vrijdag 25 december 2015

Toeleven naar kerst met het loofhuttenfeest...

Vorig jaar las ik in een artikel dat de Heere Jezus waarschijnlijk rond het Loofhuttenfeest is geboren. Dit jaar hebben we ons iets verder verdiept in het Loofhuttenfeest. Wat een mooi feest vol dankbaarheid. Wat kunnen we hier weer veel van leren. Toch is het wel een beetje verwarrend. We denken nu aan een hut ipv een stal. Maar de boodschap van dankbaarheid en dat God zo zorgt vinden we ook erg mooi om te vieren. 

Loofhut
Dinsdag Weten jullie nog hoe God gezorgd heeft?Hoe God beschermde en zorgde in de woestijn?  Op het Loofhuttenfeest wordt daaraan gedacht. De Israëlieten bouwden dan een Loofhut. Ze gebruiken takken van wilgen. Dit is een verwijzing naar de Heere Jezus. Hij is als een afgehouwen trok van Davids familie.
Ze gebruiken takken van vruchtbomen om de Loofhut te versieren. Ook de Heere Jezus is Vrucht van de aarde. (Jesaja 1:2)Hij zorgt ervoor dat mensen tot Zijn eer gaan leven. Hij beschermt en Hij geeft veiligheid.

We lezen dit verhaal een beetje aangepast voor om de kids een beetje in het thema te brengen.

We maakten een krans van wilgentakken. We versieren hem met buxustakjes. We denken aan Zijn bescherming en dat we mogen schuilen bij Hem! En dat we tot Zijn eer mogen leven... Psalm 136/ terug kijken op 2015
Woensdag We bekeken samen foto's van het afgelopen jaar. Genieten!  Dankbaar voor alles wat God ons gaf. Ook het volk Israël dacht terug aan wat God voor hen had gedaan. Bij het Loofhuttenfeest werd de Loofhut versierd om God te danken voor alles wat Hij gedaan had. Ze dachten samen terug over Zijn bescherming tijdens de woestijnreis. We lezen in de Bijbel psalm 136. Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! We kunnen zo ook gebeurtenissen invullen van ons leven. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! Ook over ons! Ook over de foto's die we net bekeken hebben.

Ik vertel dat de Israëlieten hun Loofhut versierden en ze vooral dankbaar zijn en dachten aan wat God gedaan had voor Zijn Volk in de woestijn.
We maakten kralen van papier( voor elk dankbaarheidspunt) en rijgen ze met nog andere kralen aan een ijzerdraad. Dat wikkelen we om de krans van wilgentakken. Dankbaar voor wat God ons aan zegeningen gaf!


Loelav
Donderdag Nog een bijzonder voorwerp tijdens het Loofhuttenfeest is de loelav. Een informatief stukje vond ik op deze site: Het woord ‘loelav’ betekent eigenlijk ‘palmbladeren’, maar het wordt ook gebruikt als verzamelnaam voor de bundel takken waar deze palmbladeren deel van uitmaken en een citrusvrucht, de etrog. Deze vier elementen symboliseren volgens het Jodendom vier groepen Joden:
  • Palmtakken hebben smaak, maar geen geur en staan voor de mensen die de tora, maar geen goede daden bezitten.
  • Myrthetakken hebben geen smaak, maar wel geur en staan voor mensen die niet de tora, maar wel goede daden bezitten.
  • Wilgentakken hebben smaak noch geur en staan voor mensen die noch de tora, noch goede daden bezitten.
  • De citrusvrucht heeft zowel smaak als geur en staat voor mensen die zowel de tora als goede daden bezitten.
Tijdens de morgendiensten in de synagoge wordt deze loelav naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts bewogen als teken dat deze bundel de mensen uit alle vier de windstreken symboliseert. Alle mensen zijn zo verbonden met het Loofhuttenfeest, dat een sterk universeel karakter draagt.

Dit stukje vertelden we aan de kids. Wat een mooi symbool dat al deze mensen samen komen. In onze krans stak ik nog andere takjes. Zo verschillend als alle mensen zijn, we mogen toch bij God komen. We zijn welkom bij Hem. 
Broodbak 
Vrijdag In de Loofhut werd het brood gewikkeld in doeken en in een broodbak gelegd. Zo zou de Heere Jezus ook in doeken gewonden kunnen zijn en in de broodbak gelegd. In de krans had ik een houten bak gezet met daarin doeken.We luisterden naar dit verhaal :

Loofhuttenfeest toen de Heere Jezus geboren werd 
In de tijd van Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem gingen om beschreven te worden,  was het ook Loofhuttenfeest. Waarschijnlijk is de Heere Jezus in een Loofhut geboren. Misschien wel gemaakt door de herders die daar voor hun kudde zorgden.

