zondag 22 februari 2015

Met God in de woestijn- 40 dagentijd

Inleiding
Veel christenen vieren nu de 40-dagentijd. We denken aan de Heere Jezus die 40 dagen in de woestijn was. Hij is daar ook verzocht door de duivel. Veel christenen vasten in deze 40 dagen. Deze keer willen wij ons bewust richten op tijd met God, maar ook Wie Hij wil zijn in onze "woestijn". Onze kids worden al wat ouder en ik hoef niet alles meer beeldend uit te leggen. Toch zal ik een plekje in huis maken wat ons helpt te herinneren aan Gods Woord.

Thema
Met God in de woestijn...
Beeldend
Zand in een glazen windlicht met in het zand punaises en takjes met doornen eraan en een paar droogbloemen. Zand verwijst naar de woestijn. Takjes met doornen en punaises naar de pijn en het verdriet en de zonde in de wereld. De bloemen naar Wie God wil zijn voor jou in jouw pijn, verdriet of zonde.

Doel
We willen graag leren Wie God voor ons is in de wereld/woestijn van vandaag. Dat leren we door Bijbelverhalen te lezen over mensen die net als Jezus in de woestijn waren.

Liederen

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen ( wat veel klachten in de woestijn)
Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem al mijn dagen ( Hij hoort ons!)
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer ( Hij redt in alle verhalen!)

Glorie aan God ( ivm Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, angst en pijn)
God keert alles om
Heer wijs mij uw weg


Bijbelverhalen ( Met vragen waarvan we kunnen leren en  we iets mogen ontvangen en hoe we het weer kunnen doorgeven)
Hagar en Ismael in de woestijn
Hoe zou jij je voelen als je weggestuurd werd?
Wie is God voor haar?
Wie God wil zijn als we weggestuurd worden, door onze eigen schuld of door die van een ander?
Hoe kunnen wij er zijn voor mensen die weggestuurd zijn?
Bidt voor vluchtelingen!
( Prachtig om te lezen dat God hen ziet in hun nood!)

Mozes bij de brandende braambos in de woestijn
Mozes was fout geweest. Egyptenaar gedood en daarom terecht gekomen in de woestijn. Toch gaat God Hem gebruiken! Hij zelf zoekt Hem op! God geeft Hem een nieuwe kans. Geven wij iemand een nieuwe kans die fout is geweest?
Maar eigenlijk wil en kan Mozes t helemaal niet. Misschien denken wij dat ook wel eens, dat we iets niet kunnen. Maar God zegt: Ik ga mee!

Het volk Israël in de woestijn, zonder water
Zonder water? Wanhopig, mopperend op Mozes, op God. God geeft toch water. Wat een genade!
Wat doen wij als anderen mopperen? God geeft hen toch water! En wij? En toch mogen we leren om iets netjes te vragen! Wees dankbaar voor wat je krijgt!

Het volk Israël in de woestijn, aangevallen door de vijand
Misschien worden wij ook wel eens aangevallen. Onverwacht geplaagd...Wat mag jij doen als je geplaagd wordt? Bidden tot God! En ga naar iemand toe die jou kan helpen! Praat erover met iemand die je vertrouwt!
En voor ons als ouders: Bidt voor je kinderen. Moedig elkaar aan om te bidden als je kind het moeilijk heeft.

Het volk Israël in de woestijn, gezondigd, het gouden kalf
Gezondigd? God belooft een weg van Verlossing. De tabernakeldienst wordt ingesteld, offers worden gebracht. God vergeeft en gaat weer mee!
Wat mogen wij doen als we fouten hebben gemaakt? Vergeving vragen en ontvangen, door de Heere Jezus!
En als een ander fout is geweest tegen ons? Vergeven, omdat God ons ook telkens opnieuw vergeeft!

Het volk Israël in de woestijn, gebeten door slangen
Gebeten door slangen. Je ziek voelen? Roep tot God. Door het zicht op de Heere Jezus is er genezing! Bidt voor zieken!

Elia in de woestijn, moedeloos
Moedeloos in de woestijn? God is er wel . Hij bemoedigt en vertroost en geeft nieuwe kracht! Ben jij wel eens moe? Rust lekker uit. Zie je dat iemand moe is? Laat hem even met rust en zorg voor hem of haar. Verwen ze met iets lekkers!

