Het was weer goed om die belofte te horen en mezelf eraan te herinneren. 
* We ontvingen onze man/ vrouw uit Gods hand. Doet God het fout?  Nee! 
* Ik beloof dat ik Gods hulp vraag om er altijd voor je te zijn als het goed gaat, maar ook als het moeilijk is.
* Ik kies met Gods hulp voor lief hebben! Dienen!  Respect tonen! Trouw! 

Hij is de bron van liefde 
We zongen het lied "Bron van licht en leven".  De voorganger vertelde dat het nu allemaal super mooi is de liefde. Maar dat we ook weten dat de liefde aangevuld moet worden. God is de bron van onze liefde. Want Hijzelf is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God!  
Een meisje stootte me aan. Juf, wat is een bron?  (Uh,  om dat zo snel en kort en stil uit te leggen, ik zat even met m'n mond vol tanden) 
In een woestijn kan het erg droog zijn. En soms is er een plekje waar je water kan putten. Daar komt water uit de grond. Dat borrelt omhoog. 
Ze knikte. Oja! ( Wat hou ik van die openheid van kinderen. Ze zetten je aan het nadenken.) 

Onze bron is niet de boosheid die we ervaren als er wat fout gaat...
Onze bron is niet het verdriet als er teleurstelling is...
Onze bron is niet die akelige situatie die we liever niet hadden gehad...

Onze bron is God. God,  Die ons al liefhad,  toen wij nog zondaars waren. Efeze 2. Zelfs toen wij nog zondaars waren... ( ik herhaal het even,  omdat het me keer op keer verwonderd)
Gods liefde is geen verhindering omdat we zondaars zijn. Het belet Hem niet om van ons te houden. Hij blijft Zijn liefde en genezing en vergeving aanbieden. Zijn liefde is eeuwig. Omdat Zijn liefde eeuwig is en nooit opraakt is Hij onze hulp, onze bron,  waaruit we liefde mogen putten. Vooral in tijden wanneer het droog en dor is.

Hij beloofd om er te zijn. Voor ons. Ook in tijden van vreugde. Ook in tijd van verdriet. Zijn Naam is Ik ben en Ik zal er zijn!


woensdag 27 april 2016

Kamperen...

Ik had gedacht dat ze het na een nacht wel beu zouden zijn om te kamperen. Maar ondanks de regen,  de wind en de kou zetten ze door.

We zijn aangeland,  met onze pas overgenomen tent in een Zeeuws dorpje, 20 minuten rijden vanaf ons huis. Met 7 graden Celsius best een koude bedoening. Maar we warmen ons op met dikke kleding,  een slaapzakkenrace,  rond ons kacheltje luisterend naar spannende verhalen... Wat een fantasie!Het heeft ook wel wat. We genieten vooral van elkaar! Samen beginnen met God,  tijd om er even samen over te praten,  een wandeling maken met de kans op een bui. Schatten verzamelen en er samen iets leuks van maken. Kleurplaten kleuren met een Bijbeltekst. Mooi lied luisteren. Spelletjes spelen. Boek lezen. Lekker tekenen. En zodra het droog is op de trampoline, of de skelter...


De kids slapen heerlijk,  maar ik heb vannacht elk half uur gezien. Zo koud gehad ... Maar nog steeds blijven ze genieten. Tja,  dan toch nog maar een nachtje proberen! Gelukkig krijgen we er steeds meer handigheid in om een beetje warm te blijven s nachts! De volgende dag sliep ik een stuk beter!

Wat is het buiten leven heerlijk. Genieten zodra er een zonnestraaltje komt. Genieten van de natuur,  de rust, Gods schepping,  elkaar...

Koningsdag...

Vandaag vierden we samen Koningsdag! Deze keer vierden we het op ons kampeeradres. Samen ontbijten en luisteren naar een Koningslied.


Wat een heerlijk opwarmlied. Want kamperen is best een beetje koud!
We denken niet alleen aan onze aardse koning,  maar prijzen ook onze Hemelse Koning!  Hij is het waard!