Het is nacht. De herders in Bethlehem zitten bij elkaar. De schapen liggen om hun heen. Af en toe blaat er een schaap. Verder is het stil. Ze hebben een vuurtje aangestoken om de wilde dieren op afstand te houden. Af en toe gooien ze wat hout op het vuur. Het moet wel blijven branden.
Vandaag hebben ze weer goed voor de schapen mogen zorgen. Voldoende eten kunnen geven,  vers water. Deze schapen zijn voor God. Ze worden naar de tempel gebracht als offer. God had het zo ingesteld dat de schapen zonder gebrek alleen gebruikt mochten worden als offer in de tempel. Het lam dat werd geslacht wees heen naar het Lam van God dat de zonde van de wereld weg zou nemen. En daarom zorgen de herders zo goed voor deze schapen. Dan dachten ze ook aan Het Lam dat ook hun zonden weg zou nemen.

Van de week zijn ze ook bezig geweest met het maken van een loofhut. Ze hebben takken afgehouwen en samen een Loofhut gemaakt. Ze praten met elkaar over God,  Die hun volk door de woestijn heeft geleid. Ze kijken naar de sterren in de lucht. God woont in de hemel,  maar wil toch ook bij Zijn volk wonen. God woonde dichtbij in de tabernakel. Hij gaf hun zoveel zegeningen onderweg in de woestijn. Bewaring en bescherming. Daar dachten ze aan toen ze vruchten in de Loofhut hingen. Hij gaf hun manna. Daar dachten ze aan toen ze de broodbak in de Loofhut hebben gezet. Het brood in de broodbak hebben ze gewikkeld in doeken. Zo blijft het vers. Wat is Gods zorg goed voor hen.

Opeens een fel licht. In de Bijbel staat dat de heerlijkheid van God hen omscheen. Ze schrikken ervan. Ze houden hun handen voor hun ogen. Wat is dit?  Vrees niet, klinkt een stem,  ik verkondig u grote blijdschap,  die blijdschap is bedoeld voor alle volken. Vandaag is in de stad van David,  geboren de Zaligmaker. En dit is het teken: Jullie zullen Hem vinden, gewonden in doeken,  liggend in een broodbak.

En dan... Er komen nog meer engelen bij. Ze zingen: Ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen...
Prachtig!

En dan...Het is weer stil,  het wordt weer donker. De herders kijken elkaar aan. Kom laten we gaan kijken in de broodbak en laat ons zien naar het woord wat we gehoord hebben!

Ze staan op en gaan naar hun Loofhut. En daar zien ze in de broodbak,  een kindje,  gewonden in doeken! Hij is De Zaligmaker! Het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Ze knielen voor Hem neer en aanbidden hun Zaligmaker.

Jozef en Maria luisteren naar het verhaal van de herders. Ze zijn verwonderd! Daarna staan de herders weer op. Ze gaan Bethlehem in en vertellen de mensen wat er is gebeurd.

God wil ook wonen bij ons!  Is er in ons hart plaats voor Hem?  Is ons hart als een Loofhut?  Zijn wij dankbaar voor alles wat God voor ons doet?  Hebben wij Hem ook nodig net zoals we elke dag brood nodig hebben?

Of... Hebben we het te druk met allerlei dingen?  Zo druk dat er geen plaats is voor Hem. Blijkbaar kun je Hem weigeren. Er was geen plaats in de herberg.

We bidden samen: Kom in mijn hart, Heere Jezus!

We zongen nog het lied: Want een Kind is ons geboren... 

Wil je je ook verdiepen in het Loofhuttenfeest?  Hier vind je meer informatie :

www.bijbelsefeesten.nl
www.kerkenisrael.nl
bijbelarchief.nl
www.zoeklicht.nl
www.israelendebijbel.nl

maandag 21 december 2015

Advent... Bazuingeklank /Verzoening

Deze week mag kaarsje 4 aan. Wat is het toch een gezellige tijd. s Ochtends nog donker en s avonds al vroeg donker. Dus de kaarsjes moeten ook echt aan om het een beetje licht te maken... En elke keer herhalen we weer even de kleuren van de windlichtjes en de betekenis ervan.


Deze keer is het lichtje aan de beurt met goud. Goud staat voor rijkdom. Rijkdom die er is bij God. In de tempel en de tabernakel stond de gouden kandelaar, de tafel van de toonbroden,  het gouden altaar. Wat allemaal ook wijst naar de rijkdom die er is te krijgen bij God.