Jezus in de woestijn, verzocht,  maar gewonnen!
Verzocht net als de Heere Jezus door de duivel? We mogen hem met Jezus woord verslaan!
Onze gedachten tegenover Gods beloften!


vrijdag 20 februari 2015

Bijbelstudie 1 Petrus 2 en 3/ onderdanigheid

Het is al een tijdje geleden dat we nadachten over 1 Petrus 2 en 3. Maar het is wel een hoofdstuk wat veel verandering in ons leven heeft gebracht! Dank U, God dat U ons zoveel leerde!!!

Het gaat over onderdanigheid. Aan de overheid, aan elkaar... Een goede opdracht van God!

Dat betekent : Bidden voor de overheid! Luisteren naar de regels van de overheid. Regels die goed zijn om een goede samenleving te hebben. Met respect over hen spreken. Erkennen dat je een fout hebt gemaakt. En als je belastingschuld hebt niet mopperen, maar het betalen alsof het voor de Heere is...

Dat betekent: Bidden voor onze kerk. Respect hebben voor de regels die er zijn. Menselijke regels. Regels die in vroeger tijden zijn gemaakt. Met respect praten over de kerkenraad. Iemand uit laten praten en luisteren waarom iemand er zo over denkt. Een kerkenraadslid niet de les willen lezen, maar te bidden voor hem. En als je fouten hoort in een preek of je vindt dat God tekort komt, niet wanhopig worden, omdat mensen God nu niet leren kennen zoals Hij werkelijk is, maar vertrouwen dat God het is die verhinderingen wegneemt bij mensen. Hij brengt ze Zelf bij Hem! Hij is het die ze zegent!

Dat betekent: Bidden voor je ouders... Bidden voor je werkgever... Bidden voor degenen die je kinderen onderwijzen... Bidden voor de huisarts...  Bidden voor je buren... Bidden voor je collega's...Bidden voor je vrienden...( en vul maar verder in)

Dat betekent: Bidden voor je man! En niet hem de les lezen als je denkt dat hij geen christelijke levenswandel heeft. Wie ben jij om dat te beoordelen? Als je die neiging toch op voelt komen? Bidt voor jezelf om vergeving. God is geen oordelende God. Hij is gekomen om te behouden. Wie zelf oordeelt zal ook geoordeeld worden. Wat dan? Bidt voor jezelf dat je niet oordeelt. Bidt voor hem om vergeving. Het maakt jou zacht! God is het die verhinderingen wegneemt! God is er altijd! God leert dat aan ons en dat is niet altijd makkelijk, maar als je Hem ook hierin toe laat gaat Hij dat zegenen. Mannen worden gewonnen door te zien wat jij doet! Mannen houden niet altijd van praten. Maar ze genieten ervan als jij laat zien dat je hem lief hebt. Kijk met deze ogen naar je man! God heeft Zijn maaksel lief! Hij heeft je man als kado gegeven aan jou! Geniet van al zijn mooie en positieve eigenschappen. Schrijf die op, voor als je iets anders van hem lastig vindt en lees het in moeilijke perioden. Wees bereid om jezelf te vergeven als jij oordeelde. Wees bereid om hem te vergeven als hij jou veroordeelde. Het geeft zo ' n mooie basis als je weet dat je fouten mag maken! God vergeeft ook elke keer opnieuw. God heeft zondaars lief! Dan mogen wij dat ook doen. Dan hoef je niet in paniek te raken. Je mag weten dat er vergeving en herstel is. Als een man voelt dat je hem waardeert groeit hij! Toen ik dit mocht gaan leren is er zoveel verandert! Ik zie nu een man die enorm geniet van thuiskomen uit zijn werk! Die geniet van z'n gezin! Niet omdat ik t zo goed doe! Maar omdat God t ons leerde!