We gingen vandaag zelf spelletjes doen:
rood-witte sudocu, trampoline springen,  skelteren, voetballen,  we bedachten een zelfgemaakte Koningsdag -route in het bos, namen bosschatten mee en maakten een mobiel voor in onze tent, genoten van rode tomatensoep,  zochten rood-wit-blauwe steentjes en schelpen...


' n Heel andere Koningsdag als anders,  maar super leuk!

donderdag 14 april 2016

God verlangt naar jou!

Een van onze kids zit in de derde klas van het voortgezet onderwijs. Daar hoort een excursie naar Engeland bij. Er gingen veel voorbereidingen aan vooraf. Al meekijkend en meelevend bereidde ook ik me voor op een midweekje zonder haar. Ik heb er het vertrouwen in dat ze het kan!  Maar wat is het super fijn om even te horen hoe het gaat. Even een SMS, een kort telefoontje. Ik keek er naar uit!  En gelukkig,  ze vindt het zelf ook fijn om even iets te laten horen!

Ik moest denken aan ons contact met onze Hemelse Vader. Soms hebben we het druk en kunnen we ons enorm schuldig voelen,  dat we minder tijd vrij maken voor Hem. En toch... Als we in een stil moment toch contact met Hem zoeken,  bidden, zijn we echt nog steeds welkom!  Hij kent ons ,  houdt ons voortdurend in het oog,  zorgt voor ons en Hij kijkt ontzettend naar ons uit. Hij is blij met ons bericht. Te horen hoe het met ons gaat. Hij heeft ons Zelf toebereid voor de taak die we hebben. En is nieuwsgierig hoe we deze taak ervaren.
Hij kijkt naar ons uit...!!!

zondag 27 maart 2016

Pascha vieren... ( momenten op een rijtje!)

Bijzonder om dit jaar te kijken naar het Pascha wat de Joden vieren en ook de Heere Jezus vierde. Wat een verwijzing naar Hemzelf.

De momenten op een rijtje :

De drinkbekers
Vragen stellen
(Tijdens de maaltijd mogen de kinderen vragen stellen over het Pascha. Vragen stellen hoort bij een vrij leven, niet als slaaf. Ook wij mogen alles vragen aan God. Dat paste goed bij het biddagmoment.) 

En ons laatste moment over Pascha :
Matzes 
De laatste week hebben we samen gekeken naar het lichaam van de Heere Jezus dat verbroken is. Gewoon gelezen uit de Bijbel in alle 4 de evangeliën. 

Ook tijdens het Pascha wordt een matze gebroken. Een deel wordt verstopt en de kinderen mogen dat zoeken. Wie het vind krijgt een verrassing. We hebben het zelf niet gedaan,  maar misschien wel een leuk idee voor jullie. Zou het verwijzen naar de Heere Jezus Die in het graf was? En weer opgestaan is? 
Nog genoeg om over na te denken... 

Om het meer persoonlijk te maken hadden we een hartjesdoosje. Als we het doosje niet openmaken kunnen we niet zien wat er in zit. ( Als Jezus lichaam niet verbroken was,  zouden we Zijn diepe liefde voor ons nooit kunnen ontdekken.) Toen maakten we het doosje open. In het doosje zaten hartjessnoepjes . We hebben Gods liefde elke dag nodig. Voor onszelf,  maar ook om liefde te geven aan anderen. Regelmatig gingen we even om liefde en bedachten we iets om voor elkaar te doen. 

We hebben veel nagedacht over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Gisteren hoorden we in de kerk dat we niet de Levende bij de doden moeten zoeken. We moeten niet bij het verdrietige blijven hangen. De Heere Jezus gaf de opdracht om naar Galilea te gaan. De plek waar Hij ze riep! De plek waar Hij zoveel liefde heeft laten zien. Daar wil Hij hen opnieuw ontmoeten. Hij is de Levende, ook nu nog!  Hij wil er zijn voor ons elke dag! 

woensdag 23 maart 2016

Pascha vieren - drinkbekers

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje wat geschreven is vanuit Joodse schrijver. De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.
Ter voorbereiding maakte ik deze lessen.


