zondag 28 december 2014

Feest...Kerst! - Hij komt Zelf bij ons wonen!

Kerst 2014... n Extra bijzonder ( voor ons dan) ontbijtje. En... er was een boodschap een brief voor de kids!( Hoi, Kijk maar achter de bank. Daar ligt iets speciaal voor jou!)  Ze lazen het briefje en vroegen zich af of ze het gelijk mochten doen. Ik zei dat ze dat zelf mochten weten. Onze zoon kon z'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging op zoek. Toen ging onze jongste ook en toen ze hun kado hadden ging ook de oudste. Zo leuk die verschillende reacties! En mogen we t nu uitpakken? Ja, dat mag!

En toen hadden we t over de blijde boodschap die de herders kregen. Van de engel. Dat de Heere Jezus geboren was. Hoe reageerden jullie bij de boodschap/ het briefje wat jullie kregen? Onze oudste dacht dat t een grapje was en ging daarom niet direct op zoek. De jongste dacht misschien moet ik eerst m'n boterham opeten en mag ik dan op zoek. En onze zoon ging direct op zoek. Ook de herders moedigden elkaar aan en kwamen zo bij het " levend geworden woord" . Onze kids hebben ook alledrie Gods Woord gekregen. Nu kunnen ze meelezen in de kerk. De oudste kreeg de jongerenbijbel van de HSV. Erg mooi en informatief! Bij het kado had ik nog snoepjes gedaan. Wat gebeurt er als je snoepjes krijgt en je laat het netjes in de verpakking? Je kan er niet echt van genieten. Zo is het ook met de Bijbel. Je kan er pas van genieten als je erin leest en Hem gebruikt. Zo is het ook met de herders. Ze gaan op zoek naar de Heere Jezus en vinden Hem. Wat zijn ze blij! Ze prijzen God en vertellen het verder.


We zongen nog het lied wat op de boekenlegger stond.


En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:4
Dit vind ik zo'n mooie tekst. Het past ook goed bij het geven van HET WOORD/ een Bijbel. Maar ook bij Kerst, omdat de Heere Jezus toen bij ons is komen wonen. Toen we over de Tabernakel werkten hadden we deze tekst centraal staan.
Welkom om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Ik vind hem erop lijken en erbij passen. Deze tekst staat nog steeds in ons huis en nu zien we ook dat Hij werkelijk gekomen is. Mooi als je zo terug kan pakken op eerdere gezinsmomenten.


We maakten een soort feestversiering om in takken te hangen. Want een poosje terug las ik in een artikel dat de Heere Jezus waarschijnlijk met het loofhuttenfeest is geboren. Hij zou dan in zo ' n hut geboren zijn en gelegd in een broodbak. Dat verwijst ernaar dat Hij het levende brood is. Het brood werd tijdens het loofhuttenfeest in doeken gewikkeld. Dat werd ook met de Heere Jezus gedaan. In een ander land wordt het loofhuttenfeest ook tabernakelfeest genoemd. Het feest dat God bij Zijn volk wil wonen. Ik vind het een mooie uitleg en voor mij verdiept dat juist het Kerstfeest. (Lees hier het artikel, vooral het laatste gedeelte.)  Het loofhuttenfeest is een heel vrolijk feest en de loofhutten werden versierd. Zo vierden we ook feest dat we nu zelf een bijbel hebben! Maar ook dat Jezus Zelf naar deze aarde kwam om dichtbij ons te zijn.

Later deze week lazen we in Openbaringen 2 en 3. Johannes moest brieven schrijven aan de gemeenten met een oproep om te blijven luisteren naar Gods Woord en Gods liefde vast te houden. En elke keer staat er Wie overwint... en dan een belofte. Een kroon, (daar hebben we al eerder een moment over gehad, lees het hier. ) een witte steen met een nieuwe naam, een morgenster, witte klederen, pilaar en een troon. Ook die woorden hangen we bij de feestversiering in de takken.