Dat betekent: dat je naar God luistert en bidt voor je kinderen. Hun positieve eigenschappen ziet! Ze vergeeft! Ze niet verwijt als ze iets niet gelijk snappen. Geduld hebt. Iets op een vriendelijke toon tegen ze zegt. Ze lief hebt, koestert en geniet van de momenten samen.
En dat we samen bidden voor hun klasgenootjes, juist ook voor degenen die niet zo vriendelijk zijn. Omdat Jezus ons leerde te bidden voor onze vijanden. Het is niet zo moeilijk om te bidden voor je vrienden, maar juist voor hen die niet altijd vriendelijk zijn. Daaraan kent Hij ons. Daarin ziet Hij dat wij Hem lief hebben.

Dat betekent: Bidden voor je zelf.

God, ik dank U voor Uw liefde voor ons! Dat U een gebed wat ik in alle stilte bid, in het openbaar beantwoordt. Dank U dat U het bent die liefde geeft aan ons! Ik kan U nooit genoeg bedanken voor Uw liefde! Ik hou van U! Omdat U ons eerst lief had! Dank U dat U regeert!
Gods liefde: Luisteren en praten...( en vakantie!)

Het is hier vakantie. De vakantie is hier een tijd van opruimen ( genieten van wat we gekregen hebben) en vaak leren ze ook een huishoudelijk klusje. Deze keer waren alle kamers al opgeruimd en al het speelgoed uitgezocht. Dat is ook wel eens lekker. Deze week vonden ze het leuk om zelf t menu te bedenken en te koken. De oudste twee deden het samen en met de jongste stond ik in de keuken. Lekker om dat eens samen te doen. Volgende week hebben zij het weer druk met school en ga ik weer zelf in de keuken. Met nieuwe zin.Gij kunt niet leven van brood alleen... Dat lied zingen we regelmatig.( Zoekt eerst het Koninkrijk van God) Daarom vond ik t leuk dat we samen in de keuken stonden. Aanleiding om te praten over eten,( waar we echt van mogen genieten) maar ook dat er nog meer is. Het lied gaat verder: Maar van ieder Woord, dat door de Heer gesproken wordt... Haleluja!

En zo kwamen we bij de 40 dagentijd en het vasten. Nou, dat vasten waren ze niet van plan. Hoeft ook niet. Ze bedachten met elkaar wel tips om extra tijd met God door te brengen en meer naar Hem te luisteren:

1. De Bijbel leggen we open en zo denken we nog aan het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. ( we gebruiken het 40 dagen rooster van Herman Boon)
2. We zingen liederen over God, misschien aan de hand van het bijbelgedeelte.
3. We kijken een Bijbelse film.
4. We gaan in de natuur kijken naar dingen die ons herinneren aan Wie God is. Bijv nog geweldiger dan de golven van de zee. Kijken of we daar een Bijbelgedeelte bij kunnen vinden.
5. Als we s nachts wakker worden kunnen we ook bidden( tip van onze jongste) En we hebben onze vaste gebedspunten per dag. ( zondag: zieken, maandag: zending en oorlog, dinsdag: school, vriendjes, collega's, woensdag: Familie, donderdag: Land, regering, evangelisatie, vrijdag: Kerk, JV's en leiding, zaterdag: Kerkenraad en hun gezin)

Deze bovenste 5 proberen we met de kids te doen en regelmatig te bespreken. Op zondag ( hoort niet bij de 40 dagen) gaan we naar de kerk en evt verduidelijken we dat als ze iets niet begrijpen. Zelf wil ik extra tijd met God doorbrengen en bidden voor mensen in nood of wat er op komt naar aanleiding van het Bijbelgedeelte. Tijdens het bidden of er na  haak ik een bloemetje en die maak ik vast aan een tak. Hopenlijk worden het  mooie volle  takken. Elk gebed is bekend bij God. De takken staan in gedroogde bladeren en er zitten ook nog kleine doorntjes aan. Verwijst naar de zonde en pijn en verdriet die er toch zijn in deze wereld. Maar daarboven uit mag een gebed opstijgen tot God.

Wat we die dag geleerd hebben schrijven we op. We maken nu zelf Vaders liefdesbrief met de tekst die ons raakt.

Toch nog een kalender gemaakt met verschillende kleurtjes. En elke dag gaat het bloemetje dichter naar het kruis.Misschien dat ik nog wat met de kleurtjes ga doen, maar voor nu hebben we even genoeg...