Tijdens de viering van het Pascha wordt er wijn gedronken. Uit vier bekers. Elke beker staat voor een belofte van God :

1. Ik zal jullie naar je eigen land brengen
2. Ik zal jullie uit Egypte bevrijden
3. Ik zal jullie God zijn
4. Ik zal jullie uit de slavernij verlossen

Onze sederschotel: 4 glaasjes 
Op 4 glaasjes heb ik met krijtstift de beloften van God op geschreven.

Lezen :
We lezen het stukje uit de Bijbel wat gaat over het Heilig Avondmaal en luisteren vooral naar het stukje waar het gaat over de drinkbeker.


Bespreken :
We pakken de glaasjes en lezen welke belofte er op staat. We proberen ze te verplaatsen naar onze situatie.
1. Naar welk land brengt God de Israëlieten? En naar welk Land zijn wij op weg? Mozes mocht Kanaän niet ingaan. Maar wel het hemelse Kanaän. Hoe zal het daar zijn?
2.Wat moesten ze in Egypte doen?  Ze waren slaven. Ook wij kunnen slaven zijn. Een slaaf van de zonde. God wil ons daarvan bevrijden! 
3. Ik zal jullie God zijn. God wil dat ook voor ons zijn. Nog voordat je bestond,  kende Hij jouw al.Hij heeft je gemaakt!  En Hij wil voor ons zorgen. We mogen naar Hem toe,  om hulp,  een gesprek,  vergeving... 
4. Verlossing van de slavernij. Het is niet meer nodig om naar de zonde te luisteren. God verlost uit die slavernij. Als we toch fouten of zonden willen doen,  mogen we aan deze belofte denken. Je bent niet meer slaaf van de zonde,  maar Kind van God. Leg de zonde af en kleed je met goedertierenheid,  barmhartigheid, liefde en geduld... 

De lege beker 
Er stond nog een lege beker op de sedertafel. Voor de Messias,  als Hij zou komen. In een verklaring las ik dat de Heere Jezus,  Die beker nam bij het laatste Pascha. Met die beker stelde Hij het Heilig Avondmaal in. Alsof Hij zei: Ik ben de Messias,  die jullie verwachten. 

Hij nam die beker en gedankt hebbende gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament,  hetwelk voor velen vergoten wordt,  tot vergeving van zonden.
( Mattheus 26:27-28)

Nog een drinkbeker
In Getsemane bidt de Heere Jezus of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
Ook dat lezen we uit de Bijbel. ( Mattheus 26: 36-46)

Wat zat er in die drinkbeker?  Het was een beker van Gods toorn over de zonde. Een beker vol zonden. Hoe angstig was dat voor de Heere Jezus om te weten dat Hij die straf moest dragen?  En toch bad Hij: Uw wil geschiede!

Ik pakte twee glaasjes. In een glaasje deden we punaises. Dat zijn de zonden. Nog een glaasje met hartjes snoepjes. Welke zou jij kiezen. De Heere Jezus koos ervoor om onze zonden op Zich te nemen. In onze plaats. Zodat wij de liefdesbeker aan mogen nemen.De Heere Jezus wilde de drinkbeker drinken 
Opnieuw komen we een drinkbeker tegen. Bij de gevangenneming. In Johannes 18:1-11 lezen we dat Petrus wil vechten voor de Heere Jezus. Hij grijpt zijn zwaard en slaat het oor van Malchus eraf. Petrus moet het zwaard terug doen. De Heere Jezus zegt: Den drinkbeker, die de Vader Mij gegeven heeft,  zal Ik die niet drinken?
Wij zouden deze drinkbeker niet kunnen drinken. De Heere Jezus deed het in onze plaats. 

