Pagina's

zondag 28 december 2014

Feest...Kerst! - Hij komt Zelf bij ons wonen!

Kerst 2014... n Extra bijzonder ( voor ons dan) ontbijtje. En... er was een boodschap een brief voor de kids!( Hoi, Kijk maar achter de bank. Daar ligt iets speciaal voor jou!)  Ze lazen het briefje en vroegen zich af of ze het gelijk mochten doen. Ik zei dat ze dat zelf mochten weten. Onze zoon kon z'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging op zoek. Toen ging onze jongste ook en toen ze hun kado hadden ging ook de oudste. Zo leuk die verschillende reacties! En mogen we t nu uitpakken? Ja, dat mag!

En toen hadden we t over de blijde boodschap die de herders kregen. Van de engel. Dat de Heere Jezus geboren was. Hoe reageerden jullie bij de boodschap/ het briefje wat jullie kregen? Onze oudste dacht dat t een grapje was en ging daarom niet direct op zoek. De jongste dacht misschien moet ik eerst m'n boterham opeten en mag ik dan op zoek. En onze zoon ging direct op zoek. Ook de herders moedigden elkaar aan en kwamen zo bij het " levend geworden woord" . Onze kids hebben ook alledrie Gods Woord gekregen. Nu kunnen ze meelezen in de kerk. De oudste kreeg de jongerenbijbel van de HSV. Erg mooi en informatief! Bij het kado had ik nog snoepjes gedaan. Wat gebeurt er als je snoepjes krijgt en je laat het netjes in de verpakking? Je kan er niet echt van genieten. Zo is het ook met de Bijbel. Je kan er pas van genieten als je erin leest en Hem gebruikt. Zo is het ook met de herders. Ze gaan op zoek naar de Heere Jezus en vinden Hem. Wat zijn ze blij! Ze prijzen God en vertellen het verder.


We zongen nog het lied wat op de boekenlegger stond.


En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:4
Dit vind ik zo'n mooie tekst. Het past ook goed bij het geven van HET WOORD/ een Bijbel. Maar ook bij Kerst, omdat de Heere Jezus toen bij ons is komen wonen. Toen we over de Tabernakel werkten hadden we deze tekst centraal staan.
Welkom om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Ik vind hem erop lijken en erbij passen. Deze tekst staat nog steeds in ons huis en nu zien we ook dat Hij werkelijk gekomen is. Mooi als je zo terug kan pakken op eerdere gezinsmomenten.


We maakten een soort feestversiering om in takken te hangen. Want een poosje terug las ik in een artikel dat de Heere Jezus waarschijnlijk met het loofhuttenfeest is geboren. Hij zou dan in zo ' n hut geboren zijn en gelegd in een broodbak. Dat verwijst ernaar dat Hij het levende brood is. Het brood werd tijdens het loofhuttenfeest in doeken gewikkeld. Dat werd ook met de Heere Jezus gedaan. In een ander land wordt het loofhuttenfeest ook tabernakelfeest genoemd. Het feest dat God bij Zijn volk wil wonen. Ik vind het een mooie uitleg en voor mij verdiept dat juist het Kerstfeest. (Lees hier het artikel, vooral het laatste gedeelte.)  Het loofhuttenfeest is een heel vrolijk feest en de loofhutten werden versierd. Zo vierden we ook feest dat we nu zelf een bijbel hebben! Maar ook dat Jezus Zelf naar deze aarde kwam om dichtbij ons te zijn.

Later deze week lazen we in Openbaringen 2 en 3. Johannes moest brieven schrijven aan de gemeenten met een oproep om te blijven luisteren naar Gods Woord en Gods liefde vast te houden. En elke keer staat er Wie overwint... en dan een belofte. Een kroon, (daar hebben we al eerder een moment over gehad, lees het hier. ) een witte steen met een nieuwe naam, een morgenster, witte klederen, pilaar en een troon. Ook die woorden hangen we bij de feestversiering in de takken.

We lezen verder in Openbaring 21. En daar zien we opnieuw in vers 3 dat Hij bij ons komt wonen. Opnieuw mogen we uitzien naar Zijn Komst!

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
  1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
  3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
  4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
  5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
  6. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
  7. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.


Hoe was jullie Kerstfeest?

1 opmerking:

Leuk dat je m'n blog hebt gelezen! Je reactie is van harte welkom!