Luisteren naar Gods stem. Hij luistert naar ons. Dat lezen we in Psalm 116. Ook in Psalm 34 wat wij lazen gaat het over luisteren. Hij neigt Zijn oor. Hij hoort als we tot Hem roepen en redt! Wat een mooie belofte als je wat tegen God vertelt. Het is ons verlangen om alles met Hem te delen, ook in deze tijd.

Hier is het dus vakantie ... Heerlijk, ik geniet er echt van. ( alleen al dat relaxed op staan) De kids spelen fijn met elkaar. Maar soms is het lastig om naar elkaar te luisteren. Ook daar praten we samen over. En we nemen ons voor om goed naar elkaar te luisteren. Gewoon omdat dat fijn is. Maar luisteren kan ook op verschillende manieren. En soms denk ik dat het te maken heeft met de intelligentie gebieden. Als we aan een van onze kinderen vragen of hij ergens mee wil stoppen, lukt dat niet. Tikken we hem aan en zeggen we met onze handen STOP, ga iets anders doen, dan landt het wel. Op deze website vind je daar uitleg over. ( Nog een restje Pabo-interesse) Het is een uitdaging om het zo ook met je kids te bespreken. Vandaar dat niet alle kinderen reageren als je zegt: Wil je er mee stoppen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we Gods Woord op verschillende manieren brengen.

* Door zelf te lezen
* Door er gebaren bij te maken
* Door te zingen
* Door te kijken in de natuur
* Er samen over praten
* Door iets op te schrijven
* Door iets te maken
* Door iets te zien

(En natuurlijk kent God ons het allerbeste en weet Hij ons te bereiken op de manier die bij ons past)Het hart met luisteren ligt nog op tafel van onze liefdesweek... Een aanmoediging om te luisteren naar God en elkaar!


Liederen:
Spreek Heer, spreek want ik luister...
Je kunt altijd met Hem praten...
God heb ik lief...
( en misschien volgen er nog meer)

Geniet van Gods liefde voor jou. Hij luistert altijd! Psalm 34:17 Zij roepen en de Heere hoort!

(P.s: Dat bloggen, hè. Misschien is dit weer een te positief verhaal. Ik geniet ervan om op te schrijven wat God ons geeft. Dat mag. Dat leerden we pas op de Bijbelstudie in 1 Petrus 4. Elke keer opnieuw mogen we Zijn Kracht ontvangen en dat wat Hij ons gaf wil ik in dankbaarheid doorgeven... Genieten van wat God geeft en Wie Hij is, vervagen de lastige dingen...)


maandag 16 februari 2015

Gods liefde: Een brief en een tekening...
Leuk dat zoveel mensen van Valentijnsdag een dag of week maken waarbij we denken aan Gods liefde. Ook bij ons stond deze week liefde centraal.

We begonnen de week met het lezen van Vaders liefdesbrief. De liefde die Hij voor ons heeft! Heerlijk om te horen! Hij kent ons en onze verlangens. Ik vond het leuk om onze kids beter te leren kennen. Daarom mochten ze hun favoriete bijbelverhaal vertellen, zongen we hun lievelingslied, aten we hun lievelingseten...
Lief hebben betekent ook weten wat de ander fijn vindt!

Maar er zijn nog meer manieren om elkaar te laten weten dat je van elkaar houdt. Op tafel had ik mini- hartjessnoepjes neergezet. Elke keer als ze iets liefs deden mochten ze een snoepje pakken. Nou, dat stimuleert! Erg leuk om te zien.

Wat deden ze hun best om iets aardigs te zeggen, om te helpen ( en laat ik nu net 2 keer een glas omgooien... behulpzaam als wat kwamen ze met een doek aan om me te helpen...), de een schreef een kaartje, de ander kocht een kado'tje... Ze hebben allemaal erg goed nagedacht hoe ze t aan elkaar konden laten zien... En je ziet gelijk welke liefdestaal bij je kind hoort.

( Sorry... krijg m niet gedraaid...)