Opnieuw met Hem drinken 
Tijdens de instelling van het Avondmaal zei de Heere Jezus: En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer Ik met u deze nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.
( Mattheus 26:29)
Totdat de Heere Jezus terug komt mogen we het Avondmaal vieren. En dan samen met Hem!


 

maandag 21 maart 2016

Knikkertijd en een Parel...

We hadden het pas over een Parel in Gods hand, ik zag het lied van Top tot teen voorbij komen en besefte ineens dat het weer tijd was om bewust na te denken over kostbaar zijn.

We zongen eerder deze week het lied: Jezus open mijn ogen. Leer mij de mensen te zien,  zoals U ze ziet uit de hoge!

Hoe ziet God ons?

Het is hier knikkertijd. We zochten de mooiste knikker op. We vertelden aan elkaar waarom t de mooiste was.
Toen vertelde ik dat God ons ook zo prachtig vindt. Van top tot teen!  Ik vertelde waarom ze zo bijzonder waren voor God: hoe mooi Hij ze gemaakt heeft,  welke mooie kwaliteiten God hun heeft gegeven,  en natuurlijk worden we wel eens vuil en maken we fouten,  maar God wil niets liever dan dat we bij Hem komen. Om ons schoon te laten poetsen,  zodat we weer glimmen voor Hem!  Hij legt ons geen jaar in de kast om lekker te liggen,  zoals wij doen met de knikkers. Hij houdt ons in Zijn handen! En niet alleen ons,  maar alle kinderen,  meesters, juffen, broers,  zussen,  familie,  papa,  mama . Even kwaliteiten opnoemen van hen,(want soms lijkt t erg makkelijk om minder leuke dingen te delen over anderen.) Ze zijn gemaakt door Hem en daarom kostbaar!( Niet dat ze of wij dat altijd beseffen,  maar wij mogen ze wel zien, zoals U ze ziet uit de hoge!)

Opdracht: Ga daar eens naar op zoek!

We maken een ketting van verschillende kralen en rijgen ze aan een rood lint. We zijn gekocht door het dierbaar bloed van het Lam. Daarom zijn we Kostbaar! We hangen de ketting aan het kruis. En zetten het kruis bij de leertekst.


zaterdag 12 maart 2016

Gemeente -zijn: Fouten en kneden...

Hoe meer je in de gemeente doet,  hoe meer je in aanraking komt met andere mensen. Je leert elkaars kwaliteit kennen. Maar ook de minder prettige kanten. Ik leer die niet alleen van anderen,  maar anderen leren ook mijn minder leuke kant kennen. En dat laatste vind ik niet altijd zo leuk. Ik voel me kwetsbaar. Ik weet dat ik niet perfect ben,  maar soms vind ik mezelf ook gewoon dom,  oliedom. Ik vergeet dingen... En dan krijg ik van mezelf of anderen te horen dat ik me beter op m'n taak moet richten. Of...misschien moet ik met wat andere dingen stoppen...
Ik krijg al angst voor fouten die ik evt kan gaan maken. Angst voor de reactie van mensen, voor de veroordeling,  afkeuring die ik mezelf geef ...
Of... stel je voor dat ik de oorzaak ben, dat mensen afhaken?

En toch...

Niets meer doen...??? Me terugtrekken??? Zou dat de oplossing zijn?
Met de kids hadden we het erover om alles bij God neer te leggen. Ik denk dat ik dat ook nodig heb. M'n fouten opschrijven en God vragen wat Hij wil dat ik doe. Hoe Hij naar mijn fouten kijkt.
Ik schreef het op dat ik iets was vergeten en m'n schuldgevoel daarbij. En ik schreef erbij: Wat wilt U me leren door deze situatie?

Je bent niet perfect. Hoeft ook niet. Vraag of Ik jou dingen in herinnering wil brengen. Je hoeft niet in paniek te raken. Ik zal er zijn. Dat is Mijn Naam! God zal er ook zijn voor die mensen die jij onbewust pijn doet. 