We lezen verder in Openbaring 21. En daar zien we opnieuw in vers 3 dat Hij bij ons komt wonen. Opnieuw mogen we uitzien naar Zijn Komst!

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
  1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
  3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
  4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
  5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
  6. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
  7. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.


Hoe was jullie Kerstfeest?

woensdag 24 december 2014

Feest: Een kroon... en hou je vast aan Gods Woord!

We zijn nog in de adventstijd. We hebben samen nagedacht over het thema feest. Van uitnodiging tot en met feestkleding en muziek. We hebben veel gezongen en geluisterd naar muziek. Nog een week... zouden we nog een thema gaan doen? En toen preekte de voorganger over de moederbelofte. Hij had het over een kroon op het hoofd van Adam en Mannine. De kroon van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een kroon... daar wilde ik meer over weten...En het past ook bij feest! Nieuw thema!

De kroon van kennis van God, de kroon van gerechtigheid, geen fouten tussen God en mij, de kroon van heiligheid, verlangen om God te dienen, gehoorzamen, lief hebben...

Een kroon op het hoofd van Adam en Mannine. Maar door de zondeval is de kennis van God en de gerechtigheid en heiligheid kapot gemaakt. Met de moederbelofte beloofde God herstel. En we mogen ook al een beetje van dat herstel zien. Wat hebben we door de gezinsmomenten steeds God beter leren kennen! Wat heerlijk dat we mogen weten dat we Iemand hebben die onze zonden vergeeft! Hij is het die ons ook verlangen geeft om bij Hem te horen.

Hoe kunnen we de link leggen met kerst? Met de ontmoeting van de Heere Jezus? Ik dacht aan Johannes op Patmos. Daar ontmoet Johannes de Heere Jezus. En het gaat ook over een kroon!

We lezen Openbaring 1: 9-18 Daarna praten we er over dat Johannes schrikt van de ontmoeting. Maar is het nodig om te schrikken? Nee, waarom niet? Jezus legt Zijn rechterhand op Johannes en zegt : Vrees niet, Ik ben de Eerste en de laatste! We hadden net gehoord in de kerk over de ontmoeting van God met Adam, net na de zondeval. Adam was ook bang. Maar God gaf de moederbelofte! Zonder enig excuus van Adam en Eva. God geeft t ook als je Hem er niet om vraagt. Hij is de eerste!

Deze dag gaf onze zoon aan dat God hem rust had gegeven. En ik had er niet eens om gebeden! Net als bij Adam. Adam vroeg God ook niet om een oplossing of vergeving. Maar God gaf wel de moederbelofte. Ook was het mooi dat de kids ruzie hadden en het weer goed maakten. Ik was er trots op ze en zei: Jullie lijken op God! Weet je nog wat we hoorden in de kerk? God vergeeft. Jullie kunnen elkaar ook vergeven! Wat goed! Ik had nog oorkondes liggen en vond het een leuke gelegenheid om ze er een te geven. Wat waren ze trots!

 Later deze week las ik de brieven die Johannes moest schrijven aan Efeze en Smyrna. Het gaat over sterren en dat God ze in Zijn hand houdt en dat Hij wandelt tussen de kandelaren. Mooi al dat licht! Hij ziet onze werken en ook dat het soms moeilijk is om naar apostelen te luisteren die het verkeerde boodschappen. God ziet het geduld, maar zegt ook dat het belangrijk is om bij de eerste liefde te blijven!

De laatste tijd hebben we veel verschillende predikanten, die Gods boodschap soms op een andere manier doorgeven of andere accenten leggen. Dat kan soms verwarrend zijn. Maar als we dit Bijbelgedeelte lezen mogen we elke keer weer terug gaan naar de eerste liefde. Naar God Die van ons houdt. Die ons zo lief heeft dat Hij Zelf naar ons toekomt en Zelf onze schuld op Zich neemt. Dus NIET oordelen, maar vergeven. Jezus vergeeft ons ook. In het dankgebed na de dienst vragen we om vergeving voor wat niet goed was. Ook onze "oordelende"gedachten mogen we daar in onderbrengen. En we merken dat God ons daar ook van bevrijdt. ( Dit delen we als ouders met elkaar en ik ben zo blij dat God ons dit samen leert!)

