donderdag 27 augustus 2015

Rond de tafel...

De bloghop van deze maand(en) gaat over "Rond de tafel". En wat gebeurt er veel rond de tafel. In de vakantie waren dat spelletjes, bbq-en met een echt nep-wijntje, zelfgemaakte pizza testen en verjaardagen vieren met taart! Maar de mooiste momenten zijn de momenten waar we leren over onze God. Een zo'n moment ging over: Aan tafel met de Heere Jezus!

We waren begonnen om met de kids na te denken over bruiloften en feesten. En op het feest gaat het vaak om samen eten. Het meest bijzonder lijkt het ons om aan tafel te zitten bij de Heere Jezus. Daarom gingen we samen kijken naar de verhalen waarop Jezus eet met de mensen.

We lazen van:
De wonderbare spijziging - Mattheus 14: 13-2, Markus 6: 30-44, Markus 8: 1-9
De maaltijd in Bethanie - Mattheus 26: 6-13
Bij Simon in Bethanie: Markus 14: 1-11, Lukas 7: 36-50
Jezus en Zacheus - Lukas 19: 1-10
Het laatste paasfeest - Lukas 22: 7- 13
De instelling van het Heilig Avondmaal - Mattheus 26: 26-30, Markus 14: 22-26, Lukas 22: 14-23
De Emmausgangers - Lukas 24: 13-35
De verschijning aan de elf apostelen - Lukas 24: 36-49
De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias - Johannes 21: 1-25


Op zondag lazen we bij het eten uit Handelingen 2: 37-47. Het was deze zondag ook de dag waarop we het Heilig Avondmaal vierden in onze kerk. We praten er samen over waarom de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld heeft. Zodat we er aan herinnert worden dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zelfs Zijn leven voor ons wilde geven. In Handelingen 2: 42 lazen we dat de gemeente volhardende was in de breking van het brood en de gebeden. In vers 46 lezen we dat ze zelfs dagelijks samen waren en het brood braken. We mogen er elke dag aandenken dat Hij van ons houdt! Voor deze keer had ik een eierkoek op hun bord neer gelegd. Ik liet ze er een stukje vanaf breken. Zo is het lichaam van de Heere Jezus eigenlijk ook gebroken. Kapot gemaakt, omdat Hij onze zonden op zich wilde nemen. Hij wilde de straf dragen en de dood ingaan voor onze zonden. Daarna staken ze het in hun mond. We mogen het niet alleen zien dat Hij zoveel van ons houdt, maar we mogen het ook proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. ( 1 Petrus 2:3) En natuurlijk is het gewoon brood of gewoon een eierkoek, maar daarbij mag je wel onthouden/ bedenken dat Hij ons zo lief heeft en ons zo ontzettend graag wil vergeven.

We zongen het lied: "Breng ons samen" en " U nodigt mij aan tafel " van Sela. Daarna gingen we samen naar de kerk. Wat heerlijk dat we samen met de gemeente in praktijk mogen brengen wat de Heere Jezus Zelf ingesteld heeft. We zijn welkom rond Zijn tafel! Wat smaakt Zijn liefde goed! 

Met deze blog doe ik mee aan de bloghop "Rond de tafel... "


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je m'n blog hebt gelezen! Je reactie is van harte welkom!