donderdag 23 oktober 2014

God is geen God van regeltjes...- Samen leren met moeders
We kwamen bij elkaar als moedergroep van onze kerk. Samen bespraken we het boekje " Geloven in opvoeden" . Deze keer hadden we het over de geloofsopvoeding van onze kinderen. Welk Godsbeeld geven we mee? Laten we een God zien die wil dat we ons aan Zijn regels houden of laten we zien dat Hij een God is Die een relatie met ons wil?

Al pratend kwamen we bij de volgende tips:
* Blijf uitleggen dat God van ons houdt en dat Hij graag wil weten wat jou bezig houdt.
* Als ouders ben je daarom ook belangstellend naar je kind. Wat heeft het die dag gedaan, wat was fijn, wat heeft ie geleerd, wat was er moeilijk...
* Blijf uitleggen waarom God regels geeft. Omdat het goede regels zijn. Als we kijken naar de 10 geboden:

1. Hij kent ons en weet precies wat we nodig hebben, daarom vragen we Zijn hulp en we vragen hulp aan iemand die we vertrouwen en niet aan een andere God.
2. Het is belangrijk dat we God elke dag beter leren kennen... Zodat we ook weten dat we met alles bij Hem terecht kunen.
3. Omdat Hij zo heilig is gebruiken we Zijn Naam wel netjes. We mogen Hem loven en prijzen! Bedenk samen welke liederen je wil zingen voor God!
4. Het is belangrijk om tijd met Hem door te brengen op zondag. Dan wil Hij juist ons zoveel leren... Maak de zondag tot een speciale dag waarin je mooie liederen zingt, gezinsmomenten hebt rond de Bijbel, tijd hebt voor elkaar...
5. Het is fijn om te luisteren als papa of mama of iemand die ouder is je iets vraagt. Ze hebben het goede met jou voor. God zegent het luisteren naar hen. Dit hebben we thuis ook veel geoefend met de kinderen. Als mama of papa roept dan kom je direct. Lukte dat dan kregen ze een beloning. Vaak mochten ze dan kiezen wat we samen gingen eten. Deze regel moet je wel oefenen.
6. We doen elkaar geen pijn! Als je ziet dat iemand pijn heeft, help je hem of haar! Beloon het en prijs je kind als je ziet dat ze dat doen.
7. Wees trouw aan elkaar en laat iemand niet in de steek! Als iemand het moeilijk heeft help je, is iemand boos dan blijf je even uit de buurt... Je mag best zeggen dat je trots bent als je zag dat je kind rekening hield met iemand anders.
8. Gij zult niet stelen: Geniet van je eigen speelgoed en vraag het als je iets wil lenen. Zou toch wat wezen als anderen zomaar jouw speelgoed af mochten pakken?
9. Wees eerlijk! Zeg goede dingen over elkaar! God zegt ook goede dingen over jou!
10. Een ander heeft ook mooie dingen. Wees blij voor de ander!

Dit lied luisteren we regelmatig: Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Heel leuk hoe daar aangegeven wordt hoe handig het is dat er regels zijn:En ook in de 10 geboden maken we fouten. Ook onze kinderen. Maar laat dan zien dat God trouw is en vergeeft. Ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon, Lukas 15: 11- 32. De oudste volgde trouw de regels van Zijn Vader op. Uit plichtsbesef. Zijn jongste broer ging er op uit.  En kwam later vol spijt terug. Hij werd met open armen ontvangen. En vergeven! Heb jij je kind al wel eens met open armen ontvangen toen hij/zij z'n fouten bekende. Doe dat! Zo ontdekken ze Gods Liefde voor hen. Jij mag dat doorgeven. En ze zullen weten dat ze altijd bij je terecht kunnen!
Even over de oudste zoon. Keurig netjes geleefd en bij zijn Vader gebleven. Maar had hij een relatie met zijn Vader? Hij had nooit gevraagd om een feest te mogen geven. Z'n Vader wist niet eens dat zijn oudste zoon dat graag wilde. Dus dat is ook niet echt de bedoeling. Hoe moet de relatie met de Vader dan zijn?

* Hoe kunnen we een goede relatie hebben met God? De discipelen zagen dat de Heere Jezus een bijzondere relatie met God de Vader had. Ze vroegen aan de Heere Jezus of Hij hen ook wilde leren bidden. In het Onze Vader zien we iets van de relatie die God met ons wil. Op Family Nights staan ook ideeën om het Onze Vader samen met je kinderen te bespreken/ te ervaren. Daarin zien we God echt een relatie met ons wil. Dat Hij wil dat we met Hem praten/bidden. Maar Hij leert ons ook om oog te hebben voor de ander. Hier zien we eigenlijk het zelfde als in de 10 geboden. God leert ons om Hem lief te hebben, maar leert ons ook om om te gaan met onze naaste.

Onze Vader: Hij is ook de Vader van anderen.
Die in de hemelen zijt: Hij is in de hemel om daar voor ons te zorgen
Uw naam worde geheiligd: De Naam van God moet groot gemaakt worden!
Uw Koninkrijk kome: We kijken uit naar de komst van Hem! Hij zal alles, ook ons weer goed maken.
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde: We mogen de wil van God vragen...
Geef ons heden ons dagelijks brood:  God wil dat we aan Hem onze dagelijkse dingen vragen. Bespreek alles met Hem.
En vergeef ons onze schulden:  We mogen vergeving vragen aan God, als we gezondigd hebben.
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren: We moeten ook elkaar vergeven... Bid ook samen voor een schoolgenootje wat vervelend doet.
En leid ons niet in verzoeking: We mogen God ook vragen om ons te helpen om niet te zondigen
Maar verlos ons van de boze: We vragen of God ons wil verlossen/ bevrijden van zonden/ boosheid
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid: God is zo'n grote God, Hij heeft alle macht om ons te geven wat we nodig hebben.
Amen: Het is echt waar!

Bespreek zelf ook alles met God. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Ook om het juiste Godsbeeld mee te geven.

Gods zegen toegewenst!

2 opmerkingen:

  1. Mooie en boeiend om dit door te lezen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. leuke blog, ik vond u via andere blogger..leuk om hier te lezen...groetjes

    BeantwoordenVerwijderen

Leuk dat je m'n blog hebt gelezen! Je reactie is van harte welkom!