Het zette ons aan het nadenken. Er kan verwarring zijn. We lezen het ook in de brief die Johannes mag schrijven aan Smyrna. Het is wel heel heftig, met voor sommigen een gevangenis in het vooruitzicht. En dan toch: Wees getrouw tot de dood aan Gods Woord, aan Zijn liefde. En dan als belofte de Kroon.

En dat is wel iets wat we delen met onze kinderen. Dat het soms moeilijk kan zijn of verwarrend. Ik vond een werkje op bijbelidee.nl/werkbladen/bijbelteksten vanaf 7 jaar/kroon kleurplaat (krijg hem verder niet gelinkt) wat gaat over verwarring en de kroon. Het was erg lang geleden dat we gekleurd hadden. Ik was daarom erg benieuwd of ze t ook zouden doen. Had wat lekkers op tafel gezet en de kleurplaten uitgeprint. Ze moesten de vakjes kleuren en dan zou er iets uit komen. Ik kleurde zelf ook mee en ondertussen praten we over de kroon in het paradijs van kennis gerechtigheid en heiligheid. Al pratend en kleurend zagen we wat het werd. Een kroon! Wat is het belangrijk om de aanwijzingen te volgen. Zo ontstaat de kroon. Zo belangrijk is het ook als er verwarring is, om Gods aanwijzingen te volgen! Wat gezellig om weer eens samen te kleuren. Binnenkort maar eens wat nieuwe kleurtjes aanschaffen....zaterdag 20 december 2014

Thema- etentje Muziek- receptenZoals jullie misschien al weten, hou ik erg van thema's. Deze kerst dachten we samen na over muziek. In onze gemeente mocht ik zorgen voor de tafel-aankleding en het etentje voor de ouderen. En veel dingen herinneren aan Muziek: God loven. En ook thuis mochten ze lekker meegyenieten van het menu en de tafel-aankleding. Proefkonijnen!

MENU

Amuse lepel van bladerdeeg met
kalfsleverworst of rookvleespakketje

Kippensoep of tomatensoep
met muzieknoot crouton

diverse warme broodjes, breekbrood,
 waldkorn, bruin brood
met kaas, ham of fricandeau

Salade met spekjes, peer, druiven,
 danish blue en krulsla
met honing/ mosterddressing 

indische gehaktballetjes met chili- saus

aardbeien trifle met muzieknoot

Omdat veel mensen vragen naar t recept van sommige dingen, hier wat van de receptjes.

Amuselepel met kalfsleverworst
* amuselepel van bladerdeeg ( kant en klaar)
* kalfsleverworst
* spuitzak
* peterselie

Laat de kalfsleverworst zacht worden en knijp het leeg in een spuitzak. Maak een toefje op de lepel en decoreer mer een beetje peterselie.

Amuselepel met rookvleespakketje
* amuselepel van bladerdeeg
* rookvlees
* mon- chou

Snij kleine plakjes van de mon- chou. Pak het in met rookvlees en leg het op de amuselepel. Evt nog bestrooien met zout en peper of blaadje peterselie.

Muzieknoot- crouton
* bladerdeeg
* uitsteekvorm muzieknoot
* losgeklopt ei
* zout en peper

Verwarm de oven voor op 210 graden. Steek muzieknootjes uit het bladerdeeg. Bestrijk met losgeklopt ei. Strooi er peper en zout over.
5-10  minuten in de oven. Leg het op een schaaltje bij de soep!