Pas las ik ergens: Adem alle verkeerde gedachten uit en adem goede gedachten in. God heeft geduld met ons. Ook als we fouten maken. Dat mogen we onthouden!

Nog een voorbeeld. Soms zijn mensen boos op me. Terecht of onterecht... Hoe is het mogelijk in een gemeente...

Zou het kunnen dat God ons aan elkaar geeft om ons te kneden?  Als ik nooit een fout zou maken, zou ik niet leren dat anderen mij ook vergeven... Als een ander nooit een fout zou maken, zou ik nooit leren wat het is om iemand weer te vergeven...Als ik nooit onterecht beschuldigd wordt,  zou ik niet leren om het oordeel aan God over te laten...

God baant U een weg door de woeste baren,  zodat ik weer U mag prijzen voor de wonderen die U heeft gedaan. Net als de Israëlieten deden,  toen ze aan de andere kant van de Rode Zee kwamen.

En nog een mooie psalm: Twist Uzelf met mijn twisters,  mijn gedachten, de mensen die me tegenstaan en wilt U mij genezen/helen. Psalm 35

We kunnen weglopen voor deze situatie 's. Maar we kunnen het ook zien als een kneedproces.  En dan ben ik eigenlijk best dankbaar dat God ons aan elkaar geeft. We mogen samen groeien. Elkaars lasten ( onhebbelijkheden) dragen en zo Gods wet vervullen. En dan kunnen we ineens van inzicht veranderen en God weer danken voor Zijn nabijheid en leiding in alle situaties!


vrijdag 11 maart 2016

Pascha vieren - Een lammetje in huis

De laatste weken me verdiept in het Pascha wat de Joden vieren. Ook dit feest heeft de Heere Jezus gevierd. Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Hem. Het was een heenwijzing naar Hemzelf.
Ik gebruikte een boekje (Mijn Joodse Jaar - geschreven door Adam Fisher). De link werd niet gelegd naar de Heere Jezus,  maar wat kunnen we veel linken leggen door wat wij weten over de Heere Jezus.


Een van de voorwerpen op de sederschotel is het bot van een lam. De verwijzing naar het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Zomaar wat momenten die hier uit zijn ontstaan :

Moment 1 Een lammetje in huis...
Lezen 
Exodus 12:1-14

Praten over...
Een lammetje in huis met het Pascha, 14 dagen lang. Het leek onze kids geweldig. Als er 14 dagen iemand bij ons in huis is weet die persoon precies wat er allemaal gebeurt. De Heere Jezus kwam ook zelf naar de aarde. Om bij ons te wonen. Hij weet wat jij en ik mee maken. Hoe wij ons voelen...

Zingen :
Hij kwam bij ons heel gewoon

Moment 2 De Heere Jezus bij ons...
Lezen 
1 Petrus 2:18-25

Uitleg... 
Iets wat de Heere Jezus heeft gevoeld en ervaren hebben we gisteren in de kerk gelezen.
We lezen het nog een keer en we leggen het uit en vertalen het naar onze tijd.
18. Ook luisteren naar een juf of meester die wat strenger is...( erg moeilijk)
19. Soms moet je ten onrechte daar onder lijden,  maar God noemt het genade...
20. Iemand een compliment geven omdat hij gezondigt heeft en geslagen wordt, dat doe je niet... Maar als je goed hebt gedaan en ten onrechte bent geslagen,  dan verdien je een compliment! Dat is pas bijzonder!
21. God is het Zelf die ons daartoe oproept! Christus heeft het Zelf ook zo gedaan,  tot Voorbeeld voor ons!
22. Hij heeft niet gezondigd,  Hij heeft geen lelijke dingen gezegd...
23. Als Hij gescholden werd,  schold Hij niet terug,  maar gaf het over aan God,  Die oordeelt goed.
24. Hij heeft Zelf onze fouten,  zonden,  zorgen op Zijn lichaam gedragen. Op het hout van het kruis,  zodat onze zonden al gestorven zijn. Ze zijn er niet meer. Want Jezus heeft ze al gedragen. Zijn striemen brengen ons genezing. Hij redt ons uit de zonden,  zorgen,  nood. Hij kwam Zelf naar ons toe,  net zoals het lammetje in huis was. Of zoals de gelijkenis van de Goede Herder. Hij zoekt ons op.
25. Hij neemt ons in Zijn armen, net zoals de goede Herder doet bij een afgedwaald schaap. Je hoort weer bij Hem. Hij ziet jou!

