zondag 26 april 2015

Opgestaan(3): Jesaja 63 / Psalm 23/ De Goede Herder

In Jesaja 63:1-3 lezen we over de Heere Jezus die is opgestaan. Hij komt als Overwinnaar Thuis,  bij God de Vader. Hij heeft het volk bevrijdt. Hoe zag Hij er uit?Als Iemand die in een wijnpersbak gelopen had. Met vlekken. Wat wordt daarmee bedoeld? De druiven zijn de vijanden. En Hij heeft de vijanden vertrapt. Maar Hij heeft gewonnen van de vijanden! En wij,  Zijn Volk mogen de overwinning mee vieren! We hoorden het in een preek en het bleef maar in mij gedachten.
Ook hoorden we deze week een preek over Psalm 23. En tijdens mijn hardloopmoment zag ik ineens een link met Jezus die de Goede Herder is. Een Herder Die de vijanden vertrapt, de doornen en de distels van ons leven,  zodat wij schapen veilig verder kunnen. En straks de overwinning echt mee vieren!
Maar ook nu mogen we al zingen. Net als Paulus in de gevangenis deed! Hij keek naar boven! Daar was Christus,  als Overwinnaar. Ook wij moeten de dingen zoeken die boven zijn,  waar Christus is. Christus,  Die bevlekt Thuis kwam bij God de Vader. Die de vijanden vertrapt heeft. Hij is Overwinnaar! Deze tekst uit Kolossenzen 3:1 is de maandtekst van de school.

Bijbelgedeelte wat we deze week in kleine stukjes lazen 
Psalm 23
Gelijkenis van de Goede Herder
Kolossenzen 3:1

Leermomenten
De Goede Herder is erbij als we genieten van het eten en drinken.
De Goede Herder is erbij als het donker is.
De Goede Herder kent ons allemaal bij naam.
De Goede Herder zoekt ons telkens weer op.
De Goede Herder kijkt of we erbij zijn. Hij telt met zijn staf.
De Goede Herder wijst ons met Zijn staf de juiste richting.
De Goede Herder gaat ons voor als we door een donker dal moeten. Hij zorgt dan voor voldoende voedsel. Maar soms schrikken we er van en rennen weer weg. Dan zoekt Hij ons op en brengt ons weer op de juiste weg.
De Goede Herder vertrapt de vijanden. De doornen en de distels. Hij heeft de pijn ervan gevoeld. Daardoor kunnen wij veilig verder. Het kan er soms gevaarlijk uitzien. Maar zie op de Goede Herder. Hij ging voor!  Wij volgen Hem! De vijanden kunnen ons niet meer zo erg beschadigen. Soms kiezen we toch een andere kant. Dan lopen we schrammen op...
De Goede Herder tilt ons op en draagt ons op Zijn Sterke schouders...
De Goede Herder jaagt de vijanden weg. Kunnen wij als schapen helemaal niet. We kunnen wel om hulp blaten...
De Goede Herder verzorgt onze wonden...

En naar Deze Goede Herder mogen we kijken! Dat is Christus aan de rechterhand van God! 

Lied
Heer wijs mij Uw weg...
Jezus is de Goede Herder...
De Heer is mijn Herder...


zaterdag 25 april 2015

Meivakantie en rommelmarkt...


 
 
Dat kwam goed uit deze keer. Rommelmarkt van de kerk. De kids kregen allemaal een bijdrage om het goede doel te steunen. Enkele maanden terug hadden we het speelgoed uitgezocht en veel weggebracht voor deze markt. Ook dat brengt geld op voor het goede doel. En nu mogen ze zelf iets kopen. We hebben er weer ruimte voor.

En wat hebben ze leuke spulletjes gekocht. We zijn deze vakantie er wel even zoet mee. Een leuk kastje en leuke krukjes voor in de hut.( Of mama er nog wel een leuk bijpassend stofje op wil maken.) Een grote lijst als raam voor z'n hut. Een vitrine-kastje. Een puzzel van 1000 stukjes.  Een step,  natuurlijk een knuffel ( er zijn er net 20 de deur uit,  dus 't kan weer aangevuld worden),  een stapel boeken en een leuk spel.

Een lekker stukje kaas,  bolussen en oliebollen,  horen er natuurlijk ook bij. En deze lekkere en leuke glaasjes. Te mooi om leeg te eten.En voor mezelf: werk aan de winkel. Een stoel die een opknapbeurt nodig heeft en een wijntafeltje. En nog mooie bloemen voor in de tuin. Maar die staan er al in. Met dank aan m'n tuinman -zoon!

Fijne vakantie!

vrijdag 24 april 2015

Bijbelstudie 2 Petrus 1: 9-21

We werden vanavond opnieuw aangemoedigd door Petrus om te lezen en luisteren naar Gods beloften. Geloof het profetische Woord! Wat heerlijk om er weer samen in te duiken. Ons aan Zijn beloften te herinneren!