Salade
* trosje druiven
* 2 peren conference
* 100 gram spekreepjes
* 50 gram danish blue
* krulsla, hoeveelheid naar eugen inzicht

Was de druiven. Snij ze door midden.Schil de peer en snijdt hem in kleine stukjes. Bak de spekreepjes even in de koekenpan. Snij de danish blue in kleine stukjes. Was de sla.  Meng alle ingredienten door elkaar. Lekker met honing/mosterd-dressing!

aardbeien trifle met muzieknoot koekje
* chocoladekoekjes deeg
* uitsteekvormpje muzieknoot
* saté prikker
* losgeklopt ei 
* touw

Rol het deeg plat. Steek het vormpje eruit en maak een gaatje met de satéprikker. Leg het op de bakplaat en zet het 15 minuten in de voorverwarmde oven van 150 graden. Als het koekje afgekoeld is, haal je een touwtje door het gaatje en maak je er een knoopje in.

* chocoladecake verkruimeld
* vruchtenvlaaivulling
* bokkenpootjes verkruimeld
* griekse yoghurt 250 gram en 125 ml slagroom erdoor geklopt
* merinques verkruimeld
* wijnglas

Vul het wijnglas eerst met een laagje:
chocoladecake
vruchtenvlaaivulling
griekse yoghurt met slagroom
bokkenpootjes
vruchtenvlaaivulling
griekse yoghurt met slagroom
verkruimelde merinques

Zet een lepeltje in het glas en hang de muzieknoot eraan!

EET SMAKELIJK!


Thema-etentje Muziek - tafeldecoratie en bezinning

Voor de ouderen in onze gemeente organiseren we rond kerst een etentje. Deze keer mocht ik zorgen voor de tafel-aankleding. Samen gingen we aan de slag. Ook dachten we samen bezinnend na over het thema: muziek. En dit is het geworden:
Bloemstuk

"schilderij"

menu-kaart

servet-ring

windlichtje

en voor iedereen een mooie boekenlegger...Lofzang van Maria “Mijn ziel maakt groot den Heere”

Lezen Lukas 1: 46-56

Zingen Lofzang van Maria

Kerst komt steeds dichterbij. Liederen worden ingestudeerd voor kerst. Op school en in de kerk. Ook in de Bijbel worden liederen gezongen voor kerst! Voor de komst van de Heere Jezus. 
Het was donker in die dagen. Was God er nog wel? De joden werden onderdrukt door de Romeinen. Er waren geen profeten, geen richters... 
Ook bij ons kan het zo donker zijn. Misschien zitten we wel eens een beetje in de put, als we kijken naar ons gezin, of naar familie, vrienden, gemeenteleden. Misschien durven we het niet hardop te zeggen. God waar bent U? Dit wilt U toch niet? Er zijn zoveel zorgen, zoveel verdriet, wanneer stopt het nu? 
En dan komt voor de kerst een boodschap van God. Naar Maria, een gewone vrouw, net als u en ik : Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en Zijn naam zal Zaligmaker zijn. Maria kon het bijna niet geloven. Kunnen wij het geloven? Dat er een is die alles heel maakt? Die onze zonden vergeeft? Die ons helpt als we t moeilijk hebben? Maar Maria zegt: Het is goed! 
Maria mag op bezoek bij Elizabeth en daar mag ze horen van het wonder bij Elizabeth. Wat wordt ze blij van die bemoediging. Ze zingt een lied! Want God doet grote dingen. Mijn ziel maakt groot den Heere, mijn geest verheugt zich in de God die mij heel maakt! Welke grote dingen doet God? In psalm 103 worden we aangemoedigd om Zijn grote weldaden niet te vergeten. We pakken het er bij. Op jullie tafels ligt een muzieknoot. Op elke muzieknoot staat een weldaad die we mogen gedenken.

Zijn vergeving...
In het OT werd een Lam geslacht, in het NT stierf de Heere Jezus voor onze zonden.

Zijn genezing...
We krijgen van Hem onze gezondheid! We lezen dat Hij geneest in het OT, denk aan Naaman de 
Syriër. Maar ook in het NT. Hij komt ook om zieken te genezen. En dat gaat ook nu door! Ook in 
onze gemeente!

Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid! 
Hij verlost ons van onze verkeerde gedachten en zet ons een kroon op ons hoofd met goede 
gedachten, Hij maakt ons barmhartig, want van ons zelf zijn we dat echt niet. Net zo barmhartig als 
in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Hij verzadigt ons met het goede...
Hij gaf manna in de woestijn Hij deelde brood bij het meer! Hij geeft ons ook nu eten!

Hij doet gerechtigheid 
aan de verdrukte! Denk eens aan Salomo, als Hij rechtsprak? Hij kwam op voor de onderdrukte. 
Waren er geen goede regels van God juist voor de armen? Hij zorgt ook als wij onderdrukt worden!

Hij maakt Zijn wegen bekend...
Aan het volk Israël gaf Hij zijn regels. In het NT leerde Hij het volk! En ook nu wijst Hij ons de weg, 
door Zijn Woord! Wat we moeten doen als we gezondigd hebben... Wat we moeten doen als we vol zorgen zijn...

Hij ontfermt zich als een Vader!
Zo'n mooi verhaal is het verhaal van de verloren zoon... Met open armen op de uitkijk! Zo ontfermt
zich God over ons! 

Hij is er Eeuwig! 
Hij zal u niet begeven, Hij zal U niet verlaten!

Zo mogen wij ook de Heere loven voor Zijn weldaden die we lezen in de Bijbel! Maar ook die we 
tegenkomen in ons eigen leven! Elke dag mogen we Hem loven om Zijn vergeving, Zijn genezing, 
Zijn zorg, Zijn opzoekende liefde, dat Hij er altijd is...

Maria begon met zingen, Zacharias zong, de engelen zongen, Simeon zong, de lofzang gaat door! 
Ook nu nog! En we mogen elkaar aanmoedigen om mee te zingen! Dan eens zullen we samen 
zingen in een groot koor... met instrumenten... Dan mogen we Zijn naam groot maken. Zingt u mee?

Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen,
dan zullen daar de blijde zangers staan, 
de speellieden op de harp en cimbel slaan 
en binnen U al mijn fonteinen wezen
Psalm 87:5

Mijn God U zal ik eeuwig loven...
Psalm 52:7
Aan het eind van de avond Psalm 103 : 1


vrijdag 19 december 2014

Feest/ Muziek- luisteren naar de goede stem...

We hadden deze week uit een boekje gelezen over de schepping. En vanzelf kom je dan bij de zondeval. In het boekje werd erg mooi uitgelegd dat Eva een stem hoorde. Wie praatte er tegen haar? De slang. Dat wist ze niet dat de slang kon praten. Wat zei de stem: Je kunt best van die boom eten, dan wordt je net zo knap als God! En wat was Gods stem: Eet niet van die boom. Naar welke stem luistert Eva? Naar welke stem luisteren wij?

We zijn bezig met het thema Feest- muziek. Luisteren is heel belangrijk in de muziek. Het is fijn als je de wijs kent als je een muziekstuk moet zingen. Het gaat soms gewoon mis als je een lied niet goed kent. Pas gebeurde het in de kerk. We zongen een onbekende psalm. We zongen zo zachtjes en onzeker dat de organist dacht dat we niet zongen en we halverwege het lied stopten. Geeft helemaal niet. Het is een mooi voorbeeld dat het wel handig is als je goed luistert en meekijkt met nieuwe muziekstukken.

Ik speelde een liedje op de gitaar alleen de accoorden. En vroeg of ze wisten welk lied het was. Nee, ze wisten het niet. Toen neuriede ik mee en toen wisten ze het wel.Het is belangrijk dat je een lied kent. Dan kan je meezingen. En daar moet je voor oefenen.