Die hartjes met die woordjes erop zijn ook zo leuk! Ik knipte hartjes uit papier en stempelde de ' liefdestalen' die we deze week aan elkaar lieten zien op de hartjes. Even door het lamineer-apparaat en je hebt prachtige kaartjes. Ik legde ze op tafel en we lazen het met elkaar. Noemden voorbeelden...En ik vertelde dat ik trots op hun was dat ze zo hun best deden! We maakten samen een bloemstukje. Ik had een hart gesneden van oase. Om de beurt mochten ze een " liefdesdaad" noemen die ze hadden gezien en een roos in het hart zetten. Het bloemstukje is een herinnering aan de liefde die wij elkaar gaven.Weet je dat God ook zo z'n best doet om zijn liefde aan ons te laten zien? Ik keek zelf naar het filmpje Je bent waardevol.. Daarin zien we dat we zo belangrijk zijn voor God en dat Hij de natuur als tekening geeft aan ons. Hij maakte die prachtige tekening. Kijk eens naar buiten. De natuur, een prachtige tekening! We kunnen Zijn kado zien, horen, ruiken, voelen... We roken aan een lentebloem( hmmm, niet echt een heerlijk geurtje zo'n hyacint, maar smaken verschillen...) We keken naar de natuur en noemden allerlei dingen die we mooi vonden...Wij ( m'n man en ik) kregen allebei een mok. Wat is het leuk om die mok te gebruiken. Elke keer denk ik  er weer aan dat we het kregen van onze dochter. Haar liefdestaal... De volgende dag vroeg ze of we hem al gebruikt hadden. En dat hadden we! 'n Grote mok, dus we hadden genoeg aan een mok koffie. Wat leuk om te zien dat ze daarvan geniet. Ik denk dat God er ook van geniet als wij genieten van Zijn kado, de schepping...Hoe zou jij het vinden als je iets moois had gegeven en we zetten het in de kast? We doen er niets mee? Dat vind je dan echt jammer. Of we gebruiken het wel, maar zijn er niet zuinig mee? Dan ben je teleurgesteld. God doet zo zijn best om Zijn liefde aan ons te laten zien... Laten we genieten van Zijn kado!

God laat op nog meer manieren zien dat Hij van ons houdt. Daar gaan we de komende weken over na denken.

zaterdag 14 februari 2015

Bijbelstudie 1 Petrus 4

Gisteravond hadden we bijbelstudie met een groepje uit onze kerk. We ervaren dat God ons dan weer zoveel leert. Een aantal tips die we kregen uit 1 Petrus 4: 1-11

* Wapent u met deze gedachten: Jezus heeft geleden voor mijn fouten en zonden, mijn verdriet en mijn pijn. Daarom ben ik gestopt met zondigen. God ziet me nu als rein! Zonder zonde.

* Ik heb daarom nog een verlangen en dat is Gods wil doen. Bij alle situaties in ons leven mogen we vragen om Zijn wil te doen.

* Vroeger deed je mee met roddel of negatief gedrag, ging je op in allerlei leuke aardse dingen en stond God op de tweede of laatste plek. Misschien dat je daarop aangekeken wordt. Of gelasterd. Wees daarvan bewust.

* Het evangelie wordt ook aan hen die je lasteren gepreekt. Misschien ook door hoe jij handelt. Je bent een levend evangelie. Met als doel: Ze te brengen tot de Ark van behoud! God heeft ieders behoudt op het oog!

* Jezus staat klaar om terug te komen. Wees waakzaam en verstandig en bidt!

* Heb vurige liefde voor elkaar! Vergeef elkaars fouten!

* Wees gastvrij! Mopper daarin niet!

* Gebruik de gaven die je van God gekregen hebt en besef dat Hij t is die ze geeft. Dank Hem door wat je doet en voor de kracht die Hij je geeft.

Het gaat bovenal om de verheerlijking van God.Want van HEM is de kracht! De heerlijkheid tot in EEUWIGHEID!

maandag 9 februari 2015

Gezinsmomenten- 40 dagentijd

Binnenkort begint de 40-dagentijd. Een tijd om na te denken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Vorig jaar heb ik Gezinsmomenten gemaakt aan de hand van het boek " De 7 wonderen van het kruis" van Wilkin van der Kamp. Dit jaar wil ik weer precies hetzelfde doen. Herhaling is de beste leermeester. Vorig jaar ben ik begonnen met onze gezinsmomenten te delen via Facebook, dus nu kan ik terugkijken  en misschien pas ik het nog wel een beetje aan.