Wat mooi dat er staat dat het profetische woord als een lamp is in het donker. Je gaat er naar toe!  Je leest het profetische woord. En dan zie je het Licht,  de Heere Jezus,  Die de vervulling is van de profetie. De morgenster gaat dan op in jouw hart!  Wat een vrede,  vreugde als je Gods Woord gaat begrijpen!  Dat Zijn Liefde,  Zijn Licht, Hijzelf in je hart komt.

Het is soms niet even de Bijbel lezen. Het kost soms tijd,  voordat je het begrijpt. Voordat het je wat doet. Blijf bij dat Licht!  En wacht tot het Licht ook opgaat in jouw hart. Sla de Bijbel niet dicht als je het niet gelijk begrijpt. Laat hem open liggen en wacht op Hem.

Diezelfde Heilige Geest,  die het profetische Woord,  doorgaf aan gewone mensen,  gaat het ook duidelijk maken aan ons.

Onze predikant preekt regelmatig uit de profeten. Hij vertelt dan ook aan ons wat hij ervan ziet van de Heere Jezus. Maar niet altijd landt dat direct bij mij. Ik laat het nu even rusten en wacht tot God het me duidelijk maakt.( In plaats van te mopperen dat de preek zo moeilijk was,  want is het niet veel beter om door God Zelf onderwezen te worden?)

Op maandag heb ik m'n sportmomentje. Ben ik alleen en wacht ik op Zijn Licht.
En soms moet ik wachten tot het volgende moment dat ik alleen ben en tijd heb voor God.
En soms wordt t ineens duidelijk tijdens m'n werk. En soms laat God me via een gebeurtenis met de kids iets zien.

Ik neem me voor om rustig op Hem te wachten. Want Het Licht komt. Ook in ons hart!

Een lied over het opgaan van het Licht in ons leven: Bron van Licht en Leven...

donderdag 23 april 2015

Wees waakzaam! (slot)

Deze serie blijft me bezig houden. En ik denk dat het nodig blijft om op te letten op je sterke en zwakke plekken. Dat het nodig blijft om je te houden aan je taak. Dat je regelmatig je tijdsindeling aan God moet voorleggen. En het blijft nodig om je te voeden met Gods Woord.

En soms kijk je terug en denk je: Wat was ik toen fout bezig!!!  Hoe zou God toen naar ons gekeken hebben?  Zou Hij met kromme tenen gezeten hebben? Zou Hij alvast een plan hebben bedacht om ons te straffen?  Wat een geduldig God hebben we. Hij hield ons in het oog. Hij heeft ons liefgehad met een eeuwige liefde. Daarom heeft Hij ons getrokken. Zo is God!  Hij is gekomen om ons te redden en niet om ons te veroordelen. En dat heeft Hij gedaan! En doet Hij elke keer opnieuw!

Misschien heb jij ook fouten gemaakt. We hebben een genadig God,  Die ons vergeeft en ons vergeving leert naar elkaar.

God, ik bid U. Mogen wij Uw liefde ontvangen en omarmen en mogen wij van Uw liefde leren. Uw liefde die zo groot is, dat U voor ons aan het kruis wilde. Uw liefde is tot/door de dood. Dank U wel! 

Wij vallen nog steeds in zonden. Maar ook dan: nooit twijfelen aan Gods genade! Zijn liefde is eeuwig!

Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus!

Opgestaan (2): Naar boven kijken!

Vorige keren hebben we het gehad over
"opgewekt" . Wat genoten we van het naspelen van de "opwekking ". En nu was de maandtekst van de school: Als je nu opgewekt bent,  zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit .  Daarom willen we deze week/weken samen kijken naar boven. Ik vroeg aan God welk bijbelgedeelte we mochten bespreken. En God liet me Abraham zien. Ook hij leerde om naar boven te kijken. Eerst diende hij de afgoden,  totdat God hem riep. Toen zocht hij niet meer naar dingen beneden,  maar naar boven.

Thema 
Naar boven leren kijken/ zoeken naar de dingen die boven zijn...

Liederen 
Ik kijk omhoog naar de bergen
Ik hef mijn ogen,  op naar de bergen
Vertrouw maar op God

Bijbelverhalen 
* We kijken naar Abraham. Hij leerde om naar boven te kijken naar de sterren,  daar was de belofte die God had gegeven.

Beeldend 

Ik pak de 2 potten erbij. We kijken eerst naar de ene pot,  waar het kruis in zit. We praten samen over dingen die pijn doen.
Dan pak ik de pot met de bloemen en het hart. De pot van overwinning. De Heere Jezus is opgestaan,  Hij heeft de zonde en pijn en verdriet overwonnen.

In de tekst die we moeten leren staat dat we moeten kijken of zoeken naar de dingen die boven zijn. Daar is de Heere Jezus. Hij heeft overwonnen. Kan je naar boven en beneden tegelijk kijken?  Nee. God leert ons nu onze zonden vergeven zijn, te kijken naar boven.

Van de week is een lieve oud -juf van de kids door de Heere Thuis gehaald. Op de kaart stond een tekening van haar lievelingslied. Lichtstad met de paarlen poorten. Daar keek zij naar als ze het moeilijk had. Bemoedigend om te horen dat iemand in je omgeving dat doet.