Kennen wij de stem van de Heere? Hoe kunnen we Zijn stem horen of herkennen? En waarom is het belangrijk om de juiste stem te kennen? Zo maar een heel gesprekje over deze dingen. We wilden ze graag meegeven dat het belangrijk is dat ze de juiste stem herkennen. Ik gaf wat voorbeeldjes:
Je bent bang! 
Het komt nooit goed met jou? 
Wees niet bang, Ik ben bij je!
Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou! 
Herken je Zijn stem?

Mijn schapen kennen Mijn stem!  We gaan deze week luisteren naar wat God zegt, hoe Hij praat, tot ons in Zijn Woord. Ik zoek wat Bijbelverhalen rond het thema luisteren. Te beginnen bij het Paradijs. God zoekt hen op vlak na de zondeval. Waar ben je? Wat zijn ze angstig. Maar God belooft redding! Ben jij bang omdat je fout bent geweest? God zoekt jou op! Hij zegt: Waar ben je? Hij heeft je redding op het oog! Luister naar die stem! En vaak zullen er stemmen zijn die zeggen dat t nu niet meer kan. Maar luister naar de stem van de Goede Herder!

* Verhaal van Noach: Hij bouwde de ark en luisterde naar God en niet naar de stemmen van mensen die hem voor gek verklaarden...
* Verhaal van Abraham: Hij luisterde naar God en kwam in het Beloofde land!
* Verhaal van Samuel die geroepen wordt door de HEERE en luistert. Wat een verschil met de zonen van Eli die totaal niet luisteren. Wat loopt het ernstig voor hen af!
* Verhaal van Zacharias die de boodschap van de engel krijgt dat ze een Zoon krijgen. Hij luistert, maar kan het niet geloven. Toch staat dat God niet in de weg. Zijn plan gaat door en er wordt een kindje geboren. Daarna kan Zacharias weer lofzingen.
* Verhaal van Maria. Ook zij luisterde naar de boodschap van de engel. Ze kon het ook niet begrijpen, maar het was goed wat God deed. Ze zocht Elizabeth op en kon ook een lofzang zingen. 

Luisteren, soms niet begrijpen, toch geloven, en dan lofzingen! Zo mogen we ook luisteren naar de Bijbel, naar Gods stem, en al is het soms niet te begrijpen? Dan toch geloven en zingen van Zijn daden. 

Liederen:
Spreek Heer, spreek want ik luister!
Jezus, open mijn oren...

Een psalm

Soms zou ik willen dat ik liederen kon maken, een lied om God te prijzen voor Zijn wonderdaden. Ik lees de psalmen en wat zou ik het mooi vinden om dat ook te kunnen...

Een Psalm voor Mijn HEERE,
Ik zal de Heere loven,
want wonderen heeft Hij gedaan!
Hij heeft mij uit een modderige poel uitgetrokken...
Hij heeft mij gewassen...
Hij heeft mijn ziel verkwikt!
Hij leid mij
langs grazige weiden, langs moeilijke ravijnen...door drukke dagen...
Zijn Woord is er om te troosten, te bemoedigen, om te laten weten dat Hij met mij is...
Hij stuurt mensen op mijn pad, die me helpen,
Hij geeft kracht om door te gaan,
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
Als ik het niet weet, geeft Hij wijsheid!
Valse beschuldigers staan tegen me op, maar ik vrees geen kwaad, God U bent bij me.
Groot is Uw trouw!
Ik zal de HEERE loven, Ik zal Zijn Naam psalmzingen! 
LOOFT DEN HEERE MIJN ZIEL!

zondag 14 december 2014

Feest- Heel de aarde zingt Gods lof...

We zijn bezig met de serie " Feest"  en zo kwamen we bij God loven. Vorige keer hebben we Psalm 103 besproken. Nu lazen we verder in de psalmen. Psalm 104. Heel de aarde zingt Gods lof! We pakten een boekje erbij wat heel eenvoudig vertelt over Gods schepping. Het is van de serie: Laat de kinderen tot mij komen. We lazen het deel ' Wie heeft alles gemaakt'. Het boekje is geschreven door M. Quist- M. Janse - van der Hart. Speciaal voor kinderen en ouderen met een verstandelijke beperking. Wat hebben we samen genoten van het eenvoudige verhaal en de mooie platen. De schepping verkondigt ook Gods lof. Kijk eens naar de wereld en hoe God de wereld heeft geschapen! Eerst het gras en de bomen, zodat er eten zou zijn voor de dieren. Toen de mens om ervoor te zorgen, ervan te genieten...