In de lijdenstijd heeft de Heere Jezus 7 keer gebloed. Ook de priester moest met de grote verzoendag 7 keer op de grond bloed sprenkelen. Bloed is niet echt zo ' n plezierig onderwerp voor kinderen. Maar het is wel goed om te beseffen wat Jezus heeft geleden. Dat Hij zoveel van ons hield! Kijk mee met wat we vorig jaar gedaan hebben. Misschien hebben jullie er ook iets aan. Excuses voor de lay-out. Heb het gekopieerd en geplakt vanuit Facebook en niet alle foto's zijn duidelijk over gekomen.

Drinkbeker
Om Jezus wil
Doornenkroon
Goede vrijdag
Opstandingskracht
Pasen

Voor jullie een goede 40-dagentijd toegewenst!donderdag 5 februari 2015

Wie overwint... Een troon!

We zijn al een poos geleden begonnen met de  serie " Wie overwint..." Het laatste onderwerp is" De Troon".

De laatste tijd liep ik na te denken over leiderschap. Onze zoon heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Soms een beetje "te". En toch is rechtvaardigheid ook een eigenschap van God. Hoe wil God het dan? Hoe kan iemand toch een goede leider zijn? Dat zou mooi zijn als we dat kunnen leren uit de Bijbel. Maar tegelijk is het ook belangrijk om te luisteren naar mensen die ouder zijn. Deze dingen willen we graag leren uit de Bijbel. En dat kan ook mooi met het thema van " De troon..."

We praten met elkaar over; Wie er op de troon in NEDERLAND zit. Met prinsjesdag kunnen we dat zien. Mooi zo' n troon! De troon is voor de koning. Het is de bedoeling dat we luisteren naar de koning. De koning heeft wetten en regels. Denk maar aan de verkeersregels. Het is goed dat die er zijn. Anders wordt het een rommeltje. Hij wil ons zegenen als we daar naar luisteren.

( Dit lied vinden ze zo leuk: Hou je aan de regels...)Maar het is ook belangrijk om te luisteren naar onze ouders, onze leerkrachten. Soms zijn regels heel verschillend en dat kan verwarrend zijn, zoals ik eerder schreef in een blog. En toch wil God dat we naar hen luisteren. Ook dat wil Hij zegenen.

God heeft ook regels. De tien geboden. Ze zijn goed voor ons. Ze leren ons hoe we van God en onze naaste moeten houden. Maar hoe is God als Koning?

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

De Heere Jezus zit met Zijn Vader op de troon en we lezen dat Hij heeft overwonnen. Wat was Jezus voor Koning? ( Want wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien) We lazen samen in Johannes. Elke dag een stukje en elke dag dezelfde vraag: Jezus is Koning. Weet jij wat Hij deed? En zien we dat Koninkrijk nu ook al?

* Hij veranderde water in wijn. Wat zal het een feest zijn in Zijn Koninkrijk! Genoeg van alles.
Ook nu mogen we al een stukje van Zijn Koninkrijk zien: Hij geeft ook ons wat we nodig hebben en soms/ vaak nog wel eens meer.
* In Zijn koninkrijk haalt Hij weg wat er niet thuis hoort. Dat lazen we bij de tempelreiniging.
Ook nu laat Hij dingen in ons leven zien die niet horen bij Hem. Zonden... Fouten...
* We zullen Hem echt begrijpen, Hij zal alles uitleggen, net zoals in het gesprek met Nicodemus.
Ook nu leert Hij ons elke keer weer opnieuw! En we leren steeds beter Wie Hij is en waarvoor Hij kwam en wat Zijn wil is...
* Hij kent ons door en door. Dat zien we in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Hij zegt wel dat Hij weet wat ze heeft gedaan en wat ze nodig heeft. Ook wij hebben als we fouten hebben gemaakt Hem nodig. Hij vult ons met Zijn liefde...
* In Zijn Koninkrijk neemt Hij de tijd om met iemand te praten. Legt Hij uit wat Zijn verlangen is. De wil van Zijn Vader doen. Mensen niet oordelen, maar behouden! Wat zien we hierin rust en liefde... ( vooral voor ons als ouders een les. Maak je niet druk! Neem de tijd voor een gesprek, doe op t gemak! )
* In Zijn Koninkrijk zijn geen zieken. Hij geneest. Ook nu zien we nog dat Hij geneest. Wij zijn ook wel eens ziek geweest. Hij heeft ons weer beter gemaakt. Maar ook om ons heen, zien we dat God geneest op het gebed.Maar straks in Zijn Koninkrijk zal er geen ziekte meer zijn!
( En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Openbaring 21: 4 en 5) 