Maar ook in de Bijbel lezen we van mensen die verdriet hadden. Ook over gewone dingen. En toen vertelde ik van Abraham. Abraham wist niet hoe het moest. Hij woonde in een prachtig land,  het beloofde land. Maar nog zonder kinderen. Terwijl God het had beloofd...???  Een groot vraagteken in zijn leven. God liet Abraham naar de sterren hemel kijken. Zo zal het zijn Abraham! Zo groot wordt jouw volk! God doet wat Hij beloofd!

Samen met Hem mogen we naar boven kijken,  bij alle omstandigheden die het voor ons zo donker kunnen maken. We mogen ons vasthouden aan Zijn beloften. We mogen op zoek gaan naar die beloften. We mogen zingen van die beloften! We kijken mee met Abraham en naar wat God hem beloofd! Gods beloften gelden ook nu nog.

Onze gedachten kloppen niet altijd met Gods beloften. Deze kaart hebben we een keer gebruikt met Pasen. Wat blijft hij mooi.Hou je vast aan Gods beloften! Je blik gericht op Hem!

Van zwart-wit naar kleur...Heb je wel eens zwart-wit foto's gezien? Hele mooie foto's, wat je doet denken aan vroeger, maar wat weinig kleur. Zo was t ook in mijn leven. Een poosje was het erg donker. En waarom ik dit vertel? Omdat ik vermoed dat veel mensen een donkere periode hebben in hun leven. Waarom t donker was is niet zo belangrijk. Maar ik wil wel wat aanwijzingen geven die mij hebben geholpen. M'n leven heeft weer kleur gekregen. Ik kan weer genieten. Ik wil het delen met jou. Wie weet helpt t ook jou als je in het donker zit.

* Ga elke dag of zo vaak het kan een half uur wandelen. Helemaal alleen en bespreek al je vragen met God. Ik moet zeggen dat het in het begin alleen maar een hoop geklaag was en geschreeuw van mijn kant. Toen ik alles uitgeschreeuwd had, ging ik vragen stellen aan God. En ik geloof ook dat Hij daar blij mee is. Vragen over: U zegt in Uw Woord dat ik me geen zorgen mag maken, maar het lukt me niet.  Heel verrassend was Zijn antwoord. Als jij je zo graag zorgen wil maken, mag dat, maar het is niet nodig. Ik zorg voor je. Al wandelend ging ik steeds meer met God delen. De dingen die ik niet begreep, besprak ik met Hem. En vaak kwam ik tot andere inzichten of God liet me een Bijbeltekst zien of een lied. En daarna ging ik steeds meer de momenten gebruiken om God te danken voor alles wat Hij me in deze wandelingen geleerd had.

Met de kinderen ging ik aan tafel lezen Wie Jezus was. Wie Jezus gezien heeft, heeft God de Vader gezien.  Na het Bijbelverhaal vroeg ik: Wie is God hier? Wat hebben we van Hem geleerd? En daarna zongen we samen een lied daarover. Zo leerden we samen God beter kennen. De hele dag probeerde ik me regelmatig te richten op het lied wat we gezongen hadden en het Bijbelgedeelte wat we gelezen hadden en dankte ik God daarvoor. Ik leerde een heel andere God kennen dan ik me had ingebeeld. Nu weet ik waarom het tweede gebod zo belangrijk is.  Ik had zelf een beeld van God gemaakt en daar klopte niet zoveel van.  En daarom is het zo goed om steeds opnieuw te bedenken Wie God is en Hem daarvoor te danken!

* Ik kreeg steeds meer een verlangen om God beter te leren kennen. Op een vrouwenmorgen in onze kerk kocht ik het boekje: Hoe lees je de Bijbel. Daar stonden tips in hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Ik ben dat gaan doen op die manier. Zo werkte ik een groot gedeelte van de Bijbel door.
Ik schreef in eigen woorden op wat de tekst betekende. Als ik iets niet begreep zette ik er een vraagteken bij. Dan vroeg ik of God me daarover het juiste inzicht wilde geven. Vaak kon ik dan een andere keer het antwoord erachter schrijven.
Nog een tip uit het boekje: Wat wil God je in dit Bijbelgedeelte leren? Moet je iets veranderen? Dat leg je dan al biddend voor God meer.  Voor wat kan je danken. Dank God ervoor!

* En wat heb ik veel geleerd over Wie Jezus en God is. Ik voelde me klein. Zo wil God zijn. Ik lijk helemaal niet op Hem. En toch houdt Hij van ons. Psalm 139. Al vanaf de moederschoot! Langzaam leerde ik dat God van mij houdt en dat ik waardevol ben. Ik leerde mezelf kennen, ging genieten van hobby's, creatief bezig zijn. En toen ging ik ook op deze manier kijken en genieten van de mensen die God me heeft gegeven. Ik leerde hoe waardevol ze zijn voor God en genoot van m'n man, m'n kinderen, m'n familie, m'n vrienden, onze gemeenteleden. Ik leerde wat het in de praktijk in hield: Heb je naaste lief als jezelf. Dan moet je eerst weten wie je zelf bent, daarna kan je echt van de ander houden.