De cd van Marcel en Lydia Zimmer ' De hemel vertelt...' stond deze week op. Het gaat erover dat alles Gods lof mag verkondigen.

We hadden het deze week over dat de aarde woest en leeg was. Geen orde, het stelde niets voor. God ging langzaam dag voor dag iets maken. Ik maakte van oase een ronde taartvorm. De aarde. Ik maakte hem nat en daarna begon ik ' de aarde'  te bekleden. Met mos, lavendel, rozen... Zo bijzonder eigenlijk om daarmee bezig te zijn. Zo schepte God en elke dag keek Hij en zag dat het goed was! Kijk ook eens zo naar de schepping buiten. En zeg het dan maar eens: Het is goed! Zo maakte Hij ook de mens. Ik had nog polygoonstokken van een vorig werkstuk liggen. Ook nu kon ik ze weer gebruiken. God schiep ook de mens. En zo zette ik stokken op verschillende hoogte naast elkaar. Die verschillende hoogtes hebben we nodig om verschillende geluiden te horen. Met verschillende hoogtes heb je een mooier muziekstuk. Mannen hebben een lagere stem als vrouwen...Samen mogen we Gods lof verkondigen. s Zondags ging de preek ook over kinderen die Gods lof mogen verkondigen uit psalm 8. Ik vind het zo verrassend als je met zo n thema bezig bent dat je t dan ook in een preek hoort op zondag...Heel de aarde zingt Gods lof...

Psalm 104:
Hoe groot zijn Uw werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van uw goederen.
Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin  is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt om daarin te spelen.
Zij allen wachten op U, dat Gij hun spijze geeft te zijner tijd.
Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.
De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid; de Heere verblijdde Zich in Zijn werken.
Ik zal de Heere zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen terwijl ik nog ben.
Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn, ik zal mij in de Heere verblijden!

zondag 7 december 2014

God loven om zijn wonderen- Gezinsmoment en leesrooster

Advent is kijken naar wat komt. Uitkijken naar de komst van de Heere Jezus. Ik wilde dit jaar voor t eerst een advent-kalender maken, maar het is niet gelukt. We waren bezig met een thema rond de uitnodiging op een bruiloft. We hadden het over de maaltijd op een feest en toen kwam het thema God loven. Daar gaan we mee verder.

Ik vertelde van de donkere tijd die er was in Israel. Al lang geen profeten, geen richters. Was God hen vergeten? Nee! Er kwam licht uit de hemel. Een engel in het huis van Maria. Met een blijde boodschap in die donkere tijd! Bij Maria zou de Heere Jezus, de Zaligmaker geboren worden! En dan nog het nieuws dat Elizabeth ook een baby zou krijgen! Maria gaat naar Elizabeth en daar begint het gezang voor de komst van de Heere Jezus! De Lofzang van Maria. Mijn ziel maakt groot den Heere!

We mogen God loven om Zijn wonderdaden. In de psalmen staan er ook heel wat lofliederen. We kozen psalm 103. Daar ben ik verhalen bij gaan zoeken en zo kwamen we bij dit leesrooster:

Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden

* Hij vergeeft onze zonden en geneest onze zieken: Lamme man Markus 2: 1-11
* Hij verlost ons van het verderf en kroont ons met goedheid en barmhartigheid: Zacheus, verlost van verkeerde gedachten en zie wat hij doet?! Gekroond met goedheid en barmhartigheid gaat hij zorgen voor anderen!
* Hij verzadigt ons met het goede: Wonder van de broden en de vissen Markus 6:31-44
* Hij doet goed aan de onderdrukte: Elia in het huis van de weduwe 1 Koningen 17: 7-24
* Hij maakt Zijn wegen bekend: Hij geeft de wet: Exodus 19 en 20: 1-21
* Hij ontfermt Zich als een Vader: Gelijkenis van de Verloren zoon Lukas 15: 11-24
* Hij is er eeuwig: De tekst: Zie ik ben met ulieden tot aan de voleinding van de wereld.