Maar mijn God,  zal u overeenkomstig Zijn rijkdom,  voorzien van alles wat u nodig hebt,  in heerlijkheid door Christus Jezus. 

Achtergrond info 
We gaan de rijkdom zien die we van God krijgen. Dat doen we door te lezen uit het boekje van ds Meeuwse van een Kind is ons geboren. Verder heb ik gebruik gemaakt van het boekje van Andrea van Hartingsveld-Moree,  wijzer op weg naar de wederkomst. En kijken we per dag wat we met de kids willen delen uit de Bijbel. Zingen we veel en luisteren we naar cd's. Heb ik me een beetje verdiept in de Bijbelse feesten. ( Ik ben me ervan bewust dat we ons niet aan de kalender houden)

Bazuingeklank ( de eerste rijkdom die God ons geeft) 
Zondagmorgen. Tijd om op te staan. De kids hebben nogal moeite met opstaan,  want zaterdagavond was het laat geworden. Maar dat kwam eigenlijk wel goed uit. In het boekje van Wijzer op weg naar de wederkomst las ik over de dag van het Bazuingeklank. ( blz 57) Jesaja blaast de Bazuin. Het volk was in slaap gesukkeld. Ze luisteren niet meer naar Gods wet. Ze doen wat ze zelf willen. En daardoor gaat het niet goed in het land. Een Bazuin hoor je wel. Dat betekent opletten!  Er is iets belangrijks. Net zoals ik jullie vanmorgen wakker maakte. Er is eten aan tafel,  we willen op tijd naar de kerk... Opstaan!  Wat Jesaja tegen het volk zei: Hoort het Woord van God!  God is jouw Schepper,  Hij beloofd jouw God te zijn!  Doe wat Hij zegt!  Ga naar Hem toe en vergeet Hem nooit!

Vandaag en eigenlijk elke dag roept God ons. Om naar Hem toe te gaan. Om Hem te dienen. We lazen uit het boekje over Zacharias. Hij ging ook op weg om God te dienen. Zo mogen wij ook vandaag God dienen. Hoe?  We dienen God al door met onze fouten naar Hem toe te gaan. Met de ruzie die we hadden... Met dingen die we lastig vinden... Maar ook door naar de kerk te gaan... God wil ons daar toe aan sporen. Wat een rijkdom!

Toen we in de kerk waren kwam ook de predikant daar op terug. Elke zondag opnieuw roept God je,  dat Hij jouw God wil zijn. Heb je het gehoord?  Wat hebben we dat toch elke keer weer nodig om dat te weten. Vandaar de dag in de Bijbelse feesten van het Bazuingeklank. Een oproep om je elke keer naar de Heere toe te keren. Ook Johannes,  de Zoon van Zacharias en Elisabeth mocht daartoe oproepen.


In ons huis leggen we belletjes neer. Dat klinkt wel niet zo hard al een Bazuin,  maar als we de belletjes zien,  denken we ook aan de oproep om naar God toe te gaan! Hij is het die het Licht geeft in ons leven!

Verzoening
Maandag. De oproep om je tot God te keren( dat hoorden we gisteren) en daar genezing te ontvangen, hoort heel dichtbij elkaar. De dag tekst van vandaag:

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. -- Maleachi 3:20

Wat een belofte! We hebben het er al vaak over gehad, maar elke keer hebben we toch die aansporing nodig om echt alles met God te delen en daarna zijn genezing weer te ontvangen.


Met een van onze kids had ik een knipknappertje gemaakt. We gingen naar haar toe. We zeiden hoeveel keer en kozen een figuurtje. Ze klapte het knipknappertje open en vertelde wat er op stond. Een opdrachtje. Als we naar God toegaan geeft Hij ons ook vaak een opdracht. Of Hij geeft ons bescherming,  genezing.
Op ons knipknappertje stonden ook leuke opdrachten. Zing een lied voor de Heere!  Denk aan de Heere Jezus!  Steek een kaars aan!  Geef iemand een knuffel!  Geef iemand een kus!  Maak een vrolijk dansje!  Zeg iets aardigs over iemand!  Deel een chocolaatje!

Doen! 
We gaan van de week veel zingen en luisteren naar muziek. Net als de Bazuin een oproep is om wat te doen, mogen wij in onze muziek en liederen ons op laten roepen om God te dienen!
En als we het windlicht aanzetten met het gouden lint,  denken we aan de rijkdom dat God ons elke keer weer herinnert om Hem te volgen,  iedere dag!
En we gaan vast nog meer knipknappertjes maken!