* Het belangrijkste of het doel van ons leven is: Dat we God steeds beter leren kennen. En NIET dat we een perfect gezin hebben of een perfect huwelijk. Dit is het eeuwige leven dat we God leren kennen. Ik leerde om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en daarna ging God me ook helpen in de relatie met man, kinderen en verdere familie en vrienden en in onze kerk. God staat op nummer 1.

God wil er zijn in alle situaties van ons leven. Ik leerde Hem in allerlei situaties kennen. Maar dan moet je wel zo'n situatie mee maken.
- Als mensen boos op me waren, terecht of onterecht. Hij gaf me rust om niet boos te reageren, maar te begrijpen waarom iemand boos was. Zo leerde ik om iemand die boos was even met rust te laten...
- Er was ontzettend veel verdriet, ik leerde Zijn troost kennen. En als ik die troost kende kon ik hem ook weer doorgeven aan m'n kinderen als zij verdrietig waren...
- Toen ik pijn had, leerde ik kijken naar Zijn pijn. En wist ik dat Hij pijn wilde lijden, zodat Hij net als mij in alles verzocht is geweest en mij kan begrijpen en mij kan bijstaan...
- Ik kwam onverschilligheid tegen. Ook dat heeft Hij gekend. Wat een rust om het met iemand te delen die het begrijpt...
- Als ik gezondigd heb, weet ik dat Hij t vergeeft...
- Als ik me afgewezen voelde, Hij wijst ons niet af...
- Als ik ergens te moe voor was, mocht ik leren om te relaxen...
- Als ik te bezorgd was, leerde Hij me om het aan Hem te geven en nu weet ik dat Hij alles in Zijn hand houdt...
- Als ik iets kwijt ben, vraag ik het aan God, Hij is alwetend en Hij laat me zien waar het is of geeft andere oplossingen...
- Als we nieuwe kleren nodig hebben, vraag ik het aan Hem...
- Als ik boodschappen doe, vraag ik Zijn hulp...
- Als er financiële tegenvallers waren, Hij voorziet!
- Als ik t even niet weet met de kinderen, vraag ik Hem om wijsheid...

Zo kwam er weer kleur in mijn leven. Geniet momenten. Genieten van Zijn schepping, van Zijn regering, van Zijn liefde, van Zijn genade, van Zijn zorg... En soms is het donker en dan mag je weer leren. Het leven blijft een leerproces, maar Hij blijft! God wil er ook zijn voor jou!


Deze blog publiceerde ik eerder op een andere blog. Maar omdat die blog verwijderd is, hier nog een keer... 


zaterdag 11 april 2015

Wees waakzaam! Maak ruimte voor God!

Een serie over waakzaam zijn. Herkennen wat bij de boze hoort... En zeker dat is nodig. Maar niet het doel van ons leven!

Vanavond stonden we met onze bijbelstudiegroep stil bij 2 Petrus 1. Als je t op 't eerste gezicht leest,  begrijp je bijna niet wat er staat. Maar samen kwamen we er wel uit.

Deze tekst staat centraal in het bijbelgedeelte wat we bespraken :

Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.We hebben dierbare en grote beloften van God ontvangen. Die ontvangen we door Jezus te leren kennen. Door Gods Woord te lezen. Wat gebeurt er als je dat doet?
Door de kennis van de Heere Jezus krijgt God meer gestalte in jou. God komt nog meer in jou wonen. De begeerlijkheden of verlangens die van de wereld zijn zullen vervagen. Dus als je onrust merkt,  vul jezelf met meer kennis van God. Maak ruimte voor Hem! Dan krijgt Hij gestalte in jou! Nog een kleine tip: Begin je dag met God. Open Zijn Woord en prijs Hem met een lied om Wie Hij is!  Zo krijgt Gods Woord,  God Zelf plaats in jouw gedachten. Herinner jezelf daar de hele dag aan.

Als je ouder wordt en gaat groeien is er meer ruimte in jou. Vul je die ruimte op met God of met begeerten van deze wereld?

Petrus roept op om je te blijven voeden met de kennis van God,  met Gods Woord. Dat doet hij zolang hij dat kan. En hij roept ook ons op om dat te blijven doen. Roep elkaar op om God beter te leren kennen! Als bijbelstudiegroep mogen we elkaar aanmoedigen. Maar ook als we samen zondags naar de kerk gaan,  klinkt de oproep om God beter te leren kennen. Dan komen die kenmerken van geloof, kennis,  lijdzaamheid , deugd,  enzovoort vanzelf.

Wij zijn geneigd om onszelf geloof,  geduld, kennis en deugd aan te leren. Vaak worden we moedeloos omdat dat niet lukt,  we te weinig geduld hadden. Maar we moeten helemaal niet ons best doen om zelf geloof, geduld,  kennis, deugd te krijgen. We moeten ons wel vullen met Gods Woord. En we mogen Hem danken dat Hij dat geloof, geduld, kennis en die deugd in ons zichtbaar laat worden. Want God komt Zelf in ons wonen. En dan worden wij vol van geloof,  geduld en vol van God.

God, wilt Uzelf in mij komen wonen. Geef dat ik ruimte maak voor U!