( En we zongen samen Jezus is Koning over de aarde...)

Samen met deze Koning op de troon zitten? Dat is een heel ander Koningschap dan onze koning. Wat neemt Hij tijd voor mensen...( doet onze koning ook wel, maar we merken daar zelf natuurlijk niet zoveel van als gewone burgers) Wat zorgt Hij goed voor hen... Kunnen wij dat samen met Hem? Ook nu?  Voor ons als ouders kunnen we ook al zoveel leren van de omgang van de Heere Jezus met mensen. Maar ook onze kids kunnen hier al wat mee. ( Niet meteen kinderen afwijzen  die niet zo aardig zijn) Maar onze kids houden ook van clubjes. Een heeft er een natuurclubje en hij is de "leider". We praten er met elkaar over wat een goede leider doet. Hij kijkt naar de kwaliteiten van anderen. Hij  kijkt wat ze goed kunnen en vraagt hun om dat te doen. Dan blijft het clubje leuk. Net als Koning Salomo waar we een poosje terug over lazen. Samen met anderen maakten Salomo een Huis voor God. Salomo keek goed naar hun kwaliteiten. Als leider is het belangrijk om te kijken naar de kwaliteiten van anderen. Ik stimuleerde de kids deze week om te kijken naar de kwaliteiten van hun vrienden/ klasgenoten. En wat komen er een kwaliteiten naar boven. Leuk!
Met het natuurclubje kwamen ze bij ons. Ze zijn gek van dieren en ik wilde iets lezen uit de Bijbel over dieren. Dat werd Openbaring 4:1-11. Ik vroeg ze om goed te luisteren naar deze bijzondere dieren. En na afloop vroeg ik hoe ze er uit zagen. Dat wisten ze nog goed. En ook wat ze zongen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

En dat is ook het doel van ons leven. Zingen voor Hem! Als we nog een keer naar Openbaring 4 kijken zien we wat de ouderlingen doen die op de troon zitten. Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
Ook nu mogen we ons al verwonderen en zingen over Zijn Heerlijkheid, Zijn eer, Zijn kracht...

Als je over het Koningschap of het Koninkrijk van God aan het lezen bent, raak je niet uitgekeken op Zijn Koninkrijk. Daar kennen we een lied van en lazen we Bijbelgedeelten over.

Het Koninkrijk van God is net als een mosterdzaad. Het lijkt heel klein. Maar wat wordt het groot. Op YouTube vond ik een filmpje van de groei van zo'n zaadje en dan in vergelijking met andere bomen. Mooi. Soms lijkt het geloof in God zo klein en andere dingen veel belangrijker. Maar Zijn Rijk belooft zoveel groei. Hij is echt Koning over de aarde!

En hoe Hij Koning is over ons leven? Elke keer mogen we meer leren van Hem. Hem steeds beter leren kennen door ons elke dag te voeden met Zijn Woord. Dan groeien wij in geloof en kennis van Hem, maar dan wordt Hij ook steeds meer Koning van ons leven. Gaan we Hem bij steeds meer dingen betrekken. Zelfs bij ons speelgoed! De kids vinden dat je ook echt mag genieten van je speelgoed, omdat je t van God gekregen hebt...

Wat hebben we samen weer veel geleerd door over Zijn Koningschap na te denken. Het blijft nog wel even meegaan in onze gedachten. Tijdens het spelen hoor ik ze regelmatig zingen: Jezus is Koning over de aarde of Weet je waar t hemels Koninkrijk op lijkt... En echt we zijn er nog niet op uitgekeken ( vandaar ook een hele lange blog) en ik zou nog veel meer kunnen schrijven...