Er zijn nog meer redenen om God te loven. De lofzang gaat door in deze adventsweken...

Samen maakten we een muziekstuk. Eigenlijk wilde ik elke dag een muzieknoot opplakken als we "iets"hadden om God te loven. Maar toen we eenmaal bezig waren met noten plakken hebben we t muziekstuk toch afgemaakt. Samen herhaalden we wat voor redenen er waren om God te loven. Zijn vergeving, Zijn genezing ( Pfff, en we hebben net allemaal zieken ), Hij geeft ons eten, Hij zorgt voor mensen die het moeilijk hebben, we hebben de Bijbel, Hij is er altijd... We hopen het regelmatig te herhalen.

 Leuk, onze dochter zit net op blokfluitles en kon t al fluiten. Al zingend en musicerend kijken we deze weken uit naar Zijn komst! Het verlangen naar Zijn komst wordt steeds sterker! Nog een ander idee om te maken: Een bloemstuk om God te loven.

En verder denken we in deze donkere dagen ook aan Licht. De eerste Adventszondag preekte de dominee over "Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien!" Deze tekst hebben we centraal in huis en bemoedigt me als ik denk aan alle donkerheid die er zo kan zijn om ons heen!

Goede adventsweken toegewenst met het Licht en een loflied in je hart!


Een bloemstukje om God te loven- creatief blogje

Een bloemstukje om God te loven -Stap voor stap:

Het leukste vind ik het om zo goedkoop mogelijk een bloemstukje te maken van spullen uit eigen tuin of huis. Succes!

Nodig:
oase
polygoon stokken
zaagje
mesje
groen
mos
kerstballetjes en kerstbelletjes
binddraad
poedersuiker

1. maak de oase nat

2. Zaag de polygoonstokken: een grote en dan steeds een stukje kleiner


3. Steek ze in de oase, zoals op de foto


4. snij met een mesje de oase zoals op de foto en leg het aan de voorkant van de oase en zet het vast met een prikker


5. Rond de zijkanten mos en dat vastzetten met binddraad

6. Opvullen met groen en kerstballen/bellen

7. Bestrooien met poedersuiker

Veel knutselplezier!


Muziekstuk om God te loven- creatief blogje

Muziekstuk om God te lovenWe maakten samen een muziekstuk. Hier de beschrijving:

Nodig:
MDF-plaat
Witte acrylverf
keukenpapiertje

wol
papiertjes met strepen voor de afstand van de notenbalk
plakband

papier
servet
pritt
schaar
pen

binddraad

1. Doe een paar druppels verf op de MDF-plaat. Smeer het uit naar een kant met een keukenpapierje en beschilder zo de hele plaat.
2. Op een papiertje teken je 5 strepen. Dat wordt de afstand van de wol. Aan allebei de kanten van de plaat leg je zo'n papiertje neer en plak je de wol op. Als je alle wol hebt geplakt plak je de papiertjes met plankband op de achterkant van de MDF plaat.
3. Kies een leuke servet. Haal de witte velletjes van de servet af. Het papier beplak je met pritt. Leg het servetje erop en strijk het glad.
4. Leg een kleine schaar op de servet. Het ovaaltje van de schaar wordt de muzieknoot. Trek het over met pen. Maak er een steel aan en knip het uit. Klaar is de muzieknoot.
5. Plak de muzieknoot op de notenbalk met pritt.
6. Van binddraad draai je een G-sleutel en die klem je vast in de wol van de noten balk.

Musiceer ze!