Hoe meer ruimte er is voor God, hoe minder voor begeerlijkheden, onrust,  ontevredenheid van deze wereld.

Samen zongen we het lied: Glorie aan God. In het refrein staat: Satan hij beeft,  want hij weet Jezus leeft. Hij is verslagen het Lam troont voor eeuwig!
Het raakte me. Satan lijkt sterk,  maar hij is al verslagen. Hij beeft. En dan weten we toch Jezus leeft. God is Koning!  Hij zit op de troon!

Thuis heb ik een wereld kaart ophangen. En ik kijk er nog eens naar. Zoveel landen waar vervolging,  honger,  oorlog is. Maar ook daar is Hij Koning over. Hij leeft! Hou dat in het oog! Roep elkaar daar toe op! Wees daarin waakzaam!

vrijdag 10 april 2015

Wees waakzaam (tijd)

Soms kan je zo bezig zijn met "schijnbaar " goede dingen,  dat je er helemaal in op gaat. Je ziet niets anders meer. Wat een teleurstelling als er dan iets mis gaat. Je hebt niets anders meer waar je van kan genieten. Wees waakzaam ook op je tijd.

In de eerste plaats ben je kind van God. Je kunt nog zoveel goede dingen doen in een kerk,  bezig met bijbelstudie,  maar aan persoonlijke omgang met God kom je niet toe. Wat heerlijk als je mag leren om echt contact met God te hebben. Stil zijn bij Hem,  luisteren naar Zijn Woord. Mijn favoriete manier is al wandelend of hardlopend in de buitenlucht.

Maar ik mag ook vrouw zijn van. Zodra we kinderen hadden dacht ik dat kinderen het Allerbelangrijkste waren. Tijd voor m'n man bestond uit zorgen voor het huishouden,  z'n brood klaar maken... Best goede dingen. Maar tot een echt gesprek kwam het vaak niet meer. En hoe lastig is dat in te plannen in een gezin met kids,  werk,  enzovoort... Nu hebben we ons ontbijt- momentje samen. Ik vind 't heerlijk om met hem de dag te starten. We zeggen zeer weinig tegen elkaar. Maar we genieten allebei van stil wakker worden met ons ontbijt. Als m'n man uit z'n werk komt ben ik vaak al klaar met eten met de kids. Dan ga ik bij m zitten en vertellen we onze belevenissen.

Na het ontbijtje met m'n man ga ik de kids wakker maken. Met hen zitten we samen aan tafel. Zij eten hun klaargemaakte boterham op.En ondertussen lees ik voor uit de kinderbijbel. We houden van een rustige start.
's Middags uit school drinken we samen wat en vertellen ze hun belevenissen. Grappig,  vandaag was m'n neefje er ook en hij zei: Mag ik nu ook vertellen van school?  En nichtje van 2 zegt dat ook na en vertelde haar brabbelverhaal. Ik geniet enorm van die momenten. Maak tijd vrij voor je kids. Volgens mij hoef je er niet de hele dag voor ze te zijn,  maar vooral die momenten na school zijn van die bijkletsmomenten. Zorg ervoor dat je dan gewoon tijd hebt voor hen!
Ook een op een momenten met je kids zijn belangrijk. Zie ik als kostbaar. Bij ons is dat meestal 's avonds als ik ze naar bed breng. De ene keer hebben ze wel veel te vertellen,  de andere keer minder. Geeft niet. Maar zo' n moment samen,  genieten ze ook zo lekker van!

Daarnaast  heb je ouders,  je familie, je vrienden, je kerk. Heerlijk dat je daar ook tijd voor kunt hebben. Het zijn voor mij ook vaak oplaadmomentjes. Even tijd om gezellig met je ouders koffie te drinken. Even bij te kletsen. Maar zonder m'n vriendinnen zou ik ook niet kunnen. Om het een beetje in evenwicht te houden is een enorme klus. Stel je prioriteiten. Wie staat er bij jou op nummer 1?

Geef je tijd,  je dagindeling in Zijn handen!


woensdag 8 april 2015

Opgestaan(1): Tot een nieuw leven!

Pasen 2015.  Onze predikant legde zo mooi uit hoe de doeken lagen in het graf van de Heere Jezus. Heel bijzonder. Net of er nog Iemand in het graf lag,  maar er lagen alleen maar doeken. Een leeg omhulsel. Jezus was opgestaan! Dat was te zien aan de doeken. De doeken die bij de dood horen,  bleven in het graf. Opgestaan tot een nieuw leven.

De tekst die de kids op school leerden: Maar nu , Christus is opgewekt uit de doden en is een Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Daar willen we graag samen over nadenken.

Gezinsmoment 
Ik vertel dat als we fouten maken, als er verdriet is, we angstig zijn, we eigenlijk vastzitten, omwikkeld met doeken. Ik had wc papier meegenomen en onze zoon wilde wel ingepakt worden. We omwikkelden hem met wc papier en plakten het hier en daar met plakband vast. Wat een lol!