Bijvoorbeeld: Dat wij bij Zijn Koninkrijk mogen horen... Dat Hij dat bij de doop al belooft.  En dat Hij wil dat we net zijn als kinderen... Dat hoorden we tijdens de doopdienst, Markus 3: 13-16, waar Jezus de kinderen zegent. En dat wij soms als ouders of opvoeders kinderen zo in de weg kunnen staan om bij Jezus te komen. Maar dat Jezus ons het allerliefst in Zijn armen neemt en ons zegent...

 Zo wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Wat een heerlijk stukje Koninkrijk, wat we ook nu mogen doorgeven aan onze kids. Omhels hen en zegen hen...

Zegenen... ook weer zo'n onderwerp waar ik over aan het nadenken ben. ( Oei... nu gaat de blog nog veel langer worden) Kort: Ik omhels m'n kinderen en bid ( in stilte en soms hardop): Zegen haar/hem op de weg die zij/hij mag gaan...

Gods zegen toegewenst voor jullie in je gezin! Geef Zijn liefde door!woensdag 4 februari 2015

Als je naar je kinderen kijkt...(1)

...zie je soms iets terug van je relatie tussen God en jou...

Van de week kwam m'n dochter thuis van sporten. Ik hing nog even m'n laatste was op en ging naar beneden. Schonk wat drinken voor haar in en zij zat lekker te lezen. Tjoh... ook gezellig dacht ik... Zal ik dan weer verder gaan met iets anders? Ik vind het zo belangrijk om tijd met onze kids door te brengen, maar als zij toch bezig zijn kan ik net zo goed wat anders doen, toch?
Toen dacht ik aan God. Soms ben ik ook bezig met allerlei dingetjes. Niet echt met God. Wat zou Hij doen? Opeens wist ik het...
Ik bleef bij m'n dochter zitten, pakte ook een glas drinken en ondertussen bad ik voor haar en dankte ik God voor Wie Hij ook voor haar wil zijn...

Of... ze komen uit school. Ze zijn moe. Gooien hun spullen neer en ploffen op de bank. Ik mag ze even verwennen met drinken en een koek of fruit. Zie je ze genieten? Zie je hoe gewoon ze t vinden, dat er voor hen gezorgd wordt?
Dat leer ik ook van hen. Plof maar eens neer na een intensieve dag. Geniet van een bak koffie en de bank! En zie Zijn zorg voor jou! Een geschenk van God!

Of... als je hun kamer aan het opruimen of aan het schoonmaken bent...
God is ook een plaats voor ons aan het klaar maken...

Of... als ze zeggen: echt een saaie dag vandaag...
Oei... loop ik ook vaak niet te denken dat t allemaal soms niet zo leuk is. Opeens zie je jezelf in je kind... Ik moet er even om glimlachen...Ik zie t als een knipoog van God , Die me even laat zien dat ikzelf geen haar beter ben...Het motiveert me om weer even te kijken wat God ons wel allemaal geeft...

Of... Als je kind niet luistert als hij op tijd uit bed moet komen... Van de week was dat zo en daardoor waren we laat. Als ouder kan je dat dan erg jammer vinden.
Wat moet God ook vaak op mij wachten... Luister ik ook vaak niet naar Hem... Ik bewonder Hem om Zijn grote geduld!


Of... als we samen met de kids lachen en stoeien en lekker dol zijn en zeggen dat we van elkaar houden en t heerlijk vinden om te knuffelen... Dan kan t soms zo blij zijn van binnen. Dan denk ik: Zou God ook zo genieten van de omgang met ons? Het moedigt me aan om ook fijne en leuke dingen met Hem te delen...

Of... als ze iets moois gemaakt hebben van Lego. Kijk eens mam, wat ik heb gemaakt! Zou God niet blij zijn als wij naar Hem komen en Hem vertellen waar we blij mee zijn?

Ik denk aan de preek die we afgelopen zondag hoorden. Markus 10: 13-16. Jezus zegent de kinderen. We zijn welkom bij God!  Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk van God. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Wat leer jij als je naar je kinderen kijkt?