Na de dag van het Bazuingeklank/Verzoendag komt het Loofhuttenfeest. Daarover volgende keer meer... 

zondag 20 december 2015

Genieten met je kids... Spelletjesdoos

Wat je allemaal kan doen met een spelletjes doos. Geweldig. Of je nu 3 jaar bent,  6, 8 of 11...
Fijne vakantie!


maandag 14 december 2015

Advent: Licht tot verlichting van de heidenen...

Het derde adventslichtje is aan de beurt. Vorig jaar werkten we over de kleuren in de tabernakel en deze lichtjes zijn er nog een herinnering aan. Even terugblikken op de andere adventszondagen.


Het eerste lichtje is met blauw. We dachten eraan dat de Heere Jezus uit de hemel kwam. We zongen samen het lied: In de hemel is de Heer. En maakten dit bloemstuk bovenop een windlicht :


De tweede adventszondag was het witte licht. Wit van rein, schoon,  zonder zonde. Dat was de Heere Jezus. Maar ook Hij kwam om ons schoon te maken. Witter dan sneeuw,  Heer,  wil ik voor U zijn.
We maakten een zwart adventsbord en daarop schreven we met witte letters wat we al geleerd hebben van advent. En we dachten eraan dat God onze donkere gebeurtenissen in ons leven wil verlichten. Daarover schreef ik al in een eerdere blog.

En nu dan derde advent. We herhaalden de vorige kleuren. De kleuren van het derde lichtje wijzen op de verschillende koninkrijken van de wereld. God wil niet alleen onder het volk Israël wonen,  maar ook onder de heidenen. In het Oude Testament lezen we dat al. Ruth,  Rachab...
Ook Simeon zong er van: Een Licht zo groot zo schoon,  gedaald van s Hemels troon,  straalt volk bij volk in d' ogen...


In ons huis hangt een lijst met verschillende landen, in verschillende kleuren. Ook daar wil God wonen. De kids hebben traditie getrouw een windlicht met verschillende kleuren gemaakt bij een knutselmiddag bij de buren. Ook dat betrokken we er bij. Hoe mooi die verschillende kleuren. Net allemaal verschillende mensen. Precies wat Simeon zong!


Vanavond is het kerst van de sundaykidsclub. Ook daar hopen we naar toe te gaan. Kinderen uit weer een heel andere omgeving mogen weer van het Licht horen! We bidden of God met Zijn Licht ook wil stralen in hun hart!

Een Licht zo groot zo schoon,  gedaald van s Hemels troon,  straalt volk bij volk in d' ogen... 

maandag 7 december 2015

Advent: Licht in het donker...

Wat kan het donker zijn,  's morgens als we opstaan. Maar ook 's avonds is het vroeg donker. Met pakjesavond moesten ze in het donker een pakje zoeken. Had dat gelukt zonder zaklamp en zonder duidelijke beschrijving waar het pakje lag? Nee!

Soms kunnen er ook nare dingen zijn. Een ruzie op het plein,  ik legde een velletje zwart papier neer. Iemand die je elke keer verbetert, (vinden ze af en toe zo vervelend hier ) weer een zwart papier. En zo noemden we samen een heleboel dingen die het donker kunnen maken. Helemaal niet leuk.

Uit de Bijbel 
Ik las uit psalm 119. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods Woord is een Licht over de dingen die ons overkomen. Met onze donkere dingen mogen we naar God toe. Hij is het Licht van de wereld.

Beeldend uitgelegd 
We bekeken de zwarte papieren.
* Wat zouden we tegen God kunnen zeggen in deze situatie?  Ik zette er een sterretje op met wit krijt. Zodra we naar God gaan komt er al een klein beetje Licht over de situatie. 
* Wat zou God zeggen in deze situatie?  Weer een sterretje erbij.
* Doet God wat Hij beloofd?  Weer een ster erbij. 
* Dank U God dat U dat doet!  Weer een ster erbij...
Hé,  het is al veel lichter!

Lied
Een lied waarin we leren dat God in onze donkere harten wil komen om het te verlichten.
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2 Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

3 Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein


Een van onze kids mag met kerst blokfluiten. Het lied gaat erover dat we zelf een licht mogen zijn en mogen schijnen:

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet .
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet .
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn .

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn .

En wat we verder deden...
In een lijst stempelen we woorden die bij advent horen.
Een van de kids stempelde onze namen met witte verf op zwart papier. Zijn wij zulke lichten in deze wereld?
We lezen uit de Bijbel ( We zijn aan het lezen over Koning David, uit zijn geslacht is de Heere Jezus geboren) en kijken naar het donker in het verhaal en naar het licht. Om de beurt iets lichts noemen en een sterretje tekenen op zwart papier.

 

donderdag 3 december 2015

Liebsteraward...

Liebster-Award1


Amanda van Thuisgeloven nomineerde Geloven in huis ( onze namen lijken op elkaar) voor de liebsteraward. Zij stelde mij 11 persoonlijke vragen die ik mag beantwoorden. Daarna mag ik een andere (beginnende) blogger nomineren om zelf ook elf vragen te beantwoorden.

1) Waarom ben je begonnen met bloggen?
Ik was begonnen met onze gezinsmomenten te delen in de Facebook- groep van Ilse, Family Nights. Toen Ilse voorstelde om gastblogger op haar blog te worden,  vond ik dat erg leuk. Zo leuk dat ik zelf ben begonnen met bloggen. 
2) Wat hoop je je lezers mee te geven met jouw blog?
Dat God heel dichtbij wil zijn in onze gezinnen. 
3) Heb je wel eens een vervelende reactie gehad?
Eerlijk gezegd niet. Misschien meer een extra tip,  maar we kunnen leren van elkaar.
4) Over welke onderwerpen gaan de blogs die je graag leest? Geloofsopvoeding,  gezinsmomenten,  vrouw zijn,  huwelijk,  gezinsleven en wat ik nu ook interessant vind is snailmail. 
5) Wat vind je het leukst aan bloggen?
Even terug genieten wat God ons samen leerde. Of even bewust nadenken wat God ons gaf. 
6) Welke tip zou je iemand willen geven die net begint met bloggen?
Begin gewoon en geniet van het schrijven! 
7) Welke tekst uit de Bijbel is je lievelingstekst of welke tekst spreekt je heel erg aan?
Al verschillende keren is deze tekst uit Filippenzen zo waar geworden. Echte vrede is alleen te vinden bij God! En het zijn zulke praktische en duidelijke tips.
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
8) Wie is de Heere Jezus voor jou?
Hij is degene die Zijn Handen uitbreidt naar mij. En soms ben ik iemand die niet echt in Zijn Handen wil zijn,  maar Hij blijft ze uitbreiden! (Jesaja 65:2) En dat vind ik zo bijzonder! 
9) Wat zou je graag willen veranderen in de wereld om je heen? 
Dat we samen God beter mogen leren kennen en daaruit leven. 
10) Wat is jouw gebed voor je gezin?
Bijna elke dag: God laat me zien,  wat ik vandaag over U mag laten zien aan mijn gezin en helpt U me daarbij. Helpt U ons om naar U te luisteren. Leidt ons allen op de weg,  waar we ook gaan. En dank U dat U ons ziet, vergeeft,  leidt en helpt. 
11) Welke persoonlijke boodschap wil je de lezers van je blog graag meegeven?
 God wil heel dichtbij ons zijn. Zoek Hem in de Bijbel en laat t
echt tot je doordringen of misschien beter gezegd: gun de Heilige Geest de tijd om Zijn Woorden tot je door te laten dringen.

Ik nomineer een andere Elszij blogt op Gezinsmomenten. Ik lees altijd graag met haar mee. Ze blogt over hun gezinsmomenten en deelt soms ook creatieve ideeën om te doen met de kids. Haar kinderen zijn ook al wat ouder en nemen ook al zelf initiatief voor een gezinsmoment. Ik vind t gaaf dat ze dat deelt . Bemoedigend om zo te zien dat je ook met oudere kids mooie momenten kan hebben! En als ik dan een gelegenheid krijg om haar beter te leren kennen... 

Deze vragen wil ik haar graag stellen:

1) Waarom ben je begonnen met bloggen?
2) Wat hoop je je lezers mee te geven met jouw blog?
3) Wat was je mooiste reactie die je hebt gehad op je blog?
4) Over welke onderwerpen gaan de blogs die je zelf graag leest?
5) Wat vind je het leukst aan bloggen?
6) Welk lied is favoriet in jullie gezin? 
7) Welke tekst uit de Bijbel is je lievelingstekst of welke tekst spreekt je heel erg aan?
8) Wie is de Heere Jezus voor jou?
9) Wat zou je graag willen veranderen in de wereld om je heen?
10) Wat is jouw gebed voor je gezin?
11) Waar geniet je het meest van in jullie gezin? 

En Els,  jij mag weer iemand anders kiezen!