Ik vertelde het verhaal van de opwekking van Lazarus. Wat een verdriet door de zonde. Lazarus was dood.  Wat kunnen wij ook verdriet hebben. Verdriet over fouten,  over zorgen,  over ziekte. Misschien kruipen we t liefste in een hoekje. Dat niemand ons ziet. Zoals Adam en Eva wegkropen. Voor God. Ook Jezus heeft verdriet. Hij huilt om Lazarus. En toch...Hij bidt tot Zijn Vader. Lazarus kom uit! En op Jezus woord staat Lazarus op! De doeken van alles wat bij de dood hoort worden afgedaan en hij mag opnieuw leven. Zo mogen wij ook luisteren naar Gods Woord, als we verdrietig zijn. Wachten op Zijn Woord die zegt: jongen,  meisje,  vader,  moeder sta op! Doe weg die doeken van de zonde, van je verdriet, van je zorgen. Laat ze maar in het graf. Je mag opnieuw leven.

We speelden het verhaal na. Wat een feest om uit het graf te komen!  De doeken gooiden we in de lucht!  Alsof het confetti was. Feest!  Lazarus leeft!  Feest, want Jezus leeft!  Feest, want ook wij mogen de zonde, verdriet, pijn achter ons laten en leven met God!

De volgende dag deden we t weer. We omwikkelden hem ,  nu met repen van een oud laken,  dat werkt iets beter. En we noemden allemaal verdriet,  zorgen, zonde,  angsten,  ziekten en pijnen op. Zo kan je niet meer lopen. Als er iemand nu iets gevaarlijks wil doen,  kan je je niet verweren. We kietelden hem, oh... hij pieste bijna in z'n broek. Wat hebben we gelachen... En dan 'm laten lopen met die doeken om. Gaat ook niet echt. Zo konden we de link leggen dat het gewoon onverstandig is om met zonden en verdriet rond te blijven lopen. Laat ze in het graf. Leg ze af. God is zoooooo genadig om ze te vergeven.

Samen dankten we God en zongen ons favoriete paaslied!


Lied 
We hebben veel gezongen deze week!
Onze favoriet:
Klap in je handen van blijdschap
Dit is de dag die God ons geeft
Dit is de dag van het leven
Dit is het feest dat Jezus leeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft,  Halleluja (2 keer of zo vaak ze willen! )


Verder in de Bijbel 
We vonden het zo leuk om samen stil te staan bij omwikkeld zijn en dan verlost worden van de wikkels,  dat we daar nog meer over wilden lezen. De volgende bijbelverhalen horen ook bij het thema wat we bespreken: Opgestaan tot een nieuw leven.

De vrouwen bij het graf 
De vrouwen bij het graf waren zo omwikkeld met verdriet. Ze komen bij het graf. De steen is weg. Schrik,  nog meer wikkels. Tot ze in het graf kijken en de engel vertelt dat Jezus weer leeft. We halen wat wikkels weg. Ze gaan terug. Dan ontmoeten ze Jezus Zelf . De wikkels gaan er nu helemaal af. Haastig, dat kan zonder wikkels, vertellen ze het aan de discipelen!

En deze willen we ook nog lezen:

De discipelen in huis zonder Thomas 

De discipelen met Thomas 

De Emmausgangers 

De doeken laten we gewoon lekker liggen. We zullen ' t niet elke dag doen,  denk ik, hoewel het zeker voor herhaling vatbaar blijft! Maar we laten ze ook gewoon liggen als herinnering dat we mogen leven met Hem!!! Dat we verlost zijn van onze "wikkels ". Wat is het toch een feestje om te geloven met kinderen!  Samen blij zijn om het wonder van vergeving!  Het maakt het Paasfeest zo echt feest! Dan begrijp je die tekst ook weer: uit de mond van de kinderen komt lof. Lof aan God! En wij loven mee met hen!

Beeldend 
En ook wij maakten twee potten.( Weet even niet bij wie ik dat had gezien, maar vond ze zo leuk!) Een met het kruis,  de doornenkroon en grafdoeken en een met bloemen van nieuw leven!

zondag 5 april 2015

Wees waakzaam! ( verrassingen)

M'n vorige blog ging ook over " Wees waakzaam ". Een van de dingen waar ik aanvallen aan herken is "onrust ". Herkenbaar?

Nog iets waar ik onrustig van word: niet weten wat er gaat gebeuren. En laat ik nou een man hebben die van verrassingen houdt! Ook een terrein waar ik dus waakzaam moet zijn. En als ik rustig blijf,  zijn de kids dat ook.

Oh...Wat kon ik me daar aan ergeren.
Stap maar op de fiets en we gaan. Waar gaan we dan naar toe?  Dat zie je vanzelf...  Grrrr...

M'n man houdt van verrassingen. En ja, wij willen graag weten wat we gaan doen. Ik kan geweldig daar tegen in gaan,  maar ik heb ook de keus om me te laten verrassen. En wat is dat laatste ook leuk.

Als ik denk aan God... Hij is ook verrassend. Gaat een lied niet zo: Leer mij volgen zonder vragen? Vader wat U doet is goed?!

M'n man zei tegen de kids: Komen jullie na schooltijd gelijk naar huis?  En de kids: Waarom?  Wat gaan we doen? Geen antwoord. Oei,  wat lastig,  he?! Maar een goede oefening.