Moment 3 Wie wil God voor ons zijn... 
Lezen 
Lukas 15:1-7

Praten over...
Wat doet God als we zien dat wij afgedwaald zijn? Hij zoekt ons op! Hij zal er zijn!

Zingen
Ik zal er zijn...

Moment 4 We zijn zo kostbaar voor Hem...
Het Lam werd geslacht en Zijn bloed gaf ons redding! Het bloed werd gesmeerd op de deurposten. Als de verderfengel voorbij kwam,  zou hij niet naar binnen gaan. Zijn bloed geeft ons behoud! Zijn striemen brachten ons genezing. Hij wilde onze pijn, zonden en zorgen op Zich nemen. Om ons te redden. We zijn duur gekocht!  Kostbaar. Net als een parel...

Beeldend 
We zijn een Parel in Gods hand!  Rood lint verwijst naar het bloed van het lam.

Zingen :
Weet je dat de Vader je kent!


We mogen overal voor bidden...

Biddagmoment 
2 aspecten hebben we verspreid in de week aan de orde laten komen :
* We mogen alles aan God vragen 
* Wat doen we als iemand iets van ons vraagt 

We mogen alles aan God vragen
Praten over... 
Als ik kiespijn heb, ga ik naar de kapper...
Als ik zorgen heb, ga ik naar de slager...
Haha... Klopt niets van!

Waar we naar toe wilden. Als we zorgen hebben,  mogen we dat met elkaar delen. Maar de enige die echt wat kan veranderen aan situaties en aan mensen is God.

We vinden het ontzettend fijn als onze kids met ons delen wat hun dwars zit, maar we willen ze ook graag leren dat we ook die dingen bij God neer mogen leggen.

Beeldend 
Om ons er aan te herinneren :
We hebben briefjes neergelegd en een mooi doosje. Als er zorgen zijn,  vertellen we ze aan elkaar,  maar ook aan God. We schrijven onze zorgen op een briefje en leggen ze in het doosje. We gaan het bij Hem laten,  zodat Hij er mee aan de slag kan. Voor mezelf is het enorm fijn om het beeldend te maken. En ook de kids vonden het een goed idee. Een van de kids zei: Zal ik het vertellen aan m'n vriendin?  Ze maakt zich ook zo vaak zorgen...
Op het doosje schrijven we dan ook iets wat heel goed ging op die dag. We mogen onze zorgen bij God brengen,  maar ook onze blijdschap!  En dat mag iedereen zien!Lied :
Als je bidt zal Hij je geven!

Wat doen we als iemand iets van ons vraagt 
In de kerk :
Ook aan ons wordt wel eens iets gevraagd. Hebben wij vandaag iets over voor de voedselbank?
Hebben wij vandaag onze tijd over om te helpen met inzamelen van boodschappen voor de voedselbank?

En we hadden het over: Alles wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,  zegt Jezus: Dat heb jij aan Mij gedaan...
Zo mooi als we het voor God mogen doen!

Maar ook thuis :
Zingen :
Jezus open mijn oren...

We mogen van God vragen of we iemand vandaag kunnen helpen. Of God ons wil laten zien,  voor wie we er vandaag mogen zijn.

Actief:
We schreven kaartjes voor onze jarige familie!

Hebben jullie dat ook. Als je zo actief bezig bent met het onderwerp bidden,  dat je het dan eigenlijk ook extra nodig hebt?