En wat was het spannend!  Na schooltijd nam hij ons mee. Zo leuk om de kids op de achterbank te horen. Ik denk dit... Of zullen we daar naar toe...

Puntje bij paaltje gingen we gewoon naar de Intra-tuin. Was het gewoon genieten van leuke lente-sfeer. Gingen we gewoon super leuk wat drinken. ( en ik genoot ervan en dacht niet: thuis iets drinken is goedkoper, of misschien even. Wat werd de koffie leuk geserveerd! Weer een idee om thuis te doen!)

Geniet van je verrassende man!  En besef ook dat God verrassend is. Hoe onze weg ook gaat,  Hij gaat voor!  Leer te volgen zonder vragen. Vader wat U doet is goed!

Wees waakzaam! ( wat is jouw taak?)

Deze blog schrijf ik op advies van mijn man. De laatste weken hebben we t regelmatig over zwakke plekken. Wat is het ' belangrijk ' om die te kennen van jezelf,  van je man. De duivel gaat rond en kijkt waar hij iets kan verslinden. Hij pakt je zwakke (of is het sterke) plek en speelt het uit. Wat is het belangrijk om je dan net als de Heere Jezus te toetsen aan Gods Woord.

Om het niet al te vaag te houden... Ik heb de Pabo gedaan. Mijn interesse ligt bij opvoeden. Ik lees graag over deze dingen en probeer het uit,  thuis of in de klas. Super leuk om te zien dat sommige dingen echt goed werken. En enthousiast als ik was deelde ik dat ook met m'n man.  Niets mis mee!

Tot...Ik zag dat het goed werkte en ik dacht : Als mijn man dat nu ook zou doen... En ik probeerde hem te pushen om t ook op die manier te doen. FOUT! Ik heb niet de taak gekregen om m'n man te pushen om op mijn manier onze kids op te voeden. Ik heb de taak gekregen om mijn man lief te hebben en niet om hem te beoordelen of hij wel of niet goed opvoed.
Misschien denk je wel hetzelfde als mij: Maar ik bedoel het echt goed...

Het werd voor mij steeds belangrijker. De kids luisteren echt als je t op deze manier doet!  Stiekem raakte ik in paniek als hij t anders deed. En of je kids dat merken. Als mijn man aan tafel mee at en hun vroeg om recht te zitten,  was ik bang dat ze t niet pikten op de manier waarop hij t vroeg. De kids "voelden " dat en luisterden dan ook inderdaad niet. Ze gingen alleen maar gekker doen.  Wat weer tot frustratie was voor mij. Want oh,  ik hou eigenlijk helemaal niet van een gespannen sfeer.  En welke vrouw wel? Het leek voor mij een bevestiging dat hij t inderdaad niet goed deed.

Totdat ik 1 Johannes 5:16 las.: Indien iemand zijn broeder ziet zondigen,  een zonde niet tot de dood,  die zal tot God bidden en Hij zal hem het leven geven.... Tja,  zo ernstig fout deed hij t niet, maar dat dacht ik toen wel. En nu ging ik bidden ipv me ermee te bemoeien. Want iets wat God me leerde wil ik toch uit proberen. Toen leerde God mij iets anders. Niet dat mijn man fout was,  maar dat ik m'n man niet de plaats gaf die hij nodig had. Niet hij was fout,  maar ik. Ik werd angstig als het anders ging als ik dacht dat het hoorde. God leerde mij om mijn angst voor een conflict aan God te geven. En God maakte mij rustig. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik geef u rust.  Ik had nog nooit gehoord dat iemand dat bad in zo'n gewone situatie,  maar nu leerde ik de waarde ervan zien. Het gevolg was dat onze kids ook rustig werden. Ze zagen dat papa het anders deed als mama, maar dat hij t zelfde bedoeld! En als mama niet in paniek raakt,  dan zij ook niet.

En nu dank ik God dat m'n man het anders doet,  dat m'n kids luisteren naar hem. En wat heeft een man dat ook nodig. Dat er naar hem geluisterd wordt. Hij geniet nu nog meer van de kids dan eerst.

En voor de kids? In het 5de gebod staat: Eer je vader en je moeder,  opdat je dagen verlengt worden. God zegent het luisteren naar je ouders. En dat mogen we ook stimuleren. Kids vinden het fijn om je blij te maken. Dus ook al begrijp ik het soms wel,  toch zeg ik dat ik blij ben als ze gewoon naar ons luisteren. En dat ik t knap vind als ze dat doen. En ook daar groeien ze weer van!

Wat zijn Gods geboden goed. Daar mag je je aan vasthouden. God zegent het echt als wij luisteren naar Zijn Woord.

Wat ik ook moest leren?  Dat we allemaal onze eigen taak hebben. God heeft dat keurig gesorteerd. Bijzonder dat een man dat ook zo in zich heeft. Als Hij gewaardeerd wordt, groeit hij. Zo heeft God dat echt bedacht. Als mijn man mij in de weg zou staan,  zou ik ook gefrustreerd raken. Daar had ik nooit aan gedacht. Maar zo waar!

De duivel probeert ons tegen elkaar uit te spelen. Zodat het beeld van God kapot gaat. Want man en vrouw samen vormen het beeld van God. En daarom is het belangrijk om daarin waakzaam te zijn.

Soms heb ik weer gedachten dat ik t eigenlijk beter weet als mijn man,  dat ik het beter weet als onze kerkenraad, als de juf van school, als de leiding van de JV...
Maar ik moet waakzaam zijn. En nu herken ik het als aanval van de duivel. Ik wil niet meer in slaap vallen en hen gaan beoordelen. Nu geef ik die fouten aan God. En soms zeg ik t tegen m'n man: Nu denk ik weer dat ik t beter weet,  maar jij weet 't het allerbeste!  We lachen samen om mijn foute gedachten. En dan bid ik of God hem of hen wijsheid geeft. ( Soms is het ook goed om het gewoon hardop te zeggen. Dan hoef je niet alleen te strijden tegen deze gedachten...)
Het is mijn taak om voor hen te bidden. En niet om hen te verbeteren. God is het die een ieder geeft wat ze nodig hebben. Ik kan met mijn gepraat en goed bedoelde adviezen God enorm in de weg staan. En wat is het bijzonder om te zien dat God het gebed wat ik in het verborgen heb gebeden,  verhoort! Laten we God niet in de weg staan,  maar Hem aan het werk laten.

Wat is jouw interesse?  Wees waakzaam en blijf bij jouw taak.  Als een verkoper ineens zwemles moet gaan geven gaat 't ook niet. We moeten leren om niet iemand anders een taak te geven die niet bij hem past. Bid of God jou wil laten zien wat jouw taak is. God wil jou bij die taak helpen. Zo wordt jouw gezin de plek waar Hij aan het werk is!


zaterdag 4 april 2015

Een kloof tussen jou en God...

Jaren geleden dat ik dit lied heb gezongen. En nu ...opeens leek het weer heel toepasselijk. Op school hadden de kids het gehad over de verloren zoon. Hij stond op om naar Zijn Vader te gaan. Niet meer als Zoon, maar deze keer misschien als knecht. Hij paste niet meer bij Zijn Vader. Er zat een kloof tussen hen. 

Tussen God en ons zit ook een kloof. Door de zonde. En toch... Het is Goede Vrijdag geweest. De Heere Jezus heeft voor onze zonden betaalt aan het kruis. Daardoor is er weer contact mogelijk met God de Vader. 

Gezinsmoment
Ik pak een stukje klei en kneed het tot een hart. Zo maakte God jou. Net als klei. Je bent in Zijn hand! Geweven in de buik van je moeder. Zo kwam je op deze wereld. Wat waren we blij met jou!  Wat kon je gekke gezichten trekken!  We lachten samen om jullie!  En toen je groter werd genoten we van je geklets, enzovoort, enzovoort... 
We zijn blij met jullie! Je bent een kado van God!( De kids gaan ook aan de slag met klei en maken hun eigen vorm voor zichzelf. Een poosje terug hadden we t over de betekenis van hun namen. Dus de een maakt een lauwerkrans,  de ander een Adelaar,  en nog een vrolijk gezicht. En ondertussen praten we verder...) 

Maar hoe fijn we het ook samen hebben,  er gaat best wel eens wat mis. Dat beeld ik uit met punaises. Soms ben ik wel eens moe en mopper ik. Dat vind je niet leuk. Soms doet dat een beetje pijn. Net als de punaises. Ik prikte de punaises in de klei. Soms blijft t zitten en denk je er niet meer aan. Maar het is niet goed. Wat zouden we moeten doen?  Er mee naar God gaan. 


Ik pakte de klei en ging naar de loopplank. Piep -piep. Wat is dat nu?  Een zonde -detector! ( Van de week gingen ze met playmobil bij oma spelen en daar hadden ze een metaal detector om metaal op te sporen.) Met metaal,  zonde,  mag je niet naar God. Help!  Hoe komen we er dan vanaf?  Geef je zonde /punaise aan de Heere Jezus. Hij droeg onze zonden op het kruis. We prikken de punaises in het kruis en komen zo bij God met ons klei-werkstukje. God heb ik afgebeeld als een kopje met een kaars en bloemen. Dat wijst erop dat er bij God zoveel te krijgen /ontvangen is. 

We komen bij "God ", maar dan hebben we nog steeds een gaatje. God geeft ons iets voor in dat gaatje. Ik zet er een bloem in. Mooi! God vult onze fouten/verdriet /pijn op met iets moois. Zijn vergeving. Zijn troost. Zijn nabijheid. 

En dan... kunnen wij weer aan een ander een bloemetje geven. We  mogen een ander vergeven, we mogen een ander troosten, we mogen een ander helpen. En wat is dat leuk om even bij elkaar te doen. Punaises eruit halen en een bloemetje ervoor in de plaats. Dan lijken we op de Heere God. Nu al een klein beetje. 

We zingen het lied en danken God voor Zijn liefde en alles wat Hij ons geeft.

Om nog eens terug te denken aan ons moment,  aan de overvloed van God maakte ik deze "kijk -tafel ".